Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Presentatie ontwerp je eigen economie et

 1. Overzicht ● 1700 deuren ● 1930 Complementaire Currency ● 1800 start ● 2015 Koffie ● 1800 overzicht ● 2030 Ontwerp je eigen ● 1805 purpose & economie principles ● Casus 1 ● 1815 ontwerpfouten ● Casus 2 ● 1845 eten ● Eigen Casus / Open Space ● 2130 Afronden
 2. Kennismaking met je Purpose ● Wat is uw _______________ Levensdoel ? _______________ _______________ ● Wat is uw reden _______________ om vandaag te komen? _______________ _______________ _______________
 3. Principes in de knel ● Eerlijkheid ● Duurzaamheid ● Transparantie ● Zuinigheid ● Democratie ● Natuurbehoud ● Rente-verbod ● Afval = voedsel ● ________ ● De vervuiler betaalt ● ________ ● Onafhankelijkheid ● ________ ● Meten is weten ● ________ ● Zekere toekomst
 4. Ontwerpfouten in het geldsysteem Geld = Schuld Lintworm - Marktwaarde economie
 5. Ontwerpfout 1 De geldschepping
 6. Onmogelijke Hamster
 7. Onmogelijke Hamster Vanaf de geboorte tot de pubertijd verdubbelt een hamster elke week zijn gewicht. Als het niet zou stoppen als volwassene, zoals dieren doen, en doorging, dan zou het op zijn eerste verjaardag 9 miljard ton wegen. Deze hamster kan al het mais dat jaarlijks wereldwijd wordt geoogst in één dag opeten. En nog honger hebben. Het is niet voor niets dat in de natuur dingen alleen tot een bepaalde grootte groeien. Dus waarom denken economen en politici dan dat de economie voor altijd en eeuwig kan blijven groeien?
 8. Geld ontstaat als schuld ● Al het geld is geboren als schuld ● Voorbeeld: ● Hypotheek € 100.000.- ● Bank in kas: € 5.000.- ● Nieuw Geld: € 95.000.- ● Rente eerste jaar: € 5.000.- ● €100.000 × (1+0.05)^20= € 265.329,77 ● Dit is het principe van geldcreatie
 9. Wanneer ontstaat de rente? ● Geld ontstaat als schuld ● Schuld → rente ● Het blauwe geld wordt nooit gemaakt ● Iemand is vroeg of laat de pineut
 10. Fiat-geld ● Fiat = goedkeuring ● Sinds Babilonië ● Staat geeft fiat aan ● Bedrijven vullen particuliere bank zakken (FEB, DNB) om geld ● Staat is blut te scheppen ● Leent het daarna zelf ● Staat betaalt rente aan de particuliere bank
 11. Principes in de knel (i) ● Ontwerpfout 1 ● Eerlijkheid ● De Geldschepping ● Transparantie ● Overtreedt deze ● Democratie principes ● Rente-verbod ● ________ ● ________ ● ________
 12. Ontwerpfout 2 De economie is een lintworm
 13. De economie is een lintworm
 14. Geld gaat tegen de richting van de producten in
 15. Lintworm-economie ● Grondstoffen Tekort ● Afval Overschot ● Recycling niet ingebouwd ● Moet nieuwe kopen ● Geen basis voor een circulaire economie
 16. Principes in de knel (ii) ● Ontwerpfout 2 ● Duurzaamheid ● De Economie is een ● Zuinigheid Lintworm ● Natuurbehoud ● Overtreedt deze ● Afval = voedsel principes ● De vervuiler betaalt ● Onafhankelijkheid ● ________
 17. Ontwerpfout 3 De geldeenheid is van elastiek De economie rekent op een elastieken geldeenheid van vóór de tijd van Napoleon
 18. Systeme International ● 10 december 1799 ● Definitie van eenheden ● Basis = 1 meter ● Rest afleiden ● Euro zit niet in S.I.
