Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Data privacy voor
marketeers
Bart Van den Brande
24 november 2016
Media & advertisement law
Copyright - trademarks -
datebases - software - knowhow
Travel & consumer protection
Tax & tax p...
Huidig privacyrecht
Toekomstig privacyrecht (GDPR/AVGB)
Direct mailing en anti-spam
Robinsonlijst
Bel-me-niet-meer
Cookiew...
Privacy
De basics van het privacyrecht
De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgege...
“Recht op privacy” >< verwerking van gegevens
Definitie van persoonsgegevens is zeer breed
Elk gegeven dat kan toelaten om...
Straight and simple:
Voorafgaande “Opt-in” vereist voor elke verwerking (uitzonderingen)
“Vrije en geïnformeerde” Opt-in
O...
Zowat alle info die we delen op social media zijn persoonsgegevens in de zin van de
privacywetgeving
Let op, ook comments ...
Let op
Los van privacywet heeft elk social media platform eigen Terms of Use voor
Company pages
Wedstrijden
Reclame
Privac...
Rechten van de betrokkene
Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens
Recht op toegang en verbetering
Rech...
Recht van verzet
“wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie” (uitgez...
Recht op toegang en verbetering
Max Schrems v. Facebook
X v. het Waals Gewest (Cass. 14 februari 2013)
Model klachtbrieven...
Privacy
De Basics van het privacyrecht
Recht op informatie (“Privacy policy”)
“uiterlijk op het moment dat de gegevens ver...
Privacy
De Basics van het privacyrecht
Verbod op profiling
(of althans op automatische beslissingsname gebaseerd op profil...
Plichten verwerken
Informeren
Opt-in bekomen
Database beveiligen
Aanmelden bij privacycommissie
Geen doorgifte aan derden ...
Boetes tot 500.000 euro
De grote vissen ontsnappen tot op heden al te vaak
Weinig boetes, weinig controle
Privacy
De Basic...
In praktijk bijzonder veel inbreuken
Data collection zonder opt-in (data crawling, cookies, uitwisseling derden, big data,...
Privacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Aanleiding tot GDPR/AVGB (zie o.m. toelichting en overwegingen bij GDPR)
Privacywet / Richtlijn is niet meer aangepast aan...
Concrete aanleidingen
Location based / Server based principe is niet meer realistisch in Cloud omgeving en
global economy
...
DG Justice in handen van Viviane Reding vanaf 2010
25 januari 2012 GDPR/AVGB aangekondigd
Eerste ontwerptekst EP op 21 okt...
Privacy
Voor alle diensten aangeboden in EU (ook gratis)
Personal data = ook online identifiers, “pseudonymous data”
Expli...
Informatieplichten en toestemming
Wettigheid van verwerking (“op welke gronden mag ik data verwerken?”)
Voorafgaande opt-i...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
“Voorwaarden voor toestemming”
Verantwoordelijke moet kunnen bewijzen d...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Te verstrekken informatie als persoonsgegevens niet van betrokkene beko...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Te verstrekken informatie als persoonsgegevens niet van betrokkene beko...
Informatieplichten en toestemming
Verwerking van gegevens van een minderjarige (-13 jaar, -16 jaar)
Altijd expliciete toes...
Informatieplichten en toestemming
Verplichting om betrokken te verwittigen als zijn gegevens verzameld of doorgegeven
zijn...
Informatieplichten en toestemming
Verplichting vervalt als
Betrokkene al op de hoogte is
of
Informatieplicht disproportion...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Verbod op profiling
Recht om niet onderworpen te worden aan een op geau...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Verbod op profiling
Profilering: “elke vorm van geautomatiseerde verwer...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Verbod op profiling
Profiling is overal…
Trigger based marketing = prof...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Verbod op profiling
“Vanwege met zijn specifieke situatie verband houde...
Informatieplichten en toestemming
Recht om zich te verzetten tegen decision taking
Recht
Niet onderworpen te worden aan au...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Recht op verwijdering (“right to be forgotten”)
“Zonder onredelijke ver...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
“Pseudonieme data”
Als data niet gekoppeld is aan identiteit, heeft bet...
En nog veel meer…
“Privacy by design”
“privacy by default” (cfr. recent Telenet “personalized advertising…”)
…
Privacy
Pri...
PrivacyPrivacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Betrokkene heeft recht om door ...
Interne business processen
Werken met onderaannemers die data verwerken
Verplichting om enkel te werken met “veilige” onde...
Interne business processen
Logboek van verwerkingsactiviteiten
Verplichting om een “logboek van verwerkingsactiviteiten” b...
Interne business processen
Data security maatregels
“Processor shall implement appropriate technical and organizational me...
Interne business processen
Data Protection Impact Assessment
Als mogelijks grote impact op privcyrechten
Verplichting om v...
Interne business processen
Data breach notification
Verplichting om Privacycommission te verwittigen van elke data breach
...
Privacy
Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
Interne business processen
Data Protection Officer
Als kernactiviteit bestaat ...
Be prepared…
Follow up van discussies (bvb via onze website www.siriuslegal.be)
Start audit om data use in uw organisatie ...
Be prepared…
Wie niet tijdig voorbereid is, mag problemen verwachten
Belangrijkste artikels (cfr. profiling = high risk pr...
