Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informe sobre les dades
bàsiques de mobilitat
2015
Comissió Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat
Juliol 2016
1
1
www.bcn.cat
Índex
1.  Introducció........................................................................................
2
2
www.bcn.cat
1. Introducció
Anualment l’Ajuntament de Barcelona fa un balanç de les principals dades i indicadors
que p...
3
3
www.bcn.cat
Font: Ajuntament de Barcelona
Gràfic 1. Evolució del repartiment modal
Documents de referència
Per tal de ...
4
4
www.bcn.cat
2. Anàlisi de les dades
2.1. La ciutat
Font: Ajuntament de Barcelona
Pel que respecta a la mobilitat cal t...
5
5
www.bcn.cat
Taula 1. Repartiment modal a Barcelona
Font. EMEF
Gràfic 2. Desplaçaments interns a la ciutat de Barcelona...
6
6
www.bcn.cat
Repartiment modal
Repartiment modal del total de desplaçaments (interns i connexió, %)
En el repartiment m...
7
7
www.bcn.cat
2.2. La seguretat viària
Font: Ajuntament de Barcelona
Durant l’any 2015 hi ha hagut 27 víctimes mortals p...
8
8
www.bcn.cat
Taula 3. Nombre de víctimes en accidents de trànsit
Font: Guàrdia Urbana. Ajuntament de Barcelona
Font: Aj...
9
9
www.bcn.cat
2.3. Qualitat de l’aire
Font: Ajuntament de Barcelona
La circulació rodada té una incidència directa sobre...
10
10
www.bcn.cat
2.4. Els vianants
Font: Ajuntament de Barcelona
A nivell de vianants, els desplaçaments a dins la ciutat...
11
11
www.bcn.cat
2.5. La bicicleta
Font: Ajuntament de Barcelona
Pel que respecta als desplaçaments diaris en bicicleta, ...
12
12
www.bcn.cat
Font: Ajuntament de Barcelona
Gràfic 8. Places d’aparcament de bicicleta a l’espai públic
Font: Ajuntame...
13
13
www.bcn.cat
2.6. El transport públic
Font: Ajuntament de Barcelona
Dades de demanda
En el transport públic es produe...
14
14
www.bcn.cat
El taxi també ha vist augmentada la seva xarxa de punts de parada, en línia amb l’objectiu
que marca el ...
15
15
www.bcn.cat
Font: Ajuntament de Barcelona
Gràfic 11. Evolució de les parades i places de taxi
16
16
www.bcn.cat
2.7. Els vehicles a motor
Intensitat i velocitat de circulació
Les dades mostren un augment de la intens...
17
17
www.bcn.cat
La gestió del trànsit
La regulació semafòrica és una eina important per assolir transformacions que
repe...
18
18
www.bcn.cat
Places d’estacionament
El criteri general d’ordenament de l’estacionament és alliberar espai públic pass...
19
19
www.bcn.cat
Vehicles elèctrics
Els vehicles elèctrics han registrat un increment de 13,5% en la flota municipal, que...
20
20
www.bcn.cat
3. Conclusions i valoració final
L’acció municipal vers la mobilitat ha iniciat durant l’any 2015, tot u...
21
21
www.bcn.cat
amb la definició de mesures estructurals i específiques per episodis de
contaminació.
 Anar a peu és el...
22
22
www.bcn.cat
Annex I: Dades bàsiques de Mobilitat 2015
23
23
www.bcn.cat
1
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Dades
bàsiques de
mobilitat
Informe 2015
2
Dades bàsiques de mobilitat 2015
© Ajuntament de Barcelona
Barcelona, 2016
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajunt...
3
Dades bàsiques de mobilitat 2015
La ciutat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Dades bàsiques de mobilitat 2015
La ciutat
5
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Municipis
Superfície
(km2
)
Habitants
Densitat
(hab. /km2
)
Província de
Barcelona
311 ...
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Les etapes/
els despla-
çaments
7
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Característiques de l’enquesta
•  Enquesta telefònica a 9.490 individus a l’àmbit
STI, ...
8
Dades bàsiques de mobilitat 2015
REPARTIMENT MODAL BCN-BCN BCN-EXTERNS TOTAL
No motoritzat 56% (55,6%) 2,9% (3,9%) 41,7%...
9
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Característiques de l’estudi
•  Una etapa és cadascun dels trajectes que es
realitzen e...
10
Dades bàsiques de mobilitat 2015
% mitjà
INTERNS (*) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/14 %15/12 2015 2012
Transport públic ...
Dades bàsiques de mobilitat 2015
La seguretat
viària
12
Dades bàsiques de mobilitat 2015
VÍCTIMES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Morts 31 30 22 31 27 -10,0% -12,9%
Fer...
13
Dades bàsiques de mobilitat 2015
TIPUS DE VEHI-
CLE ACCIDENTAT
2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Turisme 6.317 6.8...
14
Dades bàsiques de mobilitat 2015
CAUSES DELS
ACCIDENTS
2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Canvi de carril
sense pre...
Dades bàsiques de mobilitat 2015
La qualitat
de l’aire
16
Dades bàsiques de mobilitat 2015
CONTAMINACIÓ
Valor límit
Mitjana anual
(VLa)
2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
PM...
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Els vianants
18
Dades bàsiques de mobilitat 2015
DESPLAÇA-
MENTS DIARIS
A PEU
2012 % 2013 % 2014 % 2015 (*) % %15/12 %15/14
A peu 2.517...
19
Dades bàsiques de mobilitat 2015
SUPERFÍCIE
DESTINADA
AL VIANANT
2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Superfície útil
(km2...
Dades bàsiques de mobilitat 2015
La bicicleta
21
Dades bàsiques de mobilitat 2015
APARCAMENT PER
A BICICLETES
2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Aparcaments en
supe...
22
Dades bàsiques de mobilitat 2015
ACCIDENTS AMB
BICI IMPLICADA
2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Bicicleta 491 677 ...
23
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Plànol carrils bici i zones 30
Dades bàsiques de mobilitat 2015
El transport
públic
25
Dades bàsiques de mobilitat 2015
7.1.
Dades de demanda (validacions)
OPERADOR 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Bu...
26
Dades bàsiques de mobilitat 2015
7.2.
Dades de l’oferta
BUS NOCTURN 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Viatgers 5.9...
27
Dades bàsiques de mobilitat 2015
METRO 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Longitud línies
METRO (km)
102,59 102,59 ...
28
Dades bàsiques de mobilitat 2015
XARXA FGC 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Longitud línies (km) 143,3 143,3 143,...
29
Dades bàsiques de mobilitat 2015
TAXI 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Nombre de taxis 10.480 10.523 10.523 10.52...
30
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Xarxa ferroviària de transports públics
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Els vehicles
de motor
32
Dades bàsiques de mobilitat 2015
8.1.
La gestió del trànsit
Intensitat mitjana diària de vehicles
IMD veh/dia 2011 2012...
33
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Velocitats
VELOCITAT (km/h) 2011 2012 2013 2014 %14/11 %14/13
Vies connectivitat
exter...
34
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Elements de gestió del trànsit
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Centra...
35
Dades bàsiques de mobilitat 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Estacions detectores
amb espires
325 ...
36
Dades bàsiques de mobilitat 2015
8.2.
