Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altan honh

10,841 views

Published on

Altan honh

 1. 1. Алтан хонх<br />Оролцож байгаа сурагчиддаа амжилт хүсье!<br />
 2. 2. Асуулт<br /><ul><li>Хурдны нэгж аль нь вэ?</li></ul> а. м<br />b. кг/ц<br />c.кг/с<br /> d. км/ц<br />1<br />
 3. 3. Асуулт<br /><ul><li>1 кг-д хэдэн гр байдаг вэ?</li></ul> а. 100гр <br />b. 10гр<br />c.1000гр<br /> d. 10000гр<br />2<br />
 4. 4. Асуулт<br /><ul><li>Цэнэгийг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ?</li></ul> а. I<br />b. U<br />c. q<br /> d. A<br />3<br />
 5. 5. Асуулт<br /><ul><li>Амперметрийг хэлхээнд хэрэглэгчтэй ..... холбодог. а. Цуваа</li></ul>b. Зэрэгцээ<br />4<br />
 6. 6. Асуулт<br /><ul><li>Вольтметр юуг хэмждэг вэ?</li></ul> а. Хүчдэл <br />b. Гүйдлийн хүч<br />c. Эсэргүүцэл<br /> d. Ажил<br />5<br />
 7. 7. Асуулт<br /><ul><li>Гэрэл шулуун тардгийн баталгаа нь юу вэ? </li></ul> а. Сүүдэр<br />b. Харанхуй<br />c. Туяа<br /> d. Лазер<br />6<br />
 8. 8. Асуулт<br /><ul><li>1кг өд, 1кг төмөр хоёрын аль нь хүнд вэ? </li></ul> а. Өд<br />b. Төмөр<br />c. 2-уул адил<br />7<br />
 9. 9. Асуулт<br /><ul><li>Аливаа бие халахаараа .....</li></ul> а. Агшдаг<br />b. Тэлдэг<br />c. Өөрчлөгдөхгүй<br />8<br />
 10. 10. Асуулт<br /><ul><li>Нэг электроны цэнэг хэд вэ?</li></ul> а. 16*10-19Кл<br />b. 1,6*10-19Кл<br /> c. -1,6*10-19Кл<br /> d. 1,6*1019Кл<br />9<br />
 11. 11. Асуулт<br /><ul><li>Дэлхийгээс нар хүртэлх зай аль нь вэ?</li></ul> а. 150 сая км<br />b. 160 сая км<br /> c. 170 сая км<br /> d. 140 сая км<br />10<br />
 12. 12. Асуулт<br /><ul><li>Резин ямар бие вэ?</li></ul> а. Хатуу<br />b. Шингэн<br /> c. Аморф<br /> d. Аль нь ч биш<br />11<br />
 13. 13. Асуулт<br /><ul><li>Гэрэл ямар хурдаар тардаг вэ?</li></ul> а. 3*109м/с<br />b. 3*108м/с<br /> c. 3*107м/с<br /> d. 3*106м/с<br />12<br />
 14. 14. Асуулт<br /><ul><li>Сар гэрэл үүсгэгч мөн үү?</li></ul> а. мөн <br />b. биш<br />13<br />
 15. 15. Асуулт<br /><ul><li>Зэс, мөнгө 2-ын аль нь цахилгааныг илүү сайн дамжуулдаг вэ?</li></ul> а. Мөнгө<br />b. зэс<br /> c. адилхан<br />14<br />
 16. 16. Асуулт<br /><ul><li>Нар, сар, од 3-ын дунд юу байдаг вэ?</li></ul> а. Юу ч байхгүй<br />b. сар<br /> c. агаар<br /> d. огторгуй<br />15<br />
 17. 17. Асуулт<br /><ul><li>Омметр юуг хэмждэг багаж вэ?</li></ul>а. Хүчдэл<br />b. Эсэргүүцэл<br /> c. Гүйдлийн хүч<br /> d. Цэнэг<br />16<br />
 18. 18. Асуулт<br /><ul><li>Аль нь зохиомол гэрэл үүсгэгч вэ?</li></ul> а. дэнлүү<br />b. сар<br /> c. нар<br /> d. фосфор<br />17<br />
 19. 19. Асуулт<br /><ul><li> Хүмүүс зун яагаад цагаан өнгийн хувцас өмсдөг вэ?</li></ul> а. Гэрлийг хугалдаг<br />b. Гэрлийг шингээдэг<br /> c. Гэрлийг ойлгодог<br />d. Гэрлийг нэвтрүүлдэг<br />18<br />
 20. 20. Асуулт<br /><ul><li> Мега нь 10-ын хэдэн зэрэгттэй тэнцэх вэ?</li></ul> а. 3<br />b. 6<br /> с. 9<br />d.12<br />19<br />
 21. 21. Асуулт<br /><ul><li> 1 метр кубд хэдэн литр ус багтдаг вэ?</li></ul> а. 100 л<br />b. 1000 л<br />c. 10000 л<br />d. 10 л<br />20<br />
 22. 22. Асуулт<br /><ul><li> Протоны цэнэг хэд байдаг вэ?</li></ul>а. 1,6*10-19Кл<br />b. 1,6*1019Кл<br /> c.16*10-19Кл<br /> d.-1,6*10-19Кл<br />21<br />
 23. 23. Асуулт<br /><ul><li>Наранд хамгийн ойрхон гарагийн нэр аль нь вэ?</li></ul> а. Сугар <br />b. Санчир<br /> c. Буд<br /> d. Дэлхий<br />22<br />
 24. 24. Асуулт<br /><ul><li> Хийн төлвөөс шууд хатууд шилжих үзэгдлийг юу гэдэг вэ?</li></ul> а. Сублимац<br />b. Конденсац<br /> c. Хайлах<br /> d. Царцах<br />23<br />

×