Informe sobre el Zoo de Barcelona

1,192 views

Published on

Informe sobre diversos aspectes del Zoo de Barcelona presentat a la Comissió de Presidència i Règim Interior del 19 de març de 2014.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe sobre el Zoo de Barcelona

 1. 1. Informe per a la Comissió de Presidència i Règim Interior de 19 de març de 2014 sobre diversos aspectes en l’àmbit del Zoo de Barcelona. 14 de març de 2014
 2. 2. Índex Presentació A. Estat d’execució del pla d’inversions i obres del Pla Estratègic del Zoo de Barcelona 2012-2015. Annex A B. Pla de Manteniment Integral del Zoo de Barcelona. Annex B C. Estudi d’accessibilitat universal del Zoo de Barcelona i Pla de Millora. Annex C1 Annex C2
 3. 3. Introducció El present informe, a presentar i debatre a la Comissió de Presidència i Règim Interior del dimecres 19 de març, abasta tres àmbits d’actuació de la Divisió Zoo de Barcelona de Serveis Municipals, BSM:SA, que a continuació s’exposen i desenvolupen. A. Estat d’execució del pla d’inversions i obres del Pla Estratègic del Zoo de Barcelona 2012-2015 B. Pla de Manteniment Integral del Zoo de Barcelona C. Estudi d’accessibilitat universal del Zoo de Barcelona Els dos primers informes porten causa d’allò acordat en la sessió de la Comissió de Presidència de juliol de 2013, mentre que l’estudi d’accessibilitat fou acordat en la sessió de la Comissió de Presidència de desembre de 2013 a fi i efecte d’incorporar-se al conjunt d’actuacions directament o indirecta vinculades a Pla Estratègic i desenvolupament Zoo. A) Estat d’execució del pla d’inversions i obres del Pla Estratègic del Zoo de Barcelona 2012-2015. La mesura de govern de juliol de 2012, establia, en la seva part introductòria el fonaments que orientaven el full de ruta del Zoo de Barcelona en l’horitzó de l’any 2020, a saber: 1. Definició d’un Zoo en l’horitzó de l’any 2020, basat en una dualitat expositiva. D’una banda els biomes de la sabana del Sahel, de la selva asiàtica, la selva africana i la selva sud- americana i una àrea geogràfica dedicada a fauna de la Mediterrània. De l’altra tres grans àrees dedicades al mon dels primats, els rèptils i les aus. Tot això amb criteris de flexibilitat i adaptabilitat a l’evolució dels requeriments que es produeixen en l’àmbit de la gestió zoològica i amb la integració d’espais diferenciats per a gaudi dels visitants i amb una adequada
 4. 4. xarxa de serveis i recursos per a garantir-los la millor experiència possible. 2. Manteniment de les 13.5 ha actuals del Parc Zoològic i definició d’una ubicació exterior propera a on desenvolupar el nou delfinari. 3. Compatibilització de l’actual superfície del Zoo amb les necessitats de comunicació del Passeig de Sant Joan amb la Barceloneta i de Ciutat Vella amb Sant Martí a través del Parc de la Ciutadella i del recinte del Zoo. 4. Desenvolupament d’un programa d’inversió pública progressiva, d’acord amb l’evolució de l’actual situació de crisi econòmica i la disponibilitat de recursos municipals, complementats quan sigui possible amb recursos externs a partir de l’establiment d’acords amb el sector privat, tot garantint el criteris i valors del Zoo de Barcelona. 5. Priorització en la definició i execució de les actuacions a desenvolupar en el període 2012-2015. 6. Elaboració d’un pla de col·lecció, selecció d’espècies i espècimens, en atenció als criteris vertebradors del Zoo: l’educació, la recerca, la conservació i el lleure creatiu d’una banda, i de l’altra, a la seva disponibilitat , els requeriments de l’espai, de maneig i de benestar, la capacitat de mantenir grups socials o el valor de conservació de l’espècie a partir de les recomanacions internacionals entre d’altres molts criteris a tenir en compte. 7. Atenció a quatre criteris irrenunciables: garantir el benestar animal, oferir la millor experiència possible als visitants, projectar la biodiversitat i potenciar la recerca i l’educació i assegurar la sostenibilitat ambiental de les instal·lacions.
 5. 5. 8. Esdevenir el Zoo del coneixement, amb el màxim aprofitament de les noves tecnologies, per a esdevenir un centre de recursos sobre la natura obert al públic i a la societat. En aquest informe, analitzarem l’estat actual de desenvolupament i execució de les actuacions previstes per al període 2012-2015. Des de maig de 2012 i fins a finals de 2013 s’ha treballat essencialment en la redacció dels projectes executius (atenent a la quàdruple dificultat de compatibilitzar arqueologia Zoo, estructura verda recinte, espai físic-pressupost i requeriments animals amb solucions arquitectòniques) que han de sustentar tot el procés de transformació i modernització, si bé des de l’any 2012 s’han anat realitzant actuacions físiques que tindran continuïtat en el decurs de 2014 i 2015. (Veure Annex A). Les inversions realitzades han estat de 3,6 milions d’euros i les previstes 2014-2015 de 8,6 milions d’euros. 1. Construcció ex-novo i ampliació de diferents instal·lacions: - Ampliació i millora instal·lació d’hipopòtams. Executada 2012. - Ampliació de la instal·lació dels elefants. 1a fase, executada 2013. 2a Fase en licitació i previsió inici d’obres 2014. - Ampliació de la instal·lació dels Orangutans. En licitació i previsió inici obres juny 2014. - Nova instal·lació de girafes. En licitació i previsió inici obres juny 2014. - Nova instal·lació de lleons. En licitació i previsió inici obres juny 2014.
