Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Duurzame inzetbaarheid en stages• Nevin Akbasoglu• Ministerie van BZK (BWOB)• Stages in het kader van duurzame inzetbaarh...
Programma BWOB:Programma “Beter werken in het Openbaar Bestuur”:- Samen met partners in het openbaar bestuur- Een kleine...
3 lijnen:• Oplossen acute problematiek, bevorderen mobiliteit• Voorkomen toekomstige tekorten en flexibiliseren arbeidsi...
Waarom duurzame inzetbaarheid?• Op lange termijn tekort aan geschikte medewerkers• Verhoging van motivatie en productivit...
Drie invalshoeken:• Gezondheid (arbeidsomstandigheden, vitaliteit, welzijn)• Productiviteit (scholing, evc)• Mobiliteit (...
Huidige stand van zaken• In 70% van de CAO’s afspraken over duurzame inzetbaarheid• Themastudie BZK 2011• Geen systematis...
SZW offensief gericht op duurzame    inzetbaarheid• SZW congres 26 maart jl.• Topontmoetingen met 100 aansprekende be...
BZK/BWOB inzet• Oplossingen dichtbij de belevingswereld van medewerkers:- Talentmanagement- Nieuwe medewerkers zelf oplei...
Toename van generieke     competenties• Naast vaktechnische kennis, steeds vaker gedragskundige competenties• Compet...
Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang leren óp de werkplek• Mensen leren voor 90% op de werkplek (10% via trainingen en...
Leren op de werkplek (informeel       leren• Niet via om- , bij- of nascholing• Door en tijdens het werk• Gunstige ...
Duurzaam inzetbaar =     duurzaam leren• Gunstig leerklimaat gericht op leren en ontwikkelen• Verandermanagement• Du...
Stage en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers tijdelijk in een andere context  krijgen. Competenties op peil houden én ont...
Stage ten volle benutten• Stageprogramma, i.e.:- Gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en medewerker- De organisa...
Stage en invulling• Verrijkingsstage (kennis maken met een andere omgeving, inzichten, contacten)• Verdiepingsstage (verd...
Follow-up• Zichtbaar maken en bespreken van wat er geleerd is• Hoe kan de opgedane kennis benut worden voor de medewerke...
Vragen•  Meedenken•  Praktijkervaringen?•  Wat mist u?•  Zou u mee willen werken aan  interbestuurlijke en intersect...
Contactgegevens•  Nevin Akbasoglu•  Tel. 070-4266157•  Email: Nevien.Akbasoglu@minbzk.nl•  Graag tot ziens!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Duurzame inzetbaarheid en stages pres. 06 09-2012

579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duurzame inzetbaarheid en stages pres. 06 09-2012

