Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PròXim Orient

777 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

PròXim Orient

 1. 1. Pròxim Orient Els conflictes entre Israel i Palestina
 2. 2. Els orígens dels conflictes <ul><li>Declaració Balfour : suport internacional a la construcció d’un Estat jueu a Palestina sota comandament britànic. </li></ul><ul><li>* Immigració massiva de jueus a Palestina </li></ul><ul><li>* Necessitat dels jueus de reagrupar-se i desplaçar-se a Palestina. </li></ul><ul><li>Haganà: milícia jueva que va declarar la insurreció contra les forces britàniques i va iniciar una campanya d’atemptats per forçar la seva retirada i afavorir la creació d’un Estat jueu. </li></ul><ul><li>Resolució de la ONU : proposa la partició de Palestina en dos Estats: jueu i palestí </li></ul><ul><li>1948 : Ben Gurion proclama l’Estat d’Israel. </li></ul>
 3. 3. Primera guerra araboisraeliana <ul><li>Produïda al 1948 com a conseqüència de: </li></ul><ul><li>L’expulsió dels palestins dels territoris lliurats a Israel i la </li></ul><ul><li>seva reclusió a camps de refugiats </li></ul><ul><li>El no reconeixement del nou Estat jueu pels països àrabs </li></ul><ul><li>Atac de la Lliga Àrab : rebutjat per l’exèrcit israelià, que ocupà el Nègueb i la ciutat de Jerusalem. </li></ul><ul><li>A l’any 1949 es signa un armistici que parteix Jerusalem en dues zones i atorga nous territoris a Israel. </li></ul>
 4. 4. Conseqüències al món àrab <ul><li>Egipte  Monarquia derrocada pel coronel Nasser, es proclama la República d’Egipte i nacionalitzen el canal de Suez. </li></ul><ul><li>Israel  Ataca les tropes egípcies però a d’abandonar la zona: </li></ul><ul><li>* Amenaça de la URSS d’intervenir al conflicte </li></ul><ul><li>* Pressió nord.americana a favor de la retirada franco- alemanya, que havien ocupat el Canal. </li></ul><ul><li>Nou moviment àrab de defensa de la identitat cultural islàmica: </li></ul><ul><li>* Volen cooperar i ajudar-se entre ells i defensar la unitat del món àrab: moviment panarabista d’oposició a l’Estat d’Israel </li></ul><ul><li>Iran  Explotació del petroli en mans de companyies britàniques </li></ul><ul><li>Muhammad Mosaddeq protagonitza un cop d’Estat per expulsar del poder el xa, que estava a favor d’occident. </li></ul><ul><li>El xa va aconseguir tornar al poder i va intentar occidentalitzar el país fins que els ayatollahs van enderrocar el seu poder, Khomeini es va convertir en el president de la república islàmica d’Iran </li></ul>
 5. 5. La segona guerra araboisraeliana <ul><li>Inici  1956 Els israelians ataquen Egipte i invaeixen la península del Sinaí </li></ul><ul><li>Els països àrabs defensen la creació d’un Estat per part dels refugiats palestins </li></ul><ul><li>Es crea l’organització de resistència OAP , dirigida per Yassir Arafat al 1964 </li></ul><ul><li>Els Estats Units donen suport a Israel , i l ’OAP té el suport dels països musulmans i la URSS </li></ul><ul><li>El Pròxim Orient es converteix en una àrea d’enfrontament i tensió mundial </li></ul>
 6. 6. Tercera guerra araboisraeliana <ul><li>Inici  1967 , també anomenada Guerra dels Sis Dies </li></ul><ul><li>Israel mostra un exèrcit potent i amb capacitat per controlar tota la regió </li></ul><ul><li>Els jueus aconsegueixen ampliar els seus territoris: Betlem, Jerusalem, Jericó, Illa de Tiran, del Sinaí fins a Suez i els alts de Golan </li></ul><ul><li>Van ésser derrotats els exèrcits jordà, sirià i egipci , que havien intentat aturar l’acció bèl·lica d’Israel </li></ul>