 6. 6. - Nova instal·lació de tigres. 2014 redacció projecte executiu i execució d’obres 2015. - Reformulació de les instal·lacions de llops, tapirs, hipopòtams, nans, etc., fruit de l’afectació al Zoo dels projecte de nou vial de la Ciutadella. Obres previstes pel 2014, pendents de concreció final. 2. Execució de les actuacions prioritàries contemplades en el pla de Manteniment del Zoo per a garantir la funcionalitat i la seguretat de les instal·lacions d’acord amb el ritme de transformació establert en el Pla Estratègic. Nou Model integral de Manteniment i inversió complementària de posada a zero d’instal·lacions per import de 1.308.607 euros abans d’IVA (994.442,67 euros import d’adjudicació) a fi i efecte de coadjuvar a capgirar la dinàmica de manteniment correctiu en benefici del manteniment preventiu. 3. Determinació de la ubicació de la nova instal·lació per a dofins. A hores d’ara es treballa en la concreció de la ubicació i característiques de la instal·lació. B) Pla de Manteniment Integral del Zoo de Barcelona El Manteniment, en un equipament de les característiques històriques (120 anys i moltes de les actuals instal·lacions dissenyades i construïdes als anys 60 i 70 del segle passat), físiques (13.5 ha de superfície en un entorn verd i a prop del mar i amb molts condicionants derivats de la riquesa històrico-patrimonial del subsòl), i d’intensitat d’us com el Zoo (animals, visitants i activitat pròpia) és un element essencial, pel qual cal vetllar en termes d’eficàcia, i
 7. 7. també d’eficiència, ja que ha de garantir-se la seva sostenibilitat tot vetllant pel seu impacte en el compte d’explotació. Des de juliol de 2012 i fins a abril de 2013, amb la voluntat de donar un impuls a aquest àmbit d’actuació fonamental, es va dur a terme un estudi molt aprofundit a fi i efecte d’analitzar situació existent i valorar possibilitats d’actuació en l’avinentesa de la finalització el mes de maig de 2013 del contracte de manteniment existent amb una empresa externa que assumia una part important de les tasques de manteniment, completades per l’activitat realitzada per la brigada pròpia de manteniment del Zoo. Finalitzat l’estudi del sistema d’organització de la gestió del Manteniment del Zoo, es va optar per la definició i aplicació d’un nou model de manteniment, orientat essencialment a manteniment preventiu i correctiu planificat, amb l’objectiu de capgirar la dinàmica aleshores existent, centrada principalment en manteniment correctiu, i amb un elevat grau de desconfort. El nou model incorpora importants millores i avenços respecte del model previ, que podem sintetitzar en els 8 aspectes següents: 1. Enfocament eficient i sostenible de les operacions de manteniment, amb una important rebaixa de costos respecte de l’actual model, que redueix considerablement el impacte d’aquest àmbit d’actuació en el compte d’explotació. Assolit el punt de maduració del nou model, es generaran importants estalvis. 2. La integració de l’activitat de tres àrees clau: manteniment, neteja i jardineria, sota un mateix sistema de planificació, procedimentació, supervisió i reporting, possibilita estalvis en cadascuna de les àrees i la generació d’ economies d’escala i sinèrgies entre elles, que degudament articulades, maximitzen la reducció de costos, al mateix temps que optimitza els resultats esperats i per tant la satisfacció final en un àmbit clau per al funcionament del Zoo. 3. Augment de la capacitat de supervisió i control sobre les actuacions realitzades i sobre els recursos emprats, a partir de la
 8. 8. definició detallada de procediments i de l’aprofitament de les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació. 4. Cobertura flexible i especialitzada, segons les necessitats que sorgeixin en cada moment en totes les àrees de treball, garantint la participació de tècnics i operaris amb expertesa en nous camps i instal·lacions amb presència creixent al Zoo. 5. Cobertura les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Amb el nou model, s’assoleix el nivell òptim de cobertura de les necessitats de manteniment i supervisió d’instal·lacions durant el cap de setmana, les jornades festives i el període nocturn. 6. Disponibilitat segons necessitats, d’eines i estris, maquinària semi pesant o pesant i d’ instruments de medició i control d’instal·lacions complexes, en continua evolució i sotmeses a continus processos d’homologació, que no han d’estar en el inventari de béns del Zoo, amb el corresponent estalvi en termes de reparació i/o reposició. 