Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

631 views

Published on

Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antwoorden online workshop 'Digitaal bijblijven', deel 3

 1. 1. Antwoorden online workshop ‘Digitaal bijblijven’, deel 3 021 ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle leden.’ Zomer 2013 Wie verstuurde een tweet met daarbij bovenstaande schermafdruk? Geef de twitternaam van de verzender. Je zoekt eerst in Google naar ‘Een kadootje van de Bibliotheek aan alle leden.’ Uit de zoekresultaten (onder andere: http://rsnijders.info/vakblog/2013/07/10/vakantiebieb-ebooks-app/) valt af te leiden dat het gaat om de Vakantiebieb. De tweet waarnaar we op zoek zijn gaat dus over de Vakantiebieb. Er is hierover echter veel getwitterd en je heb alleen een afbeelding. Helaas is de tekst van de foto niet te vinden via Twitter. De enige oplossing is zoeken op foto’s in Twitter met de zoekterm ‘vakantiebieb’.
 2. 2. Via Twitter is het ook mogelijk te zoeken op foto’s. Zoeken met de zoekterm ‘vakantiebieb’ levert gelukkig niet zo heel veel foto’s op en gelukkig is de foto die we zoeken nog beschikbaar via Twitter. Als de verzender van de tweet zijn berichtje zou weghalen, is ook de foto verdwenen. Gelukkig laten de meeste mensen hun tweets staan. Er zijn trouwens diverse tools die verwijderde tweets terug kunnen halen. In een vervolg besteden we daar wellicht aandacht aan.
 3. 3. Je klikt op de foto en je vindt de tweet en de twitternaam: Het antwoord op vraag 021 luidt: @mnmleek 022 De Koninklijke Bibliotheek (KB) zette begin dit jaar een filmpje online over de KB. Dit filmpje werd vermeld in het RTL-programma Life Style Experience. De KB heeft ook over het filmpje getwitterd en in die tweet vermeld dat het online staat. Hoe laat werd deze tweet verstuurd?
 4. 4. Als eerste zoek je naar het filmpje in YouTube. Je zoekt bijvoorbeeld op < Life Style Experience kb > zie onderstaande afbeelding Vervolgens ga je in Twitter zoeken op de url van het filmpje. Want als je zoekt op de woorden < Life Style Experience kb > in Twitter, levert dit wel een tweet op, maar die tweet gaat er over dat in de KB een filmpje wordt opgenomen, maar de betreffende tweet vermeldt geen url naar het filmpje zelf. De ‘verkeerde’ tweet, met alleen de foto van het maken van het filmpje, is van 22 maart 2015. Verwarrend (en gelukkig voor deze vraag) is dat de tweet die we zoeken ook dezelfde foto laat zien.
 5. 5. Voor het juiste antwoord heb je moeten zoeken in Twitter met de url van het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=Aa3tdUV7kig . Dit levert diverse treffers op van mensen die het filmpje hebben geretweet. De eerste tweet (die als laatste in de tijdlijn van Twitter staat) is natuurlijk de bron. De retweets zijn mooi meegenomen, maar zijn een afgeleide bron en leveren niet het juiste antwoord op. De juiste tweet is van 24 maart 2015. De vraag was: hoe laat is het filmpje getweet? Indien je de cursor 2 à 3 seconden op de datum houdt, verschijnt de tijd dat de tweet verstuurd is. Het juiste antwoord luidt: 14.58 uur.
 6. 6. Opvallend is dat deze tweet maar twee keer is geretweet (en dan ook nog door de actieve @esthervalent ) terwijl de foto van de opnames van het filmpje 11 keer is geretweet. Wel heeft @boekstart het opgepakt en daar is het filmpje zeven keer geretweet. Handiger is iedere nieuwe tweet te voorzien van een andere afbeelding, volgers verwachten dan ook een andere inhoud. 023 Bibliotheekgebruikers uit Surhuisterveen nemen afscheid van een medewerkster van de bibliotheek. Ze heeft 40 jaar in de bibliotheek gewerkt en alle veranderingen meegemaakt. Welk afscheidslied zingen ze voor haar? Geef de eerste drie woorden van het lied. Bij deze vraag stel je als eerste de vraag: waar ligt Surhuisterveen? In Friesland dus en wanneer dat duidelijk is, ga je natuurlijk zoeken in de plaatselijke krant en dat kan via de databank De krant van toen / http://www.dekrantvantoen.nl/ Deze databank biedt toegang tot oude jaargangen van verschillende kranten uit het noorden van het land, zoals het Dagblad van het