Intussen bij de buren
France - Loi pour une République numérique (boetestot 3 mio, right to be
forgotten voor minderjarige...
Direct mailing en spam
Wet van 8 december 1992 (WVP), nu art. 110 e.v. WER
Ontvangen van e-mails of andere directe berichten met reclame
Explicie...
Privacy
Nog even de headlines over spam
Privacy
Nog even de headlines over spam
Spamregels gelden voor alle elektronische communicatie
+ voor fax!
Dus ook voor di...
Privacy
Nog even de headlines over spam
No go:
- Verplichte opt-in om aan wedstrijd deel te nemen/voordeel te krijgen/te r...
Bel-me-niet-meer register
Do-not-call-me
Art. VI.111 e.v. WER - In werking sinds 11/07/2015
Omgekeerd principe van anti-spam:
Bellen is in se toeges...
Do-not-call-me
Vzw DNCM beheert lijst (onder toezicht en beheer van BDMA)
Akkoord met 9 grootste operatoren
Database is to...
Do-not-call-me
“telefonische oproep voor DM doeleinden”?
Definitie “reclame” in WER is zeer breed. Elke communicatie die r...
Do-not-call-me
Opname op lijst moet binnen 5 dagen na verzoek
Initieel was termijn nog korter voorzien
Cfr.:
Privacywet ge...
Do-not-call-me
Opname op lijst DNCM
≠ verbod verdere verwerking persoonsgegevens
≠ verbod om sms te zenden
≠ verbod op e-m...
Do-not-call-me
Opname op lijst DNCM
Mogelijk moet door operator geboden worden
Gratis
Intrekbaar
Bewijslast ligt bij opera...
Do-not-call-me
Alle info op:
https://www.bel-me-niet-meer.be/
Do-not-call-me
Sancties
Inbreuk = inbreuk op WER
Boetes tot 250.000 euro…
Do-not-call-me
Problemen met Do Not Call Me
Technisch moeilijk voor KMO – plicht om licentie op lijst te nemen
Licenties z...
Robinsonlijst
Robinsonlijst
“Ik wil geen papieren DM meer ontvangen
Geen wettelijke basis
Sectorinitiatief van BDMA en in se enkel binde...
Robinsonlijst
Door in te schrijven in de Robinson Mail-lijst ontvangt men geen DM op naam meer over producten of
diensten ...
Cookies
Wat background
Wat zijn cookies?
“A cookie is a small amount of data generated by a website and saved on your computer by ...
Wat background
Waarom ligt de overheid wakker van cookies?
In één woord: privacy…
Wat background
Wat zijn cookies?
first party cookies vs. third-party cookies
door website door Google Analytics or ad brok...
Wat background
The legal small print (art. 129 Telecomwet)
“De opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot inf...
Wat background
The legal small print
Altijd opt-in
Behalve voor zuiver functionele cookies:
Absoluut nodig om technische r...
Wat background
The legal small print
Belgische wet bevat geen detail over:
Hoe waarschuwing gegeven moet worden
Hoe opt-in...
Wat background
The legal small print
Maar
EU standpunt is wel duidelijk (richtlijn + verklaringen commissarissen Kroes en ...
Wat betekent dit voor u?
Synthese van EU, Belgische wet, adviezen:
Opt-in moet
Vrij zijn (i.e. mogelijkheid bestaan om web...
Wat betekent dit voor u?
Synthese van EU, Belgische wet, adviezen:
Dus praktisch
Informatie over gebruik van cookies, type...
Wat betekent dit voor u?
Synthese van EU, Belgische wet, adviezen:
User-input cookie
(bvb: mandje) als
sessie
Authentifica...
Wat betekent dit voor u?
Synthese van EU, Belgische wet, adviezen:
Pop-up?
Splash screen?
Waarschuwing in banner of footer...
Wat betekent dit voor u?
Wat betekent dit voor u?
Wat betekent dit voor u?
Wat betekent dit voor u?
Oh, ook nog:
Als cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen of verwerken, is een b...
Wat betekent dit voor u?
Impact van cookiewet
Niet erg efficiënt
Storend voor surfer
Verlies aan traffic en/of data voor w...
Wat betekent dit voor u?
En als ik de wet niet naleef?
Wat betekent dit voor u?
Internationale context
Zoveel wetgevingen als er lidstaten zijn…
Probleem: als je je specifiek ri...
Wat betekent dit voor u?
Internationale context
Working Party 29 advies van afgelopen Oktober 2013:
Basis voor pan-Europes...
Wat betekent dit voor u?
Internationale context
Working Party 29 advies van oktober 2013:
Opt-in voor cookies los van ande...
Wat betekent dit voor u?
Internationale context
Cookie wetgeving wordt dit jaar herzien op Europees niveau
In kader van e-...
Meer weten over online topics?
Sirius Friday seminarie 16 december 2016
12u00 tot 14u00
Klauwendaal 28, 2800 Mechelen
Nieu...
