Presentatie Inkoopconsortium 2010 Li

537 views

Published on

Preview Inkoopconsortium.nl 2010

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Inkoopconsortium 2010 Li

 1. 1. Preview<br />2010<br />Jeroen Meijer<br />Bas Bouwman<br />
 2. 2. Inhoud<br />Achtergronden en visie<br />Wat is Inkoopconsortium.nl?<br />Werkwijze<br />Aandachtspunten<br />Vragen<br />
 3. 3. Achtergronden<br /><ul><li>Opgericht in 2008
 4. 4. Bestaat uit samenwerking met EKK
 5. 5. Gestart met veel inspraak van ziekenhuizen
 6. 6. Gezamenlijk uitvoeren van projecten
 7. 7. Veel overlegmomenten
 8. 8. Doorstart 2010
 9. 9. Simpel door gebruik maken contracten
 10. 10. No Cure No Pay</li></li></ul><li>Visie<br />Gefundeerde overtuiging uit onderzoek<br /><ul><li>Slagvaardige inkoopcombinatie wordt gerund door marktpartij die beste contracten beschikbaar stelt;
 11. 11. Dit geldt voor zowel de niet medische, als de medische productgroepen;
 12. 12. Transparante contracten, die Europees bezien marktconform zijn, dragen uiteindelijk bij aan een versterking van de (financiële) positie van het ziekenhuis;
 13. 13. Door samen te werken met inkoopcombinaties in andere landen kunnen prijzen verder geharmoniseerd worden.</li></li></ul><li>Missie<br />Inkoopconsortium.nl<br /><ul><li>Bieden van lagere inkoopkosten aan deelnemende ziekenhuizen.</li></li></ul><li>Beschikbare contracten<br />Contracten via Duitsland<br /><ul><li>????</li></ul>To bedisclosed as of February 1st 2010<br />
 14. 14. Beschikbare contracten<br />Contracten via Nederland<br /><ul><li>???</li></ul>To bedisclosed as of February 1st 2010<br />
 15. 15. Inhoud<br />Achtergronden en doelstelling<br />Wat is Inkoopconsortium.nl?<br />Werkwijze<br />Aandachtspunten<br />Vragen<br />
 16. 16. Wat is Inkoopconsortium.nl<br />Partners<br />61 deelnemende ziekenhuizen<br />ca. 60.000 Bedden<br />ca. 600 Mio. € inkoopvolume<br />
 17. 17. Wat is Inkoopconsortium.nl<br />Meerwaarde Inkoopconsortium.nl<br /><ul><li>Op korte termijn inkoopbesparingen
 18. 18. Keuze om te participeren per contract
 19. 19. Laagste prijzen in Europa
 20. 20. Ziekenhuis krijgt inzicht in contracten</li></ul>Maar ook:<br /><ul><li>Geen langdurige inkoopprojecten
 21. 21. Geen consensus noodzakelijk met partners in inkoopcombinatie</li></li></ul><li>Inhoud<br />Achtergronden en doelstelling<br />Wat is Inkoopconsortium.nl?<br />Werkwijze<br />Aandachtspunten<br />Vragen<br />
 22. 22. Werkwijze<br />Stappenplan<br />Inzage in contracten in dataroom;<br />Afsluiten overeenkomst met leverancier via Inkoopconsortium.nl;<br />Afroepen op overeenkomst;<br />Opleveren jaarafname.<br />
 23. 23. Werkwijze<br />Dataroom<br /><ul><li>Aan de Ijsselburcht 3 in Arnhem is een dataroom ingericht waarin alle contracten van Inkoopconsortium.nl inzichtelijk zijn.
 24. 24. Na afspraak kan gebruik gemaakt worden van de dataroom.
 25. 25. Spelregels voor dataroom:
 26. 26. Vooraf dient Non-Disclosure-Agreement worden getekend;
 27. 27. Vooraf wordt een instructie gegeven hoe je je moet voorbereiden op een sessie in de dataroom;
 28. 28. Er kunnen geen gegevens meegenomen worden uit de dataroom;
 29. 29. Er is geen (tele)communicatie mogelijk vanuit de dataroom.</li></li></ul><li>Werkwijze<br />Afsluiten overeenkomst<br />Inkoopconsortium.nl en het ziekenhuis sluiten een overeenkomst over het gebruikmaken van één of meerdere overeenkomsten.<br />In de overeenkomst met leverancierzijnminimaalopgenomen:<br /><ul><li>Looptijd
 30. 30. Artikelen en prijzen
 31. 31. Transport kosten
 32. 32. Geheimhouding
 33. 33. Alleoverigenoodzakelijkebepalingen</li></ul>Inkoopconsortium.nl informeertleverancier over deelnameziekenhuis, order-, levering- en facturatieproces.<br />
 34. 34. Werkwijze<br />Afroepen op overeenkomst<br />Ziekenhuis voert artikelen en prijzen in het logistiek systeem;<br />Ziekenhuis voert logistiek dienstverlener op als leverancier;<br />Acceptatietest: order-, levering- en facturatie proces;<br />Start afroepen op overeenkomst.<br />
 35. 35. Werkwijze<br />Jaarafname<br />Inkoopconsortium.nl ontvangt per kwartaal een overzicht van de afname van het ziekenhuis.<br />In dit overzicht zijn minimaal opgenomen:<br /><ul><li>Omzet in Euro’s exclusief BTW per leverancier per artikel;
 36. 36. Overzicht van de leverbetrouwbaarheid in een percentage van de order-full-filment. Dit percentage gebruikt inkoopconsortium.nl ten behoeve van de leveranciersevaluatie. </li></li></ul><li>Inhoud<br />Achtergronden en doelstelling<br />Wat is Inkoopconsortium.nl?<br />Werkwijze en projecten<br />Aandachtspunten<br />Vragen<br />
 37. 37. Aandachtspunten<br />Managen van verwachtingen<br /><ul><li>Kosten voor dataroom zijn nihil indien binnen 2 maanden afgeroepen wordt op contract anders bedragen de kosten € 1.500 per dag exclusief BTW.
 38. 38. Ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor:
 39. 39. prijsvergelijking;
 40. 40. implementatie contract.
 41. 41. Succes samenwerking met Inkoopconsortium.nl is afhankelijk van bereidheid specialist om te willen switchen van leverancier.
 42. 42. Contract met Duitse leverancier is niet altijd één op één te vergelijken met contract van dezelfde Nederlandse leverancier.</li></li></ul><li>Aandachtspunten<br />Management van verwachtingen<br /><ul><li>Contracten met Duitse leveranciers worden geleverd via Duitse logistiek dienstverlener in NL DDP.
 43. 43. Voor de diensten van Duitse logistieke dienstverlener wordt een opslag berekend die beschikbaar is in de dataroom per contract.</li></li></ul><li>Inhoud<br />Achtergronden en doelstelling<br />Wat is Inkoopconsortium.nl?<br />Werkwijze en projecten<br />Aandachtspunten<br />Vragen<br />
 44. 44. Vragen?<br /><ul><li>Bas Bouwman </li></ul> + 31 (0)6 511 959 07<br /><ul><li> Jeroen Meijer</li></ul> +31 (0)6 48 43 04 60<br />www.inkoopconsortium.nl<br />
 45. 45. Jeroen Meijer<br />Bas Bouwman<br />

×