SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació

282 views

Published on

Ordre del dia de la Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació

 1. 1. ComissióConsultiva deQualitat de vida,Igualtat,Esportsi EducacióDimarts, 18 de juny de 2013
 2. 2. Ordre del iaComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 20132Ordre del diaOrdre del diaOrdre del dia1. Presentació de l’entitat de districte CEDRE.2. Voluntaris de lectura a domicili.3. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-SantGervasi.4. Jocs Florals Escolars de Districte.5. Agenda de gent gran.6. Precs i preguntes.
 3. 3. Presentació de l’entitat de districteCEDRE013Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 4. 4. Associació sense ànim de lucre, creada el 24 d’agost de2000 i declarada d’Utilitat Pública per la Generalitat deCatalunya el 15 de juny de 2010.Número de socis: 161Número de voluntaris: 49- La Caseta (14)-Junta (7)-Voluntariat de Presons (26)-Gestió i Difusió (2)Número de treballadors: 2 (una gerent i una educadora)
 5. 5. MISSIÓ DE CEDRECedre és una associació sense ànim de lucre, declarada d’UtilitatPública per la Generalitat de Catalunya, que neix l’estiu de 2000,fruit de les iniciatives promogudes des dels Caputxins de Sarrià en elmarc de l’acció solidària i social en el tercer i quart món, iespecialment del voluntariat d’un grup de joves dins de la presó deLa Trinitat. Des d’aleshores, l’entitat canalitza l’acció social vers elsjoves amb més risc d’exclusió social, els joves de les presons imajoritàriament immigrants. Cedre dóna suport a persones ambgreus carències personals i amb manca de recursos per al seudesenvolupament dins de la societat i alhora, promou i dinamitza lainclusió social d’aquests nois (treballant des del barri de Sarrià) aBarcelona.La tasca de l’Associació Cedre es concreta en:Visitar interns del Centre Penitenciari de Joves.Acollir i acompanyar en l’itinerari d’inserció a joves procedents decentres penitenciaris, de centres tutelats, o joves immigrants sensefamília ni recursos. Aquest acolliment es du a terme en el recurssòcio-educatiu anomenat La Caseta.Sensibilització social a partir de xerrades i activitats.
 6. 6. Cedre, a través dels dos projectes que actualment té enfuncionament, el recurs sòcio-educatiu La Caseta i elVoluntariat de Presons, pretén:• La socialització del jove: a través d’un contacte assidu,proper, amable i natural amb altres joves i també amb adults.• La dignificació del jove: ajudant-lo a descobrir i a valorarles seves capacitats, a assumir les seves limitacions;estimulant-li l’autoestima; assenyalant-li clarament els límits;acollint-lo i tractant-lo amb respecte; ajudant-lo a raonar i adialogar; escoltant-lo i dedicant-li temps; donant-li confiança.• La promoció del jove: animant-lo a millorar la sevaformació i la seva qualificació humana i laboral, promovent laseva autonomia, responsabilitzant-lo de les coses.VISIÓ
 7. 7. Cedre té uns principis bàsics que es fonamenten en laconvivència, el respecte, la justícia social, la igualtatd’oportunitats, la responsabilitat, el compromís, laflexibilitat i la tolerància.Cedre treballa per intentar eliminar la situació dedesigualtat i injustícia que pateix la població destinatàriadels projectes. La seva situació reclama una discriminaciópositiva i una responsabilitat per part de tots els agentssocials i l’Administració.VALORS DE CEDRE
 8. 8. PARTICIPACIÓ DE CEDRE EN XARXES I PLATAFORMES-ECAS: Entitats Catalanes d’Acció Social (CAPEP: Comissiód’Àmbit Penitenciari i Execució Penal). Intentar millorar isensibilitzar sobre el món penitenciari tant en la societatcivil com en les administracions.-FEPA: Federació d’Entitats amb Pisos Assistits: espaiformatiu pels educadors on es comparteixen experiències.-XEDI: Xarxa d’Entitats d’Acollida d’Immigrants: espaiinformatiu sobre noves lleis i accions a realitzar per millorarl’atenció als joves immigrants que acollim.-XAPSLL: Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar: Espai perestablir sinèrgies entre entitats que treballen amb personessense llar.