Data privacy voor marketeers
Media & advertisement law
IP law
Internet & e-commerce
Privacy & cookies
Gambling law
Travel ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Data privacy voor marketeers kluwer

969 views

Published on

Ovezrzicht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor marketeers + Bel-me-niet-meer + anti-spam + cookies + Robinsonlijst

Published in: Law

Data privacy voor marketeers kluwer

 1. 1. Data privacy voor marketeers Bart Van den Brande 24 november 2016
 2. 2. Media & advertisement law Copyright - trademarks - datebases - software - knowhow Travel & consumer protection Tax & tax planning IT, Internet & e-commerce Privacy & cookies Gambling & gaming www.siriuslegal.be bart@siriuslegal.be @BartVdBrande LinkedIn.com/in/bartvdb
 3. 3. Huidig privacyrecht Toekomstig privacyrecht (GDPR/AVGB) Direct mailing en anti-spam Robinsonlijst Bel-me-niet-meer Cookiewetgeving Data privacy voor marketeers
 4. 4. Privacy De basics van het privacyrecht
 5. 5. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Op basis van Richtlijn 95/46/EG - Boek XII WER Andere tijden… Geen online marketing Geen “profiling” Geen “cookies” Geen “tracking” Geen “location based markeing” Geen “trigger based marketing” Geen e-commerce Geen social media Minder dan 1% van de EU-bevolking gebruikte internet in 1995… Privacy De basics van het privacyrecht
 6. 6. “Recht op privacy” >< verwerking van gegevens Definitie van persoonsgegevens is zeer breed Elk gegeven dat kan toelaten om een individu te identificeren EHJ 16 mei 2016: Ook dynamisch IP adres Ook browser history is persoonsgegevens, ook aankoopgedrag, voorkeuren, … Plaatst verhaal big data in gevoelig daglicht Privacy De basics van het privacyrecht
 7. 7. Straight and simple: Voorafgaande “Opt-in” vereist voor elke verwerking (uitzonderingen) “Vrije en geïnformeerde” Opt-in Overdracht van gegevens aan een 3de? = bijkomende Opt-in Uitzondering: “gerechtvaardigde reden voor verwerking” of wettelijke noodzaak of “vitaal belang” Cfr. Analytics tools, apps, cookies, database enrichment door mailings en acties, …: altijd opt-in vereist Cfr. Kg. Brussel, 9 november 2015, Privacycommissie vs. Facebook (plaatsen van tracking cookies via social plug-in zonder voorafgaande opt-in) Privacy De basics van het privacyrecht
 8. 8. Zowat alle info die we delen op social media zijn persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving Let op, ook comments en meningen die achter gelaten worden in het kader van bvb Facebook wedstrijden, reacties op bedrijfspagina’s of product pages zijn in de meeste gevallen persoonsgegevens Bovendien: auteursrecht (in sommige gevallen) Privacy Opgelet voor social media
 9. 9. Let op Los van privacywet heeft elk social media platform eigen Terms of Use voor Company pages Wedstrijden Reclame Privacy Opgelet voor social media
 10. 10. Rechten van de betrokkene Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens Recht op toegang en verbetering Recht om zich te verzetten tegen toekomstige verwerking Recht op informatie (via de privacy policy) Recht om zich te verzetten tegen “geautomatiseerde beslissingname” Privacy De Basics van het privacyrecht
 11. 11. Recht van verzet “wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie” (uitgezonder verwerking onder art. 5 b en c noodzakelijke verwerking) Bij DM: altijd en zonder motivatie Onvolledige, niet ter zake doende of onjuiste data: altijd en zonder motivatie Gratis Binnen de maand Privacy De Basics van het privacyrecht
 12. 12. Recht op toegang en verbetering Max Schrems v. Facebook X v. het Waals Gewest (Cass. 14 februari 2013) Model klachtbrieven op www.privacycommission.be/nl Privacy De Basics van het privacyrecht
 13. 13. Privacy De Basics van het privacyrecht Recht op informatie (“Privacy policy”) “uiterlijk op het moment dat de gegevens verkregen worden” Of als verkregen bij derde: “op het moment van de registratie van de gegevens of uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de gegevens” (aan een derde) Identiteit verantwoordelijke voor de verwerking Doeleinden verwerking Bestaan van recht op verzet m.o.o. DM Derde-ontvangers van gegevens Bestaan van recht op toegang en verbetering Andere informatie i.f.v. de specifieke aard van de verwerking (als opgelegd bij KB)
 14. 14. Privacy De Basics van het privacyrecht Verbod op profiling (of althans op automatische beslissingsname gebaseerd op profiling) “Een besluit waaraan voor en persoon rechtsgevolgen verbonden zijn of dat hem in aanmerkelijke mate treft, mag niet louter worden genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde apsecten van zijn persoonlijkheid te evalueren” Behalve indien opgelegd door wet.
