Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport heinkenszand def

435 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rapport heinkenszand def

  1. 1. Rapport Bibliotheek HeinkenszandHeinkenszand: hoog voorzieningenniveau maar te weinig openLocatieDe bibliotheek is onderdeel van het multifunctionele complex De Stenge in het centrum vanhet dorp. Het complex is gesitueerd tussen het gemeentehuis en het winkelgebied en heeftbushaltes voor de deur. De ligging en de bereikbaarheid zijn optimaal met overvloedige engratis parkeer- en stallingruimte.ExterieurIn een strak bouwdeel in de vorm van een markante, zwart betegelde doos van tweebouwlagen bevindt de bibliotheek zich op de begane grond. De gemeenschappelijke entreevan het complex is duidelijk aangegeven; zo ook de toegang tot de bibliotheek in de centralehal.InterieurDe bibliotheek is een rechthoekige ruimte op één verdieping. De overzichtelijkheid is prima,omdat de hoge boekenrekken aan de wanden zijn gemonteerd en in de ruimte zelf slechtslaag meubilair is geplaatst. Voor het meubilair werd voornamelijk zwart gespoten houtgebruikt. Kleur werd ingebracht door wanden te schilderen in de tinten van het Groningseretailsysteem: rood, groen, blauw, paars en turquoise.UitstralingHet indirecte licht is aangenaam en gevarieerd, de sfeer is prettig door de mooie inrichtingen de overzichtelijkheid en ruimtelijkheid zijn prima. De kolommen worden gebruikt voorhet aanplakken van affiches en mededelingen. Foei, want dat ziet er shabby uit.CollectieDe gevarieerde collectie is in goede staat en niet verouderd. Er is een grote diversiteit aanmaterialen, met zelfs een kleine hoeveelheid dvd’s en strips. Een skoolzone staat terbeschikking van scholieren. Verder zijn er BoekStart en folders met local communityinformation. Het aanbod aan kranten is krap. De sortering van tijdschriften is goed.LogistiekDe collectie is ingedeeld en opgesteld in drie werelden voor volwassenen met elk hun eigenkleur en drie werelden voor de jeugd met ook hun eigen kleur. Een (te) klein gedeelte van decollectie ligt frontaal gepresenteerd op speciale tafels, met onderwerpen als liefde, nieuw,aanraders, chicklit, vakantie, makkelijk koken. De bewegwijzering is goed zichtbaar enduidelijk.ComputersDe bezoekers hebben de beschikking over een tiental moderne computers met daarop gratissnel internet. Wat wil je nog meer? Voorbeeldig in combinatie met de gratis wifi en tweeiPads!Website
  2. 2. De site is gebaseerd op het landelijke ontwerp en de landelijke huisstijl. De catalogus biedtzoek&boek. In de bibliotheek biedt de catalogus toegang tot de bekende trits van websites,zoals krantenbanken, consumenteninformatie, literaire informatie engezondheidsinformatie. Allemaal helemaal oké.OpeningstijdenDe bibliotheek is op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag geopend. In het weekend is debibliotheek gesloten, maar daar staan wel twee avondopenstellingen tegenover. Het zijnmakkelijk te onthouden openingsuren, alleen al omdat het er zo weinig zijn: slechts 15 perweek. Vanwege het aantal inwoners van het werkgebied is dat wellicht te billijken, maarvanwege de toch prachtige voorzieningen weer niet. Neem nou alleen die computers eens:die staan daar maar vrijwel ongebruikt te staan.TarievenTot 18 jaar is een abonnement gratis. Daarna begint het gedoe met een mini-, basis- ensterabonnement met verschillende maximale aantallen items thuis en idem te lenen perjaar. Dat is best wel ingewikkeld. Een sterabonnement zonder gedoe kost € 62,50 en dat isbovengemiddeld. Maar het ontbreken van andere leengelden en gratis internet en wifimaken wel weer wat goed.PersoneelDe medewerksters zijn herkenbaar aan een badge. Ze zien er uitstekend verzorgd uit en zijnvriendelijk, behulpzaam en ongetwijfeld deskundig.Algehele indrukDe herinrichting van de bibliotheek van Heinkenszand, begin 2012, volgens het Groningsretailconcept is uitstekend gelukt. Wat betreft vloeroppervlakte en voorzieningen doet dezebibliotheek niet onder voor bibliotheken in veel grotere werkgebieden. Tussen dit hogeniveau enerzijds en het geringe aantal openingsuren anderzijds zit echter een grotediscrepantie en dat is jammer en misschien wel zonde.

×