Places d’estacionament
En calçada
COTXES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
À...
37
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Fora de calçada
COTXES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14
Veïns 416.237 417.643 41...
38
Dades bàsiques de mobilitat 2015
8.3.
Vehicles elèctrics
Flota pública de vehicles elèctrics
Punts de recàrrega de vehi...
39
Dades bàsiques de mobilitat 2015
Punts de recàrrega a Catalunya
Font: Institut Català d’Energia.
Cada uicació pot conte...
40
Dades bàsiques de mobilitat 2015
31
31
www.bcn.cat
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Comissió Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Juliol 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015

710 views

Published on

Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 presentat a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 13 de juliol de 2016.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015

 1. 1. Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Comissió Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Juliol 2016
 2. 2. 1 1 www.bcn.cat Índex 1.  Introducció.................................................................................................................................... 2  2.  Anàlisi de les dades ..................................................................................................................... 4  2.1.  La ciutat................................................................................................................................... 4  2.2.  La seguretat viària................................................................................................................... 7  2.3.  Qualitat de l’aire....................................................................................................................... 9  2.4.  Els vianants ........................................................................................................................... 10  2.5.  La bicicleta............................................................................................................................. 11  2.6.  El transport públic.................................................................................................................. 13  2.7.  Els vehicles a motor .............................................................................................................. 16  3.  Conclusions i valoració final....................................................................................................... 20  Annex I: Dades bàsiques de Mobilitat 2015...................................................................................... 22 
 3. 3. 2 2 www.bcn.cat 1. Introducció Anualment l’Ajuntament de Barcelona fa un balanç de les principals dades i indicadors que permeten fer seguiment de l’estat de la mobilitat a la ciutat i del desenvolupament de les polítiques en aquest capítol. La mobilitat és un dels principals camps en el que l’ajuntament pot incidir per aconseguir una ciutat menys contaminada i millorar-ne la qualitat de vida. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El PMU planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat. L’aplicació del PMU suposa un canvi de model de mobilitat. Aquest canvi es reflecteix en el repartiment modal objectiu per al 2018, ja que es tracta d’una variable que sintetitza el comportament de la mobilitat de la ciutat.
 4. 4. 3 3 www.bcn.cat Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 1. Evolució del repartiment modal Documents de referència Per tal de poder realitzar un anàlisi de les dades sobre la mobilitat a la ciutat de Barcelona, contem amb diferents documents de referència que ajuden a emmarcar, comparar, analitzar i treure les conclusions sobre l’evolució de la mobilitat.  Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU)  L’Enquesta de Mobilitat de dia Feiner (EMEF)  Indicadors de les diferents administracions: o Generalitat de Catalunya (IDESCAT i ICAEN) o Autoritat del Transport Metropolità o Ajuntament de Barcelona o Agència de Salut Pública de Barcelona o Renfe o Transports Metropolitans de Barcelona o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o Entitat Metropolitana del Taxi
 5. 5. 4 4 www.bcn.cat 2. Anàlisi de les dades 2.1. La ciutat Font: Ajuntament de Barcelona Pel que respecta a la mobilitat cal tenir molt presents les dades relatives a l'àmbit d'influència territorial que sobrepassen els límits estrictament administratius de la ciutat de Barcelona. Les dades de l'EMEF (Enquesta de Mobilitat del dia Feiner) indiquen que diàriament els desplaçament interns a la ciutat de Barcelona són aproximadament cinc milions dels que un 96,3% són realitzats per residents de la ciutat. En canvi els desplaçaments de connexió amb la resta de la Regió Metropolitana són d'aproximadament 1,83 milions dels que tant sols un 30% son realitzats per residents a la ciutat. Cal recordar que un desplaçament es correspon a un recorregut realitzat per un únic motiu (feina, lleure,...) i que pot constar d'una o més etapes realitzades amb modes de transport diferents. Si entrem en el detall de com es realitzen aquests desplaçaments, és a dir quin és el repartiment modal de les seves etapes, observem que en els desplaçaments interns hi ha un clar predomini dels modes no motoritzats, anar a peu i en bicicleta, mentre que en els desplaçaments de connexió el predomini esta en els modes motoritzats tal com s'observa en el següent quadre:
 6. 6. 5 5 www.bcn.cat Taula 1. Repartiment modal a Barcelona Font. EMEF Gràfic 2. Desplaçaments interns a la ciutat de Barcelona i de connexió amb la resta de la Regió Metropolitana
 7. 7. 6 6 www.bcn.cat Repartiment modal Repartiment modal del total de desplaçaments (interns i connexió, %) En el repartiment modal de l’any 2015 no hi ha hagut canvis significatius. Lleugera millora dels nombre d’etapes a peu, en bicicleta, i en transport públic, però també increment dels desplaçaments en vehicle privat. A nivell percentual de repartiment modal, segons l’escenari de referència que estableix el PMU pel 2018, encara estem lluny de la reducció del vehicle privat que s’ha fixat, i el creixement de la bicicleta és més lent del necessari per assolir objectius. Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 3. Repartiment modal de les etapes totals a Barcelona *Les dades estan expressades en milers Font: Ajuntament de Barcelona Taula 2. Etapes totals a Barcelona
 8. 8. 7 7 www.bcn.cat 2.2. La seguretat viària Font: Ajuntament de Barcelona Durant l’any 2015 hi ha hagut 27 víctimes mortals per accident de trànsit, el 12,9 % menys que l’any anterior. També és molt significatiu el descens en el nombre de ferits greus, que disminueixen en un 20,72% mentre que augmenten els ferits lleus en un 4,28%. Pel que fa el nombre total de ferits, aquestes han vingut augmentat any rere any de forma paral·lela al creixement de la mobilitat i per tant el nombre de desplaçaments. Com va quedar palès al Balanç d’accidentalitat 2015, durant la última dècada s’ha reduït el nombre d’accidents amb víctimes a la ciutat, així com amb el nombre de lesionats i de víctimes mortals. Les 27 víctimes mortals d’aquest 2015 suposen la segona xifra més baixa des de que es tenen dades estadístiques d’accidentalitat. A Barcelona cada dia tenen lloc una mitjana de 25 accidents amb víctimes.
