Współdzielenie kodu aplikacji Windows Phone i Windows 8

1,072 views

Published on

Przegląd technik współdzielenia kodu aplikacji między Windows Phone i Windows 8 (WinRT). Omawiane jest zarówno podejście opierające się o HTML i Javascript jak i aplikacje natywne (wzorzec MVVM, portable class libraries, wybrane praktyki architektoniczne i sztuczki w IDE).

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Współdzielenie kodu aplikacji Windows Phone i Windows 8

 1. 1. Współdzielenie kodu aplikacji Windows Phone i Windows 8 ...czyli dwie pieczenie na jednym ogniu Bartłomiej Zass Technical Evangelist | Microsoft
 2. 2.  Poznasz różne strategie pisania przenośnego kodu dla smartfonów i tabletów (nie tylko Microsoft i nie tylko w C#!)  Zrozumiesz podobieństwa i różnice między platformami Windows Phone 8 i Windows 8  Poznasz podstawy wzorca Model-View-ViewModel  Zastosujesz Portable Class Libraries do wyodrębnienia wspólnej logiki aplikacji Windows Phone i Windows 8 Cel sesji
 3. 3.  Różne strategie pisania kodu przenośnego  HTML i JavaScript – jQuery Mobile, PhoneGap  C#  Windows Phone 8, Windows 8 – podobieństwa i różnice  Architektura aplikacji - MVVM i Portable Class Libraries Plan prezentacji
 4. 4. Dlaczego HTML i Javascript?  Jedyny wspólny mianownik między platformami  Przeglądarki internetowe w urządzeniach mobilnych  Osadzone kontrolki przeglądarki w natywnych aplikacjach  A może C++?  Windows Phone 8 obsługuje C++  Objective-C to NIE C++ “79% of mobile developers report that they will integrate some HTML5 in their apps in 2012” Appcelerator/IDC – Q1-2012 – Mobile Developer Report
 5. 5. Javascript dzisiaj  Natywne aplikacje dla Windows 8  Gry – np. Cut The Rope, Angry Birds  Office 2013, Sharepoint  Node.js  Cała masa bibliotek – nie tylko jQuery!  „Model-View-Whatever” w Javascript  np. Knockout, Angular, Backbone, Mustache  Ciekawostki  http://jscriptlinq.codeplex.com/ - LINQ w JS  http://bellard.org/jslinux/ - implementacja Linux w JS
 6. 6.  Nowy język autorstwa Andersa Hejlsberga (twórca C#)  Nadzbiór Javascript  Nie trzeba uczyć się nowej składni  Silnie typowany Javascript  Klasy, interfejsy, dziedziczenie, modyfikatory dostępu, ...  Częściowa zgodność z propozycją ECMAScript 6  Refactoring, wsparcie Visual Studio  Kompilowany do Javascript! TypeScript
 7. 7. Demo TypeScript
 8. 8. Strategie - HTML 5 i aplikacje mobilne OS platform Przeglądarka obsługująca HTML 5 Mobilna strona Natywna platforma aplikacyjna Rozwiązania hybrydowe Cross- kompilacja Titanium (Appcelerator) … Frameworki Javascript Apache Cordova (PhoneGap) AppMobi … JQueryMobile SenchaTouch Jo Propulsion …
 9. 9. Demo jQuery Mobile
 10. 10.  Dostęp do natywnych funkcji z poziomu JavaScript  Inaczej niż w Windows 8 – opakowana kontrolka przeglądarki  PhoneGap – popularna dystrybucja Apache Cordova  Obecnie własnością Adobe  PhoneGap Build Service  Aplikacje mogą być zgłaszane do sklepów  Windows Phone, Android, iOS, Symbian, BlackBerry, ...  Windows 8 póki co nie – może nie mieć sensu  Windows Phone 8 – nadal ma zastosowanie, pełne wsparcie Apache Cordova
 11. 11. PhoneGap i Windows Phone
 12. 12. Demo PhoneGap i Windows Phone
 13. 13.  Mimo wszystko większe możliwości  Lepsza integracja z urządzeniem  Większa wydajność niż PhoneGap  Wygodniejsze pisanie (subiektywne) i debugowanie  Decyzja na podstawie celu, budżetu, projektu, wiedzy zespołu Natywne aplikacje