 15. 15. Plichten verwerken Informeren Opt-in bekomen Database beveiligen Aanmelden bij privacycommissie Geen doorgifte aan derden zonder aparte opt-in Geen export database buiten EU, tenzij onder strenge voorwaarden Verwijderen, verbeteren, toegang verschaffen, … Privacy De Basics van het privacyrecht
 16. 16. Boetes tot 500.000 euro De grote vissen ontsnappen tot op heden al te vaak Weinig boetes, weinig controle Privacy De Basics van het privacyrecht
 17. 17. In praktijk bijzonder veel inbreuken Data collection zonder opt-in (data crawling, cookies, uitwisseling derden, big data, …) Databases niet aangemeld Doorgifte aan derden zonder toestemming Niet verwijderen data … Privacy De Basics van het privacyrecht
 18. 18. Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 19. 19. Aanleiding tot GDPR/AVGB (zie o.m. toelichting en overwegingen bij GDPR) Privacywet / Richtlijn is niet meer aangepast aan technologie & innovatieve ontwikkelingen Facebook en Twitter bestonden niet in 1995 Internet of Things Big data & profiling op grote schaal Trigger based, location based, … Veelheid aan devices, opkomst van apps Cloud toepassingen Drones Privacy is steeds meer een “betaalmiddel” voor free services (cfr. Voorstel Richtlijn aangaande contracten voor de levering van digitale inhoud 2015/0287 van eind mei 2016) Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 20. 20. Concrete aanleidingen Location based / Server based principe is niet meer realistisch in Cloud omgeving en global economy 28 lidstaten, 28 regelgevingen, 28 “privacycommissies”, 28 boetesystemen, 28 interpretaties Belemmert eengemaakte markt Concreet voor België: gebrek aan slagkracht bij Privacycommissie: kan geen boetes opleggen (cfr. Wetsontwerp Tommelein 2015) , beperkte mankracht, te weinig goede profielen om technologische evolutie bij te houden, de facto “straffeloosheid”, … Forum shopping (alle grote internet service providers zitten in Ierland…) Niet in EU gevestigde bedrijven ontsnappen (LinkedIn, Alibaba, etc…) Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 21. 21. DG Justice in handen van Viviane Reding vanaf 2010 25 januari 2012 GDPR/AVGB aangekondigd Eerste ontwerptekst EP op 21 oktober 2013 Politieke impasse gedurende lange tijd (blokkering Frankrijk/Duitsland) Zware lobby (cfr. “affaire Michel”) Impact van civil rights (via LIBE committee) groot Afgezwakt in laatste instantie door DM sector Akkoord in Europese Raad op 15 juni 2015 Vanaf dan tot eind 2015 3X overleg tussen EP, EC en Raad Uiteindelijk akkoord in december 2015 Goedgekeurd in april 2015 Inwerkingtreding 1 mei 2018 Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 22. 22. Privacy Voor alle diensten aangeboden in EU (ook gratis) Personal data = ook online identifiers, “pseudonymous data” Expliciete opt-in of “gerechtvaardigde redenen voor verwerking” Informatieplicht (icons) Recht om profiling te weigeren Right to be forgotten Data breach plichten “Data protection by design” “Data protection officer” Instemming van ouders voor minderjarigen Sancties: tot 4% van jaarlijkse omzet of 20 mio euro Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 23. 23. Informatieplichten en toestemming Wettigheid van verwerking (“op welke gronden mag ik data verwerken?”) Voorafgaande opt-in blijft de basisregel (+ vanaf nu bewijs vereist!) “Verwerking is noodzakelijk om contract uit te voeren” “Gerechtvaardigde redenen” DM “may be considered” een rechtvaardige reden, maar “Personal data should be processed only if the purpose of the processing could not reasonably be fulfilled by other means” Dus: als bestaande klantenrelatie: OK, anderniets niet zomaar automatisch OK Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 24. 24. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 “Voorwaarden voor toestemming” Verantwoordelijke moet kunnen bewijzen dat hij toestemming heeft (was al impliciet zo) Verzoek om toestemming moet in begrijpelijke, duidelijke en eenvoudige taal gevraagd en onderscheiden van andere gevraagde akkoorden Betrokkene kan toestemming op elk ogenblik intrekken (geen terugwerkende kracht) Toestemming moet vrij gegeven zijn: géén toestemming verplichten voor verwerking die niet noodzakelijk is voor leveren van dienst/uitvoeren van overeenkomst Klassiek voorbeeld: verplichte opt-in om korting te krijgen of om aan wedstrijd deel te nemen (is in aantal lidstaten nu al verboden)
 25. 25. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Te verstrekken informatie als persoonsgegevens niet van betrokkene bekomen worden ID en contactgegevens verantwoordelijke (en vertegenwoordiger in de EU als die er is) Doeleinden verwerking en rechtsgrond Categorieën van persoonsgegevens Derde-ontvangers van gegevens Waarborgen voor doorgifte buiten de EU Duurtijd bewaring of criteria voor bepalen duurtijd Bron van de gegevens Recht voor betrokkene op inzage en verbetering of verwijdering/beperking, recht om bezwaar te maken en recht op overdraagbaarheid (“data portability”) Recht voor betrokkene om te allen tijde toestemming in te trekken (niet retroactief) Recht voor de betrokkene om klacht in te dienen Is toestemming wettelijke of contractuele plicht en wat zijn gevolgen bij weigering Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (profiling) en onderliggende logica