 9. 9. 8 8 www.bcn.cat Taula 3. Nombre de víctimes en accidents de trànsit Font: Guàrdia Urbana. Ajuntament de Barcelona Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 4 i 5. Evolució de nombre de ferits en funció de la gravetat i vianants atropellats sobre en total de víctimes
 10. 10. 9 9 www.bcn.cat 2.3. Qualitat de l’aire Font: Ajuntament de Barcelona La circulació rodada té una incidència directa sobre la qualitat de l'aire a la ciutat. En aquest cas les dades recollides l'any 2015 indiquen que hi ha hagut un increment dels nivells de contaminació pel que fa als PM10 i NO2. Hi ha 4 estacions d’un total de 7 que superen els valors fixats per la UE. Gràfic 6. Evolució de la contaminació per NO2 i PM10 a Barcelona Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 7. Estacions que superen els valors marcats per la UE Font: Ajuntament de Barcelona
 11. 11. 10 10 www.bcn.cat 2.4. Els vianants Font: Ajuntament de Barcelona A nivell de vianants, els desplaçaments a dins la ciutat pugen un 3,27% situant-se en els 2.564.686 diaris. D’aquests, el 94,8% són interns, a dins la ciutat. A banda es recull la informació de l’evolució de les zones de vianants per districte així com de tot l’espai útil dedicat al vianant de tota la ciutat i també les voreres. El districte de Gràcia ha fet un increment del 125% en l’indicador de zones de vianants principalment degut a un canvi de metodologia a l’hora de calcular-lo. El total de ciutat ha incrementat en un 17,4%. Les voreres han incrementat un 4% i l’espai total dedicat a vianants un 5% al global de la ciutat, fet que ha afavorit els desplaçaments a peu. Taula 4. Superfície destinada al vianant
 12. 12. 11 11 www.bcn.cat 2.5. La bicicleta Font: Ajuntament de Barcelona Pel que respecta als desplaçaments diaris en bicicleta, aquests van augmentar en un 6,3%, arribant als 145.022 diaris. El 2015 també es van incrementar un 3,5% els kilòmetres de carril bici a la ciutat, passant dels 116 als 120 i el nombre d’aparcaments en superfície un 4,4 % assolint les 24.589 unitats. L’evolució del nombre d’aparcaments de bicicleta a l’espai públic és positiva, amb un increment constant que permet estimar que s’assoliran els objectius del 2018 establerts en el PMU. En canvi, pel que fa al nombre de km de carrils bici, els valors actuals es troben allunyats dels objectius del 2018, i per això s’està treballant per fer aproximadament 80 km de carrils bici anuals en els propers dos anys per assolir l’objectiu fixat de 308 km de carrils bici l’any 2018. Pel que fa als desplaçaments en bicicleta, tot i incrementar-se, no ho fan a un ritme suficient per assolir els objectius del 2018. L’aportació del bicing als desplaçaments en bicicleta continua decreixent mentre que l’ús de la bicicleta privada continua augmentant.
 13. 13. 12 12 www.bcn.cat Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 8. Places d’aparcament de bicicleta a l’espai públic Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 9. Evolució de carrils bici Taula 5. Distribució de la superfície destinada al vianants territorialment
 14. 14. 13 13 www.bcn.cat 2.6. El transport públic Font: Ajuntament de Barcelona Dades de demanda En el transport públic es produeix un augment global del nombre de validacions l’any, del 2,5%, que fa que el transport públic recuperi les xifres que tenia el 2011, després de 3 anys amb xifres menors. En aquest capítol, els operadors que més creixen són els autobusos metropolitans, en un 3,9%, el tramvia, en un 3,7%, els FCG, en un 3,2% i el metro, en un 2,5%. Altres dades d’interès que s’inclouen fan referència al nombre de desplaçaments en el bus nocturn, que han incrementat en un 5,4%, i el nombre de bitllets del bus turístic que s’han venut, que han augmentat un 1,2% durant el darrer any. El taxi ha recuperat viatgers en un 1,3% després de 3 anys de pèrdues. Dades d’oferta En el desplegament de la Nova Xarxa Bus s’estan incorporant mesures de prioritat viària per als autobusos. En aquest sentit destaquen els 160,8km de carril bus que tenim a final de 2015 i que suposen un increment del 2,6%, respecte l’any anterior. La velocitat comercial, un indicador important de l’eficiència del servei, no ha millorat respecte la dada del 2014. Metro i rodalies continuen estables y FGC guanya 4 estacions i 2,7km de xarxa de la posada en marxa del perllongament de Terrassa.
 15. 15. 14 14 www.bcn.cat El taxi també ha vist augmentada la seva xarxa de punts de parada, en línia amb l’objectiu que marca el PMU de reducció dels km en buit. Els indicadors mostren que s’està en la línia per complir els objectius marcats. Taula 6. Dades totals del sistema de transport públic col·lectiu (Viatges en milions/any) Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 10. Velocitat comercial transport públic en superfície
 16. 16. 15 15 www.bcn.cat Font: Ajuntament de Barcelona Gràfic 11. Evolució de les parades i places de taxi
 17. 17. 16 16 www.bcn.cat 2.7. Els vehicles a motor Intensitat i velocitat de circulació Les dades mostren un augment de la intensitat mitjana de vehicles, que se situa en un 2,8% als accessos (1.079.523 vehicles diaris); l’1,7% a les vies principals (817.417 vehicles diaris), i en el 3,7% a les Rondes (267.229 vehicles diaris). Pel que fa a la velocitat mitjana, aquesta es redueix en un 1,9% de mitjana a totes les vies de la ciutat, recuperant la velocitat mitjana que hi havia al 2011. A les rondes, el 2015 ha disminuït aquesta velocitat un 0,5%, però encara tenim una velocitat un 8,2% superior a la de 2011. Com s’ha vist a l’apartat de contaminació, l’increment de trànsit també ha significat un repunt en els nivells de contaminació per NO2. Taula 7. Intensitat mitjana diària a la ciutat de Barcelona
 18. 18. 17 17 www.bcn.cat La gestió del trànsit La regulació semafòrica és una eina important per assolir transformacions que repercuteixin en la mobilitat de la ciutat. Actualment el 89,3% de les cruïlles semaforitzades estan connectades amb el Centre de Gestió de la Mobilitat i el 65,1% estan equipades amb dispositius sonors per a invidents. Com a dades destacables en aquesta matèria, ha incrementat un 5,7% el nombre de cruïlles amb semàfor d’invidents, i en un 5,2% el nombre de semàfors LED, fins els 23.828 semàfors, el que significa un 64,3%. La millora de la infraestructura de gestió de la mobilitat i les programacions semafòriques permeten millorar la seguretat viària, la qualitat de l’aire, i les condicions dels desplaçaments dels vianants, els ciclistes i el transport públic. Perquè el sistema semafòric sigui eficaç en aquest objectiu, cal continuar millorant les prestacions tecnològiques de les instal·lacions semafòriques. Com a tecnologies en les que s’ha invertit durant el 2015 per incrementar-ne el seu desplegament trobem les estacions detectores amb tecnologia Bluetooth (increment del 20%, fins les 90), les de bicicletes (increment del 87%, fines les 66) i el nombre d’accessos a les rondes que es poden controlar remotament (un increment del 50%, fins les 24). Font: Ajuntament de Barcelona Taula 8. Elements de gestió del trànsit
 19. 19. 18 18 www.bcn.cat Places d’estacionament El criteri general d’ordenament de l’estacionament és alliberar espai públic passant places d’aparcament en calçada a fora de calçada. En aquest sentit, des de l’any 2012 s’han creat 7.542 places fora de calçada, que equilibren el balanç de les 7.081 places en superfície suprimides. El nombre de places en calçada s’ha reduït un 5,2% des de l’any 2012, fins les 129.805, mentre les places fora calçada han crescut un 1,2%, fins les 664.312. Cal destacar també l’increment de places d’aparcament de motocicletes, en un 7,9% durant el darrer any, tant en la tipologia de calçada com la de vorera. Pel que fa a les reserves i les places de càrrega i descàrrega, aquestes han disminuït en un 0,8%, fet que ens allunya dels objectius que marca el PMU. Font: Ajuntament de Barcelona Taula 9. Places d’estacionament en calçada Font: Ajuntament de Barcelona Taula 10. Places d’estacionament fora de calçada
