Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naar het vo schoolverlaters nio

588 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Naar het vo schoolverlaters nio

  1. 1. Naar het V.O.<br />Het SCHOOLKEUZE onderzoek<br />
  2. 2. Het gaat deze avond over….<br />Advies van de leerkracht / de school.<br />Het tweede gegeven.<br />Verschillende mogelijkheden.<br />Waarom wij voor de NIO-toets kiezen?<br />Hoe wij ouders informeren?<br />(ELKK) Procedure.<br />
  3. 3. Zorgvuldig afgewogen advies<br />Is gebaseerd op:<br />Vaardigheid = CITO-LVS, CITO-Entreetoetsen het Drempelonderzoek<br /> Aanleg =NIO<br />Schoolloopbaan bv. Doubleren, leeftijd <br />Zelfvertrouwen (PMT)<br />Doorzettingsvermogen<br />Zelfstandigheid<br />Plannen<br />Voor jezelf opkomen<br />
  4. 4. CITO Entreetoets<br />Afname ongeveer 9 weken voor de zomervak<br />Verdeeld over 8 dagdelen<br />Meet vorderingen op het gebied van taal, begrijpend lezen, spelling en rekenen<br />Samen 16 taken<br />Rapportage naar ouders in eerste advies gesprek, of eerder wanneer de uitslag voor de zomervakantie binnen is.<br />
  5. 5. Het tweede gegeven<br />Het V.O. heeft een tweede gegeven nodig!<br />Een toelatingstoets<br />Een onafhankelijke toets zoals de NIO-toets<br />Basisschool is wettelijk verplicht dit te regelen.<br />
  6. 6. Waarom kiezen wij voor de NIO-toets?<br />Onze uitgangspunten:<br />De toets mag geen momentopname zijn.<br />De toets moet mogelijkheden bieden voor zorgvuldige afwegingen.<br />Afname oktober Gr. 8 door psychologisch assistente van de SBZW<br />Intelligentie + Prestatie-motivatietest en het Drempelonderzoek ( verplicht gesteld door de Waterlandse overstap)<br />Resultaten worden doorgesproken met een psycholoog.<br />Bijdrage in de kosten ouders €15 <br />
  7. 7. Hoe brengen wij ouders op de hoogte?<br />Eerste adviesgesprek:<br />Resultaat NIO-toets, PMT en Drempelonderzoek.<br />Resultaat adviesgesprek met SBD / schoolbegeleidster<br />Resultaat Entreetoets<br />Het leerlingvolgsysteem<br />
  8. 8. Procedure<br />Voorlichting infoavond gr 7<br />Definitieve opgave <br />Betaling<br />Afname in oktober<br />(Voorlopig) eerste advies in november<br />Informatiekraam en scholen bezoek in januari<br />Onderteken van OKI doc.<br />Definitief advies in februari<br />Aanmelden op één school eind februari<br />

×