 9. 9. CEDREVOLUNTARIATPRESONS-Dinamitzaciód’activitats al CP-RespirafonsCASETA SENSIBILITZACIÓPisCerdanyola(gestionatper FHSPC)
 10. 10. VOLUNTARIAT DE PRESONS1- Dinamització d’activitats al CP:L’objectiu principal del programa és cultivar els valorspersonals dels joves interns, a través de les diversesactivitats que es duen a terme. Les sessions busquen ajudar apassar les tardes dels diumenges a un grup d’interns,mitjançant activitats amb contingut cultural, social orecreatiu.La finalitat de l’activitat passa per ampliar el cercle derelacions dels interns. Es tracta que els joves puguin accedira un referent en tot moment i afavorir així la socialització delsmateixos.
 11. 11. 2- Voluntariat de sortides programades “Respirafons”:Aquesta activitat es va iniciar al 2011, amb un total d’11sortides en tot l’any. Un dissabte de cada mes, es fa unaexcursió amb un grup d’entre 5 i 6 interns i 3 voluntaris. Lesdestinacions han estat diverses, en general muntanya o platjafàcil i assequible, tot i que també s’han fet sortides urbanes ambvisites a museus.L’objectiu d’aquesta activitat és promocionar el lleure a l’airelliure, potenciar l’activitat física i els hàbits saludables deconvivència en el marc d’un espai diferent al que és habitual pera ells, aprofitant l’avinentesa per comentar aspectes queinteressin als interns sobre la seva propera reinserció a lasocietat.
 12. 12. 1 gerent quedona suport perels tràmits26 voluntarisqualificats1 vocal de laJunta Directivade suport integral 27 personesEQUIP HUMÀ voluntariat de presons
 13. 13. LA CASETA Data de creació: novembre de 2000 Lloc on es desenvolupa: Cardenal Vives i Tutó, 2 (Barcelona) –espai cedit pel Convent dels Caputxins de Sarrià i amb unacapacitat d’acollida de 6 places. Els programes que es realitzen a La Caseta són:Programa de reinsercióde persones procedentsde CentresPenitenciaris (permisosi tercers graus)Programa educatiuamb joves immigrantssense família nirecursos, en riscd’exclusió
 14. 14.  OBJECTIUS generals Acollir als beneficiaris del projecte. Fer de pont entre els centres penitenciaris, recursosinstitucionals o altres entitats i la futura emancipació delsusuaris. Ser un recurs educatiu referent per als beneficiaris que estroben en risc d’exclusió social, en règim de tercer grau ollibertat condicional.
 15. 15.  OBJECTIUS específics Cobrir les necessitats bàsiques dels beneficiaris. Fomentar una convivència que doni estabilitat i seguretat al’usuari. Potenciar hàbits saludables d’higiene, alimentaris, sanitaris,d’horaris i la bona relació interpersonal. Impulsar la capacitat dels usuaris perquè puguin decidir sobre elseu futur. Promoure la seva independència econòmica i d’estalvi. Acompanyar als usuaris en el seu procés d’autonomia personal. Consensuar amb l’usuari un Projecte Individual en funció de lesseves aptituds i motivacions i realitzar un seguiment tutoritzat. Acompanyar l’usuari en el desenvolupament de les sevescompetències bàsiques personals. Donar suport formatiu, laboral i emocional de formaindividualitzada.