 20. 20. 19 19 www.bcn.cat Vehicles elèctrics Els vehicles elèctrics han registrat un increment de 13,5% en la flota municipal, que passen a ser 371. L’augment més destacat es dóna en el camp de les motos elèctriques que creixen en 45 unitats (augment del 60%). Alhora, els punts de recàrrega de vehicles elèctrics també s’han incrementat en un 65% i se situen en els 546 punts (subterranis i superfície). És important destacar que del total de punts de recàrrega de l’any 2015, 498 són convencionals, 12 de recàrrega semi-ràpida, i 36 de recàrrega ràpida. Pel que respecte a punts que formin part de la xarxa pública de recàrrega a la ciutat de Barcelona, a finals de 2015 es van assolir els 360 punts, dels quals 16 són de recàrrega ràpida, 120 punts per a motocicletes i 16 punts per a taxis i furgonetes, en superfície i 208 punts per a cotxes i motos en els aparcaments municipals. Taula 11. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 21. 21. 20 20 www.bcn.cat 3. Conclusions i valoració final L’acció municipal vers la mobilitat ha iniciat durant l’any 2015, tot un seguit de projectes que poden explicar, en part, els valors assolits dels indicadors. Aquests projectes, relatius als diferents modes, poden emmarcar-se sempre dins d’algun dels grans eixos d’actuació que preveu el Pla de Mobilitat Urbana en vigor, i que són la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. Les dades bàsiques de mobilitat de l’any 2015 mostren que els desplaçaments a la ciutat es van incrementar un 2,70% per cent respecte l’any anterior mostrant un increment significatiu dels mitjans de transport més sostenibles, especialment dels itineraris en bicicleta. Alhora, el vehicle privat també incrementa el seu ús. Com a conclusions principals de l’anàlisi de les Dades Bàsiques de l’any 2015 podem destacar que:  Estem lluny d’assolir el repartiment modal i la reducció del vehicle privat que el PMU fixa com a objectiu al 2018. En aquest sentit el creixement de la bicicleta és més lent del necessari.  Els nivells de contaminació han augmentat i s’estan superant els valors marcats per la UE, el que fa necessari accions per revertir aquesta tendència.  S’ha incrementat el nombre d’accidents amb víctimes i de ferits lleus, tot i la reducció dels accidents més greus i les morts.  El nombre de km de carrils bici es troba encara allunyat dels objectius del 2018.  És necessari incrementar l’oferta de transport públic metropolità per tal de millorar la quota modal dels viatges de connexió. Cal implementar les mesures que han de permetre una mobilitat metropolitana més sostenible.  Cal estar atents a la ordenació dels serveis en calçada (incloent reserves i PMR) per tal d’assolir els objectius del PMU. Valoració final Cal accelerar les mesures contemplades en el PMU per repercutir en el canvi modal. S’ha de donar impuls a la implementació de les superilles, l’increment i la millora de l’oferta de transport públic, i donar major impuls a l’ús de la bicicleta.  En matèria de seguretat viària, és preocupant l’increment del nombre d’accidents amb víctimes i de ferits lleus. Cal apel·lar a la convivència i el respecte als modes més vulnerables com els vianants, les bicicletes i les motos.  Caldrà reforçar i intensificar les mesures correctives en els diferents punts de risc per disminuir el nombre d’accidents i arribar als objectius marcats per al 2018 (reducció del 20% dels ferits greus i del 30% dels morts.  Per tal de revertir la tendència en l’increment dels nivell de contaminació cal destacar tota la feina que s’està fent des de la Taula Contra la Contaminació,
 22. 22. 21 21 www.bcn.cat amb la definició de mesures estructurals i específiques per episodis de contaminació.  Anar a peu és el mode més emprat per els desplaçaments a ciutat i aquell que genera major beneficis, per tal de seguir potenciant aquest mode cal seguir generant més i millors espais per a vianants, fomentant la pacificació del trànsit i la convivència entre modes de transport. El projecte superilles serà clau en aquest aspecte.  Per tal de seguir augmentant l’ús de la bicicleta a la ciutat és necessari desplegar totes les actuacions que s’inclouen en el PMU i la mesura de la bicicleta.  També cal completar el desplegament total de la Nova Xarxa de Bus el més aviat possible perquè l’increment d’usuaris que està tenint el bus de TMB és inferior al que estant tenint la resta d’operadors de transport públic.  Cal incidir en les millores a l’oferta de Rodalies, que és l’operador de transport públic que creix menys i implementar les mesures del Pla Director d’Infraestructures que han de permetre una mobilitat metropolitana més sostenible.  Cal seguir desenvolupant i implementant el programa del vehicle elèctric com a peça fonamental per reduir la contaminació de la ciutat.  Per últim, cal seguir avançant en una millora de l’oferta per cobrir les necessitats d’estacionament fora calçada i les operacions de càrrega i descàrrega, en línia amb el que s’inclou al PMU.
 23. 23. 22 22 www.bcn.cat Annex I: Dades bàsiques de Mobilitat 2015
 24. 24. 23 23 www.bcn.cat
 25. 25. 1 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Dades bàsiques de mobilitat Informe 2015
 26. 26. 2 Dades bàsiques de mobilitat 2015 © Ajuntament de Barcelona Barcelona, 2016 Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
 27. 27. 3 Dades bàsiques de mobilitat 2015 La ciutat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Les etapes/els desplaçaments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1. Nombre de desplaçaments diaris segons l’EMEF 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2. Nombre de desplaçaments diaris segons la DSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 La seguretat viària. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La qualitat de l’aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Els vianants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 La bicicleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 El transport públic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7.1. Dades de demanda (validacions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7.2. Dades de l’oferta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Els vehicles de motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8.1. La gestió del trànsit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8.2. Places d’estacionament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8.3. Vehicles elèctrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 28. 28. Dades bàsiques de mobilitat 2015 La ciutat
 29. 29. 5 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Municipis Superfície (km2 ) Habitants Densitat (hab. /km2 ) Província de Barcelona 311 7.726 5.523.922 715 Regió Metropolitana de Barcelona 164 3.241 4.776.107 1.474 Àrea Metropolitana de Barcelona 36 636 3.213.775 5.054 Barcelona 1 101 1.604.555 15.887 HABITANTS 2011 2012 2013 2014 2015 %15/11 %15/14 Població censada 1.615.448 1.620.943 1.611.822 1.602.386 1.604.555 -0,7% 0,1% VEHICLES 2011 2012 2013* 2014 2015 %15/12 %15/14 Total 976.345 964.428 914.511 916.522 928.512 -3,7% 1,3% Turismes 591.733 584.848 564.194 564.700 570.345 -2,5% 1,0% Motos 210.328 213.875 203.414 207.573 214.837 0,4% 3,5% Ciclomotors 85.405 78.839 63.275 60.758 58.881 -25,3% -3,1% Furgonetes 31.831 29.810 41.875 42.869 43.948 47,4% 2,5% Camions 26.111 25.094 22.044 21.171 20.763 -17,3% -1,9% Altres vehicles 30.937 31.962 19.709 19.451 19.738 -38,2% 1,5% Font: IDESCAT.INE. Font: IDESCAT. Dades del padró continu d’habitants. Font: Departament d’Estadística - Ajuntament de Barcelona. 12,5% nens de 0-14anys / 8,7% joves de 15-24anys / 57,3% adults de 25-64 anys / 21,4% gent gran >=65 anys. * Nota: al 2013 s’ha realitzat un canvi en la metodologia d’inventari del parc de vehicles.