 7. 7. La quarta guerra araboisraeliana <ul><li>Egipte  Nou president: Anwar al-Sadat, presenta un projecte de pau negociada , rebutjat per Israel </li></ul><ul><li>Els egipcis decideixen atacar Israel conjuntament amb les tropes síries el dia de Yom Kipur de 1973 </li></ul><ul><li>A més de la batalla militar, duen a terme una guerra econòmica : embargar el petroli destinat als EUA, diminuir-ne la producció i pujar-ne els preus. </li></ul><ul><li>La ONU recomana la cessació d’hostilitats i l’establiment de les negociacions </li></ul>
 8. 8. El problema palestí <ul><li>Èxode de milers de persones: </li></ul><ul><li>* Partició de Palestina </li></ul><ul><li>* Ocupació israeliana dels territoris palestins </li></ul><ul><li>OAP  Acció directa i terrorista contra els interessos d’Israel </li></ul><ul><li>* Suport dels països àrabs </li></ul><ul><li>* Protecció dels seus membres </li></ul><ul><li>Israel intervé contra el Líban i els camps de refugiats </li></ul><ul><li>L’ OAP abandona les accions terroristes i assoleix el reconeixement de l’ONU el 1974 </li></ul>
 9. 9. El problema palestí <ul><li>Negociacions bilaterals entre Israel i els països àrabs. </li></ul><ul><li>Egipte  1977 Sadat reconeix l’Estat d’Israel </li></ul><ul><li>1978  Acords de Camp David etre Egipte i Israel per iniciativa de Jimmy Carter. </li></ul><ul><li>* Egipte reconeix Israel </li></ul><ul><li>* Israel abandona els territoris del Sinaí </li></ul><ul><li>Representants palestins disposats a reconèixer l’Estat d’Israel i establir negociacions per aconseguir un Estat palestí. </li></ul><ul><li>OAP  1987 promou un moviment d’ insurrecció la Intifada </li></ul><ul><li>1988  Es proclama l’Estat palestí </li></ul>
 10. 10. El problema palestí <ul><li>Conferència de Madrid  1991 S’inicien les conversacions amb la consigna “ pau per territoris” </li></ul><ul><li>* Creació de zones autònomes a Jericó i Gaza , governades per una autoritat palestina presidida per Yasser Arafat </li></ul><ul><li>* Procés de transició cap a la consecució d’un Estat palestí </li></ul><ul><li>1999  No s’aconsegueix crear l’Estat palestí </li></ul><ul><li>* Exèrcit israelià té actuacions violentes contra els palestins </li></ul><ul><li>* Israel pretén judeïtzar Jerusalem </li></ul><ul><li>S’inicia la segona Intifada </li></ul><ul><li>Gran protagonisme mundial </li></ul>
 11. 11. Els dos blocs <ul><li>Israel </li></ul><ul><li>EUA, Europa, la major part dels països occidentals </li></ul><ul><li>Sionisme: moviment que defensava la creació d’un Estat independent per als jueus als territoris que en aquell moment eren palestins </li></ul><ul><li>La creació d’un Estat jueu és l’única manera que no siguin rebutjats a cap lloc més </li></ul><ul><li>L’annex de nous territoris és conseqüència als atacs a Israel </li></ul><ul><li>L’OPA és un risc per a la independència, a més de ser una organització terrorista </li></ul><ul><li>Els occidentals no poden permetre el terrorisme de Palestina </li></ul>
 12. 12. Els dos blocs <ul><li>Palestina </li></ul><ul><li>Països àrabs, poc desenvolupats, rics en petroli </li></ul><ul><li>Els palestins provenen del poble dels filisteus, que arribaren a aquells territoris abans que els jueus </li></ul><ul><li>Després del repartiment reben menys terres tot i tenir una major població </li></ul><ul><li>Ataquen Israel perquè volen recuperar els territoris mal repartits </li></ul><ul><li>La OAP només demana la retirada de l’exèrcit israelita dels territoris ocupats </li></ul><ul><li>Palestina vol la pau i negociar per crear un Estat palestí independent </li></ul>

×