Inson resurslarini boshqarish

1,405 views

Published on

This is presentatiom about Human resources management in Uzbek

Published in: Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inson resurslarini boshqarish

 1. 1. Mavzu : Kadrlarni to‟plash va tanlash metodlariBajardi: 1-10 guruhtalabasi, O‟lmasov B
 2. 2. Kadrlarni to‟plash va tanlashga nazarKo‟pgina inson resurslariamaliyotchilari juda ko‟p vaqtlarinikadrlarni to‟plash va tanlash bilanbog‟liq bo‟lgan faoliyatlargaqatnashib o‟tkazishadi. IRamaliyotchilari tez – tez shu tufaylima‟muriyat, suhbat yuritish vaboshqa kadrlar bilan tashkilotnita‟minlash bilan aloqadorfaoliyatlarni tanlash sohalarida kattatajriba egallaydilar Yiriktashkilotlarda kadrlarni to‟plashma‟sul shaxslari , IR jamoasi ichidatayinlanishi mumkin yoki shungaaloqador markazlar tominadanjo‟natiladi,ularni asosiy ro‟li tashkilottomonidan “to‟g‟ri malakali , to‟g‟riodamni, to‟g‟ri vaqtda ishga olish” nikafolatlashdir.
 3. 3.  Ishchi kuchi (ingl. Labor force) — bu insonaqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig’indisibo’lib, jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchihisoblanadi. Ishchi kuchi mehnat qobiliyatiga egabo’lgan kishilar uchun xosdir. Lekin ishchi kuchiinsonning o’zi emas yoki uning mehnati hamemas, uning qobiliyatidan iboratdir. Jamiyatningmilliy mahsuloti hisobiga ishlab chiqarishningmoddiy-ashyoviy omillarigina emas, balki shaxsiyomili, yaʼni ishchi kuchi ham takror ishlabchiqariladi. Ishchi kuchining miqdori mamlakat aholisiningmehnat faoliyatiga layoqatli bo’lgan qismi orqaliifodalanib, u ishchi kuchi resurslari deb hamataladi. Insonning ishchi kuchi resurslari tarkibigakiritilishining asosiy mezoni boʼlib uning yoshi vamehnatga boʼlgan qobiliyati hisoblanadi.
 4. 4. yuqori malakali va tayyor mutaxassislarkadrlarning o„z ustida ishlashga talabmustaqil ravishda malaka oshirishlari talab qilinadikadrlar mulkdorga tanish va yaqin shaxslar bo„lishi talab qilinaditasodiflarni ko„ra bilishlari talab qilinadi
 5. 5. Tashqi manbaIchkimanbaKadrlar manbalarining barchasi ikki guruhga bo„linishi mumkin
 6. 6. Nega kadrlarnito‟plash vatanlashahamiyatli?KeraklikadrlarSamaralitanlovIstiqbollikadrlarKutilgannatija
 7. 7. Bu yerda 2 ta mavjudasosiy pog‟onalar mavjud:Kasbiy tahlil;Talabgorlarni jalb qilish.
 8. 8. IR ni rejalashtirish va Kasbiy tahlil Bo‟sh vakant mavjudmi? Agar ha bo‟lsa ,bu hol shunday davom etishkerakmi? Loyiha/yangilash va kerakli shaxs. Sohabilimdonlardan qayerda bo‟lsa ham surishtirish Rahbarayatdan kadrlarni jalb qilishni so‟rash vaularni tanlash metodlarini topish Qulay ommaviy vositasida e‟lon berish Nomzodlar ro‟yhati Suhbat/sinov va hkz Nomzodni tahlili Qaror qilish va taklif kiritish Tanlash, qabul qilish, o‟rgatish va baholash
 9. 9. Muvaffaqiyatli kadrlarni tanlashquyidaginatijalar asosida qaror chiqarish lozim:Kadrlar ma‟lumotiKadrlar tahliliTaqqoslash
 10. 10. Ariza shakli Tarjimai holSuhbatjarayoniSinovBaholshTavsiyanoma
 11. 11.  Samarqand maishiy suvutgichlar ishlab chiqarishzavodi 1973-yilda qurilgan. 1991-yil 20-dekabrdakorxona “Sino” Aksionerlik kompaniyasigaaylantirilgan. 1995-yildan esa zavod “Sino” OAJsifatida faoliyat yurita boshladi. Zavod ishlab chiqarayotgan asosiy tovarlar bu– maishiy sovutgichlar, muzlatkichlar va savdopeshtaxta sifatidagi sovutgichlardir. Sobiq SSSRningbo‟linishi bilan zavod bir qator qiyinchiliklarniboshdan kechirishga majbur bo‟ldi. Xususan buqiyinchiliklar Rossiya va Belorusiyadan keltiriladiganbutlovchi qismlar bilan bog‟liq edi. O‟zbekiston Respublikasi VazirlarMahkamasining qaroriga binoan, 8.10.2002 dan“Sino” sovutgichlar zavodi ishlab chiqarishrekonstruksiya qilinishi va menejmentdagio‟zgarishlar hisobiga moliyaviy-xo‟jalik faoliyatisog‟lomlashtirilishi kerak bo‟lgan korxonalar qatorigakiritildi. Zavodni qayta yo‟lga qo‟yish ikki yo‟nalishdaolib borildi. Birinchidan, 2002-yildan boshlabzavoddagi iqtisodiy holat bank krediti va bir qatorkichik korxonalarning investitsiyalari hisobiga anchayaxshilandi. Personal menejmenti tizimi hamo‟zgardi: yosh, harakatchan va tadbirkor mutaxasislarishlab chiqarishga jalb qilina boshlandi.
 12. 12. xulosaZamonaviy kompaniyalardaolib borilayotgan kadrlarsiyosatining mohiyatiqisqartirilgan ish vaqti yokivaqtincha ishga qo„llashamaliyotini qo„llashdan iboratbulmokda. Inson resurslarinisamarali boshqarishdaxodimlarni to„g„ri tanlash vayollash katta ahamiyatga ega.Kadrlar tanlashda ular bilansuhbatlar, testlar o„tkaziladi.Yangi xodimning samarali ishbajarishi uchun tashkilotdaularni o„qitish va malakasinioshirish dasturlari amalgaoshiriladi.

×