7. Establiment d’un nou sistema de provisió de materials i de gestió d’estocs, vinculada a la nova operativa integrada i als procediments, que estalvia recursos quant a gestió i magatzematge i operativa de compra, i que garanteix disponibilitat i homogeneïtzació progressiva de materials i referències. 8. Elaboració i manteniment d’un inventari actualitzat , sota un mateix sistema i vinculat a la nova operativa integrada i als procediments, que ofereix la situació real de les instal·lacions en tot moment. La licitació pertinent va finalitzar amb l’adjudicació del contracte integral de manteniment a la UTE liderada per ACSA. La prestació derivada del contracte es va iniciar el 1 de novembre de 2013 (manteniment i neteja). El 2 de gener de 2014 el nou gestor va assumir el paquet de jardineria i manteniment del verd. El 1 de març va assumir la gestió de residus (punt verd del Zoo) i al mes de juny
 9. 9. la neteja i manteniment de piscines, completant-se de forma definitiva el paquet integral de manteniment. Transcorreguts 4 mesos i 13 dies des de l’inici de la nova etapa, els resultats estan essent positius, confirmant-se els elements d’impuls i millora perseguits. El procés d’implantació, amb les dificultats lògiques d’un procés de canvi tant important com aquest, avança doncs de forma satisfactòria, si bé ens cal més recorregut per a poder maximitzar tots els elements del model a partir de la configuració i compliment adequat i sistemàtic de les diferents fites establertes en el contracte. L’activitat vinculada a manteniment preventiu es realitza a plena satisfacció així com la vinculada a manteniment correctiu. Més enllà de l’activitat del dia a dia, en aquest període hem hagut d’atendre diverses situacions especials (trencament bomba de captació d’aigua de mar per efecte tempesta marina, caiguda gran arbre del parc de la Ciutadella cap a recinte Zoo i reparació bombes i filtres de suport vital del delfinari) actuacions totes elles resoltes amb rapidesa i a plena satisfacció. Igualment, continua avançant l’actuació de millora d’instal·lacions (posada a zero) de què ja hem parlat en apartat anterior. El procés de transició d’un esquema de funcionament a un altre, en una instal·lació de la complexitat del Zoo, requereix un determinat període de temps, entre 6 i 12 mesos, en que els diferents operadors han d’ajustar procediments i coneixement mutu de situacions i escenaris i adaptar-se a sistemes de planificació i a nous programes de suport informàtic. Les disfuncions que en alguns àmbits s’han produït en aquests primers quatre mesos i mig estan dins la normalitat, se situen per sota dels paràmetres de criticitat establerts, i estem treballant per minimitzar els efectes i aconseguir superar aquest procés transitori en el menor temps possible. Veure en Annex B, informe complet amb detall de les diferents fases d’implementació del model: estructuració del model i comparativa
 10. 10. amb model anterior, objectius, passos realitzats i resultats en aquest període inicial. C) Estudi d’accessibilitat universal del Zoo de Barcelona i Pla de Millora En el marc de l’aspiració de garantir l’accessibilitat universal al global del Zoo de Barcelona, es duu a terme una primera actuació corresponent a una Auditoria Interna, (Veure Annex C 1), per conèixer l’estat actual del grau d’adaptabilitat de tots els processos que s’esdevenen durant una visita al Zoo, per a qualsevol col·lectiu que es consideri. A continuació i a partir de les conclusions derivades de l’auditoria, s’ha definit un Pla de Millores d’accessibilitat Universal (Veure Annex C 2) que estableix les accions a desenvolupar i el calendari previst d’implantació en l’horitzó de l’any 2016. L’accessibilitat universal s’ha d’entendre com la possibilitat per part de qualsevol usuari de poder gaudir molt satisfactòriament de l’experiència de realitzar una visita al Zoo, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial. Els processos que formen part de la visita al Zoo que avalua l’ auditoria interna es llisten a continuació: - Abans de la visita - Accés al Parc - Senyalització i comunicació - Desplaçament interior - Instal·lacions de les espècies animals - Serveis educatius - Serveis complementaris: restauració, cambres higièniques i altres - Sortida del Parc
