Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport i jsselstein def

472 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rapport i jsselstein def

  1. 1. Rapport Bibliotheek IJsselsteinIJsselstein: geweldige snuffelbibliotheekLocatieDe plek, in het hart van de stad, is ideaal, met veel ruimte voor fietsen en een ondergrondseparkeergarage. Wie daar niet van houdt, kan in de nabije omgeving ook parkeren met schijf.ExterieurHet gebouw ziet er aantrekkelijk uit, met veel hout en steen, en grenst aan de achterkantaan een groene omgeving. In het nieuwe centrum is het verreweg het mooiste gebouw, meteen opvallende driehoekige vorm en enigszins de uitstraling van een schip. De oranjehuisstijl is gebruikt voor de belettering, maar veel te bescheiden, zodat je moet zoeken naarde ingang.InterieurDe media krijgen alle aandacht in donkergrijze stalen kasten met gekleurde achterwanden,die per collectieonderdeel een andere kleur hebben en een bescheiden ton sur ton dessin.Op de vloer ligt zandkleurig marmoleum, dat aansluit bij de houten displays in dezelfderustige tint. Het meubilair is vrij basic, op een vaste rode bank na, en het zit lekker. Er zijnmakkelijke stoelen, mat zwarte variaties op de Verner Panton stoelen, die helaas een beetjelaag zijn in verhouding tot de tafels van bamboe en staal.UitstralingDe bibliotheek ziet er eigentijds en bijzonder aantrekkelijk uit door het vele daglicht. Dedriehoekige vorm trekt je als het ware verder het gebouw in. De inrichting is zodanig dat demedia alle aandacht krijgen en je als bezoeker je favoriete plek kunt kiezen. De gebruiktematerialen zijn mooi en duurzaam, met een uitstraling waar veel gebruikers zich bij thuiszullen voelen. Het kitscherige kunstwerk op de tweede etage steekt af bij de verder mooisobere en basic inrichting.CollectieIJsselstein is geen heel grote bibliotheek, maar heeft een aantrekkelijke collectie, waarin ookonderdelen als dvd’s en luisterboeken in bescheiden mate aanwezig zijn. De collectieEngelse romans is juist uitgebreid. Wat een beetje tegenvalt, is het aantaltijdschriftabonnementen, maar misschien lijkt dat zo door de onoverzichtelijke presentatie.De media verkeren in goede staat en ook de jeugdcollectie ziet er verzorgd uit.LogistiekMen heeft voor een eigen variatie op het winkelconcept gekozen, waarbij zowel op depilaren als op de kasten aanduidingen geplaatst zijn, die vaak net weer iets verschillen. Opde paal staat ‘ spannend en actueel’ op de kast ‘spanning en avontuur’. Er zijn veelaantrekkelijk gevulde displays met miniwinkeltjes (met sprinters tot vakantieboeken). Dedisplay bij de afdeling voor jongeren in de vorm van een soort zandkasteel staat er eenbeetje verloren bij.Computers
  2. 2. Er zijn 6 computers beschikbaar voor het publiek, die erg traag werken; er wordt tijdens hetbezoek van de mystery guest nauwelijks gebruik van gemaakt. De digitale bestanden, eenmager basic aanbod, zijn erg lastig te vinden. Dat kan een stuk beter! De catalogus heeft eenheel duidelijke interface en dat is heel prettig met het oog op de nieuwe indeling: als je hetecht niet meer weet, biedt de catalogus uitsluitsel.WebsiteIJsselstein deelt de site met de andere vestigingen van Basisbibliotheek Lek en IJssel. De siteis overzichtelijk en je vindt er makkelijk je weg. De verhouding tekst en illustraties is goed ende site wordt uitstekend bijgehouden. Nu alleen de digitale bestanden nog makkelijkervindbaar maken.OpeningstijdenDe bibliotheek is iedere dag open vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond tot 20.00uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Van 11.00 uur tot 18.00 uur zou beteraansluiten bij de winkeltijden, maar het totaal van 44 uur is uitstekend en de tijden zijneenduidig.TarievenDe bibliotheken in de provincie Utrecht hebben de tarieven in de hele provincie gelijkgeschakeld. Een klein abonnement dat recht geeft op het lenen van 20 items kost € 28, eenstandaardabonnement kost € 48. Tot 18 jaar leent men gelukkig nog steeds gratis. Detarieven zijn heel redelijk en overzichtelijk. IJsselstein biedt leden waar voor hun geld.PersoneelDe medewerkers zijn heel vriendelijk, een deel groet als je bij ze in de buurt komt. Ze helpenop verzoek, maar zouden best nog iets proactiever kunnen zijn. Alle afgeluisterdeklantgesprekken verlopen uitstekend: men doet vooral zijn best om de klant het gevoel tegeven dat het helemaal geen domme vraag is! De medewerkers zijn niet als zodanigherkenbaar en dat is op een zomerdag niet altijd handig.Algehele indrukDoor de vele aantrekkelijk gevulde displays een prettige snuffelbibliotheek waar gebruikershun hart kunnen ophalen.

×