 26. 26. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Te verstrekken informatie als persoonsgegevens niet van betrokkene bekomen worden “Binnen een redelijke termijn maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt” Als de persoonsgegevens gebruikt worden voor communicatie met de betrokkene: uiterlijk bij de eerste communicatie Als de persoonsgegevens doorgegeven worden aan een derde: uiterlijk op het ogenblik dat ze voor het eerst aan die derde worden verstrekt (Relevant voor data brokers, gehuurde of gekochte mailinglijsten, doorgifte aan commerciële partners, mailing op database van een partner, etc…)
 27. 27. Informatieplichten en toestemming Verwerking van gegevens van een minderjarige (-13 jaar, -16 jaar) Altijd expliciete toestemming van ouders vereist! “redelijke inspanningen” om leeftijd te checken en toestemming te bekomen eID?, Facebook login?, credit card data?, live chat, …? Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 28. 28. Informatieplichten en toestemming Verplichting om betrokken te verwittigen als zijn gegevens verzameld of doorgegeven zijn zonder zijn voorafgaande toestemming Binnen 30 dagen of bij eerste contact = Data bekomen van data brokers, partner organisaties, online verzameld… Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 29. 29. Informatieplichten en toestemming Verplichting vervalt als Betrokkene al op de hoogte is of Informatieplicht disproportionele inspanning vereist (= open door voor creativiteit…) Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 30. 30. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Verbod op profiling Recht om niet onderworpen te worden aan een op geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering gebaseerd besluit Lid 1 geldt niet Als besluit noodzakelijk is voor totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst (Opent deur tot contractweigering obv financieel profiel / credit scoring / credit rating) Of Als dit volgt uit de wet of uit het akkoord van de betrokkene = Recht om menselijke tussenkomst te eisen bij beslissingsname (cfr. alinea 3) Vraag is of post factum menselijke tussenkomst de facto iets zou veranderen aan onderliggende beslissing op basis van automatisch procedé…
 31. 31. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Verbod op profiling Profilering: “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;” Véél ruimer dan oude definitie. Vroeger enkel als volledig geautomatiseerd en als er gevolgen voor de persoon aan verbonden waren.
 32. 32. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Verbod op profiling Profiling is overal… Trigger based marketing = profiling Location based marketing kan profiling zijn Opbouwen klantenprofiel in marketing = profiling Remarketing kan profiling zijn Credit rating / credit scoring = profiling Heel wat data verzameld door FB of Google zijn potentieel profiling
 33. 33. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Verbod op profiling “Vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen” Bezwaar maken tegen verwerking op grond van “gerechtvaardigde belangen”, “met inbegrip van profilering” op basis van die rechtvaardigingsgrond Verantwoordelijk moet stoppen met verwerking tenzij hij een belang aantoont dat zwaarder doorweegt dan rechten van de betrokkene (eens te meer oordeelt de verantwoordelijke in eerste instantie zelf hierover) In geval van DM, kan de betrokkene altijd bezwaar maken, ongeachte “specifieke situatie” en ongeacht belang van de verantwoordelijke Informatieplicht voor de verantwoordelijke aangaande dit recht wordt in dit artikel nogmaals herhaald in lid 4
 34. 34. Informatieplichten en toestemming Recht om zich te verzetten tegen decision taking Recht Niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen (of profiling) – Excepties (bvb contracten) Die juridische gevolgen of andere significante gevolgen hebben Die enkel gebaseerd zijn op automated processing of data Die bedoeld zijn om persoonlijke kenmerken te analyseren Voorbeelden Prestaties op het werk, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid Geldt ook voor DM “beslissingen” (bvb send offer of niet) Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 35. 35. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Recht op verwijdering (“right to be forgotten”) “Zonder onredelijke vertraging” verwijdering bekomen als: Persoonsgegevens niet langer nodig voor genoemde doeleinden Toestemming is ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond Betrokkene maakt bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming (art. 21) Persoonsgegevens zijn onrechtmatig bekomen Persoonsgegevens betreffen -16 jarige (of -13) en er is geen toestemming van ouders Plicht om “rekening houdende met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten redelijke maatregelen [nemen]” derde-verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft gevraagd om data te wissen. Bovenstaande geldt niet als verdere verwerking nodig is voor uitoefening van recht op vrije meningsuiting pers of op wettelijke basis of in algemeen belang.
 36. 36. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 “Pseudonieme data” Als data niet gekoppeld is aan identiteit, heeft betrokkene geen rechten van inzage, correctie, etc… Vergemakkelijkt bvb analytics. Tot op heden in meeste lidstaten beschouwd als verwerking Van persoonsgegevens en dus toestemming of gerechtvaardigd belang vereist.