 30. 30. Dades bàsiques de mobilitat 2015 Les etapes/ els despla- çaments
 31. 31. 7 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Característiques de l’enquesta •  Enquesta telefònica a 9.490 individus a l’àmbit STI, de les quals 2.245 a la ciutat de Barcelona. •  No es tenen en compte els desplaçaments dels professionals del transport. •  No es tenen en compte els desplaçaments dels menors de 16 anys. 2.1. Nombre de desplaçaments diaris segons l’EMEF 2015 Un desplaçament es correspon amb un únic motiu i pot tenir una o més etapes realitzades amb mitjans de transport diferents. DESPLAÇAMENTS BCN-BCN % BCN-EX- TERNS % TOTAL % Residents a BCN 4.806.662 96,3% 548.363 29,89% 5.355.025 78,5% Residents resta RMB 183.622 3,7% 1.286.352 70,11% 1.469.974 21,5% Total 4.990.283 100% 1.834.716 100% 6.824.999 100% 1,83 milions 70,1% 29,9% Residents a BCN Residents resta RMB 4,99 milions 96,3% 3,7%
 32. 32. 8 Dades bàsiques de mobilitat 2015 REPARTIMENT MODAL BCN-BCN BCN-EXTERNS TOTAL No motoritzat 56% (55,6%) 2,9% (3,9%) 41,7% (41,1%) Transport públic 29,6% (29,3%) 50,0% (52,4%) 35,1% (35,7%) Transport privat 14,4% (15,0%) 47,1% (44,2%) 23,2% (23,1%) TRANSPORT PRIVAT BCN-BCN BCN-EXTERNS TOTAL Cotxe 59,8% (56,2%) 84,8% (81,7%) 73,5% (69,6%) Moto 39,3% (42,6%) 13,4% (15,8%) 25,2% (28,5%) Altres 0,9% (1,2%) 1,8% (2,5%) 1,3% (1,9%) Font: ATM i Ajuntament de Barcelona. Entre parèntesis els percentatges de l’any 2014.
 33. 33. 9 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Característiques de l’estudi •  Una etapa és cadascun dels trajectes que es realitzen en un desplaçament combinant diver- sos mitjans de transport. •  Resultat de l’anàlisi de dades d’etapes de l’ATM, de les espires de detecció de la ciutat, activi- tat turística, transport escolar, aforaments de composició del trànsit, aforaments de bicicle- tes i de vianants. •  No es tenen en compte els desplaçaments de menys de 5 minuts. 2.2. Nombre de desplaçaments diaris segons la DSM % mitjà TOTALS (*) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/14 %15/12 2015 2012 Transport públic 3.127 3.011 3.012 3.056 3.127 2,30% 3,84% 39,6% 39,1% Transport privat 2.088 2.057 2.028 2.014 2.061 2,34% 0,20% 26,1% 26,7% A peu 2.500 2.518 2.496 2.483 2.565 3,27% 1,85% 32,5% 32,7% En bicicleta 118 124 127 136 145 6,29% 16,95% 1,8% 1,6% Total 7.833 7.710 7.662 7.690 7.897 2,70% 2,43% 100% 100%
 34. 34. 10 Dades bàsiques de mobilitat 2015 % mitjà INTERNS (*) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/14 %15/12 2015 2012 Transport públic 1.700 1.628 1.629 1.648 1.687 2,33% 3,61% 33,3% 32,9% Transport privat 888 882 867 865 879 1,71% -0,32% 17,4% 17,8% A peu 2.303 2.319 2.294 2.283 2.359 3,35% 1,73% 46,6% 46,9% En bicicleta 109 115 117 127 135 6,29% 17,19% 2,7% 2,3% Total 4.999 4.944 4.908 4.922 5.060 2,80% 2,34% 100% 100% % mitjà CONNEXIÓ (*) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/14 %15/12 2015 2012 Transport públic 1.427 1.383 1.383 1.408 1.440 2,27% 4,10% 50,8% 50,0% Transport privat 1.200 1.174 1.161 1.149 1.181 2,81% 0,59% 41,6% 42,5% A peu 198 199 202 201 206 2,35% 3,31% 7,2% 7,2% En bicicleta 9 9 9 10 10 6,29% 14,78% 0,4% 0,3% Total 2.834 2.765 2.754 2.767 2.837 2,51% 2,59% 100% 100% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. * Dades expressades en milers.
 35. 35. Dades bàsiques de mobilitat 2015 La seguretat viària
 36. 36. 12 Dades bàsiques de mobilitat 2015 VÍCTIMES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Morts 31 30 22 31 27 -10,0% -12,9% Ferits (total) 10.309 10.985 11.357 11.370 11.794 7,4% 3,7% Ferits lleus 10.091 10.736 11.098 11.119 11.595 8,0% 4,3% Ferits greus 218 249 259 251 199 -20,1% -20,7% Total 10.340 11.015 11.379 11.401 11.821 7,3% 3,7% VÍCTIMES de col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes i motoristes) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Morts 27 29 21 28 23 -20,7% -17,9% Ferits greus 205 224 238 236 182 -18,8% -22,9% Ferits lleus 7.038 7.422 7.519 7.884 8.572 15,5% 8,7% Total de víctimes vulnerables 7.270 7.675 7.778 8.148 8.777 14,4% 7,7% ACCIDENTS AMB VÍCTIMES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Rondes 514 508 578 529 618 21,7% 16,8% Ciutat 7.432 7.911 8.017 8.235 8.478 7,2% 3,0% Total 7.946 8.419 8.595 8.764 9.096 8,0% 3,8%
 37. 37. 13 Dades bàsiques de mobilitat 2015 TIPUS DE VEHI- CLE ACCIDENTAT 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Turisme 6.317 6.882 7.060 6.848 7.126 3,5% 4,1% Motocicleta 4.445 4.791 5.087 5.418 5.762 20,3% 6,3% Ciclomotor 1.340 1.274 1.130 1.185 1.049 -17,7% -11,5% Furgoneta 1.005 1.013 1.042 1.008 1.058 4,4% 5,0% Camió 316 260 281 263 281 8,1% 6,8% Taxi 822 998 888 968 958 -4,0% -1,0% Bicicleta 491 677 609 672 681 0,6% 1,3% Altres 529 555 573 573 620 11,7% 8,2% Total 15.265 16.450 16.670 16.935 17.535 6,6% 3,5% TIPUS D’ACCIDENT 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Abast 1.918 2.387 2.286 2.290 2.365 -0,9% 3,3% Atropellament 1.153 1.118 1.134 1.125 1.190 6,4% 5,8% Caiguda (dues rodes) 855 928 998 1.048 955 2,9% -8,9% Col·lisió frontolateral 1.676 1.839 1.818 1.820 1.840 0,1% 1,1% Col·lisió lateral 1.854 1.979 1.977 2.029 2.200 11,2% 8,4% Xoc contra objecte fix 322 318 303 293 312 -1,9% 6,5%
 38. 38. 14 Dades bàsiques de mobilitat 2015 CAUSES DELS ACCIDENTS 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Canvi de carril sense precaució 636 673 664 717 703 4,5% -2,0% Desobeir altres senyals 536 591 573 595 577 -2,4% -3,0% Desobeir semàfors 760 837 875 797 837 0,0% 5,0% Gir carril indegut o sense precaució 881 915 1.002 1.027 1.125 23,0% 9,5% Manca d'atenció en la conducció 1.310 1.421 1.540 1.415 1.495 5,2% 5,7% No respectar distància 940 1.049 1.004 1.128 1.095 4,4% -2,9% No respectar pas de vianants 345 354 357 327 355 0,3% 8,6% Font: Guàrdia Urbana.
