Workshop cao 104

395 views

Published on

Verplicht werkgelegenheidsplan 45+

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop cao 104

 1. 1. Vokatitel1Hoe begint u eraan?Cao 104 – Werkgelegenheidsplan voor 45+Anja De Clercq (Voka)Bart Moens (Voka – Jobkanaal)Martine Van den Bosch (Voka – Jobkanaal)Voka – Kamer van Koophandel Halle Vilvoorde | 29 maart 2013
 2. 2. Vokatitel2ProgrammaWelkomToelichting cao 104Aan de slagEinde
 3. 3. Vokatitel3Het werkgelegenheidsplan 45+ toegelicht
 4. 4. Vokatitel4Voor wie? Ondernemingen uit de privésector met meer dan 20 FTE werknemers Werknemers = vaste werknemers én uitzendkrachten Berekening van het aantal FTE op de eerste werkdag van hetkalenderjaar van de opstelling van het werkgelegenheidsplan(concreet : woensdag 2 januari 2013) Voor vier jaar vastgesteld(concreet: volgende telling maandag 2 januari 2017)
 5. 5. Vokatitel5Welke inhoud? (1) Maatregelen die een onderneming specifiek neemt om dewerkgelegenheid van de werknemers van > 45 jaar te behouden of teverhogen. Nieuwe maatregelen, alsook maatregelen die reeds in uitvoering warenvóór de verplichting van het werkgelegenheidsplan
 6. 6. Vokatitel6Welke inhoud? (2) Mogelijke actiegebieden waarin de maatregelen zich kunnen bevinden:1. Selectie en indienstneming van nieuwe werknemers2. Ontwikkeling van competenties en kwalificaties via opleidingen3. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding binnen de onderneming4. Interne mutatie om aangepaste functies te zoeken5. Aanpassing van de arbeidstijd en arbeidsomstandigheden6. Aandacht voor de gezondheid van de werknemer (preventie- enveiligheidsbeleid)7. Systemen van erkenning van verworven competenties
 7. 7. Vokatitel7Welke inhoud? (3)• Mogelijkheid om het plan af te stemmen op de noden van deonderneming:• Keuze om één of meerdere actiegebieden, ook buiten de lijst, op tenemen• Een actiegebied kan meerdere maatregelen omvatten• Verschillende actiegebieden zijn combineerbaar als ze verwijzennaar gemeenschappelijke maatregelen
 8. 8. Vokatitel8Wie informeren en raadplegen? Ondernemingen < 50 werknemers zonder OR/CBPW/VA Louter informatieplicht over de inhoud van hetwerkgelegenheidsplan Bewijs bijhouden van effectieve jaarlijkse informatie Na afloop werkgelegenheidsplan: informeren over de resultaten vande genomen maatregelen Indien het plan meerjarenmaatregelen bevat, moet ieder jaar eenverslag over de voortgang van het plan worden voorgelegd
 9. 9. Vokatitel9Bewaren? Bewaar het werkgelegenheidsplan gedurende vijf jaar en houdt het terbeschikking van de bevoegde autoriteiten
 10. 10. Vokatitel10Sanctie indien werkgever zijn verplichting niet nakomt? Geen specifieke sancties voorzien in coa 104 MAAR het niet naleven van een verplichte cao kan aanleiding geven toteen administratieve geldboete van 55 EUR tot 550 EUR - inclusief deopdeciemen - vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers(cfr. artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek inzake de schending vaneen verplichte cao)
 11. 11. Vokatitel11Facultatief standaardmodel voor hetwerkgelegenheidsplan Facultatief model werkgelegenheidsplan Minimale inhoud, zoals o.a.: de gegevens van de onderneming de datum van het plan de geldigheidsduur, namelijk één jaar of meerdere jaren de doelstelling (en), namelijk het behoud en/of de verhoging van detewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder de vaststelling van de gekozen actiegebied(en) en de beschrijvingvan de concrete ondernemingsspecifieke maatregel(en) betrokken functie(s) of werkplekken vanaf jaar 2: evaluatie van het vorige plan
 12. 12. Vokatitel12Bijlage bij het werkgelegenheidsplan Ondernemingen met minder dan 50 werknemers waar er geenOR/CPBW/AV is, zijn niet verplicht de bijlage in te vullen
 13. 13. Vokatitel13Kort en bondig Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten vanaf 2013 eenjaarlijks werkgelegenheidsplan oudere werknemers opmaken. Dat planzal de specifieke maatregelen moeten bevatten die de werkgevergenomen of gepland heeft om het aantal werknemers van 45 jaar enouder te behouden en/of te vermeerderen. Indien de onderneming minder dan 50 werknemers telt en geenwerknemersvertegenwoordiging heeft, moet de werkgever dewerknemers rechtstreeks informeren over het plan.
 14. 14. Vokatitel14Een werkgelegenheidsplan omdat de wetgeving ditverplicht of …?
 15. 15. Vokatitel15 … omdat het aandeel 50-plussers in de organisatie door detoenemende vergrijzing jaarlijks stijgt? … omdat de komende jaren heel wat 50-plussers de organisatie zullenverlaten en hierdoor heel wat kennis en ervaring verloren dreigt tegaan? … omdat de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt het steedsmoeilijker maakt om geschikte werknemers te vinden? …
 16. 16. Vokatitel16 Aan u de keuze om het werkgelegenheidsplan te zien als eenadministratieve verplichting… OF aan te grijpen om er een strategisch actieplan van te maken.Gebruik deze verplichting om grondig na te denken over de manierwaarop u omgaat met loopbanen, opleiding, inzetbaarheid vanmedewerkers en werkbaar werk tot het einde van de loopbaan. Zowelvoor de jonge als de oudere werknemers!
 17. 17. Vokatitel17En nu... aan de slag!
 18. 18. Vokatitel18Enkele nuttige websites Actiegebied: selectie en indienstneming van nieuwe werknemers Leeftijdsneutrale vacatures: www.dejuistestoel.be Doelgroepvermindering bij aanwerving: Vlaamse premie 50+ van VDAB Jobkanaal: www.jobkanaal.be Actiegebied: ontwikkeling van competenties en kwalificaties Competentie-analyse & competentieprofielen: www.leeftijdenwerk.be Opleiding: www.kmo-portefeuille.be of www.escobru.be Actiegebied: loopbaanontwikkeling & loopbaanbegeleiding Loopbaancoaching:www.vokans.be/diensten/werknemers/loopbaancoaching/ Actiegebied: maatregelen ter verbetering van de gezondheid Welzijn werknemers: Tegemoetkoming investering aangepast materieelwww.ervaringsfonds.be
 19. 19. Vokatitel19Subsidiemogelijkheden Diversiteitsplan: inzetten en ontwikkelen van de kwaliteiten van al uwmedewerkers prioritaire kansgroep 50+ Wat: loon- en werkingskosten Waarvoor: duurzame diversiteit, competentieontwikkeling,werkgoesting, organisatievernieuwing (min 3 actieterreinen/plan) Hoeveel: 2.500 - 10.000 euro Opleiding: www.kmo-portefeuille.be Wat: elke opleiding min. waarde 100 euro Hoeveel: 50% met beperking 90 euro per uur en max 2500 euro perjaar Subsidiedatabank voor de ondernemer http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank
 20. 20. Vokatitel20Bedankt voor uw aanwezigheid en nogeen fijne werkdag!

×