Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geschiedenis van de kinder- en jeugdbijstand

794 views

Published on

 • Be the first to comment

Geschiedenis van de kinder- en jeugdbijstand

 1. 1. Geschiedenis van de kinder- en jeugdbescherming
 2. 2. Inhoud <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Situatie voor 1912 </li></ul><ul><li>Evolutie tot 1965 </li></ul><ul><li>Evolutie binnen Vlaamse Gemeenschap </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 3. 3. Inleiding <ul><li>Evolutie van begrip 'Kind' </li></ul><ul><li>2 grote periodes </li></ul><ul><ul><li>Federaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschap </li></ul></ul><ul><li>Proces in beweging </li></ul>
 4. 4. Situatie voor 1912 <ul><li>Begrip 'kind' niet evident </li></ul><ul><ul><li>Kind = volwassene </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderarbeid </li></ul></ul><ul><li>Industrialisatie </li></ul><ul><li>Opkomst emancipatiebewegingen </li></ul><ul><li>Wet op kinderarbeid 1889 </li></ul>
 5. 5. Situatie voor 1912 <ul><li>Invloed van Verlichtingsideeën </li></ul><ul><li>Wet op leerplicht 1914 </li></ul><ul><li>Invloed van filantropie </li></ul><ul><li>Bescherming van kinderen </li></ul><ul><li>Strafwet van 1867 </li></ul><ul><li>'Oordeel des onderscheid' voor kind < 16 </li></ul>
 6. 6. Evolutie tot 1965 <ul><li>Wet op kinderbescherming van 1912 </li></ul><ul><li>Gerechterlijke minderjarigheid tot 16 jaar </li></ul><ul><ul><li>MOF (als misdrijf omschreven feit) </li></ul></ul><ul><li>Intrede kinderrechter </li></ul><ul><li>Sanctie tegen 'onwaardige ouders' </li></ul>
 7. 7. Evolutie tot 1965 <ul><li>Wet op jeudgbescherming van 1965 </li></ul><ul><li>Oprichting jeugdbeschermingscomités </li></ul><ul><li>Instellen jeugdrechtbank </li></ul><ul><li>Strafrechgerlijke meerderjarigheid vanaf 18 </li></ul><ul><li>Uitbreiden jeugdbescherminginsmaatregelen </li></ul><ul><ul><li>Maatregelen voor kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatregelen voor ouders </li></ul></ul>
 8. 8. Evolutie binnen Vlaamse Gemeenschap <ul><li>Decreet van 1985 </li></ul><ul><li>Gevolg van Belgische staatshervormingen </li></ul><ul><li>4 krachtlijnen </li></ul><ul><ul><li>Scheiding vrijwillige en gerechterlijke hulpverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer rechten voor jongeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Subsidiariteitsbeginselen </li></ul></ul><ul><ul><li>Differentiatie van hulpaanbod </li></ul></ul>
 9. 9. Evolutie binnen Vlaamse Gemeenschap <ul><li>Decreet van 1990 </li></ul><ul><li>Aanvulling op decreet van 1985 </li></ul><ul><li>Aanbreng van 5de krachtlijn </li></ul><ul><ul><li>Gezinsgerichte werking </li></ul></ul>
 10. 10. Besluit <ul><li>Grote evolutie sinds 1912 </li></ul><ul><ul><li>Maatschappelijk beeld van het kind </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke oplossingen voor problematische situaties </li></ul></ul><ul><li>Verschuiving van justitie naar sociale sector </li></ul><ul><li>Evolutie is actueel! </li></ul>

×