 37. 37. En nog veel meer… “Privacy by design” “privacy by default” (cfr. recent Telenet “personalized advertising…”) … Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 38. 38. PrivacyPrivacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Recht op overdraagbaarheid van gegevens Betrokkene heeft recht om door hem verstrekte gegevens op te vragen bij verantwoordelijke en deze overhandigd te krijgen “in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm” en deze gegevens dan aan een nieuwe dienstverlener over te dragen (Enkel als verwerking gebaseerd was op opt-in of “gerechtvaardigde reden”) Als dit technisch mogelijk is, mag betrokkene rechtstreekse overzending van de ene verantwoordelijke naar de andere vragen
 39. 39. Interne business processen Werken met onderaannemers die data verwerken Verplichting om enkel te werken met “veilige” onderaannemers (garanties vragen) Verplichting om geschreven contracten te hebben Lijst van verplichte clausules in zulke contracten = Noodzaak tot audit of mapping van onderaannemers / service contracten Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 40. 40. Interne business processen Logboek van verwerkingsactiviteiten Verplichting om een “logboek van verwerkingsactiviteiten” bij te houden Daarin ID verwerker, verwerkte data, categorieën, transfers, time limits, veiligheidsmaatregels In geschreven vorm op de zetel van de vennootschap Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 41. 41. Interne business processen Data security maatregels “Processor shall implement appropriate technical and organizational measures, to ensure an appropriate level of security” Pseudonymisatie waar mogelijk, confidentialiteit, security, back ups, security testing protocols, … = Noodzaak tot audit / mapping van data binnen bedrijf Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 42. 42. Interne business processen Data Protection Impact Assessment Als mogelijks grote impact op privcyrechten Verplichting om voorafgaande impact assessment te houden Advies van DPO veriest als er een DPO is Moet als basis dienen voor security beleid Privacycommissie moet nog specifiëren wanneer DPIA vereist is Als DPIA hoog risico toont: voorafgaand advies van Privacycommissie vragen Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 43. 43. Interne business processen Data breach notification Verplichting om Privacycommission te verwittigen van elke data breach Asap of ten laatste binnen 72 uur Aard van de breach, mogelijke gevolgen, genomen maatregelen, etc… (= verplichting om data breach te documenteren) = plicht om data breach procedure in place te hebben Als er mogelijke ernstige gevolgen zijn voor privacy van data subjects: plicht om hen in person te verwittigen! Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 44. 44. Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018 Interne business processen Data Protection Officer Als kernactiviteit bestaat uit verwerken van persoonsgegevens Of data monitoring op grote schaal vereist Of bestaat uit data monitoring op grote schaal Voorwaarden en vereisten nog to be implemented Informeren & adviseren, monitoren van compliance, SPOC voor authoriteiten
 45. 45. Be prepared… Follow up van discussies (bvb via onze website www.siriuslegal.be) Start audit om data use in uw organisatie in kaart te brengen Start review van vendor contracten (m.o.o. data security verplichtingen) Start voorbereidingen voor een full update van policies, contracten, bedrijfsprocessen Data breach notification procedure voorbereiden Benoem (tijdelijke) Data Protection Officer Bereid impact assessment en/of risk analyses policy voor Bereid compliance statements voor jaarverslagen voor Train staff “Sit back, relax and watch your competitors fail…” Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 46. 46. Be prepared… Wie niet tijdig voorbereid is, mag problemen verwachten Belangrijkste artikels (cfr. profiling = high risk processing) Boetes tot 20 mio euro Boetes tot 4% van wereldwijde omzet Hervorming van Privacycommissie zal leiden tot effectieve controles + schadevergoeding voor betrokkenen Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 47. 47. Intussen bij de buren France - Loi pour une République numérique (boetestot 3 mio, right to be forgotten voor minderjarigen op hun 18e verjaardag, politionele bevoergdheden voor CNIL…) Nederland – data breach notification plicht bestaat al sinds begin 2016 Deutschland – data breach notification plicht al ingevoerd UK – ICO president zegt dat GDPR van toepassing zal zijn op UK companies zolang Brexit geen feit is en dat GDPPR ook daarna van toepassing “zou moeten blijven” om commerciële redenen Privacy Privacyverordening vanaf 1 mei 2018
 48. 48. Direct mailing en spam
 49. 49. Wet van 8 december 1992 (WVP), nu art. 110 e.v. WER Ontvangen van e-mails of andere directe berichten met reclame Expliciete en vrije opt-in (art. 110 WER). In principe los van privacy opt-in Uitzonderingen: (i) bestaande klanten voor gelijkaardige producten , (ii) info@..., sales@... Mogelijkheid opt-out op elk ogenblik (art. 110 WER) + Privacywet Privacy Nog even de headlines over spam
 50. 50. Privacy Nog even de headlines over spam
 51. 51. Privacy Nog even de headlines over spam Spamregels gelden voor alle elektronische communicatie + voor fax! Dus ook voor direct messaging, mail- of communicatietools Quid Facebook ad “vermomd” als post? Spam?
 52. 52. Privacy Nog even de headlines over spam No go: - Verplichte opt-in om aan wedstrijd deel te nemen/voordeel te krijgen/te registreren - Phishing naar opt-in - Stilzwijgende opt-in als geen opt-out - Automatisch toevoegen aan database - Opt-out bemoeilijken of onmogelijk maken - Mailen op database van derde (tenzij mail van bij derde vertrekt) Let op met gekochte/gehuurde databases: altijd contractuele garantie eisen
 53. 53. Bel-me-niet-meer register
 54. 54. Do-not-call-me Art. VI.111 e.v. WER - In werking sinds 11/07/2015 Omgekeerd principe van anti-spam: Bellen is in se toegestaan TENZIJ betrokkene verzocht heeft om op lijst te komen (opt-out vs. opt-in) Principe is eenvoudig: wie verzocht heeft om niet meer gebeld te worden, mag niet meer gebeld worden voor DM Opt-out is in se algemeen (niet per bedrijf). Individuele (her-) opt-in blijft wel mogelijk
 55. 55. Do-not-call-me Vzw DNCM beheert lijst (onder toezicht en beheer van BDMA) Akkoord met 9 grootste operatoren Database is toegankelijk tegen betaling Adverteerder MOET voorafgaand aan telefonische actie zijn database ontdubbelen met DNCM
 56. 56. Do-not-call-me “telefonische oproep voor DM doeleinden”? Definitie “reclame” in WER is zeer breed. Elke communicatie die rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijf of product promoot. Niet inbegrepen: onafhankelijke of neutrale surveys en informatieve telefoongesprekken (bvb afspraak voor levering) DNCM geldt voor prospects EN BESTAANDE KLANTEN! DNCM geldt voor B2C EN B2B!