 39. 39. Dades bàsiques de mobilitat 2015 La qualitat de l’aire
 40. 40. 16 Dades bàsiques de mobilitat 2015 CONTAMINACIÓ Valor límit Mitjana anual (VLa) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 PM10 (μg/m3 ) 40 34 32 25 25 29 -9,38% 16% NO2 (μg/m3 ) 40 48 44,1 40 39 43 -2,49% 10,26% Ozó (μg/m3 ) - 40 44,1 47 46 46 4,31% 0% CO (mg/m3 ) - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0% 25% CONTAMINACIÓ Superacions VLh 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 PM10 (μg/m3 )* nre. estacions >40 µgr/m3 anual o bé nre. estacions amb >18 vegades l’any de superació del valor límit horari VLh (límit 200 µgr/m3 ) 1 1 0 0 0 -100% - Superacions estació més desfavorable 43 48 7 19 22 -54,17% 15,79% NO2 (μg/m3 ) nre. estacions >40 µgr/m3 anual o bé nre. estacions amb >35 vegades l’any de superació del valor límit diari VLd (límit 50 µgr/m3 ) 4 4 2 2 4 0,00% - Superacions estació més desfavorable 66 61 56 52 56 -8,20% 7,69% Ozó (μg/m3 ) Superac. Màxim 8-horari. Dies 120 μg/m3 5 5 13 11 21 320% 90,91% CO (mg/m3 ) Superac. Màxim 8-horari. Estacions 10 μg/m3 0 0 0 0 0 - - Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
 41. 41. Dades bàsiques de mobilitat 2015 Els vianants
 42. 42. 18 Dades bàsiques de mobilitat 2015 DESPLAÇA- MENTS DIARIS A PEU 2012 % 2013 % 2014 % 2015 (*) % %15/12 %15/14 A peu 2.517.701 32,66% 2.495.843 32,57% 2.483.497 32,57% 2.564.686 32,60% 1,87% 3,27% Font: D.S.de Mobilitat i DOyMO. % sobre total desplaçaments diaris a Barcelona. Font: Departament del Pla de la ciutat (IMI). Al 2015 hi ha un canvi en la metodologia de l’inventari de les zones de vianants. * El 94,8% són desplaçaments interns. ZONES DE VIANANTS Superfície topogràfica (ha) 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 CIUTAT VELLA 23,52 24,11 27,59 28,12 19,5% 1,9% L'EIXAMPLE 6,72 6,72 7,19 7,76 15,5% 7,9% SANTS-MONTJUÏC 4,02 4,02 12,55 13,47 234,8% 7,3% LES CORTS 2,19 2,19 2,51 2,63 20,2% 4,9% SARRIÀ - SANT GERVASI 3,81 3,81 7,64 9,02 137,0% 18,0% GRÀCIA 5,44 5,44 6,13 13,82 153,9% 125,5% HORTA-GUINARDÓ 4,13 4,13 4,78 7,47 80,7% 56,1% NOU BARRIS 6,75 6,75 6,90 10,13 50,1% 46,9% SANT ANDREU 8,07 8,32 14,29 14,97 85,5% 4,8% SANT MARTÍ 10,63 10,73 13,50 13,59 27,8% 0,7% Total 75,29 76,23 103,08 120,98 60,7% 17,4%
 43. 43. 19 Dades bàsiques de mobilitat 2015 SUPERFÍCIE DESTINADA AL VIANANT 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Superfície útil (km2 ) 15,81 15,85 16,18 16,83 6,5% 4,0% Superfície (km2 ) voreres 9,279 9,285 9,342 9,81 5,7% 5,0% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona i Anuari Estadístic. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. PUNTS DE CONTROL/PILONS 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Nre. zones controlades 21 21 22 23 9,5% 4,5% Nre. punts de control entrades 75 73 65 63 -16,0% -3,1% Sortides 38 37 2 1 -97,4% -50,0% Ciutat Vella 23,2% Eixample 6,4% Sants- Montjuïc 11,1% Sant Martí 11,2% Sant Andreu 12,4% Nou Barris 8,4% Gràcia 11,4%Horta- Guinardó 6,2% Sarrià- Sant Gervasi 7,5% Les Corts 2,2%
 44. 44. Dades bàsiques de mobilitat 2015 La bicicleta
 45. 45. 21 Dades bàsiques de mobilitat 2015 APARCAMENT PER A BICICLETES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Aparcaments en superfície 21.673 22.245 22.350 23.559 24.589 10,5% 4,4% Aparcaments subterranis 1.142 1.157 1.157 1.088 1.101 -4,8% 1,2% Font: BSM, BAMSA, SABA i Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. DESPLAÇAMENTS DIARIS EN BICICLETA 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Bicicleta 118.151 124.333 126.502 136.440 145.022 16,6% 6,3% % sobre total dels desplaçaments 1,51% 1,61% 1,65% 1,77% 1,78% 10,6% 0,6% Desplaçaments en Bicing 44.217 49.282 43.633 40.709 34.258 -30,5% -15,8% Desplaçaments en e_Bicing * - - - - 147 - - % Bicing sobre total bicicleta 37,42% 39,64% 34,49% 29,84% 23,62% -40,4% -20,8% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona i DOyMO. * L’e_Bicing es posa en servei al gener del 2015. VIALS CONDICIONATS PER A CIRCULACIÓ DE BICICLETES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Km de carril bici * 93,6 97 104,9 116,0 120,0 23,7% 3,5% Km de zona 30 420 420 436 442 442 5,2% 0,1% Total 514 517 541 558 562 8,7% 0,8% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona i DOyMO. * Des del 2011 es comptabilitzen els km en un sol sentit.
 46. 46. 22 Dades bàsiques de mobilitat 2015 ACCIDENTS AMB BICI IMPLICADA 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Bicicleta 491 677 609 672 681 0,59% 1,34% BICING 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Nre. abonats Bicing 121.819 113.787 98.786 96.250 95.168 -16,4% -1,1% Nre. abonats e_Bicing - - - - 5.153 - - Nre. viatges Bicing 14.439.902 16.168.610 14.211.750 13.349.000 12.504.000 -22,7% -6,3% Nre. viatges e_Bicing - - - - 53.475 - - Font: BSM. * L’e_Bicing es posa en servei al gener del 2015. Font: GUB.