 11. 11. Cal posar l’atenció en els diferents col·lectius de persones amb discapacitat que puguin fer ús de les instal·lacions: Realitzada l’auditoria, es va procedir a l’elaboració d’un Pla de Millores. Els fonaments d’aquest Pla de Millores radiquen en la relació de mancances d’accessibilitat detectades a l’Auditoria Interna de les instal·lacions, realitzada amb anterioritat. Com a instal·lació amb més de 120 anys d’història, el Zoo presenta unes certes dificultats d’accés a les diferents instal·lacions. No obstant això, durant els darrers anys s’han dut a terme un seguit d’actuacions de diferent envergadura per tal de possibilitar l’accessibilitat a totes els espais, edificis i serveis que ofereix el recinte. A tall d’exemple: En el marc de les reformulacions integrals d’espais dutes a terme durant els darrers anys, els criteris d’accessibilitat han estat garantits, com per exemple a l’Espai Goril·les, al Punt Verd, i a la instal·lació de les mangostes. A l’edfici de l’Aquarama es van instal·lar dues plataformes elevadores per salvar els dos pisos de l’edifici i poder gaudir de l’espectacle que s’hi duu a terme. Persones amb discapacitat física (mobilitat reduïda) Persones amb discapacitat visual Persones amb discapacitat auditiva Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals
 12. 12. Petites intervencions en forma de rampes i eliminació d’esglaons en nombroses instal·lacions. Disposició de cambres higièniques adaptades. Amb tot, i tal com s’estableix a l’auditoria interna, aquestes actuacions han permès disposar d’un Zoo que ofereix la possibilitat que els visitants accedeixin a tots els espais però no es garanteix adequadament una completa autonomia personal per als diferents col·lectius considerats. Addicionalment, el Zoo ha esdevingut una entitat referent a l’hora de procedir a la integració de persones amb discapacitat mitjançant altres actuacions de caràcter social. La bonificació en el preu de les entrades, la celebració de jornades solidàries en favor de nombrosos col·lectius, la sensibilització del personal en l’atenció a les persones amb necessitats diverses, o l’establiment d’activitats educatives adaptades a qualsevol col·lectiu són un bon exemple de la feina ja realitzada en aquesta direcció. El Pla de millores estableix els següents camps d’actuació:  Pla de Paviments  Pla d’adaptació del mobiliari i altres mesures accessòries  Pla de condicionament de rampes i supressió d’esglaons  Pla d’accessibilitat en l’observació dels animals  Pla d’accessibilitat en l’observació dels animals  Pla de supressió de barreres arquitectòniques d’ordre superior. La redacció d’aquest Pla de Millores ha estat complementada en gran mesura per les aportacions de les diferents entitats representants de persones amb discapacitat de la ciutat. Mitjançant l’estreta col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), s’han vehiculat reunions de presentació del projecte a les diferents associacions, les quals han pogut efectuar els seus comentaris i esmenes que han enriquit notablement el Pla. Barcelona, 14 de març de 2014
 13. 13. ANNEX A
 14. 14. ESTAT DE L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS I MILLORES VINCULADES AL PLA ESTRATÈGIC DEL ZOO DE BARCELONA 2012-2015
 15. 15. ÍNDEX 1. HORITZÓ 2020 2. PREVISIÓ PERIODE 2012/2015 3. ACTUACIONS EXECUTADES PERIODE 2012/2013 4. ACTUACIONS 2014/2015 4.1 HÀBITAT SABANA AFRICANA 4.2 GIRAFES 4.3 ELEFANTS 4.4 LLEONS 4.5 ORANGUTANS 5. ALTRES ACTUACIONS VINCULADES AL PLA DE MANTENIMENT 6. ACTUACIONS POSA A ZERO D’INSTAL·LACIONS EN EL MARC DEL NOU MODEL DE MANTENIMENT
 16. 16. EN PROCÉS DE LICITACIÓ PREVISIÓ INICI OBRES JUNY 2014
 17. 17. EN PROCÉS DE LICITACIÓ PREVISIÓ INICI OBRES JUNY 2014
 18. 18. ALTRES ACTUACIONS VINCULADES AL PLA DE MANTENIMENT ZOO DE BARCELONA oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 16 Rinoceront blanc 1 2 18.3 Hipopotam 1 2 19 Coipu 1 2 2 Monos aranya 1 2 3 29 LLeó Mari 1 2 33 Goril.la i ximpanzes 1 2 3 35 Dril 1 37 Mangabey gris 1 57 Wallabi 1 2 61 Grulla Coron Negra 1 64 Calao 1 2 3 66.Q Guepard i Felins 1 2 74 Foca Comun 1 2 B Escola 1 2 C Aviari 1 2 D Expo Goril.les 1 2 DIR Direcció 1 2 E Aquarama 1 2 H Terrari 1 2 3 J Monos arboricolas 1 2 3 K Casa Titis 1 2 3 L Ocellera 1 M Plaza dels lloros 1 2 3 P Aula oberta 1 2 PU Zones públiques 1 2 R Punt verd 1 2 T Taquilles 1 2 VET Veterinaria 1 ALTRES 1 Vinculades a instal·lacions generals
 19. 19. ACTUACIONS POSADA A ZERO D’INSTAL·LACIONS EN EL MARC DEL NOU MODEL DE MANTENIMENT ZOO DE BARCELONA
 20. 20. KOIEC ANNEX B
 21. 21. KOIEC ANNEX B : MANTENIMENT DEL ZOO DEL CORRECTIU AL PREVENTIU
 22. 22. KOIECINTRODUCCIÓ A LA EFICIÈNCIA La eficiéncia de les organitzacions ve donada pel desenvolupament de Models Operatius Eficients. Lluny de la retórica, aquests models consten d’una série de peces clau i concretes que permeten arribar als objectius d’eficiéncia de qualsevol actuació. La eficiéncia és la gestió proactiva i controlada dels recursos escasos: temps, calés, materials, etc Per tant per guanyar eficiéncia cal crear un Model Operatiu que contempli i domini les peces o eixos que proporcionin capacitat de gestió, control i acotament dels recursos invertits.