 57. 57. Do-not-call-me Opname op lijst moet binnen 5 dagen na verzoek Initieel was termijn nog korter voorzien Cfr.: Privacywet geeft 30 dagen tijd om database aan te passen Robinsonlijst geeft 3 maanden tijd om database aan te passen Opname op lijst blijft 2 jaar geldig… +/- 250.000 telefoonnummers op de lijst
 58. 58. Do-not-call-me Opname op lijst DNCM ≠ verbod verdere verwerking persoonsgegevens ≠ verbod om sms te zenden ≠ verbod op e-mail te zenden ≠ verbod op papieren DM
 59. 59. Do-not-call-me Opname op lijst DNCM Mogelijk moet door operator geboden worden Gratis Intrekbaar Bewijslast ligt bij operator
 60. 60. Do-not-call-me Alle info op: https://www.bel-me-niet-meer.be/
 61. 61. Do-not-call-me Sancties Inbreuk = inbreuk op WER Boetes tot 250.000 euro…
 62. 62. Do-not-call-me Problemen met Do Not Call Me Technisch moeilijk voor KMO – plicht om licentie op lijst te nemen Licenties zijn duur (1.600 euro/jaar KMO tot 7.500 big users) Zeer hoge boetes Onbekend bij bedrijven – zeer weinig licenties – onbekend 5 dagen is zéééér kort…
 63. 63. Robinsonlijst
 64. 64. Robinsonlijst “Ik wil geen papieren DM meer ontvangen Geen wettelijke basis Sectorinitiatief van BDMA en in se enkel bindend voor haar leden Registratie door burger op: http://www.robinsonlist.be/ Opname op lijst binnen 3 maanden
 65. 65. Robinsonlijst Door in te schrijven in de Robinson Mail-lijst ontvangt men geen DM op naam meer over producten of diensten van bedrijven Maar ook geen promoties en kortingsbonnen meer van geen enkel bedrijf via de post Geldt voor ALLE bedrijven samen (net per bedrijf) Bedrijven waar men klant is mogen WEL blijven contacteren (cfr. Do Not Call Me)
 66. 66. Cookies
 67. 67. Wat background Wat zijn cookies? “A cookie is a small amount of data generated by a website and saved on your computer by your web browser. Its purpose is to remember information about you, similar to a preference file created by a software application.” (Wikipedia) Waarom ligt de overheid wakker van cookies? In één woord: privacy…
 68. 68. Wat background Waarom ligt de overheid wakker van cookies? In één woord: privacy…
 69. 69. Wat background Wat zijn cookies? first party cookies vs. third-party cookies door website door Google Analytics or ad brokers functional cookies vs. non-functional cookies: log-in, registratie, taal statistics, remarketing, OBA permanent cookies vs. session cookies blijven present verwijderd na surfsessie
 70. 70. Wat background The legal small print (art. 129 Telecomwet) “De opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een gebruiker is slechts toegestaan op voorwaarde dat : 1° de betrokken abonnee of gebruiker, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, duidelijke en precieze informatie krijgt over de doeleinden van de verwerking en zijn rechten op basis van de wet van 8 december 1992; 2° de abonnee of eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven na ingelicht te zijn overeenkomstig de bepalingen in 1°. Het eerste lid is niet van toepassing voor de technische opslag van informatie of de toegang tot informatie opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker met als uitsluitend doel de verzending van een communicatie via een elektronische- communicatienetwerk uit te voeren of een uitdrukkelijk door de abonnee of eindgebruiker gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is. De toestemming in de zin van het eerste lid of de toepassing van het tweede lid, stelt de verantwoordelijke voor de verwerking niet vrij van de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die niet opgelegd worden in dit artikel. De verantwoordelijke voor de verwerking biedt de abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken.“
 71. 71. Wat background The legal small print Altijd opt-in Behalve voor zuiver functionele cookies: Absoluut nodig om technische redenen Absoluut nodig voor communicatie
 72. 72. Wat background The legal small print Belgische wet bevat geen detail over: Hoe waarschuwing gegeven moet worden Hoe opt-in bekomen moet worden Hoe opt-out mogelijkheid gegeven moet worden Wie is verantwoordelijk De wet is vaag, onduidelijk en laat ruimte voor interpretatie Ganse sector wacht op duidelijkheid door privacycommissie of BIPT/IBPT
 73. 73. Wat background The legal small print Maar EU standpunt is wel duidelijk (richtlijn + verklaringen commissarissen Kroes en Reding) “Working Party 29” standpunt is duidelijk (Belgische privacycommissie is lid van WP29) Regeling in buurlanden is wel duidelijk
