Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe sobre la programació de l’oferta educativa 2014-2015

885 views

Published on

Informe del Consorci d'Educació de Barcelona sobre la programació de l'oferta educativa per al curs 2014-2015 presentat a la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació el 18 de febrer de 2014.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe sobre la programació de l’oferta educativa 2014-2015

 1. 1. Informe sobre la programació de l’oferta 2014-2015 Educació infantil i primària. ESO Barcelona, 5 de febrer de 2013 edubcn.cat
 2. 2. Índex - Evolució i distribució de l’alumnat en els cursos 2010-2011 a 2013-2014 ............ 3 - Població ................................................................................................................ 4 - Situació actual. Curs 2013-2014 ........................................................................... 7 - Curs 2014-2015 .................................................................................................. 10 Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 2
 3. 3. Evolució i distribució de l’alumnat en els cursos 2010-2011 a 2013-2014 Evolució de l’alumnat matriculat a la ciutat Ensenyaments 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Infantil -2n cicle 41.179 41.923 41.693 41.880 Primària 78.873 79.871 79.985 81.347 ESO 52.693 53.325 53.214 53.130 172.740 175.119 174.892 176.357 Totals Observacions Creixement global d’alumnes escolaritzats a Barcelona. Per etapes: - A P3 la davallada demogràfica fa preveure la disminució de matrícula en els propers cursos, malgrat el repunt de natalitat de l’any 2010 que ha provocat el increment de matrícula en el curs 2013-2014. - A l’educació primària es continuarà produint creixement fins al curs 2019-2020. - A l’ESO es preveu creixement en els propers cursos, malgrat el petit descens del curs 2013-2014. Distribució segons la titularitat: percentatges centres Públics Privats concertats Privats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 39.7 % 40.1 % 40.1 % 40.1 % 58 % 57.6 % 57.6 % 57.6 % 2.3 % 2.3 % 2.3 % 2.3 % Observacions La distribució de l’alumnat es manté globalment en els últims 4 cursos. Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 3
 4. 4. Població Contingent de població de Barcelona en edat d'incorporar-se a l'escola (P3 i 1r ESO) Font 1: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Dades oficials de població a 1 de gener de 2012 (INE) Font 2: Idescat. Població projectada en edat escolar a 1 de gener segons sexe i edat (base 2010). Edat 3 anys Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 4
 5. 5. Observacions Els diferents indicadors demogràfics, oferts pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Idescat, fan preveure per al curs 2014-2015: - Disminució del contingent de població en edat d’incorporar-se a P3. La disminució global del nombre d’infants respecte al curs passat és de 662 (14.444 – 13.782). Si prenem com a indicador la mitjana de diferents fons estadístiques podem deduir que caldrà escolaritzar uns 525 infants menys que en el curs 2013-2014. - Per a 1r d’ESO les dades oficials de població indiquen un contingent de 12.788 nois i noies en edat d’iniciar l’etapa. La xifra és similar al contingent de població que es va escolaritzar al curs 2012-2013 (12.725), fet que ens ajuda a afrontar amb iguals o millors condicions la seva escolarització. Segon cicle d’educació infantil (P3) Variacions de població per districtes Districtes Nom 1. 2. Ciutat Vella Eixample 3. Variacions per zones d’escolarització Variació global població P3 ≈ -20 Sants-Montjuïc ≈ -89 ≈ -20 Augment demogràfic Z01 Z02 Z03 Z04 4. 5. Les Corts Sarrià-Sant Gervasi 6. Gràcia 7. ≈ -41 ≈ -110 Horta-Guinardó ≈ +34 ≈ -174 8. Nou Barris A totes les zones El Poble Sec – la Font de la Guatlla La Marina del Prat Vermell – la Marina de Port Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Hostafrancs-La Bordeta-SantsBadal-Sants A totes les zones A totes les zones A totes les zones Vilapicina i Torre Llobeta-PortaTuró de la Peira-Can Peguera Z18 Guineueta-Canyelles-RoquetesVerdun Prosperitat-trinitat Nova Torre Baró-Ciutat MeridianaVallbona Trinitat Vella Baró de Viver-Bon Pastor Sant Andreu ≈ -46 Z19 Z20 9. Sant Andreu ≈ -116 10. Sant Martí Z25 Z26 ≈ -80 Total Z21 Z22 Z23 Z24 Z27 Z28 Z29 Disminució demogràfica Sagrera-Congrés i IndiansNavas Camp de l’Arpa- Clot Poblenou-Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou Besòs i Maresme Provençals del Poblenou Sant Martí de Provençals-La Verneda i la Pau ≈ - 662 Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 5
