Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja stanowiska account manager w agencji reklamowej

8,996 views

Published on

23, 27 marzec 2013, Kraków, Wyższa Szkoła Europejska

 • Be the first to comment

Prezentacja stanowiska account manager w agencji reklamowej

 1. 1. Prezentacja stanowiska Account Manager w agencji reklamowej.
 2. 2. Opis stanowiska i jego specyfika Account Manager jest jednym z niższych stanowisk kierowniczych. Osoba na tym stanowisku odpowiada przede wszystkim za kontakt z klientami oraz delegowanie zadao do odpowiednich działów firmy. Określeniem Account Manager nazywa się pracowników głównie w branży reklamowej/interaktywnej, mających bezpośredni kontakt z klientem.
 3. 3. Account Manager w agencji interaktywnej Account Manager Klient Działy agencji
 4. 4. Account Manager w agencji interaktywnej Account Director nadzoruje i koordynuje wszystkie działania agencji związane z prowadzeniem projektów dla wszystkich klientów agencji. Account Manager do jego obowiązków należy kontakt z klientami oraz delegowanie zadao do odpowiednich działów firmy. Account Executive jest odpowiedzialny za bezpośrednie kontakty z klientem. Bierze udział w planowaniu kampanii.
 5. 5. Chodzi tu o to, ze często oferty pracy na to stanowisko kryjątak naprawdę pracę akwizytora przez co zaczęto je poniekądtak właśnie postrzegad.
 6. 6. Cele pracy• Budowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z klientami agencji (budowa portfela).• Planowanie i koordynacja wszystkich prac związanych z prowadzoną kampanią oraz współudział w rozwoju strategii marketingowej klienta.• Dbanie o należytą realizację projektu przez specjalistów z poszczególnych działów.• Przedstawianie i negocjowanie budżetu całej kampanii lub jej składników
 7. 7. Wymagane wykształcenie i umiejętności• wykształcenie wyższe lub licencjat z ekonomii, marketingu, reklamy,• doskonała znajomośd języka angielskiego (przydatna),• umiejętnośd wykorzystywania nowoczesnych urządzeo teleinformatycznych,• znajomośd rynku i środowiska reklamy,• zdolności przywódcze,• umiejętnośd prowadzenia trudnych negocjacji,• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z reklamą lub marketingiem w agencji reklamowej lub PR,• udokumentowane sukcesy związane ze sprzedażą usług…
 8. 8. .Wymagane wykształcenie i umiejętności• niespożyte pokłady energii,• kreatywnośd,• nie boi się klienta,• zna narzędzia e-marketingowe i PR’owe• orientuje się w trendach Web 2.0 i Web 3.0• interesuje się nowymi technologiami
 9. 9. Cechy kandydata na Account ManageraTropiciel• Obyty z branżą• Wychwytuje istotne informacje / newsy• Przewiduje działania rynkowe• Wyprzedza konkurencję• Umiejętnie wybiera klientów• Potrafi sprecyzowad oczekiwania i dobrad odpowiednią ofertę
 10. 10. Cechy kandydata na Account ManageraMistrz pierwszego wrażenia• Potrafi wyczud klienta• Uwzględnia potrzeby i wymagania• Na długo zapada w pamięd
 11. 11. Cechy kandydata na Account Managera Doskonały taktyk • Potrafi planowad • Wybiera odpowiednia narzędzia • Tworzy strategię marketingową • Elastyczny • Kreatywny • Wykazuje empatię • Posiada wyobraźnię
 12. 12. Cechy kandydata na Account ManageraArtysta• Reaguje na potrzeby klientów• Zaskakuje innowacyjnymi pomysłami• Doradza / tłumaczy klientowi sposób działania• Wizjoner
 13. 13. .Cechy kandydata na Account ManageraPartner• Wzbudza zaufanie• Posiada wysokie umiejętności interpersonalne• Doskonale współpracuje z innymi działami• Potrafi słuchad i „czytad między wierszami”
 14. 14. Codziennośd pracy Account Managera • Prasówka • Maile • Kontakt z klientem i jego podtrzymywanie • Zapoznanie się ze strategią marketingową klienta w celu identyfikacji jego potrzeb wobec agencji. • Spotkania z klientami.
 15. 15. Codziennośd pracy Account Managera • Spotkania z działem kreatywnym w celu przygotowania ofert. • Przygotowanie założeo projektu kampanii. • Przygotowanie ofert.