 47. 47. 23 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Plànol carrils bici i zones 30
 48. 48. Dades bàsiques de mobilitat 2015 El transport públic
 49. 49. 25 Dades bàsiques de mobilitat 2015 7.1. Dades de demanda (validacions) OPERADOR 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Bus TMB 188,4 179,9 183 184,3 187,8 4,4% 1,9% Metro 389,0 373,5 369,9 375,7 385,0 3,1% 2,5% FGC 80,5 75,0 75,5 77,2 79,7 6,3% 3,2% Rodalies RENFE 106,2 105,9 105,1 105,2 106,4 0,5% 1,1% Altres bus 147,2 141,5 142,6 148,6 154,4 9,1% 3,9% Tramvia 24,2 23,7 23,8 24,5 25,4 7,2% 3,7% Total 935,5 899,5 899,9 915,5 938,7 4,4% 2,5% Font: TMB, FGC, RENFE i ATM. 23,2 milions de nous viatgers al 2015. BUS TURÍSTIC- BITLLETS 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Bitllets 2.328.717 2.354.169 2.431.527 2.394.564 2.422.699 2,9% 1,2% Dades totals del sistema de transport públic col·lectiu (viatges en milions/any) ZONA BUS 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Nombre d’operacions estacionaments* 85.678 91.569 104.639 108.034 108.697 18,7% 0,6% * Inclou les operacions de la zona blava de bus i aparcaments de zona bus. Font: TMB i EMT.
 50. 50. 26 Dades bàsiques de mobilitat 2015 7.2. Dades de l’oferta BUS NOCTURN 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Viatgers 5.996.243 5.938.558 5.975.802 6.201.278 6.533.917 10,0% 5,4% TAXI 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Passatgers (mi- lions)* 100 95,8 93,2 91,3 92,5 -3,4% 1,3% Font: ATM. Font: BSM. BUS TMB 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Longitud línies TMB (km) 936,0 890,03 878,98 870,77 873,18 -1,9% 0,3% Nombre de línies TMB 106,0 102,0 102,0 100,0 100,0 -2,0% 0,0% Parades TMB 2615 2591 2562 2544 2548 -1,7% 0,2% Km de carril bus 132,0 141,9 151,4 156,7 160,8 13,3% 2,6% Velocitat comercial mitjana 11,9 12,1 12,6 12,2 12,1 0,3% -0,4% Nombre d'autobusos TMB 1064 1072 1065 1070 1060 -1,1% -0,9% Font: TMB i Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. El 100% dels autobusos són accessibles. Existeixen 47 busos de barri.
 51. 51. 27 Dades bàsiques de mobilitat 2015 METRO 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Longitud línies METRO (km) 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 0,0% 0,0% Nombre de línies METRO 8 8 8 8 8 0,0% 0,0% Estacions METRO 141 141 141 141 141 0,0% 0,0% Vehicles per quilòme- tre (milions) 90,59 85,23 84,30 83,16 82,30 -3,4% -1,0% RODALIES RENFE 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Longitud línies (km)* 552,0 552,0 552,0 552,0 535,0 -3,1% -3,1% Nombre de línies 6 6 6 6 6 0,0% 0,0% Estacions 122 122 122 122 122 0,0% 0,0% Trens per quilòmetre (milions) 17,64 17,53 17,70 17,80 17,89 2,1% 0,5% Font: TMB. Font: RENFE. El 85,8% de les estaciones de metro són accessibles. * Al 2015 RENFE actualitza les dades del seu inventari.
 52. 52. 28 Dades bàsiques de mobilitat 2015 XARXA FGC 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Longitud línies (km) 143,3 143,3 143,3 143,3 146,0 1,9% 1,9% Nombre de serveis 4 4 4 4 4 0,0% 0,0% Estacions 75 75 75 75 78 4,0% 4,0% Vehicles per quilòme- tre (milions) 33,27 31,38 30,00 31,44 32,32 3,0% 2,8% Font: FGC. El 97,4% de les estacions de FGC són accessibles. TRAMVIA 2011 2012 2013 2014 2015 %14/11 %14/13 Longitud (km) * 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 0,0% 0,0% Nombre de parades 55 55 55 56 56 1,8% 1,8% Nombre de línies 6 6 6 6 6 0,0% 0,0% Font: ATM. * Longitud de la línia en els dos sentits. BUS NOCTURN 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Línies 17 17 17 17 17 0,0% 0,0% Nombre de vehicles 130 130 130 130 130 0,0% 0,0% Font: ATM. * Al 2015 RENFE actualitza les dades del seu inventari.
 53. 53. 29 Dades bàsiques de mobilitat 2015 TAXI 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Nombre de taxis 10.480 10.523 10.523 10.523 10.523 0,0% 0,0% Nombre de parades 183 186 203 225 238 28,0% 5,8% Conductors 13.249 13.297 13.230 13.154 13.170 -1,0% 0,1% Font: Institut Metropolità del Taxi. ZONA BUS 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Nombre de places d’estacionament 117 115 120 126 132 14,8% 4,8% Nombre de places de parada 59 59 65 71 66 11,9% -7,0% Font: BSM.
 54. 54. 30 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Xarxa ferroviària de transports públics
 55. 55. Dades bàsiques de mobilitat 2015 Els vehicles de motor
 56. 56. 32 Dades bàsiques de mobilitat 2015 8.1. La gestió del trànsit Intensitat mitjana diària de vehicles IMD veh/dia 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Accessos 1.088.546 1.069.386 1.058.643 1.050.109 1.079.523 0,9% 2,8% Vies mar-muntanya 494.485 490.867 479.017 478.677 488.911 -0,4% 2,1% Vies transversals 332.250 333.922 328.206 325.255 328.506 -1,6% 1,0% Total vies principals 826.735 824.789 807.223 803.933 817.417 -0,9% 1,7% Ronda de Dalt 163.513 161.025 158.202 156.098 163.280 1,4% 4,6% Ronda del Litoral 102.988 102.396 102.425 101.544 103.949 1,5% 2,4% Total rondes 266.501 263.421 260.627 257.642 267.229 1,4% 3,7% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. * Al 2015 RENFE actualitza les dades del seu inventari. Evolució de la intensitat de trànsit als accessos i vies bàsiques i contaminants PM10 i NO2 0 10 20 40 60 80 100 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Micrograms/m3 NO2 iPM10 Intensitatsmitjanesdiàriesdevehicles Intensitat vehicles als accessos Intensitat vehicles a les vies bàsiques NO2 PM10
 57. 57. 33 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Velocitats VELOCITAT (km/h) 2011 2012 2013 2014 %14/11 %14/13 Vies connectivitat externa 24,0 23,6 23,5 22,9 -4,6% -2,6% Vies mar-muntanya 16,4 16,8 17,1 17,0 3,7% -0,6% Vies transversals 22,5 23,3 23,3 22,8 1,3% -2,1% Mitjana de ciutat 20,6 20,9 21,0 20,6 0,0% -1,9% Rondes 54,7 59,9 59,5 59,2 8,2% -0,5% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. Durant el 2015 s’ha desplegat un nou sistema de control de velocitats, les dades no són comparables a les dels darrers anys, per això a partir del 2016 s’iniciarà una nova sèrie de dades comparables entre si.
