Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobilitat sector nord del Barri Gòtic

985 views

Published on

Informe del govern municipal sobre la mobilitat i distribució de mercaderies al voltant del carrer Magdalenes, al sector nord del Barri Gòtic de Barcelona. Informe presentat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat el 18 d'abril de 2013.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobilitat sector nord del Barri Gòtic

 1. 1. Mobilitat del Sector Nord del Barri GòticMobilitatal Sector Norddel Barri GòticCOMISSIÓ DE MOBILITAT18 d’abril de 2013
 2. 2. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic2índexEstat InicialAlternatives InicialsEstat ActualProposta de Millora
 3. 3. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic3PLÀNOL AMB SENTITS DE CIRCULACIÓ1.- ESTAT INICIAL
 4. 4. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic41.- ESTAT INICIAL - DADESLa distribució de les mercaderies a la zona de Barnacentre es regula en dos circuits:a. ENTRADA: Pujada per Rambla i entrada per C. Canuda amb pilona.b. ENTRADA: Baixada per Via Laietana, gir Magdalenes i pilona a C. Durant i Bas.c. SORTIDA: Per Av. del Portal de l’Àngel cap a la Plaça Catalunya.d. SORTIDA: Pel C. de Sagristans i C. Dr. Joaquim Pou amb sortida a Via Laietana.Les entrades es regulen amb una pilonaque deixa dos franges horàries permesesde 20:30 a 11 i de 15:00 a 17:00 en dia laborablei de 21:00 a 9:00 durant els festius.EntradaSortidaEntradaSortida
 5. 5. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic51.- ESTAT INICIAL - DADES• Per l’entrada del C. de Magdalenes entrencada dia al voltant de 3700 vehicles, delsque 500 camions i 1.000 furgonetes entrende les 6:00 a les 11:00.• El 52% dels vehicles que passen pel CarrerMagdalenes son furgonetes o camions queestan relacionats amb la DUM deBarnacentre, d’aquests vehicles, el 18,5% téuna longitud de 8 metres i l’11,1% mesura10 metres.
 6. 6. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic6Substitució de l’entrada de Comtal-Magdalenes per Dr. Joaquim Pou-Ripoll2.- ALTERNATIVES ESTUDIADES – opció 1PILONA CAMERA SENTIT ACTUAL NOU SENTIT
 7. 7. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic7Invertir el sentit de circulació de carrer Comtal2.- ALTERNATIVES ESTUDIADES – opció 2PILONA CAMERA SENTIT ACTUAL NOU SENTIT
 8. 8. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic8Invertir el sentit de circulació Portal de l’Angel i carrer Duran i Bas2.- ALTERNATIVES ESTUDIADES – opció 3PILONA CAMERA SENTIT ACTUAL NOU SENTIT
 9. 9. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic9Major nivell de pacificació del trànsit a Magdalenes2.- ALTERNATIVES ESTUDIADES – opció 4PILONA CAMERA SENTIT ACTUAL NOU SENTIT BANDES REDUCTORES
 10. 10. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic10Resum d’activitats3.- RESUM D’ACTIVITATS i REUNIONS• 26 de setembre de 2011: reunió per parlar de la problemàtica del carrer Magdalenes. Compromísde treballar per trobar una solució.• 27 d’octubre de 2011: reunió per valorar diverses possibilitats.• 31 de gener de 2012: reunió de preparació per la trobada amb veïns del 7 de febrer de 2012.• 7 de febrer de 2012: reunió amb els representants de l’entorn del carrer Magdalenes per explicarles diverses propostes que es valoren des de Mobilitat i el Districte.• 8 de febrer de 2012: reunió amb nous interlocutors i se’ls hi explica les diverses opcions que hiha. Compromís de convocar tots els veïns.• 8 de febrer de 2012: reunió per anar mirar in situ les implicacions de les diverses possibilitats quehi ha.• 1 de març de 2012: reunió per parlar de les opcions que es van plantejar a la reunió del febrer.Compromís de convocar una reunió amb tots els veïns i comerciants afectats per plantejar totes lesopcions i prendre una decisió.
 11. 11. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic11Resum d’activitats3.- RESUM D’ACTIVITATS i REUNIONS• 14 de març de 2012: reunió per posar sobre el paper totes les opcions possibles de cara a lareunió amb tots els veïns.• 25 d’abril de 2012: reunió per valorar les possibilitats a parlar amb els veïns.• 21 de juny de 2012: reunió amb tots els veïns i comerciants afectats. S’acorda instal·lar càmeres derestricció de transit per part de mobilitat, més actuació de guàrdia urbana i permetre l’accés nomésals pàrkings de la zona (durant les hores que no es pugui accedir a les zones de vianants del gòtic.)•22 de juliol de 2012: reunió Associació de Veïns i Comerciants del Carrer Magdalenes amb Directorde Mobilitat•18 de setembre de 2012: reunió amb Associació de Veïns i Comerciants del Carrer Magdalenes ,tècnics del districte, consellers municipals, i Guardia Urbana•17 d’octubre de 2012: reunió amb Associació de Veïns i Comerciants del Carrer Magdalenes,tècnics del districte i consellers municipals•Des del 21 de juny fins que es van instal·lar les càmeres (finals 2012): periòdicament elsotstinspector de GU s’ha reunit in situ al c. Magdalenes per anar ajustant el dispositiu de GU percontrolar trànsit camions fora d’horari permès.
 12. 12. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic124.- EXECUCIÓ OPCIÓ 4PILONA CAMERA SENTIT ACTUALEntradanocturnaper Portalde l’AngelControl de Gàlib per visió artificial sense modificar els sentits de circulació i s’autoritza l’entrada nocturnaper Portal de l’Angel
 13. 13. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic13CONTROL DE GÀLIB AMB VISIÓ ARTIFICIAL• Senyalització de preavís• Restricció d’alçada a 2 metres• Detector d’alçada per infraroig• Punt de control per espires• Sistema de reconeixement de matrícules model VEGA de lacasa SIMEC es composa de càmera de reconeixement dematricules B/N, càmera d’entorn color i motor OCR4.- EXECUCIÓ OPCIÓ 4
 14. 14. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic14La implantació del control de gàlib ha representat l’eliminació deltrànsit de vehicles pesants pel carrer Magdalenes durant l’horari detancament de l’illa de vianants, i això ha implicat una reducció del 26%al llarg del dia (de 1.489 a 1.102 vehicles).4.- EXECUCIÓ OPCIÓ 4
 15. 15. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic154.- EXECUCIÓ OPCIÓ 4Reurbanització triangle Via Laietana - Comtal
 16. 16. Mobilitat del Sector Nord del Barri Gòtic16PILONA CAMERA SENTIT ACTUALCol·locació d’elements reductors de velocitat al carrer Magdalenes4.- EXECUCIÓ OPCIÓ 4BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT
 17. 17. Haga clic para modificar el estilode título del patrónReordenació dels carrer Mollerusa i Sèquia Madriguera

×