 16. 16. .Codziennośd pracy Account Managera • Kontakt z poszczególnymi osobami realizującymi kampanię. • Przekazywanie uwag klienta. • Koordynacja pracy poszczególnych działów
 17. 17. Plusy i minusy pracyPLUSY MINUSY• ciekawe wyzwania, • praca pod dużą presją• samodzielnośd, czasu,• rozwój, • sytuacje nerwowe,• projekty dla różnych • bezpośredniabranż, odpowiedzialnośd przed• poszerzanie swojej klientem,wiedzy i kompetencji, • rozwiązywanie• ciekawe zagadnienia, sytuacji kryzysowych.• praca w młodym zespole
 18. 18. Z czym powinienem się zatem liczyd pracując jako Account Manager? • doskonała umiejętnośd komunikacji, • kreatywnośd w rozwiązywaniu problemów, • umiejętnośd organizacji pracy własnej i zespołu, • samodzielnośd, • wysoka odpornośd na stres, • umiejętnośd pracy pod presją czasu.
 19. 19. .Co z kasą? Ile zarabia Account Manager? • Wynagrodzenie zawsze będzie oparte o prowizję • I to prowizja powinna stanowid jego dominującą częśd • Ale z drugiej strony – podstawa musi dad komfort (jedzenie, picie, chatka, etc) • Podstawa powinna wynieśd między 2.000 a 3.000 zł netto na początku pracy • Prowizja – tak do 10% wartości zleceo • Plus dochód pasywny za prowadzenie zleceo
 20. 20. Case study pracy Account Managera (al) Zadanie: Zintegrowana kampania promocyjna dla wyszukiwarki powierzchni magazynowej – magazyny.pl. Klient: Międzynarodowa firma Jones Lang LaSalle, działająca w ponad 60 krajach na całym świecie.
 21. 21. Case study pracy Account ManageraEtapy pracy:• Analiza potrzeb klienta• Określenie celów klienta• Dobór odpowiednich narzędzi• Opracowanie pomysłów kreatywnych, wybór narzędzi opracowaniestrategii działania razem z poszczególnymi działami agencji• Przygotowanie ofert dla klienta• Spotkanie z klientem w celu zaprezentowania ofert• Podpisanie umowy• Przygotowanie harmonogramu pracy
 22. 22. Case study pracy Account ManageraW promocji portalu udział wzięły wszystkie marki, wchodzące w składGrupy Adweb:• Agencja VanguardPR była odpowiedzialna za stworzenie strategiipromocji portalu oraz za prowadzenie działań w obszarze media relations,social media oraz marketingu rekomendacji w sieci za autorskiegopomocą narzędzia Usta-Usta• Dział kreacji odpowiedzialny był za przygotowanie scenariuszy i filmówpromocyjnych• Agencja interaktywna Adweb odpowiadała za stworzenie całego serwisuinternetowego.• AdSeo działania z zakresu SEO i SEO PR
 23. 23. Case study pracy Account Managera W trakcie realizacji kampanii Account Manager odpowiedzialny był za prawidłowy przebieg wszystkich działań oraz realizację harmonogramu. Działania realizowane z zakresu media relations miały trzy cele: • Dotrzeć z informacją o portalu magazyny.pl do środowisk biznesowych • Promocję portalu magazyny.pl i zwiększenie jego rozpoznawalności • Informowanie o użytecznościach portalu magazyny.pl
 24. 24. Case study pracy Account ManageraAccount Manager odpowiada również za pilnowanie timingu wszystkichdziałań poszczególnych zespołów.• Przygotowanie scenariuszy do filmów przez dział kreatywny• Zorganizowanie planu filmowego oraz nagrania całego materiału• Nadzór nad produkcją
 25. 25. .Case study pracy Account ManageraKoordynacja działań przy produkcji filmu oraz poszczególnych etapów mającychna celu promocję filmu:• media relations• social media• marketing rekomendacjiCałościowy nadzór nad realizacjąkampanii marketingowej.
 26. 26. Co jeszcze?• W sumie to fajne stanowisko, gdy ktoś lubi byd w centrum wydarzeo• Ale musi również lubid kontakt z Klientem – nie zawsze jest on miły, ostrzegam• To taki wariat, który biega po firmie próbując zorganizowad wiele osób w jedno – jeden projekt• Fajna praca, start do kariery – byle podejmowana świadomie
 27. 27. DZIĘKUJĘ!bartlomiej@juszczyk.com http://adweb.pl http://adnews.pl @BartekJuszczyk

×