 6. 6. Observacions - Les variacions es presenten de forma irregular en les 29 zones d’escolarització de la ciutat. - Les zones d’escolarització més afectades per les variacions de població de P3 pertanyen als districtes següents: o amb augment: Sants–Montjuïc, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí; o amb disminució: Sarrià–Sant Gervasi, Horta–Guinardó i Sant Andreu. Previsió d’alumnes en centres sostinguts amb fons públics Curs acadèmic 2013-2014 2014-2015 Població de P3 14.444 13.782 (-622 respecte curs passat) Previsió de matrícula 13.295 12.433 Matrícula real 13.030 (-265 respecte a la previsió) ? 1r ESO Pas de 6è a 1r d’ESO Districtes 1. Ciutat Vella 2. Eixample 3. Sants-Montjuïc 4. Les Corts 5. Sarrià-Sant Gervasi 6. Gràcia 7. Horta-Guinardó 8. Nou Barris 9. Sant Andreu 10. Sant Martí Total Augment Disminució ≈ -30 ≈ -20 ≈ +25 ≈ + 20 ≈ + 20 ≈ +65 ≈ -15 ≈ -15 ≈ - 80 Previsió d’alumnes en centres sostinguts amb fons públics Curs acadèmic 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Previsió de matrícula 13.643 Matrícula real 13.725 13.380 ? Observacions - Les variacions d’enguany són pràcticament irrellevants. - L’evolució de la matrícula i el pas de primària a secundària ens fan preveure per al curs 2014-2015 una xifra d’alumnes d’ESO similar a la del curs 2013-2014. Les dades de què es disposen de pas de 6è de primària a 1r d’ESO ens indiquen l’existència d’uns 250 alumnes més per a la privada concertada (pas automàtic) i aproximadament uns 20 menys per als centres públics, per bé que, en moments de crisi i de pocs recursos econòmics, caldrà analitzar la mobilitat i els possibles transvasaments entre pública i privada concertada. Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 6
 7. 7. Situació actual. Curs 2013-2014 Grups addicionals P3 Escola dels Encants Escola Josep Maria Jujol Escola La Maquinista Escola Sant Martí. Escola Eulàlia Bota 1r d’ESO Institut Front Marítim Institut Jaume Balmes Institut Príncep de Viana Línies addicionals Institut Consell de Cent Institut Menéndez y Pelayo Capacitats autoritzades disminuïdes  Per manca d’espai i insuficiència de la superfície mínima de les instal·lacions de totes o alguna aula fins a data d’avui, els següents centres: INF/PRI Escola Cavall Bernat Escola Els Xiprers Escola Heura Escola Tresfonts Escola Turó Blau ESO Institut Jaume Balmes Institut Barri Besòs Institut Manuel Zafra Institut Ernest Lluch  Per necessitats educatives i qualitat de l’escolarització i/o equilibri d’una zona determinada, els següents centres: INF/PRI Escola Rius i Taulet Escola Jovellanos Escola Els Horts Escola Carles I Escola Sant Martí Escola Torrent d’en Melis Escola Miquel Bleach Escola Perú Escola Els Llorers Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 7
 8. 8. Escola Ramon Llull Escola Ausiàs March Escola Josep Maria de Sagarra Escola Eulàlia Bota Escola Sant Pere Nolasc Escola Emili Juncadella Escola Pegaso Escola Brasil Escola Poblenou Escola Miralletes Escola Mossèn Jacint Verdaguer Escola Estel-Guinardó ESO Institut Milà i Fontanals Institut Miquel Tarradell Institut Pau Claris Institut Salvat-Papasseit Cintra Sagrat Cor Besòs Institut Consell de Cent Institut Moisès Broggi Institut Poeta Maragall Institut Emperador Carles Institut Príncep de Girona En total són 41 els centres que disposen d’una Resolució específica de disminució de les capacitats autoritzades. La mesura que es va prendre, una vegada finalitzada la confirmació de la matrícula d’ambdós ensenyaments, de retornar les capacitats autoritzades a 25 i 30 per aula segons l’ensenyament - va ser adequada, ja que ha augmentat el nombre de centres que han vist disminuïda la ràtio de les seves aules en haver-se fet una millor distribució de la matrícula de continuïtat. Convé recordar que l’alumnat de 6è de primària dels centres privats concertats promociona automàticament a 1r d’ESO i capta l’alumnat dels centres públics, i també de fora de la ciutat. Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 8
 9. 9. Comparativa ràtios/unitats Segon cicle de l'Educació infantil. 1r curs (P3) i Educació secundària obligatòria. 1r curs Centres de titularitat pública i privada concertada A data 29 d'octubre de 2013 Pública    unitats < ràtio/ràtio  Segon cicle de l'Educació  infantil. 1r curs (P3)  242 151 62,40% Educació secundària  obligatòria. 1r curs  168 95 56,55%   Privada concertada  > ràtio  unitats < ràtio/ràtio  91 37,60% 295 168  56,95% 73 43,45% 297 218  73,40% Total  > ràtio  unitats < ràtio/ràtio  > ràtio  127 43,05% 537 319 59,40% 218 40,60%  79 26,60% 465 313 67,31% 152 32,69%  segon cicle de l'Educació infantil. 1r curs (P3) i Educació secundària obligatòria. 1r curs  Centres de titularitat pública i privada concertada  A data 14 de gener de 2014  Pública      unitats  < ràtio/ràtio  Privada concertada  > ràtio  unitats < ràtio/ràtio  > ràtio  Total  unitats < ràtio/ràtio  > ràtio  Segon cicle de l'Educació infantil.  1r curs (P3)  242 160 66,12% 82 33,88% 295 171  57,97% 124 42,03% 537 331 61,64% 206 38,36%  Educació secundària obligatòria.  1r curs  168 98 58,33% 70 41,67% 297 216  72,73% 81 27,27% 465 314 67,53% 151 32,47%  Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 9