 1. 1. Duurzame inzetbaarheid en stages• Nevin Akbasoglu• Ministerie van BZK (BWOB)• Stages in het kader van duurzame inzetbaarheid:- Meedenken- Praktijkervaringen- Meedoen?
 2. 2. Programma BWOB:Programma “Beter werken in het Openbaar Bestuur”:- Samen met partners in het openbaar bestuur- Een kleiner, goedkoper én beter openbaar bestuur
 3. 3. 3 lijnen:• Oplossen acute problematiek, bevorderen mobiliteit• Voorkomen toekomstige tekorten en flexibiliseren arbeidsinzet• Meer ruimte voor de professional en verhogen arbeidsproductiviteit• Zie flyer en www.beterwerkeninhetopenbaarbestuur.nl
 4. 4. Waarom duurzame inzetbaarheid?• Op lange termijn tekort aan geschikte medewerkers• Verhoging van motivatie en productiviteit nodig om huidige en toekomstige problematiek op de arbeidsmarkt op te vangen• Door toenemende vergrijzing en ontgroening wordt vervanging steeds moeilijker
 5. 5. Drie invalshoeken:• Gezondheid (arbeidsomstandigheden, vitaliteit, welzijn)• Productiviteit (scholing, evc)• Mobiliteit (employability, flexibiliteit)
 6. 6. Huidige stand van zaken• In 70% van de CAO’s afspraken over duurzame inzetbaarheid• Themastudie BZK 2011• Geen systematische benadering van duurzame inzetbaarheid in de publieke sector
 7. 7. SZW offensief gericht op duurzame inzetbaarheid• SZW congres 26 maart jl.• Topontmoetingen met 100 aansprekende bedrijven en organisaties (succesfactoren, hoe medewerkers te prikkelen?)• Regio- en branchemeetings: kennis en ervaring verspreiden• Kennis uitwisselen tussen bedrijven die gebruikmaken van Europees subsidiegeld
 8. 8. BZK/BWOB inzet• Oplossingen dichtbij de belevingswereld van medewerkers:- Talentmanagement- Nieuwe medewerkers zelf opleiden- Interne mobiliteit bevorderen- Binding van medewerkers versterken- Onderling detacheren
 9. 9. Toename van generieke competenties• Naast vaktechnische kennis, steeds vaker gedragskundige competenties• Competentietekorten in: probleemoplossing, relaties met klanten of burgers, omgaan met veranderingen, netwerkvorming, flexibiliteit en initiatief• Snelle veroudering van competenties• Duurzaam inzetbaar: Blijven leren en blijven ontwikkelen
 10. 10. Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang leren óp de werkplek• Mensen leren voor 90% op de werkplek (10% via trainingen en cursussen)• Informeel leren geeft een hoog rendement• Leren op het werk wordt belangrijker• Dynamiek op de arbeidsmarkt (werkzaamheden kennisintensiever, meer nadruk op creativiteit en sociale innovatie, toename van opleidingseisen in alle functies)
 11. 11. Leren op de werkplek (informeel leren• Niet via om- , bij- of nascholing• Door en tijdens het werk• Gunstige relatie tussen learning by doing en productiviteitsstijging en kennisverhoging (spill-over effect)• Je leert het meest van nieuwe en uitdagende taken en taken die samenwerking vereisen
 12. 12. Duurzaam inzetbaar = duurzaam leren• Gunstig leerklimaat gericht op leren en ontwikkelen• Verandermanagement• Duurzaam lerende organisatie• Duurzaam lerende medewerker• Leren en ontwikkelen betreft de hele organisatie: de lerende organisatie
 13. 13. Stage en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers tijdelijk in een andere context krijgen. Competenties op peil houden én ontwikkelen. Talentontwikkeling (employability). Mobiliteit. Motiveringsinstrument: (werken aan leren, ontwikkelen, veranderingsbereidheid). Autodidakten (ervaringsleren). Laagdrempelig, bekend, bestaande behoefte
 14. 14. Stage ten volle benutten• Stageprogramma, i.e.:- Gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en medewerker- De organisatie ziet het als een onderdeel van HRM- beleid (idealiter als onderdeel van strategische personeelsplanning)- Er wordt zichtbaar gecommuniceerd over nut en noodzaak van stages- Er wordt instrumentarium ontwikkeld (bij elkaar brengen van vraag en aanbod)• Medewerkers faciliteren (bedenken, kiezen, organiseren en regelen van de stage)
 15. 15. Stage en invulling• Verrijkingsstage (kennis maken met een andere omgeving, inzichten, contacten)• Verdiepingsstage (verdieping van (vak)kennis)• Uitwisselingsstage (kennis uitwisselen tussen organisaties)• Werkstage (daadwerkelijk functioneren bij een andere organisatie)• Professionele ontwikkelingsstage of projectstage (inhoudelijke opdracht of mini-project)• Persoonlijke ontwikelingsstage (ontwikkelen van talent)
 16. 16. Follow-up• Zichtbaar maken en bespreken van wat er geleerd is• Hoe kan de opgedane kennis benut worden voor de medewerker én organisatie?• Bijhouden (e-portfolio?) van de leeroogst om inzichtelijk te maken voor de organisatie• Structureel maken (blijven werken aan leerdoelen via andere leersituaties of vervolgstages)
 17. 17. Vragen• Meedenken• Praktijkervaringen?• Wat mist u?• Zou u mee willen werken aan interbestuurlijke en intersectorale stage arrangementen?
 18. 18. Contactgegevens• Nevin Akbasoglu• Tel. 070-4266157• Email: Nevien.Akbasoglu@minbzk.nl• Graag tot ziens!

×