Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla de millora de la mobilitat i laseguretat viària als entornsescolars  13 de desembre de 2012
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Índex •   Objectius • ...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Objectius •   Aconsegu...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Agents implicats Ajuntame...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Camí Escolar •   El Ca...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Servei d’Educació per a l...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Revisió de l’estat de 15....
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Servei de Protecció Escol...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars | 13 de desembre de 2012 Campanyes de sensibilit...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012 Revisió i actualització ...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |  13 de desembre de 2012  Projecte dels Coo...
Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012El Bus a peu•   S’està ...
Haga clic para modificar el estilode título del patrón
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars

1,112 views

Published on

 • Be the first to comment

Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars

 1. 1. Pla de millora de la mobilitat i laseguretat viària als entornsescolars 13 de desembre de 2012
 2. 2. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Índex • Objectius • Agents implicats • Actuacions: • El Camí Escolar • Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura (SEDUMS) • Revisió de l’estat de 15.000 passos de vianants • Servei de protecció escolar • Campanyes sensibilització • Revisió i actualització de la senyalització • El Projecte de Cooperants Viaris • El Bus a peu: un projecte pilot 2
 3. 3. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Objectius • Aconseguir que els desplaçaments dels escolars es facin amb la màxima seguretat, accessibilitat i continuïtat. • Promoure una mobilitat més segura i sostenible: a peu, en bicicleta i en transport públic. • Millorar la disciplina viària als entorns escolars. • Millorar la mobilitat als carrers de l’entorn de les escoles i contribuir, també, a la millora ambiental d’aquest entorn. • Promoure la participació i el compromís de les escoles, de les famílies i de l’alumnat per a una mobilitat més segura i sostenible. 3
 4. 4. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Agents implicats Ajuntament de Barcelona Escola • Institut Municipal dEducació • Equips docents (IMEB), • AMPA • Servei dEducació per la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana • Famílies (SEDUMS) • Alumnat • Agents de Circulació de la Guàrdia Urbana Barri • Direcció de Serveis de la Mobilitat • Programa de la Seguretat viària i la • Les associacions Mobilitat • Les entitats i • Districtes • La xarxa comercial 4
 5. 5. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Camí Escolar • El Camí Escolar és un projecte participatiu de ciutat que promou que l’alumnat tingui un accés agradable i segur per anar i tornar de casa a l’escola sense l’acompanyament d’un adult. • El Camí Escolar és una oportunitat per al desenvolupament de l’autonomia de l’alumnat, la corresponsabilitat ciutadana i la recuperació de l’espai per conviure i per compartir un escenari educatiu de valors. • Evolució del nombre de Camins Escolars a Barcelona: • Any 2011: 28 camins implantats • Any 2012: 45 camins implantats (increment de 17 nous camins) • Previsió: • Any 2013: 65 camins implantats (increment de 20 nous camins) • Any 2014: 94 camins implantats (increment de 29 nous camins) 5
 6. 6. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura de laGuàrdia Urbana de Barcelona (SEDUMS) • En el marc del Programa de la Guàrdia Urbana a les escoles el Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana (SEDUMS) es duen a terme xerrades informatives a les escoles, a les famílies i a l’alumnat sobre bones pràctiques en mobilitat i seguretat viària en les que s’impulsa: • El treball amb l’alumnat, desenvolupant activitats de prevenció de conductes de risc com a vianants i conductors de bicicleta. • El foment de l’ús del transport públic i l’anar a peu. • La dinamització del Camí Escolar amb l’alumnat fent sortides pràctiques i segures en tot l’itinerari de Camí Escolar. 6
 7. 7. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Revisió de l’estat de 15.000 passosde vianant de la ciutat • Totes les UTES faran la revisió dels passos de vianants i incidiran en els que forment part dels camins escolars. • Elements que s’inclouen a la revisió: • Tipus de pas • Senyalització • Elements de protecció • Il·luminació • Condicions de seguretat • Accessibilitat • Després de l’anàlisi, Guàrdia Urbana proposarà les actuacions de millora necessàries per garantir la mobilitat i la seguretat viària de tots els vianants de la ciutat. 7