 58. 58. 34 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Elements de gestió del trànsit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Centralsderegulació(**) 50 51 55 55 55 38 0 -100% -100% Cruïllessemaforitzades 1.702 1.713 1.721 1.727 1.730 1.734 1.747 1,2% 0,7% Cruïlles centralitzades 1.249 1.295 1.489 1.517 1.529 1.526 1.560 2,8% 2,2% Cruïlles LED equipades amb SAI 542 730 1.000 1.015 1.039 1.066 1.112 9,6% 4,3% Cruïlles amb semàfor per a invidents 440 699 943 990 1.015 1.077 1.138 14,9% 5,7% Semàfors totals 38.346 41.095 35822* 36.127 36.185 36.492 37.016 2,5% 1,4% Semàfors LED 14.331 24.001 21038* 21.516 21.965 22.654 23.828 10,7% 5,2% Punts de control de pas de semàfor en vermell 10 10 17 17 17 17 17 0,0% 0,0% Càmeres de supervisió del trànsit 160 163 165 168 172 172 169 0,6% -1,7% Senyals variables de carrils reversibles 48 48 48 48 48 48 48 0,0% 0,0% Senyals variables de codi 33 33 33 33 33 33 47 42,4% 42,4% Panells informatius d'aparcaments 10 8 8 8 8 8 8 0,0% 0,0% Panells informatius d'estat del trànsit 58 61 63 63 63 63 66 4,8% 4,8% Carril multiús (km) 5,5 5,5 6,8 6,8 6,8 6,8 7,7 14,1% 14,1% Carrilsreversibles(km) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0% 0,0%
 59. 59. 35 Dades bàsiques de mobilitat 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Estacions detectores amb espires 325 363 443 444 444 444 446 0,5% 0,5% Estacionsdetectores ambdetectorsinfraroigs 29 29 29 29 29 29 27 -6,9% -6,9% Estacions detectores amb visió artificial 2 2 16 15 15 15 15 0,0% 0,0% Estacionsdetectores ambtecnologiaBluetooth - - 14 33 54 75 90 172,7% 20,0% Estacions detectores amb tecnologia TAG - - 0 6 70 91 91 1416,7% 0,0% Estacions detectores de bicicletes - - - - - 35 66 - 88,6% Accessos rondes con- trolats remotament 3 3 3 7 12 16 24 242,9% 50,0% Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. (*) Al 2011 es comença a no comptabilitzar els dispositius per a invidents com a semàfors. (**) Al 2014 s’inicia un procés d’eliminació de centrals de regulació. La xarxa bàsica aprovada en el Decret d’Alcaldia de 16 de novembre de 2005
 60. 60. 36 Dades bàsiques de mobilitat 2015 8.2. Places d’estacionament En calçada COTXES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Àrea Blava 10.190 10.190 9.280 8.850 8.566 -15,9% -3,2% Àrea Verda preferent resident 40.244 40.876 36.527 35.647 36.208 -11,4% 1,6% Àrea Verda exclusiva resident 3.986 3.990 3.461 3.392 3.307 -17,1% -2,5% No regulat 75.446 75.446 75.446 74.224 73.200 -3,0% -1,4% Altres reserves (inclòs PMR) 6.062 6.384 7.379 8.317 8.524 33,5% 2,5% En calçada 135.928 136.886 132.093 130.430 129.805 -5,2% -0,5% MOTOCICLETES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Places 54.018 55.076 59.723 64.468 66.289 19,3% 7,9% Calçada - - - 59.964 61.150 - 2,0% Vorera - - - 4.504 5.139 - 14,1% DISTRIBUCIÓ MERCADERIES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Càrrega i descàrrega 11.853 11.368 10.719 10.631 10.319 -10,3% -0,8% Font: BSM. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat - Ajuntament de Barcelona.
 61. 61. 37 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Fora de calçada COTXES 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Veïns 416.237 417.643 418.625 419.971 421.111 0,8% 0,3% Públics 141.902 141.902 142.863 142.865 143.009 0,8% 0,1% Reservats 81.855 83.358 84.619 85.952 86.325 3,6% 0,4% Solars 14.294 14.117 14.117 13.867 13.867 -1,8% 0,0% Fora calçada 654.288 657.020 660.224 662.655 664.312 1,1% 0,3% Font: BSM. Font: BSM. Places d’estacionament (sense incloure solars) FORA DE CALÇADA (sense solars) 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Per a ús públic 141.902 141.902 142.863 142.685 143.009 0,8% 0,2% Per a ús privat (incloent els reservats) 498.092 501.001 503.244 505.923 507.436 1,3% 0,3% Total 639.994 642.903 646.107 648.788 650.445 1,2% 0,3% Font: BSM. FORA DE LA CALÇADA 650.445 EN SÒL PRIVAT 588.968 Per a veïns 403.771 Reservats 86.325 Aparcament d’oficines, hospitals, etc. D’ús públic 98.872 Residents 17.340 Mixtos 44.137 EN SÒL PÚBLIC 61.477
 62. 62. 38 Dades bàsiques de mobilitat 2015 8.3. Vehicles elèctrics Flota pública de vehicles elèctrics Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Motos elèctriques 9 13 26 28 45 246,2% 60,7% Escombradora o fregadora 2 2 2 2 2 0,0% 0,0% Turismes 3 14 14 24 27 92,9% 12,5% Furgonetes 254 265 266 273 297 12,1% 8,8% Total 268 294 308 327 371 26,2% 13,5% 2011 2012 2013 2014 2015 %15/12 %15/14 Subterranis 121 127 131 203 379 198,4% 86,7% Superfície 63 121 132 128 167 38,0% 30,5% Total 184 248 263 331 546 120,2% 65,0% Font: Plataforma Live. Font: ICAEN. L’any 2015, el total de punts de recàrrega es distribueix: •  498 de recàrrega convencional •  12 recàrrega semiràpida •  36 recàrrega ràpida
 63. 63. 39 Dades bàsiques de mobilitat 2015 Punts de recàrrega a Catalunya Font: Institut Català d’Energia. Cada uicació pot contenir més d’un en- doll. El mapa només reflecteix les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehi- cles elèctrics i els assortidors de GLP i GNV. Endolls a Catalunya 1.062 Vehicles propulsats per electricitat. Càrrega lenta: 100% en 8 h Càrrega semiràpida: 100% en 3 h Càrrega ràpida: 80% en 20 min Gas Natural Vehicular. Se sub- ministra en estat gasós (GNC) per a vehicles turismes, i en estat liquat (GNL) per a vehicles industrials. GNV 13 VE 291 Gas liquat de petroli. Se subministra a vehicles turismes. Conegut també com a autogàs. 77GLP 13 1 13 4 1 4 8 1 20 102 1 254 Càrrega ràpida (44kW-50kW) Càrrega superràpida (120kW) Endolls de vehicle elèctric Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroën, Kia Mennekes-AC (19) Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Tesla, Volvo, Audi, Mercedes, Porsche CCS Combo2-DC (19) BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Porsche Tesla Vehicles Tesla CHAdeMO-DC (19) (6) SAE J1772 (6) Compatible amb gairebé totes les marques Schuko (717) Compatible amb gairebé totes les marques Mennekes (236) Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Tesla, Volvo, Audi, Mercedes, Porsche Càrrega normal (<3,7kW) Càrrega semiràpida (>3,7kW-22kW) Mennekes Renault, Volkswagen, BMW, BYD, Tesla, Volvo, Audi, Mercedes, Porsche (40)
 64. 64. 40 Dades bàsiques de mobilitat 2015
 65. 65. 31 31 www.bcn.cat Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Comissió Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Juliol 2016

×