 23. 23. KOIECINTRODUCCIÓ A LA EFICIÈNCIA El Model Operatiu ha d’abastar obligatóriament i com a mínim els següents àmbits: 1. PROCESSOS - han d'estar definits de forma concreta, mesurable i controlable en temps i recursos, tenir objectius concrets i controls identificats per no tenir desviacions en la seva execució. 1. PLANIFICACIÓ - EXECUCIÓ DE PROCESSOS – s’ha de construir un circuit complert de Planificació i estudi de desviacions per ser realitzat cada setmana o cada quinze díes, ajudant al control 2. ORGANITZACIÓ – les persones que executin el Model s’han d’organitzar i coordinar, així com controlar vers la nova forma de treball de forma que es continúa ajudant a la gestió del recurs escàs a l’hora que es guanya molta eficiéncia 1. SISTEMES - ​​S‘han d’implantar noves tecnologíes i cultura de exactitud per poder afrontar aquest repte 2. ACTIUS – totes les inversions en instal · lacions han de ser controlades, mesurades i seguides de forma estricta per guanyar explotació i durabilitat d eles mateixes. 1. QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL DE GESTIÓ - per controls de procediments i per controls de cost i inversió
 24. 24. KOIECINTRODUCCIÓ A LA EFICIÉNCIA Per tant, per tenir el millor servei pels visitants del ZOO a l’hora que el millor control operatiu, cost i rendiment és bàsic un Model Operatiu que permet enfocar-se a prevenció i no a correcció. 1. Processos 2. Planificació 3. Organització 4. Actius 5. Control Sense Model Operatiu Cost Control Eficiència Amb Model Operatiu CAMÍ A FER: MODEL OPERATIU EFICIENT Cost Control Eficiència
 25. 25. KOIEC SITUACIÓ INICIAL DEL MANTENIMENT DEL ZOO VERS LA EFICIÉNCIA
 26. 26. KOIEC S'analitza el punt de partida per implementar un Model Operatiu Eficient pel Manteniment del Zoo, sent breument el punt de partida resumit en el següent objectivament: 1. Processos: gestió del dia a dia sense planificar, ritme no controlat. 2. Urgències: 90% de les actuacions qualificades com urgents 3. Planificació: 0% es relega el preventiu centrant-se en el correctiu. 4. Estructura: sense configuració clara d'activitats ni control exacte d’actuacions 5. Actius: 0% sense inventari actualitzat ni real. 6. Indicadors: 5 d'indicadors de servei i de rendiment per 75 instal·lacions 7. Sistemes d'informació: 400 actuacions acumulades en cua no ateses en sistema antic 8. Stocks: no controlats 9. Budget: 100% correctiu, sense pressupostar preventivament X X X X X X X X X SITUACIÓ INICIAL DEL MANTENIMENT DEL ZOO VERS LA EFICIÉNCIA
 27. 27. KOIEC Amb aquesta informació situem al Manteniment del ZOO en un termómetre: CORRECTIU > PREVENTIU CORRECTIU = PREVENTIU PREVENTIU > CORRECTIU EFICIÉNCIAMIGINEFICIÉNCIA 1. La situació del Zoo (Manteniment) i actuacions preventives és de “molt ineficient”. 2. Malgrat els recursos destinats predomina el correctiu, la manca de trasabilitat i de prevenció 3. Els sistemes impedeixen que els serveis es prestin de forma adequada als clients interns i externs SITUACIÓ INICIAL DEL MANTENIMENT DEL ZOO VERS LA EFICIÉNCIA
 28. 28. KOIEC Pot el Zoo de Barcelona permetre’s aquesta situació? Una entitat amb puntes de 9000 visitants, una capacitat de 13 hectàrees i més de 75 instal·lacions i altres edificis, amb la responsabilitat que otorga la imatge de Barcelona, no podía continuar així, sense Model Operatiu de Manteniment. Si des del Manteniment anterior s’hagués fet una mínima intervenció preventiva, molts dels problemes correctius hauríen disminuit. SITUACIÓ INICIAL DEL MANTENIMENT DEL ZOO VERS LA EFICIÉNCIA
 29. 29. KOIEC OBJECTIUS
 30. 30. KOIEC Es donen els següents condicionants Zoo: entitat de rellevància en la societat catalana, amb molta projecció pública Es treballa amb un primer client “animal”: comporta una prevenció màxima de cura i manteniment dels seus hàbitats. S’han d’estudiar molt bé tot el que comporta. Partim d’informació = 0 Es treballa amb un segon client “visitant”: 1 milió de persones a l'any, gran receptor de serveis que han de ser estudiats, regulats i previstos de forma exhaustiva i contundent. OBJECTIUS DEL NOU MODEL OPERATIU EFICIENT DE MANTENIMENT DEL ZOO
 31. 31. KOIEC 1. EL REPTE DE PASAR DEL 90% REACTIU A 90% DE PREVENTIU 2. DEL 100% DE SERVEI DEMANAT PER TELÈFON AL 100% DE CONTROL 3. DE LA INCERTESA DE LES ACTUACIONS A LA COSTUM DEL NIVELL ÓPTIM DE SERVEI 4. DE LA INCERTESA DEL RESULTAT A LA SEGURETAT DEL REGISTRE DELS RESULTATS I QUADRE DE COMANDAMENT 5. DEL PRESSUPOST DE DESPESA A LA INVERSIÓ EN PREVENCIÓ I SOSTENIBILITAT MÀXIMA OBJECTIUS DEL NOU MODEL OPERATIU EFICIENT DE MANTENIMENT DEL ZOO
 32. 32. KOIEC Els riscos de no seguir aquest camí: •ECONOMIC - Cost en Manteniment Operatiu + inversions: en no tenir una Àrea integrada operativament és molt perjudicial (problemes preventius, budget, previsions, eventualitats ...) •DE SERVEI: No poder tenir la concritud i regulació de les activitats necessàries genera indefinicions en el model que afecten a l'organització i el funcionament versus el públic i els animals. •DE CONTROL DE RISC: Risc que una de les activitats no regulades siguin crítiques i / o que no hagi estat mantinguda de forma adequada en manteniment preventiu, i afecti de forma important a animals i / o públic, i afecti per tant a la institució. OBJECTIUS DEL NOU MODEL OPERATIU EFICIENT DE MANTENIMENT DEL ZOO
