Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dday legal bdma 19062013

385 views

Published on

Presentatie over de juridische aspecten van consumentenbescherming in e-commerce en over het Safeshops kwaliteitskeurmerk voor webshops

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dday legal bdma 19062013

 1. 1. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeSIRIUS LEGAL"Its not what you look at that matters, its what you see“Henry David ThoreauE-commerce:een analyse van websites op basis van het SafeShops.beBDMADday legal 19 juni 2013
 2. 2. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…E-commerce is booming business…Maar consumentenvertrouwen hinkt achterop• Veel start-ups• Weinig informatie• Jonge wetgeving• Snelle technologische evoluties82% Webshops niet conform de wetCijfers: Jaarverslag FOD Economie 2011
 3. 3. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…82% van de webshops is niet (helemaal) conform de wet• Algemene informatieverplichtingen• Wet Marktpraktijken enConsumentenbescherming• Wet Elektronische Handel• Wet Verwerking Persoonsgegevens• Cookies• Consumentenkrediet• Sectorspecifieke regelgeving (bvbreissector)
 4. 4. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Bouwen aan vertrouwen
 5. 5. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Bouwen aan vertrouwen• Full legal audit• Onafhankelijk en gespecialiseerdadvocatenkantoor (Sirius Legal –www.siriuslegal.be)• Herkenbaar label• Community• Safeshops cafés• At your servers• eTrade summit• Europese samenwerking
 6. 6. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Bouwen aan vertrouwen• Algemene informatieverplichtingen• Marktpraktijken enConsumentenbescherming• Privacywetgeving• Reclame• Cookies• Consumentenkrediet• Sectorspecifieke regelgeving (bvbreissector)
 7. 7. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Bouwen aan vertrouwen• + 100 labels uitgereikt• Detailhandel – reissector – diensten –bank en kredietinstellingen – B2B - …• Multinationals tot éénmanszaken• ABTO: structurele samenwerking metreissectorCijfers: Jaarverslag FOD Economie 2011
 8. 8. Algemene Voorwaarden• Met één klik toegankelijk• B2B én B2C (2 sets?)• Voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding:• Browse-wrap• Click-wrap• Bewijslast aanvaarding steeds bij verkoper• Mogelijkheid tot opslag op “duurzame drager” (bvb PDF)
 9. 9. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten (art. 50 WMPC + art. 7 WEH)• Vennootschapsgegevens• Prijsaanduidingen• Leveringskosten en betalingskosten• Stappen in bestelproces• Herroepingsrecht!• Retourzendingen• Min duur overeenkomst > 1 jaar• …
 10. 10. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten“duurzame drager”EHJ, 5 juli 2012, zaak C-49/11 (Content Services):• Link naar website of vermelding op website volstaat niet als “Duurzamedrager”• “Duurzame drager” = document dat consument kan afdrukken of opslaan(pdf, word, tekst in e-mail, …)
 11. 11. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten• Consequente communicatie• Verschil tussen taalversies• Verouderde algemene voorwaarden• Verschil tussen pagina’s onderling• Verschil tussen site en voorwaarden
 12. 12. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 47 WMPC)• 14 dagen minimum• Volledige terugbetaling, inclusief kosten, binnen 30 dagen• “Ongebruikt”, “ongeopend”, “originele verpakking”• Zonder motief• Verplichte vermelding op “eerste pagina”• Bevestiging na bestelling op “duurzame drager”• Sanctie voor verkoper• Beperkte uitzonderingen• Dwingend recht