 74. 74. Wat betekent dit voor u? Synthese van EU, Belgische wet, adviezen: Opt-in moet Vrij zijn (i.e. mogelijkheid bestaan om website te bezoeken zonder opt-in) Expliciet zijn (vereist actieve daad van bezoeker) Geïnformeerd zijn (vereist voorafgaande informatie aan bezoeker) Voorafgaandelijk aan het plaatsen van cookies zijn Intrekbaar zijn
 75. 75. Wat betekent dit voor u? Synthese van EU, Belgische wet, adviezen: Dus praktisch Informatie over gebruik van cookies, type cookies, doel of werking van cookies in privacy policy Duidelijke warning bij eerste visit + link naar informatie in privacy policy Duidelijke vrije keuze om al of niet opt-in te geven (kan ook gelaagd) Duidelijke info in privacy policy over opt-out of wissen van cookies
 76. 76. Wat betekent dit voor u? Synthese van EU, Belgische wet, adviezen: User-input cookie (bvb: mandje) als sessie Authentification cookie als sessie Safety Cookie Flash cookie als sessie !!! Social media Reclame door derden First & third party analytics Tracking cookie
 77. 77. Wat betekent dit voor u? Synthese van EU, Belgische wet, adviezen: Pop-up? Splash screen? Waarschuwing in banner of footer? “Impliciete opt-in”? Alles kan in se, zolang er een actieve beslissing genomen is door de bezoeker en zolang zijn keuze vrij is zonder mogelijkheid om website te bezoeken te beperken (Dit lijkt volgende uit te sluiten “by visiting this website you accept…”)
 78. 78. Wat betekent dit voor u?
 79. 79. Wat betekent dit voor u?
 80. 80. Wat betekent dit voor u?
 81. 81. Wat betekent dit voor u? Oh, ook nog: Als cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen of verwerken, is een bijkomende afzonderlijke opt-in onder de privacywet vereist… Dit betekent Aangifte bij privacycommissie Recht om data in te kijken, te verbeteren, wissen Informatieplicht in privacy policy Geen transfer van data uit EU, tenzij onder zeer strikte voorwaarden Waarschuwing en herhaling: ook IP address, browser history, enz zijn persoonsgegevens…
 82. 82. Wat betekent dit voor u? Impact van cookiewet Niet erg efficiënt Storend voor surfer Verlies aan traffic en/of data voor websites Bedrijven trachten te ontsnappen aan cookieverplichtingen Alternatieve oplossingen worden gezocht Browser fingerprinting (Kméléo en andere) Web beacons
 83. 83. Wat betekent dit voor u? En als ik de wet niet naleef?
 84. 84. Wat betekent dit voor u? Internationale context Zoveel wetgevingen als er lidstaten zijn… Probleem: als je je specifiek richt op bepaalde lidstaat is de kans groot dat lokaal recht van toepassing is (e.g. lokale website, lokale taal, lokale content, …) Consequentie lijkt dat je moet voldoen aan strengste wet
 85. 85. Wat betekent dit voor u? Internationale context Working Party 29 advies van afgelopen Oktober 2013: Basis voor pan-Europese cookie requirements Voorzichtig: dit is slechts een advies
 86. 86. Wat betekent dit voor u? Internationale context Working Party 29 advies van oktober 2013: Opt-in voor cookies los van andere opt-ins (voor privacy of direct marketing) Opt-in moet voorafgaan aan het plaatsen van cookie Opt-in vereist actieve daad (die kan bestaan uit het verdere bezoek van de website) Opt-in moet vrij zijn en is idealerwijze “gelaagd” Website moet ook toegankelijk blijven zonder opt-in (maar wat dan met “by visiting you accept…”? Lijkt onmogelijk geworden) Expliciete waarschuwing van WP29 voor tracking cookies: als persoonsgegevens verzameld worden, is een afzonderlijke voorafgaande opt-in vereist
 87. 87. Wat betekent dit voor u? Internationale context Cookie wetgeving wordt dit jaar herzien op Europees niveau In kader van e-privacy richtlijn Kans reëel dat regels wegvallen vanwege achterhaald en overbodig
 88. 88. Meer weten over online topics? Sirius Friday seminarie 16 december 2016 12u00 tot 14u00 Klauwendaal 28, 2800 Mechelen Nieuwe wetgeving in e-commerce voor 2017 Nieuwe BTW-regels voor online cross border verkoop van goederen (en update voor diensten) Hoofdlijnen GDPR + praktische tips om uw bedrijf klaar te stomen Stand van zaken inzake Digital Single Market (garantiebepalingen, levering van diensten, geo blocking, mediarichtlijn, enforcement, …) Inschrijven: www. http://siriuslegaladvocaten.be/sirius-friday-seminaries/ Deelname 150 euro – “20161216 WoltersKluwer” = 75 euro
 89. 89. Data privacy voor marketeers Media & advertisement law IP law Internet & e-commerce Privacy & cookies Gambling law Travel & consumer protection Commercial contracts Corporate tax labour real estate Cross border commerce bart@siriuslegal.be www.siriuslegal.be @BartVdBrande Linkedin.com/in/bartvdb

×