 33. 33. KOIEC EL NOU MODEL OPERATIU EFICIENT PEL MANTENIMENT DEL ZOO BREU RESUM DE PASSOS FETS
 34. 34. KOIEC Procesos de servicio por actividad Per procedimentar s'ha de tenir una base de coneixement inventarial de les instal · lacions, actius, etc que es necessita incloure en els procediments preventius o correctius, així com establir els estàndards a futur que puguin suposar estalvis d'instal · lacions i de consums. INVENTARI PRECÍS D’INSTAL·LACIONS Inventario de instalaciones 1. Inventario técnico 2. Inventario de activos 3. Inventario de instalaciones 4. Mapeo de instalaciones 5. Plano de la instalación PASSOS FETS
 35. 35. KOIEC Hi ha tres àrees inicialment identificades de manteniment: animalístic, públic i intern. Es passa a tenir únicament dos àmbits: animals i persones DECISSIÓ ESTRATÉGICA D’ÀMBITS D’ACTUACIÓ PASSOS FETS
 36. 36. KOIEC A desenvolupar i implantar processos de Manteniment Preventiu que contenen tota aquesta informació, cadascun d’ells: 1. Nom del procés 2. Descripció del procés 3. explicació descriptiva 4. Timings del servei 5. formació necessària 6. especialització necessària 7. actius necessaris 8. tecnologies necessàries 9. materials necessaris 10. Sistemes d'informació a utilitzar 11. Controls 12. Qualitat i mesuraments 13. Organització (recursos necessaris a priori que servirà per comparar amb ofertes exteriors) 14. Budget del procés en termes d'hores, materials i costos DEFINICIÓ EN DETALL DE PROCEDIMENTS DE MANTENIMENT PASSOS FETS
 37. 37. KOIEC A desenvolupar i implantar: 1. Es coneixerà exactament les necessitats de gestió interna situats en diferents àrees 2. Necessitats de realització interna o bé de supervisió puntual 3. Processos globals de gestió: planificació, assignacions, materials, estocs, control, formació, valoració, budget, etc. comuns a tota l'àrea DEFINICIÓ EN DETALL DE PROCEDIMENTS INTERNS DE L’AREA PASSOS FETS
 38. 38. KOIEC PROCESSOS INTERNS DE GESTIÓ COMPARTIDA AMB UTE Pasamos a analizar los procesos globales de gestión y su situación de disponibilidad, y en cualquier caso necesarios para generar la mínima gestión eficiente Procesos internos OTZ – DEMANDA, ASIGNACIONES CONTROL, ETC + Procesos contra gestor externo PASSOS FETS
 39. 39. KOIEC Estructuración y organización Dos exercicis d'estructuració: 1.Estructuració de feines per àrees o per especialització : manteniment, jardinería i neteja 2.Organització interna a mantenir - Nou departament d’Operacions Técniques ZOO (OTZ) 3.Organització externa a controlar i operar – UTE Zoo 4.Nivells de jerarquia necessaris – Cap, 3 col·laboradors i assistents 5.Estructura organitzativa definitiva NOVA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA ENFOCADA A LA EFICIÉNCIA PASSOS FETS
 40. 40. KOIEC Budget + análisis de desviaciones Tenint en compte tots el Model, es calcula el budget objectiu per partides per a la gestió controlada de l'àrea de manteniment: • Preventiu • Correctiu • Inversions d’actualització • Desviacions Aquest budget anirà acompanyat de l'anàlisi de desviacions que requereixin per a un millor control de les partides principals que suposin no menys del 75% del mateix NOU PROCÉS DE CONTROL PRESSUPOSTARI I CONTROL D’INVERSIONS PASSOS FETS
 41. 41. KOIEC RESULTAT DEL PROCÉS EL MODELO DEFINIT FINAL
 42. 42. KOIEC INVENTARI INSTAL·LACIONS Eficiencia Operativa Informació d’instal·lacions OK 74 INSTAL·LACIONS INVENTARIADES Y 100% DELS EDIFICIS CAD + INVENTARI ELEMENTS + DESCRIPCIÓ + MARCA + FOTO ELEMENT RESULTAT DEL PROCÉS DE DISSENY DEL MODEL OPERATIU
 43. 43. KOIEC PROCESSOS MANTENIMENT Eficiencia Operativa Toma de decisiones OK PREVENTIVOS Específicos animales: 469 procesos Comunes animales: 4 procesos Específicos personas: 10 procesos Comunes ALL: 4 procesos CORRECTIVOS: 13 procesos TOTAL FINAL = 480 procesos que incluyen: - Especificación animal - Especificación técnica - Variabilidad sólo concentrada en animales RESULTAT DEL PROCÉS DE DISSENY DEL MODEL OPERATIU
 44. 44. KOIEC PROCESSOS INTERNS NOVA ÀREA OTA (OPERACIONS TÉCNIQUES ZOO) 1. PLANIFICACIÓ 2. EXECUCIÓ 3. SISTEMES DE CONTROL I SEGUIMENT 4. QUADRE DE COMANDAMENT 5. ASSIGNACIONS 6. CONTROL PRESSUPOSTARI RESULTAT DEL PROCÉS DE DISSENY DEL MODEL OPERATIU
 45. 45. KOIEC 1. És un exercici que retorna el control de les operacions a l'ZOO de Barcelona en un curt espai de temps. 2. Permet generar estalvis en la base de la utilització eficient, mesura i controlada de tots els recursos invertits en format net. 3. Addicionalment permet solucionar l'aspecte de l'estructura, atès que la solució tracta d'eficiència. 4. L'estalvi previst supera la suma del cost actual de l'estructura actual de Manteniment pròpia i aliena RESULTAT DEL PROCÉS DE DISSENY DEL MODEL OPERATIU
 46. 46. KOIEC RESULTATS REIALS DESPRES DE NOMES 4 MESOS
 47. 47. KOIEC 1. Model iniciat en novembre 2013 2. Primera planificació executada al novembre del 2013 3. Establerts els sistemes de reunió i iniciades les mateixes 4. Planificació mensual a setmanal 5. planificació setmanal 6. Anàlisi de desviacions: correctius o canvis de planificació 7. Correctiu planificat nivells 3 i 4 8. Miscel · lània 9. Quadre de Comandament d'Indicadors iniciat 10. Dissenyat entrant en funcionament setmana del 11 novembre 11. Gestió per excepció de les aprovacions RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU
