Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorg voor een menswaardig levenseinde

169 views

Published on

Zorg voor een menswaardig levenseinde

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorg voor een menswaardig levenseinde

 1. 1. Zorg voor een menswaardig levenseinde Prof. Dr. Chris Gastmans KU Leuven www.cbmer.be
 2. 2. Inleiding  Recht en ethiek  Ethiek wil gevoelig maken voor waarden
 3. 3. I. Fundamentele opties (1) EERBIED VOOR DE MENSELIJKE PERSOON  Christelijke traditie en menselijke waardigheid  Ieder mens blijft ten einde toe een persoon  Uniek – relationeel - sociaal DE WAARDE VAN AUTONOMIE  Autonomie als individuele zelfbeschikking
 4. 4. I. Fundamentele opties (2)  Relationele autonomie: relatie als weg naar autonomie  Mens als autonoom én relationeel wezen (verbondenheid – verantwoordelijkheid)  Niemand is volstrekt autonoom  Wet rechtvaardigt euthanasie op basis van autonomie (persoonsgebonden voorwaarde)  Noodzaak van objectieve (klinische) voorwaarden: terminaal, fysiek verankerd lijden, palliatieve mogelijkheden
 5. 5. II. Palliatieve zorg  Recht op palliatieve zorg  In vroeg stadium beroep doen op palliatief support team  Palliatieve sedatie  Palliatieve zorg voor iedereen, geen keuzealternatief
 6. 6. III. Medische beslissingen bij het levenseinde  Soorten:  Stoppen en/of nalaten van levensverlengende behandelingen  Pijnbestrijding  Intentioneel levensbeëindigend handelen  Euthanasie  Hulp bij zelfdoding  Levensbeëindiging zonder verzoek  Klinisch-ethische beslissingen  Opstellen van procedures
 7. 7. IV. Aandacht voor euthanasie (1) PALLIATIEVE FILTERPROCEDURE  Als om levensbeëindiging wordt gevraagd  Alle euthanasievragen beluisteren: bespreekbaarheid en begeleiding  Euthanasievraag is noodzakelijke, geen voldoende voorwaarde
 8. 8. IV. Aandacht voor euthanasie (2)  Palliatieve filterprocedure  Is euthanasievraag gebaseerd op autonome en vrije wil?  Overleg met pallitatief support team  Palliatief advies aan patiënt bezorgen  Patiënt kans geven tot overleg  Overleg met verplegend team en naasten  Preventieve werking van palliatieve filter
 9. 9. IV. Aandacht voor euthanasie (3)  Als het verzoek tot levensbeëndiging aanhoudt  Gewetensconflict wanneer het lijden niet verdwijnt  Afweging tussen ‘respect voor autonomie’ en ‘eerbied voor het leven’  Gewetensbeslissing van arts respecteren als keuze voor het meest menselijk mogelijke  Voorwaarde: evenwicht tussen wil van patiënt (persoonsgebonden) en klnische (objectieve) criteria
 10. 10. IV. Aandacht voor euthanasie (4) WILSONBEKWAME PATIËNTEN/ BEWONERS  Voorafgaande wilsverklaring met euthanasieverzoek:  Euthanasiewet  beperkte reikwijdte van voorafgaande wilsverklaring: ’onomkeerbaar buiten bewustzijn’  Niet afdwingbaar  Positieve voorafgaande wilsverklaring  Patiëntenrechtenwet  Niet afdwingbaar  Negatieve voorafgaande wilsverklaring  Patiëntenrechtenwet  Afdwingbaar
 11. 11. V. 15 jaar euthanasie: evaluatie (1)  Controle/evaluatie  Geen transparantie  Geen controle  Normalisatie van euthanasiepraktijk  Euthanasie is het nieuwe normaal, standaard  Op weg naar routine?  Op weg naar recht op euthanasie?  Als je euthanasie toelaat voor ‘hard cases’, is de evolutie naar normalisatie haast onvermijdelijk
 12. 12. V. 15 jaar euthanasie: evaluatie (2)  Palliatieve zorg  Grote werkdruk  Geen verhoging van financiering  Reductionisme in euthanasiepraktijk  Louter wettelijke criteria  Louter klinische procedure  Louter ethische principes
 13. 13. V. 15 jaar euthanasie: evaluatie (3) Jones, D., Gastmans, C., MacKellar, C. (Eds.) Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

×