 8. 8. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012Servei de Protecció Escolar • El Servei de Protecció Escolar, s’inclou dins de les tasques que fa la Guàrdia Urbana de Barcelona en l’àmbit de la proximitat. • La realització d’aquest servei es determina en funció de les característiques de la via (centres situats en vies bàsiques de la ciutat) o per atendre a demandes puntuals que realitzen els centres per diferents motius que poden afectar a la mobilitat com poden ser: – Obres en l’entorn del centre educatiu – Grau d’indisciplina que es dóna (creuar fora dels passos de vianants, estacionament abusiu, ...) – Modificació dels sentits de la circulació – Canvi de senyalització – Increment de l’accidentalitat • Lobjectiu d’aquest servei és la realització d’una vigilància policial que doni seguretat en els accessos a les escoles, facilitant la fluïdesa circulatòria, incrementant la disciplina en el trànsit, i fent respectar la senyalització i la normativa vigent. • Aquest servei es realitza diàriament en més de 90 escoles. 8
 9. 9. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars | 13 de desembre de 2012 Campanyes de sensibilització• La Guàrdia Urbana de Barcelona realitza campanyes per millorar la seguretat viària en l’àmbit d’influència dels centres educatius.• Campanyes que s’han dut a terme enguany: • Cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil: 16-22 gener • Campanya per millorar la seguretat en el transport escolar: 15 al 25 de maig • Campanya per millorar la seguretat en el transport escolar: 12 al 23 de novembre• Durant 2013 es preveu reforçar el control de la indisciplina viària i incrementar la inspecció i el control dels següents àmbits del trànsit: • Millora de la seguretat del transport escolar • Inspecció i control de la mobilitat de vehicles privats • Control de l`ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil • Control de la indisciplina viària • Control de l’excés de velocitat i de l’estacionament indegut 9
 10. 10. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012 Revisió i actualització de la senyalització • Garantir que la senyalització per a conductors sigui sempre ben visible i estigui instal·lada en el lloc adient tenint en compte els criteris següents: • Instal·lar la senyalització a l’entrada dels carrers que delimitin la zona de litinerari del Camí Escolar o bé en els trams de carrers daccés als centres educatius. • Instal·lar els senyals als carrers adjacents a les escoles. • Substituir els senyals lluminosos de zona escolar pels P-21. • Senyalitzar la velocitat màxima permesa. • Impulsar mesures de pacificació del trànsit. • Instal·lar elements de reducció de velocitat (bandes rugoses). • Controlar que la vegetació no tapi la visibilitat dels senyals. • Pintar la marca identificativa de Camí Escolar als passos de vianants de les escoles que fan Camí Escolar. • Garantir que les marques viàries blanques siguin ben visibles. 10
 11. 11. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars | 13 de desembre de 2012 Projecte dels Cooperants Viaris• El Curs escolar 2011-12 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació ABERTIS i la Fundació Catalana de la Síndrome de Down. El conveni promou que els joves adquireixin una formació i experiència que els ajudi en la integració laboral i en l’adquisició de responsabilitats.• El projecte consisteix en que un grup de joves amb la síndrome de Down facin tasques d’observadors dels hàbits de mobilitat de l’alumnat i els familiars a l’hora d’entrada i sortida de les escoles.• Posteriorment s’omplen unes fitxes diàries que recullen les dades de l’observació. El resultat es treballa amb l’alumnat i l’escola amb l’objectiu de millorar els hàbits de mobilitat.• Durant el curs 2011-2012 hi van participar 4 escoles de la ciutat.• Aquest curs escolar 2012-13, s’ha renovat el conveni, i hi participen 4 escoles més. 11
 12. 12. Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars |13 de desembre de 2012El Bus a peu• S’està treballant en el disseny d’un projecte pilot per anar a peu a l’escola. La proposta és que un grup d’alumnes vagin acompanyats de dos adults (que encapçalen i tanquen la fila) tot formant un autobús humà. Tots ells identificats amb una armilla reflectant.• El Bus a peu afavoreix: • l’exercici físic • la seguretat viària • l’educació viària • la sensibilització sobre mobilitat i seguretat viària • la qualitat de l’aire ja que redueix la concentració de trànsit a l’entorn de les escoles 12
 13. 13. Haga clic para modificar el estilode título del patrón

×