 7. 7. Noorden, de Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het Noorden. Deze databank werd genoemd in de eerste aflevering van de online workshop. Gebruik de zoekopdracht: < bibliotheek Surhuisterveen veertig jaar > Dit levert bijna direct de juiste treffer op. Wie heeft gezocht met de zoekopdracht < bibliotheek Surhuisterveen 40 jaar > had een probleem, want dat levert geen treffers op. Je dient dus op niet het getal 40 te gebruiken, maar het uit te schrijven als ‘veertig’. Helaas is dit natuurlijk niet altijd zo. Wie gezocht heeft op < bibliotheek Surhuisterveen veertig jaar> kreeg als zoekresultaat de titel: ‘Bekend bibliotheekgezicht vertrekt na dienstverband van veertig jaar’.
 8. 8. Het is een leuk verhaal over de ervaringen van de betreffende bibliotheekmedewerker tijdens haar dienstverband van veertig jaar in de bibliotheek. Je weet nu wie de hoofdpersoon is: Aly van der Horn. Je zoek nu nogmaals in de databank De krant van toen op < Aly van der Horn > en je vindt een verslag van haar afscheidsdag waarin het lied vermeld wordt dat toen werd gezongen: Aly Aly Aly Het juiste antwoord luidt dus: Aly, Aly, Aly. Prachtig is zo’n zin als ‘Ik kin dy net oars as yn de bibliotheek’, waaruit spreekt dat de kracht van de bibliotheek ook is dat medewerkers er lang werken.
 9. 9. In de evaluatie merkte iemand op dat zo’n vraag niet vaak in de praktijk voorkomt. De achterliggende gedachte bij deze vraag was vooral om te laten laten zien dat het loont om verschillende schrijfwijzen te gebruiken, zoals ‘veertig’ in plaats van ‘40’ en dat je soms door moet zoeken met nieuwe gegevens. Verder was voor het beantwoorden van deze vraag van belang om te bepalen welke (regionale) krantendatabank gebruikt moest worden. Het leverde uiteindelijk een leuk verhaal op waarin de ontwikkeling van het bibliotheekwerk door de jaren heen beschreven wordt, van kaartenbak tot digitaal, en hoe betrokken onze gebruikers zijn bij bibliotheekmedewerkers. 024 E-books zoeken doe je op titel of op naam van de auteur. Maar deze gebruiker had alleen de bytes opgeschreven. Hij dacht dat hij het ISBN-nummer had opgeschreven. Welk e-book is 1162077 (bytes) groot? Geef titel. Wie ging zoeken in allerlei databanken of Google had het lastig. Over die bytes is niets te vinden. Ook de zoektool op bibliotheek.nl/ebooks leverde geen antwoord op. Maar wie zocht via de zoekfunctie op de homepage van bibliotheek.nl kreeg wel direct de oplossing. Natuurlijk vreemd dat deze mooie zoektool nog niet gekoppeld is aan de pagina waar de e-books te vinden zijn: bibliotheek.nl/ebooks
 10. 10. Via de zoekfunctie op de homepage van bibliotheek.nl levert de zoekterm < 1162077 (bytes) > het juiste antwoord op: De zoektocht. De zoektool op www.bibliotheek.nl is gekoppeld aan de NBC+. Ook de catalogus van www.oba.nl en http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl levert hetzelfde resultaat op. Het antwoord luidt: De zoektocht
 11. 11. 025 Op de postzegel staat een oud geopend boek. Welk woord staat bovenaan op bladzijde 58 van de fotomechanische herdruk van dit boek? Het antwoord is op verschillende manieren te achterhalen. Het gaat om een Nederlandse postzegel die in 1998 is uitgebracht ter gelegenheid van 200 jaar bestaan van de Koninklijke Bibliotheek. Zoek op < postzegel Koninklijke Bibliotheek > Leesbaar op het titelblad van het boek op de postzegel is de tekst ‘Een nieu Geu’ Maar wat is de volledige titel? Die vind je door in Google te zoeken op <postzegel een nieu geu>
 12. 12. Dan heb je de volledige titel Een nieu Geu-sen Lieden Boecxken… etc Zoek dan in Google op deze titel en je vindt in het Geheugen van Nederland de herdruk http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/EVDO03:UBL01_DEJO NG_596
 13. 13. Het antwoord luidt: retrogade. Retograde duidt op een gedicht waarvan de zinnen zowel van voren naar achteren als van achteren naar voren gelezen kunnen worden.
 14. 14. 026 Het boek, Van nijeuvont, loosheit en de practike, hoe sy vrou Lortse verheffen, vind je niet in de catalogus van de KB. Wat is er aan de hand? Antwoord: Er is sprake van een spellingsvariant Hoe weet je dat het een spellingsvariant is? Normaal gesproken ga je ervan uit dat het krantenbericht juist is en dat de titel goed gespeld is, maar dat is in dit geval helaas niet zo. In dit soort gevallen doe je een kleine proef in Google en je zoekt op: < Van nijeuvont, loosheit en de practike > Google vind maar 7 treffers, dat is verdacht weinig voor zo’n belangrijk boek uit 1500. Je zoekt nogmaals in Google, maar dan met andere zoektermen, bijvoorbeeld: <loosheit en de practike > Ineens vind je 805 treffers en als je goed kijkt dan zie je dat ‘Van nijeuvont’ geschreven wordt met een y
