Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport bonheiden

650 views

Published on

Mystery guest-rapport Bibliotheek Bonheiden

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rapport bonheiden

  1. 1. Bibliotheek Bonheiden behoeft beter collectiebeheerRapportLocatieGevestigd aan de rand van het centrum, tegenover het gemeentehuis en naast het theater.Het aantal parkeerplaatsen is veel te klein, maar wordt misschien nog uitgebreid (er wordtnog gebouwd). De weg naar het terrein loopt vlak voor de bibliotheek langs, zo dicht datmen daar uit veiligheidsoogpunt een dranghek heeft geplaatst: wie in gedachten verzonkennaar buiten stapt, moet oppassen niet aangereden te worden.ExterieurHet gebouw ziet er eigentijds en stoer uit door het gebruik van staal en donker hout. Alleenvan dichtbij is de bescheiden aanduiding ‘De Bib’ te lezen. Je kunt naar binnen kijken als destalen luiken (half) open staan. Bonheiden is zo klein dat iedereen weet waar de bibliotheekte vinden is: aanduidingen en inkijkjes zijn dus niet van levensbelang.InterieurMen heeft een rustige inrichting gekozen, die lang mee gaat: donkere vloerbedekking waarje niets op ziet en witte stalen kasten. Het vierkante kunststof meubilair in wit, limegroen,oranje en rood is niet mooi en voegt weinig warmte toe. Er staan meubels, maar van eenecht doordacht ‘interieur’ is eigenlijk geen sprake.UitstralingDe bibliotheek doet onrustig aan door de vele verspringende verdiepingen en doorkijkjes. Deinrichting sluit bovendien niet aan bij de sfeer van het gebouw. De leestafel dicht bij deingang is verre van gezellig. Veel kleine slordigheden in bordjes, posters en briefjes en deslecht opgeruimde kasten zijn makkelijk te verhelpen, maar zorgen nu voor een onverzorgdeuitstraling.CollectieBonheiden heeft een behoorlijk uitgebreide, brede collectie, met veel verouderd materiaal.Door het kaf van het koren te scheiden, komen de positieve punten van de collectie beter uitde verf.LogistiekDe verschillende collectieonderdelen zijn logisch over het gebouw verdeeld. Alleen de keuzevoor SISO boven een systeem met pictogrammen is niet helemaal logisch, zeker voor dejeugdafdeling. Een klantvriendelijker opstelling, met meer aandacht voor kleine presentaties,zou de bibliotheek een stuk aantrekkelijker maken.ComputersDe catalogus werkt snel en goed en heeft een overzichtelijke interface. Er zijn vier pc’sbeschikbaar voor het publiek en dat zijn er zo te zien voldoende.Website
  2. 2. Maakt deel uit van de gemeentelijke site. Die is weinig opvallend, maar wel duidelijk: je kunter in een oogopslag vinden wat je zoekt. De bibliotheek toont niet veel eigen persoonlijkheidof visie op de site, ook het aantal genoemde activiteiten valt tegen.TarievenLid worden kost maar € 2,50 per jaar voor leden van 19 tot 59 jaar, voor de overige leden ishet gebruik gratis. Ook de telaatgelden zijn niet hoog: € 0,10 per boek per dag, € 0,50 vooreen dvd.OpeningstijdenBonheiden is zes dagen per week open, helaas wel op uiteenlopende tijden. Op maandagvan 16.00 tot 20.00 uur, op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op woensdag van 14.00 tot17.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. In totaal 20 uur, maar geen dagdezelfde tijd! Twee avonden is prima, maar verder zijn de tijden verwarrend.PersoneelEr zijn veel personeelsleden nodig om het gebouw goed te bemannen, dat is niet ergefficiënt. Het personeel is niet als zodanig herkenbaar. Men helpt vol enthousiasme, maarpas als daar om gevraagd wordt.Algehele indrukEen mooie bibliotheek van buiten, die binnen tegenvalt; met wat puntjes op de i en eenstrenger collectiebeheer kan men beter scoren.In kader:Moeite met de openingstijden‘Ik ben een grote fan van de bibliotheek en ik kom hier bijna dagelijks. Ik lees hier graag dekranten en opiniebladen. Deze bibliotheek is wel mooi, maar als ik eerlijk ben, had ik er tochiets meer van verwacht toen hij gebouwd werd. Je moet trap op, trap af om iets te vinden.Dat had overzichtelijker gekund, denk ik. Wat ik ook heel jammer vind, is dat je geen koffiekunt drinken of iets kunt eten. Het zal wel te klein zijn om dat rendabel te maken, maar ikheb het bij andere bibliotheken wel gezien. Dat geeft gelijk meer gezelligheid. De inrichting isniet helemaal mijn smaak, ik vind het te modern en een beetje kil. Waarom geen bloemetjeop de leestafel? Het zal wel met geld te maken hebben. Ik lees meestal thrillers, dat vind ikeen heerlijke ontspanning en gelukkig worden er ontzettend veel geschreven, zodat je nooituitgelezen raakt. En ik lees graag boeken over de Tweede Wereldoorlog, daar heb ik vankinds af aan al een fascinatie voor. Wat dat betreft kom ik hier prima aan mijn trekken. Ikleen geen dvd’s of cd’s, daar heb ik geen behoefte aan. Maar ik kan mij voorstellen als ikbijvoorbeeld ziek zou zijn, dat ik het dan wel prettig zou vinden om eens een filmpje tekijken. Maar nu ik nog fit ben, heb ik meer dan genoeg te doen! Ik help mijn vrouw met hethuishouden, we passen regelmatig op de kleinkinderen en ik doe alle boodschappen. Dannog bijna dagelijks even naar de bibliotheek om bij te blijven, dus iedere dag is zo om. Zet er
  3. 3. maar bij dat ik wel eens moeite heb met de openingstijden, dan sta ik voor een dichte deuromdat ik mij in de dag vergist heb.’Man, 67 jaar

×