 14. 14.  Wspólne jądro systemu – Windows NT  Te same komponenty systemowe  Sieć, kernel, grafika, system plików, multimedia  Wspólny model sterowników  Obsługa wielu rdzeni w Windows Phone  Solidna, nowoczesna platforma do przyszłej rozbudowy  Ten sam CLR  Nie oznacza to dokładnie tego samego API  Obecnie - wiele podobieństw  W przyszłości - na pewno bardzo dużo wspólnego kodu Windows Phone 8 i Windows 8
 15. 15. Windows Phone 8 API • Aplikacje managed wykorzystujące WP 7.1, WP 8.0 .NET oraz WinPRT API • Natywne aplikacje wykorzystujące WinPRT i Win32 • Gry wykorzystujące WP 7.1 XNA Framework • Gry wykorzystujące Direct3D lub DirectX .NET API for Windows Phone Windows Phone Runtime Win32 & COM Managed Managed & Native Native WP7.1 XAML & C#/VB WP8.0 XAML & C#/VB WP8.0 XAML & C++ WP8.0 Games DirectX/Direct 3D & C++ WP7.1 XNA & C#/VB WP8.0 XAML & C#/VB with Direct3D Graphics
 16. 16.  Kod natywny (C++)  Współdzielenie większości kodu  Wspólny kod gier wykorzystujących DirectX / Direct3D  HTML 5  np. PhoneGap, własne rozwiązanie hybrydowe lub strony mobilne  Ten sam silnik Internet Explorer 10!  C# / VB.NET  Dla programistów WP 8 – wiele klas współdzielonych z WinRT  Drobne różnice w podstawowym API (zwłaszcza widoki) Windows Phone 8 i Windows 8 – c.d.
 17. 17.  Zarządzany kod  Wszystkie API z Windows Phone 7.1  Przestrzenie nazw System oraz Microsoft.Phone  Wiele nowych klas dodanych w WP 8, np.:  Microsoft.Phone.Wallet  Microsoft.Phone.Tasks.ShareMediaTask  Microsoft.Phone.Tasks.MapsTask  Microsoft.Phone.Storage.ExternalStorage  Microsoft.Phone.Networking.Voip  … .NET API for Windows Phone
 18. 18.  Podzbiór pełnego WinRT + dodatki specyficzne dla telefonu Windows (Phone) Runtime zaimplementowane w C++ Projekcje do C#, VB.NET, C++ Obecnie brak projekcji do HTML5/JavaScript Windows Phone Runtime API Pełny WinRT (ok. 11,000 obiektów) Podzbiór przeniesiony do Windows Phone Runtime (ok. 2,800 obiektów) Nowe dla Windows Phone Runtime (ok. 600 obiektów) Specyficzne dla Windows Phone (wybrane): • Synteza i rozpoznawanie mowy • VOIP • Windows.Phone.PersonalInformation • LockScreen,LockScreenManager • Wszystkie i dodatki
 19. 19. Wspólne API dla WinRT i WinPRT Wybrane wspólne przestrzenie nazw i klasy • Windows.ApplicationModel.Package • Windows.ApplicationModel.Activation • Windows.ApplicationModel.DataTransfer • Windows.ApplicationModel.DataTransfer.DataTransferManag er • Windows.ApplicationModel.Store • Windows.Devices.Geolocation • Windows.Devices.Sensors.Accelerometer • Windows.Devices.Sensors.Compass • Windows.Devices.Sensors.Gyrometer • Windows.Devices.Sensors.Inclinometer • Windows.Foundation.IAsyncAction • Windows.Foundation.IAsyncOperation(TResult) • Windows.Graphics.Display • Windows.Networking.Connectivity • Windows.Networking.Proximity • Windows.Networking.Sockets • Windows.Storage • Windows.Storage.Pickers • Windows.System.Launcher • Windows.System.Threading.Threadpool • … • Wszystkie