 19. Systeme International
 20. Waarde van Geld
 21. Principes in de knel (iii) ● Ontwerpfout 3 ● Meten is weten ● De Geldeenheid is ● Zekerheid van elastiek ● ________ ● Overtreedt deze ● ________ principes ● ________
 22. Complementaire Currency Crowd Teaching ● Zoek telkens een nieuwe partner ● Telkens 5 minuten ● Wissel beide series uit
 23. Stapel 1 Lets Varianten
 24. Complementaire geldsystemen: LETS ● Local Exchange Trading System (LETS) ● Geld in de regio houden ● Waarde verbonden aan een plaats ● Rente verbod ● Niet te koop voor geld
 25. Complementaire geldsystemen: Brixton Pound ● Geldig In Brixton, London ● Te koop voor Pound Sterling ● Papiergeld & SMS ● 10% extra koopkracht ● Inkomen mix £ / B£
 26. Complementaire geldsystemen: LETS UREN ● Waarde gekoppeld aan tijd ● Uitwisseling van diensten ● Waarde gebonden aan een plaats ● Uren van iedereen evenveel waard ● Rente verbod
 27. Stapel 2 Minuto & Barter
 28. Minuto ● Iedere deelnemer geeft zijn eigen betaalmiddel uit ● 60 minuto = 1 uur kwaliteits prestatie ● = 30 euro (in 2010) ● Inflatievrij en lokaal ● In omloop tot retour uitgever / 3 jaar ● +2 personen garant
 29. Complementaire geldsystemen: Barter ● Ruilen tussen bedrijven ● Als er geen kapitaal is voor financiering ● Commissie op elke transactie ● “trade euro”
 30. Stapel 3 Bitcoin, VEN, Ripple
 31. Complementaire geldsystemen: Bitcoin ● Electronische munt ● Wordt gemaakt m.b.v. wiskundige sleutels ● Aantal is wiskundig begrenst ● Harvesten van bitcoins kost proccesortijd / energie ● Transacties beveiligd, ook voor gebruikers
 32. VEN ● Globale digitale currency ● Voor iedereen ● De waarde van de VEN zweeft t.o.v. reguliere currencies
 33. Complementaire geldsystemen: Ripple ● Social network community currency ● Soort mini-lets met mensen die elkaar 'trusten' / zelfde principes hebben ● Peer-to-peer, via-via
 34. Stapel 4 Kleurenecomie I
 35. Complementaire geldsystemen: Kleureneconomie ● 3D systeem om de natuurlijke waarde te vinden ● Denken in kringlopen/energie ● Waarde gekoppeld aan natuurproduct of werktuig
 36. Stapel 5 Kleureneconomie 2
 37. Stapel 6 Aanpassingen
 38. Aanpassingen: Weggeef ● Meestal spullen, geen diensten ● Weggeefwinkels
 39. Aanpassingen: Zonder geld ● Geen inkomen, niets kopen ● Leven van giften ● Wat je nodig hebt bij elkaar scharrelen
 40. Aanpassingen: Crowdfunding ● Geld inzamelen via de crowd ● Gebruikers betalen vooruit ● Bijvoorbeeld financiering van boek, film
 41. Match Welke ontwerpfouten worden met deze community currency's opgelost? + Lost het probleem op - Houdt het probleem in stand
 42. - - - Lets + Brixton £ Lets Uren Minuto Barter
 43. Bitcoin VEN Ripple Kleuren- economie
 44. Uitrollend Ontwerpen
 45. Uitrollend Ontwerpen
 46. Sociale Dienst Maasdorp ● Casus - Observatie ● Is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstands-uitkeringen aan langdurig werklozen. ● Crisis, bezuinigingen, meer werklozen ● Sociale Werkplaats “De Tuinstoelenfabriek” subsidie tekort ● Sport verenigingen subsidie tekort
 47. Sociale Dienst Maasdorp ● Purpose. Al onze inwoners hebben recht op een menswaardig bestaan.. ● Principes. Zelf-organisatie, transparantie, openheid, zuinigheid, vlijt ● Doelgroep. Alle inwoners van Maasdorp en alle gevestigde bedrijven en organisaties. Focus op iedereen die geld krijgt, want dat hebben we niet meer. ● Concept. Lets-Uren. Sociale Dienst faciliteert, maar niet als piramide-top. Van werklozen en subsidies naar steun in uren en menskracht.
 48. Sociale Dienst Maasdorp ● Business. Subsidies (sportclubs) en uitkeringen (“werklozen”) worden uitgekeerd in 'Mazen'. Een Maas is een kwartier werk. ● Doelgroep (2). Ook de “vrijwillige” helpers in de op te richten “Meenten” (=gezamelijke moestuin) krijgen betaald in Mazen. Langzaam krijgen alle gemeentelijke instellingen inkomen deels in Mazen.
 49. Casus De Mavo ● Aan de hand van uitrollend ontwerpen ● Purpose en principles zijn bekend ● Doelgroep ? ● Concept ? ● Business? ● Neem 20' de tijd (tot 14.05)
 50. Open space / eigen case ● Ontwerp je eigen economie! ● Een case inbrengen? ● Open space technologie: ● De deelnemers zijn de juiste personen ● Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren ● Het begint wanneer het begint ● Als het voorbij is, is het voorbij
 51. Links ● http://occupyconcepts.org/wiki/Welcome ● Chaordic Design http://www.innervention.nl/page21/page21.html ●
Advertisement