 13. 13. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 46 WMPC)Verplichte vermelding op “eerste pagina”“De consument heeft het recht aande onderneming mee te delen dathij afziet van de aankoop, zonderbetaling van een boete en zonderopgave van motief binnen [min. 14]kalenderdagen vanaf de dag dievolgt op de levering van het goedof op het sluiten van dedienstenovereenkomst”“De consument beschikt niet overhet recht om van de aankoop af tezien”
 14. 14. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 46 WMPC)Verplichte vermelding op “eerste pagina”• Home page• Product pagina in de marge• Bij elk product?• Eerste pagina van de algemene voorwaarden• Wat met gemengd aanbod?• Verkoopsargument
 15. 15. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug!Beperkte uitzonderingen (art. 47 WMPC)• Diensten waarvan de uitvoering begonnen is voor het einde van de termijn• Goederen “op maat gemaakt” of met korte vervaldatum• Audio video en software als verzegeling door consument is verbroken• Dagbladen, tijdschriften en magazines• Diensten voor weddenschappen en loterijen• Eten, dranken, goederen voor courant huishoudelijk gebruik• Tijdsgebonden levering van diensten in reis- of dienstensectorGéén uitzondering voor• Grote, zware, logge goederen• Moeilijk te herverkopen goederen• Eén op één bij invoerder bestelde goederen• Bij koppelverkoop op “gratis” goed• Op vraag samengestelde goederen uit standaardonderdelen
 16. 16. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug!Sanctie• Geen retourrecht verleend waar dat wel moest: consument betaalt niet enbehoudt goederen (art. 46 WMPC)• Geen vermelding informatieverplichtingen: 3 maanden ipv 14 dagen (art. 47WMPC)• goed/dienst beantwoordt niet aan aanbod: kosten terugzenden voorverkoper
 17. 17. Snel geleverd (art. 48 WMPC)• Levering binnen 30 kalenderdagen na dag volgend op bestelling• “Tenzij anders overeengekomen” (impliceert voorafgaand akkoord)• Te laat geleverd = zonder kosten ontbinden (als levering nog niet begonnen)• Terugbetaling binnen 30 dagen
 18. 18. Snel geleverd (art. 48 WMPC)• Risico ligt bij verkoper (art. 56§4 WMPC)• Ook bij terugzending (Belang Alg. Vw.: aangetekende zending eisen)• Bewijsregeling tav consumenten (art. 56§1 WMPC)• Beding dat bewijslast omkeert is nietig (art. 56§2 WMPC)
 19. 19. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• Wettelijke verplichting• Voor de (professionele) verkoper• 2 jaar minimum (1 jaar 2°hands)• Alle consumptiegoederen• ≠ Fabrieksgarantie
 20. 20. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• Kosteloos• Vervangen of herstellen• Minwaarde of ontbinding• schadevergoeding
 21. 21. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• “Gebrek”• Zes maanden vermoeden• Daarna bewijs• “Originele verpakking”• Geen uitsluitingen, ongeachtewaarde van de goederen
 22. 22. Betaling• Principe: handelaar kan betaling vooraf eisen• Terugbetalingsplicht van de handelaar• 99% van B2C verkopen in België• Ogone / Icepay / PayPall / …• Maar in Nederland: recht consument om 50%“achteraf” te betalen (art. 7:26 BW lid 1 en 2)• Gevolg: achterafbetalen.nl / Afterpay.nl /Klarna.nl / Buckaroo.nl / …
 23. 23. Betaling• Verbod op verborgen kosten• Correcte prijsinformatie• Voorafgaand aan de verkoop• Kosten online betalen moeten vermeld zijn
 24. 24. Andere uitdagingen voor de e-handelaar• Privacy - cookies - OBA• Direct marketing• BTW regels bij cross border handel• Nieuwe regels rond elektronisch factureren• Leverancierscontracten (en doorrekenen consumentenbescherming)• Hosting – development – SLA• Selectieve distributie en internet (arrest Pierre Fabre, EHJ, 13oktober 2011)• Vergelijkende reclame• Soldenregelgeving• …
 25. 25. Andere uitdagingen voor de e-handelaarSome other time…Bart Van den Brande Safeshopswww.siriuslegal.be www.safeshops.bebart@siriuslegal.be info@safeshops.be@BartVdBrande @Safeshops_be

×