 16. 16.  La Caseta acull joves de 18 a 30 anys provinents de diversosCentres Penitenciaris de Catalunya que manifesten una claravoluntat d’aconseguir una major autonomia i d’inserir-sesocialment i laboral. Poden ser derivats de:• C.P. de Joves (permisos de tres a sis dies, tercers graus o bétercers graus regulats a l’article 182R.P)• Altres C.P. (permisos o tercers graus article 182 R.P) Provinents d’altres vies, entitats o recursos. Les places que nosón conveniades amb justícia les destinem a l’acollida de jovesimmigrants sense recursos econòmics i que es troben ensituació de risc d’exclusió social.DESTINATARISNo pateixen pertorbacions psíquiques, problemes greus de toxicomaniesni altres addiccions que impedeixin un treball d’inserció sociolaboral oafectin a la convivència.
 17. 17. 1 educadora ajornadacomplerta.1 coordinadora durantla setmana (*)1 secretari d’actes ide documentació delsresidents (*)13 voluntarisqualificatsd’acompanyamentnocturn i diürn.1 estudiantd’EducacióSocial enpràctiques durantel curs (conveniamb la UAB ).1 vocal de laJunta Directivade suport integral(*)19 persones1 vocal devoluntariat dela JuntaDirectiva (*)(*) Membres de l’Equip TècnicEQUIP HUMÀ
 18. 18. MOLTES GRÀCIES
 19. 19. Voluntaris de lectura a domicili0219Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 20. 20. Voluntaris de lectura a domiciliComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201320
 21. 21. Voluntaris de lectura a domiciliComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201321La biblioteca a casa És un servei de préstec i lectura a domicili de lesBiblioteques de Barcelona especialment adreçat a totes aquellespersones amb dificultats de mobilitat temporal o permanent i tambéa centres de dia o residències. Una vegada sol·licitat el servei i triat el material, un voluntaricol·laborador de la biblioteca el porta al domicili de la persona.Amb cita telefònica prèvia també va a recollir-los i portar-ne denous. Els voluntaris i voluntàries de la biblioteca també es podenquedar a llegir una estona, si la persona usuària del servei així hodesitja.
 22. 22. Foment de les vocacions científiquesal Districte de Sarrià-Sant Gervasi0322Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 23. 23. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201323 FIRST LEGO League (FLL) és un programa internacionalque convida els joves a emocionar-se i divertir-se amb laciència i la tecnologia. Consisteix en:• Formació d’equips de nois i noies amb unentrenador.• Preparació del repte, mitjançant projectesd’investigació i la programació de robots.• Torneigs amb format d’esdeveniment esportiu.Micro FLL
 24. 24. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201324 Innovació, creativitat, resolució deproblemes i autoconfiança ComunicacióValorsProjecte Identificar unproblema real. Trobar una solucióinnovadora. Compartir elsresultats.Robot Dissenyar, construir iprogramar robots Competició derobòtica Estimulació de l’emprenedoria Conceptes científics itecnològics aplicats al món actualMicro FLL
 25. 25. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201325 El format de la nova microFLL permet organitzar tornejosoficials més senzills que classifiquen per participar en elsTornejos Classificatoris FLL, organitzats per universitats iparcs científics i tecnològics en tot l’Estat. La gran final estatal permet accedirals tornejos internacionals.Micro FLL
 26. 26. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201326 Suport del Districte i del Centre de Recursos Pedagògics perintroduir aquest programa als col·legis del Districte, per a integrar-ho en el currículum escolar tant de primària com de secundària. En una primera fase, curs 2013-2014, es pretén donar aconèixer el programa a les escoles de secundària i fomentar laparticipació de d’elles 4. L’objectiu és anar ampliant progresivament les escolesparticipants.Proposta
 27. 27. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201327 Cada escola ha de formar un equip amb 10 alumnes i unpreparador, que pot ser un professor, un exalumne o qualsevolmembre de la comunitat escolar amb ganes d’implicar-s’hi. Hihauria un assessorament inicial per a les escoles. Per a dur a terme el projecte cal el robot, un set, i inscriure’s alTorneig del Districte. Del Torneig sortirien 2 finalistes per anar a laFinal de Barcelona prevista per al febrer de 2014.Proposta
 28. 28. Foment de les vocacions científiques al Districte de Sarrià-Sant GervasiComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201328 Lentitat CAMP TECNOLÓGICO! posa en marxa aquest estiucampament tecnològic amb cursos de robòtica i tecnologiaaplicada adreçat a escolars. Han ofert al Districte 10 beques de gratuïtat per a les famíliesamb nens o nenes amb un bon aprofitament acadèmic i amb elpare o la mare en situació datur. S’ha fet arribar la informació a lesescoles a través del Consell Escolar. Les peticions es gestionarana través de la secretaria i de la permanent del Consell. El proper dia 20 de juny està prevista la presentació delprograma a les instal·lacions de l‘Escola Universitària Salesiana deSarrià - EUSS Enginyeria.Camp tecnològic!