 20. 20.  W kilku przypadkach, WinPRT API oferują podobne funkcjonalności do .NET API z WP 7.5, np.:  Możemy skorzystać z dowolnego API Deweloperzy adresujący WP 7.1 oraz WP 8 będą preferowali .NET API Deweloperzy myślący o współdzieleniu kodu pomiędzy Windows Phone 8 i Windows 8 będą skłaniali się do WinPRT API Przypadki duplikacji w API .NET API Windows Phone Runtime API System.IO.IsolatedStorage Windows.Storage System.NET.Sockets Windows.Networking.Sockets System.Threading.ThreadPool Windows.System.Threading.ThreadPool Microsoft.Devices.Sensors Windows.Devices.Sensors
 21. 21.  Oprócz .NET i WinPRT API, dostęp do niektórych Win32 API, np.: Winsock do niskopoziomowego oprogramowania połączeń Camera APIs dla aplikacji natywnych COM APIs takie jak CoInitializeEx, CoTaskMemAlloc, CoTaskMemFree, CreateFile2, ReadFile, WriteFile, HeapAlloc, CreateMutexExW, WaitForSingleObjectW, …  Głównie dla programistów piszących w kodzie natywnym  Możliwość dodania referencji w projekcie managed (rzadko potrzebne) Win32 i COM API
 22. 22. Demo WinPRT i WinRT - podobieństwa
 23. 23.  Namespace’y XAML  WP – xmlns:imgsch="clr-namespace:ImageSearch;assembly=…"  W8 – xmlns:imgsch="using:ImageSearch"  Event handlery  WP – System.Windows.RoutedEventArgs  W8 – Windows.UI.Xaml.RoutedEventArgs  Nawigacja  WP – NavigationService.Navigate(new Uri("/page.xaml?Id=5", UriKind.Relative));  W8 – Frame.Navigate(typeof(DetailsPage), e.ClickedItem);  SQL CE  Windows 8 - brak Wybrane różnice
 24. 24.  Windows Phone 7 settings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings; settings["exampleSetting"] = "Hello Phone";  Windows 8 settings = Windows.ApplicationData.Current.LocalSettings; container = settings.CreateContainer(“main", ApplicationDataCreateDisposition.Always); settings.Containers["main"].Values["exampleSetting"] = "Hello Windows";  Roaming – tylko Windows 8 settings = ApplicationData.Current.RoamingSettings; Zapis ustawień
 25. 25. Kontrolki XAML Mapowanie kontrolek Np. Panorama, PivotNp. GridView, ListView Np. Grid, StackPanel, TextBox, ListBox, Button, itp.
 26. 26. Demo Z Windows Phone do Windows 8 - różnice
 27. 27.  Współdzielenie elementów XAML  Separacja logiki i UI – wzorzec Model-View-ViewModel  Wspólna logika w Portable Class Libraries  Dodawanie plików jako link  Własne komponenty Windows Runtime (tylko WP 8)  Kompilacja warunkowa + dyrektywy preprocesora Techniki współdzielenia kodu
 28. 28. Współdzielenie logiki – jak?  Brak binarnej kompatybilności między projektami  Silverlight, Windows Phone, Windows 8, WPF  Osobne typy class library
 29. 29. Trudności w utrzymaniu...
 30. 30.  Jedno źródło  Jeden projekt  Jedne binaria  Wiele platform! Portable Class Libraries
 31. 31. Platform / feature matrix
 32. 32. Demo Portable Class Library
 33. 33. Model-View-ViewModel DataBinding Commands Messages View Service Events PropertyChanged
 34. 34. Demo Przyspieszony kurs podstaw MVVM
 35. 35. Architektura cross-platform Windows Store App Portable Class Library Windows Phone App
 36. 36. // W Portable Class Library public interface IFileStorage { Task SaveFileAsync(string filename, string contents); Task<string> LoadFileAsync(string filename); } // W ViewModelu public void Save() { _fileStorage.SaveFileAsync(Filename, Contents); } public async void Load() { Contents = await _fileStorage.LoadFileAsync(Filename); } Abstrakcja – interfejs
 37. 37. Dodawanie plików jako link Również z Partial Classes...
 38. 38. Kompilacja warunkowa Nie w Portable Class Library W plikach XAML – nieobsługiwane Ostrożnie i z umiarem...