 10. 10. Curs 2014-2015 Criteris generals per a la programació L’augment o la disminució de places per a la nova oferta 2014-2015 s’ha determinat seguint els criteris generals següents: P3      Ajustar al màxim la demanda real d’escolarització a l’oferta de places escolars de les 29 zones d’escolarització. Optimitzar al màxim els recursos actuals. Estabilitzar, tant com sigui possible, l’estructura funcional dels centres. Normalitzar les capacitats autoritzades a 25 per unitat. Vetllar per una escolarització equilibrada i equitativa. 1r d’ESO    Ajustar al màxim la demanda d’escolarització a l’oferta de places dels centres per districtes. S’han tingut en compte les sol·licituds dels darrers processos de preinscripció, les adscripcions, l’alumnat que acaba 6è de primària i la reserva feta pels centres aquests darrers anys. Normalitzar les capacitats autoritzades a 30 per unitat. Ampliar o disminuir el nombre de grups tenint present dues variables: la nova demanda d’escolarització i l’estabilitat dels centres. L’oferta global entre centres públics i centres privats concertats supera amb escreix la possible demanda. També cal tenir present que segueix vigent el Reial Decret que permet l’increment fins a un 20% de la capacitat. Actuacions davant la pèrdua de la demanda  Seguiment de les escoles amb grups mixtos (cícliques) i les vacants de la zona d’escolarització: 03 03 07 08 08 08 10 10  08001674 08001650 08002812 08054022 08002307 08002320 08002575 08002393 Escola Can Clos Escola El Polvorí Escola Tresfonts Escola Marinada Escola Sant Josep Oriol Escola Ciutat Comtal Escola La Pau Escola l’Arc de Sant Martí Seguiment dels centres privats concertats amb poca demanda i que han perdut alguna unitat concertada de 2n cicle d’educació infantil, d’educació primària i/o Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 10
 11. 11. d’educació secundària obligatòria. En el curs 2013-2014 s’ha produït la pèrdua de 34 unitats concertades.  Si les capacitats autoritzades als centres concertats continuen amb fins al 20% d’augment, la ciutat pot perdre més de 35 grups en l’oferta final. Això significa que es deixaran de concertar.  En l’oferta inicial, les disminucions de capacitat només s’autoritzaran les motivades per espais en anys anteriors. I el centre Cintra.  En l’oferta inicial, les capacitats autoritzades als centres públics serà de 25 per unitat als ensenyaments de 2n cicle d’educació infantil i a l’educació primària i de 30 als instituts, instituts – escola i seccions d’institut.  A mig procés de la preinscripció s’analitzaran, per zones d’escolarització i per centre, les capacitats autoritzades per unitat, i se’n farà la revisió per necessitats d’escolarització, per equilibrar els centres d’una mateixa zona i/o per necessitats educatives específiques. Cal tenir present:  Enguany, en alguns centres de 2 línies estructurals de la ciutat dels barris amb decrement demogràfic, que esmentàvem a l’inici, és possible que a mig procés calgui disminuir un grup de P3 i que, consegüentment, en els propers anys s’acabin convertint en centres d’1 línia.  També hi ha centres d’1 línia, amb o sense grups mixtos, que poden esdevenir cíclics. Actuacions relatives a l’oferta 2014-2015  Modificacions de grups o P3: Districte de l’Eixample: - 1Escola dels Encants Districte de Sants-Montjuïc: +1 Escola Jaume I Districte de Gràcia: - 1 Escola Josep Maria Jujol + 1 ’Escola reina Violant  Districte de Sant Andreu: - 1 Escola La Maquinista -1 Escola Eulàlia Bota  Districte de Sant Martí: -1 Escola Sant Martí +1 Escola l’Arenal de Llevant o 1r ESO:  Districte de l’Eixample: -1 a l’Institut Jaume Balmes  Districte de Nou Barris: + 1 Institut Pau Picasso  Districte de Sant Andreu: - 1 Institut Príncep de Viana + 1 Institut Doctor Puigvert  Districte de Sant Martí: - 1 Institut Front Marítim + 1 Institut Quatre Cantons     Cessaments d’activitats Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 11
 12. 12. o P3:   Escola Rosa dels Vents L’Escola Tresfonts no farà oferta de P3. S’està treballant el calendari de cessament d’activitats del centre. o ESO: Institut Pere Bosch i Gimpera. Direcció de centres Gabinet tècnic de programació i suport a l’escolarització 12

×