 29. 29. Jocs Florals Escolars de Districte0429Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 30. 30. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201330Dades de participacióCentres participantsPúblics 9Concertats/privats 17Educació especial 5Total 31Treballs presentats per categoriesA. Cicle inicial de Primària 33B. Cicle mitjà de Primària 45C. Cicle superior de Primària 50D. 1r cicle d’ESO 35E. 2n cicle d’ESO 32F. Batxillerats i cicles formatius 31H. Educació especial 10P. Parvulari 20Total 256
 31. 31. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201331Centres participants• Aspasim• Auxília• Santa Teresa-Ganduxer• Costa i Llobera• Dolors Monserdà-Santapau• Els Arcs• Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia• Guru• Infant Jesús• Institució Cultural delCIC• INS Montserrat• La Salle Bonanova• Lleó XIII• Lys• Ins. Menéndez Pelava• Nabí• Nostra Senyora deLurdes• Orlandai• Padre Damian-SSCC• Pedralbes• Peter Pan• Pia Balmes• Pia de Sarrià-Calassanç• Poeta Foix• Sant Marc de Sarrià• Santa Dorotea• Ins. Serrat i Bonastre• Speh Tres Torres• Súnion• Tàber• Taiga
 32. 32. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201332Acte de lliurament dels premis El 13 de maig el jurat es vareunir per triar els millors treballspresentats. L’acte de lliurament de premisva tenir lloc el dijous 30 de maigde 2013 a la sala dactes delCol·legi Major Sant Jordi.
 33. 33. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201333Acte de lliurament dels premis
 34. 34. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201334Finalistes del Districte als JocsFlorals Escolars de Ciutat
 35. 35. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201335Finalistes del Districte als Jocs Florals Escolars deCiutat• Laura Rodríguez GarciaGuru• Sara Brotons MartíTaiga• Meritxell Altés CaballeroLleó XIII• Júlia Faraudo TudelaCosta i Llobera• Blanca Kregel BuxeresInfant Jesús• Joan Blay GòmezOrlandai• Gemma Ventura ArquéNostra Senyora de Lurdes• Mariona Castells BouNabí• Arnau Velàzquez RodríguezEls Arcs• Bru Esteve BassaSúnion• Sílvia Tarín CastrilloLa Salle Bonanova• Paula Boet SerranoSúnion• Xavier Martín RamírezPadre Damián-SSCC• Laura Solé AymamíInstitut Montserrat
 36. 36. Jocs Florals Escolars de DistricteComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 201336• L’Arnau Velàzquez, de l’escola ElsArcs, ha estat premiat als JocsFlorals Escolars de ciutat amb eltreball “Un matí matemàtic”.
 37. 37. Agenda de gent gran0537Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 38. 38. Agenda de gent granComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 20133816a Trobada de coralsde la gent gran
 39. 39. Agenda de gent gran3916a Trobada de corals dela gent granComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 40. 40. Agenda de gent gran407a Trobada de countryComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 41. 41. Agenda de gent gran417a Trobada de countryComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 42. 42. Agenda de gent gran427a Trobada de countryComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 43. 43. Agenda de gent gran43Ballada de sardanes dela gent granComissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013
 44. 44. Precs i preguntes0644Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació | 18 de juny de 2013

×