 39. 39. Demo Portable Class Libraries i MVVM
 40. 40. public abstract class ServiceBusAdapter { public static ServiceBusAdapter Current { get; set; } public abstract byte[] ComputeHmacSha256(byte[] secretKey, byte[] data); } Abstrakcja - klasa abstrakcyjna
 41. 41. // Windows Phone - implementacja public class PhoneServiceBusAdapter : ServiceBusAdapter { public override byte[] ComputeHmacSha256(byte[] secretKey, byte[] data) { using (var cryptoProvider = new HMACSHA256(secretKey)) { return cryptoProvider.ComputeHash(data); } } } // Windows 8 - implementacja public class MetroServiceBusAdapter : ServiceBusAdapter { private const string HmacSha256AlgorithmName = "HMAC_SHA256"; public override byte[] ComputeHmacSha256(byte[] secretKey, byte[] data) { var provider = MacAlgorithmProvider.OpenAlgorithm(HmacSha256AlgorithmName); //... return hashed.ToArray(); } }
 42. 42. ServiceBusAdapter.Current = new PhoneServiceBusAdapter(); // Windows Phone startup ServiceBusAdapter.Current = new MetroServiceBusAdapter(); // Windows 8 startup // W Portable Class Library var adapter = ServiceBusAdapter.Current; byte[] signatureBytes = adapter.ComputeHmacSha256(issuerSecretBytes, Encoding.UTF8.GetBytes(token)); Wywoływanie kodu platform-specific
 43. 43. Kod specyficzny dla platformy  Abstrakcje  Klasy abstrakcyjne  Interfejsy  Przekazywanie zależności z kodu aplikacji  Kontener IoC  Service locator / platform abstraction layer public class ServiceLocator { public static IFileStorage FileStorage { get; set; } public static IPhotoChooser PhotoChooser { get; set; } }
 44. 44. // Rejestrowanie usługi – start aplikacji WP 7 _container.RegisterType<IStateService, PhoneIsolatedStorageStateService>(); // Rejestrowanie usługi – start aplikacji Win 8 _container.RegisterType<IStateService, Win8LocalStorageStateService>(); // Rejestrowanie usługi – singleton _container.RegisterType<INavigationService, Win8NaviService>( new ContainerControlledLifetimeManager()); Dependency Injection - Unity
 45. 45. public class MyViewModel(IStateService stateService) { // ... } // Wewnątrz Portable Class Library // Widok bindujemy (np. w XAML) do ServiceLocator.MainViewModel public class ServiceLocator { public static MyViewModel MainViewModel { get { // Automatyczne wstrzykiwanie zal. do konstruktora return container.Resolve<MyViewModel>(); } } } Dependency Injection – c.d.
 46. 46. Demo Windows Phone i Windows 8 + PCL – przykład zaawansowany
 47. 47.  Xamarin  Port Mono dla iOS (MonoTouch) i Android  MvvmCross  Framework MVVM dostarczany w postaci Portable Class Library  Współdzielenie kodu ViewModeli, Modeli oraz usług między Windows Phone, WinRT, MonoTouch i Mono for Android Inne platformy?
 48. 48. Demo MVVMCross
 49. 49.  HTML 5 (+ PhoneGap)  Niski koszt wejścia  Wiele platform  Niższa wydajność i mniejsze możliwości  MVVM i Portable Class Libraries  Współdzielenie logiki  Abstrakcje funkcjonalności platform-specific  Windows Phone 8 i Windows 8  Wiele współdzielonych elementów, ale też różnic Podsumowanie
 50. 50.  MVVM  MVVM Light Toolkit portable fork  MvvmCross  IoC  Autofac  Ninject portable fork  Microsoft.Composition (Lightweight MEF)  Other  Json.NET Zasoby
 51. 51.  MVVM Light toolkit (basics) http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX10/EX14  MVVM Light toolkit (deep dive) http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX11/OPN03  Windows 8 and MVVM Light toolkit http://blog.galasoft.ch/archive/2012/02/19/impressions-slides-and- code-from-techdays-belgium-and-netherlands.aspx  Caliburn.micro concepts http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX10/EX15 Zasoby – c.d.
 52. 52.  Daniel Plaisted’s blog  http://blogs.msdn.com/b/dsplaisted/archive/2012/08/27/how-to-make-portable-class-libraries-work-for-you.aspx  Portable Class Library MSDN documentation  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg597391(v=vs.110)  Portable Class Library overview blog post  blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2012/07/06/targeting-multiple-platforms-with-portable-code- overview.aspx  Create a continuous client using portable libraries  msdn.microsoft.com/en-us/magazine/hh852593.aspx  MvvmCross  slodge.blogspot.com/2012/05/portable-class-libraries-in-mvvmcross.html  Portable Class Libraries on Channel 9 (lots of links in show notes)  channel9.msdn.com/Shows/Visual-Studio-Toolbox/Visual-Studio-ToolboxPortable-Class-Libraries Zasoby – c.d.
 53. 53. © 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.

×