 15. 15. De juiste titel is dus: Van nyeuvont, loosheit en de practike. Nu je de juist titel weet, gebruik je die om verder te zoeken in de catalogus van de KB. Gelukkig wordt deze titel vermeld in de algemene catalogus.
 16. 16. Je krijgt dan als resultaat drie titels:
 17. 17. Deze oplossing heb je nodig voor de volgende vraag. Het gaat natuurlijk om de uitgave van 1496 -1501, daar zoek je verder mee. 027 Wie was er nog meer betrokken bij de schenking van het boek Van Nijeuvont, loosheit… etc behalve de heer Mr. M.P. Blaaubeen? Geef de naam van tweede persoon (de naam Mr. M.P. Blaaubeen is overigens ook niet vindbaar bij de KB, behalve bij een boekje over zijn 25-jarig jubileum) De antwoord op vraag 26 leidt tot het antwoord op vraag 27. Bij de gegevens over de uitgave van 1496-1501 [http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3] wordt bij ‘Noot’ de vermeld: ‘bemiddeling door C.P. Lenshoek en H.P. Blaauberg’. Hier wordt dus vermeld dat het een geschenk is van de gemeenteraad van Goes, bemiddeling door C.P. Lensbroek en H.P. Blaauberg. Het juiste antwoord luidt: C.P. Lensbroek.
 18. 18. Oplossing 2. Verschillende mensen kwamen met een andere antwoord, namelijk: J.W. Holtrop. J.W. Holtrop heeft er als medewerker / bestuurder/ directeur van de KB volop voor geijverd om de collectie incunabelen bij de KB uit te breiden. Hiernaast is hij betrokken geweest bij vele projecten: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willem_Holtrop bron: http://www.dbnl.org/tekst/_ver025191401_01/_ver025191401_01_0059. php Oplossing 1: C.P. Lensbroek en oplossing 2: J.W. Holtrop zijn beide goed. 028 Hoe vaak is er volgens Twitter in 2014 getweet en geretweet over het artikel ‘Tralalabibliotheek en Letterbibliotheek’ van Wim Keizer en hoeveel tweets, retweets en commentaren uit 2014 zijn er via www.topsy.com te vinden over de Tralalabibliotheek? Geef het aantal gevonden tweets en retweets in Twitter en in Topsy. (twee getallen)
 19. 19. Je zoekt op ‘Tralalabibliotheek’ in Twitter. Vreemd genoeg is het niet mogelijk op de link van het artikel te zoeken, terwijl er wel met een link van een YouTube-filmpje gezocht kan worden. Je vindt dan zes unieke tweets, die in totaal weer zes keer geretweet zijn. (1x @digibieb, 4 x @bibliotheek20 en 1x @bibliotheekblad) Juiste antwoord voor Twitter is: 12 Topsy levert veel meer zoekresultaten op: ongeveer 26 tweets, retweets en antwoorden op de tweets. Je moet wel kijken bij ‘All Time’, aangezien het artikel van Wim Keizer veel ouder is dan 30 dagen. Zoeken met een
 20. 20. beperkter tijdsfilter dan ‘All Time’, levert slechts één tweet op (van Irma Hollander) Let wel op, op de tweede pagina staat ook nog een tweet, maar die staat ook als laatste op de eerste pagina, dus die telt niet mee. Het antwoord voor Topsy is 26. Alleen zijn beide cijfers voor discussie vatbaar, dus Iedereen die Topsy meer tweets gaf dan Twitter heeft ook het goede antwoord. 029 Het leuke liedje ‘Lekker lezen in de bieb, Hieperdepiep’ werd door Henk van der Maten op zijn website enige tijd geleden ‘de .... voor de onderbouw’ genoemd. Vul het ontbrekende woord in.
 21. 21. Bij het filmpje op YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=hiuM8er6wgc] wordt een link naar de site van de componist vermeld: http://www.henkvandermaten.nl/ Op de site van www.henkvandermaten.nl is echter geen verwijzing naar het liedje meer te vinden. Daarom ligt het voor de hand in dit geval de Wayback Machine te gebruiken, waarover in deel 2 een en ander is uitgelegd. De Wayback Machine vermeldt voor verschillende jaren snapshots van www.henkvandermaten.nl. Kies er willekeurig een en zoek in de rubriek Nieuws naar ‘hieperdepiep’. Je zoekt natuurlijk met ctrl+F, dan hoef je niet alles door te lezen. Vreemd is dat welk snapshot je ook selecteert (bijvoorbeeld in 2009 of in 2011) je toch terechtkomt bij een nieuwsbericht dat lijkt te stammen uit 2013. Het antwoord luidt: Klassieker (‘de klassieker voor de onderbouw’). 030 Hoe maak je een schermafdruk op een iPad? Geef de toetscombinatie. Het antwoord luidt: Gebruik de homeknop in combinatie met de aan/uit knop door ze kort tegelijkertijd in te drukken. Je hoort een klik, zoals bij een fototoestel. De schermafdruk is gemaakt. (zie voor uitleg bv ook: http://nl.wikihow.com/Een-schermafdruk-maken-met-een-iPad)

×