 48. 48. KOIEC PREVENTIU Mantenimiento Limpieza Jardinería 120 accions 660 accions 30 accions 100% planificados 100% planificados 100% planificados 94% ejecutados ok 99% ejecutados ok 100% ejecutados ok De 70 procesos De 128 procesos De 10 procesos Proceso compartido de planificación semanal que comparte información y planes a una semana vista entre 4 Departamentos y la Dirección del ZOO RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU Preventivo por semana, cierre a Febrero 2014
 49. 49. KOIEC CORRECTIU Correctivo por semana, cierre a Febrero 2014 Peticiones de servicio Averías 306 peticiones registradas ok 856 averías 78 En proceso controlado 345 en proceso controlado Resto niveles 3 y 4 planificadas 75 pendientes todas nivel 3 y 4 89 Cerradas en tiempo y forma 404 cerradas en tiempo y forma Proceso compartido de planificación niveles 1 y 2 actuación inmediata (riesgo instalación, persona o ZOO) Niveles 3 y 4 mejoras de distinta índole a planificar RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU
 50. 50. KOIEC 2000 INDICADORS Descripció dels procediments planificats setmana “S-1” Compliment de planificació i desviacions Compliment d’execució i desviacions Comprovació compliment en detall dels procediments: valors mesurats, passos donats, etc Confirmació ok per part del Gestor Extern Confirmació ok per part d’OTZ Millores suggerides per part de Gestor Extern PARTS DEL QUADRE DE DADES I COMANDAMENT – NOU MODEL OPERATIU ZOO 1 2 3 4 5 6 7 30 de gener de 2014 RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU QUADRE DE COMANDAMENT
 51. 51. KOIEC 0 10 20 30 40 50 60 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Nombred'accions Setmana Evolució Preventiu Posada a Zero Activitats Planificades Accions Executades RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU ACTUALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS EN MARXA I A BON RITME
 52. 52. KOIEC Sense Model Operatiu Cost Control Eficiència Amb Model Operatiu Cost Control Eficiència EFICIÉNCIAMIG EVOLUCIÓ REIAL FETA RESULTAT REIAL DEL MODEL OPERATIU CORRECTIU > PREVENTIU CORRECTIU = PREVENTIU PREVENTIU > CORRECTIU
 53. 53. KOIEC REPTES QUE HI HAN PELS ACTORS DEL NOU MODEL: NOU DEPARTAMENT OTZ ZOO UTE
 54. 54. KOIEC Tot Model Operatiu Eficient comporta un període d’implantació inherent a la nova gestió, control y rendiment. Obliga a apendre i entendre nous conceptes de gestió fins ara no inclosos en el día a día del Zoo. REPTES EN L’APLICACIÓ DEL NOU MODEL IMPLANTACIÓ CORRECTA D’UN NOU MODEL: 6 MESOS Actualment portem 3,5 mesos en el ZOO
 55. 55. ANNEX C1
 56. 56. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 2 de 65 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL AL ZOO DE BARCELONA. AUDITORIA INTERNA Sinopsi Aquest document reflexa el grau d’accessibilitat de tots els elements que conformen el Zoo de Barcelona per a qualsevol persona que vulgui gaudir de les seves instal·lacions Versió 26 Realitzat: 2317/021/2014 Autor/s: JODAR PLAZA, Víctor SOLÉ SOLER, Natalia Continguts . INTRODUCCIÓ I ABAST............................................................................ 5 . ANTECEDENTS EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT................................ 7 . ABANS DE LA VISITA ............................................................................... 8 . ACCÉS AL PARC..................................................................................... 10 .1. Descripció de la situació actual.....................................................................................................10
 57. 57. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 3 de 65 .2. Oportunitats de millora....................................................................................................................12 .3. Resum de l’avaluació d’Accés al Parc..........................................................................................12 . SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ ........................................................ 13 .1. Descripció de la situació actual.....................................................................................................13 .2. Oportunitats de millora....................................................................................................................16 .3. Resum de l’avaluació de Senyalització i Comunicació.........................................................18 . DESPLAÇAMENT INTERIOR .................................................................. 20 .1. Descripció de la situació actual.....................................................................................................20 .2. Oportunitats de millora....................................................................................................................25 .3. Resum de l’avaluació de Desplaçament Interior....................................................................26 . INSTAL·LACIONS DE LES ESPÈCIES ANIMALS .................................. 27 .1. Avaluació general................................................................................................................................27 .2. Avaluació per instal·lacions............................................................................................................29 .2.1. Palmerar..................................................................................................29 .2.2. Aquarama................................................................................................30 .2.3. Pavelló dels dofins...................................................................................31 .2.4. Terrari......................................................................................................32 .2.5. Micos arborícoles ....................................................................................32 .2.6. Casa dels titís – Tritó del Montseny.........................................................33 .2.7. Granja i bassa dels amfibis......................................................................33 .2.8. Punt Verd ................................................................................................34 .2.9. Terra de dragons.....................................................................................35 .2.10. Muntanya de Montserrat (mufló de l’Atlas, de Còrsega i cabra salvatge).36 .2.11. Pingüins ..................................................................................................36 .2.12. Tortuga de les Galàpagos .......................................................................37 .2.13. Mandrils...................................................................................................37 .2.14. Edifici de Direcció....................................................................................37 .2.15. Altres instal·lacions singulars...................................................................37 .3. Resum de l’avaluació d’Instal·lacions de les espècies animals.........................................38 . SERVEIS EDUCATIUS............................................................................. 39 .1. Descripció de la situació actual.....................................................................................................39 .2. Oportunitats de millora....................................................................................................................42 .3. Resum de l’avaluació de serveis educatius...............................................................................42 . SERVEIS COMPLEMENTARIS: RESTAURACIÓ, CAMBRES HIGIÈNIQUES I ALTRES................................................................................. 44 .1. Restauració i pícnic............................................................................................................................44 .2. Cambres higièniques .........................................................................................................................47 .3. Altres elements del Parc...................................................................................................................49
 58. 58. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 4 de 65 .4. Resum de l’avaluació de Serveis Complementaris: restauració, cambres higièniques i altres.............................................................................................................................................50 . SORTIDA DEL PARC............................................................................... 52 .1. Descripció de la situació actual.....................................................................................................52 .2. Oportunitats de millora....................................................................................................................52 .3. Resum de l’avaluació de Sortida del Parc .................................................................................52 I. PLÀNOLS DE SUPORT.............................................................................. 53 II. LA RETOLACIÓ DEL ZOO DE BARCELONA .......................................... 54
 59. 59. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 5 de 65 1. INTRODUCCIÓ I ABAST En el marc del projecte de garantir l’accessibilitat universal al global del Zoo de Barcelona, es duu a terme un primer estudi que corresponent a una auditoria interna per conèixer l’estat actual del grau d’adaptabilitat de tots els processos que ocorren durant una visita al Zoo, per a qualsevol col·lectiu que es consideri. L’accessibilitat universal s’ha d’entendre com la possibilitat per part de qualsevol usuari de poder gaudir de la mateixa manera l’experiència de realitzar una visita al Zoo, independentment de la seva condició física o sensorial. Els processos que formen part de la visita al Zoo que avalua la present auditoria interna es llisten a continuació: 1 Abans de la visita 2 • Accés al Parc 3 • Senyalització i comunicació 4 • Desplaçament interior 5 • Instal·lacions de les espècies animals 6 • Serveis educatius 7 • Serveis complementaris: restauració, cambres higièniques i altres • Sortida del Parc
 60. 60. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 6 de 65 Cal posar l’atenció en els diferents col·lectius de persones amb discapacitat que puguin fer ús de les instal·lacions. Seguint la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, s’avaluarà el grau d’adaptació de cada col·lectiu a cada procés dels anteriors per tal de conèixer el punt de partida de cada procés i cada col·lectiu per a poder detectar les necessitats d’actuació en ares d’aconseguir l’accessibilitat universal del Zoo . El recinte del Zoo serà objecte d’actuacions de gran envergadura a mig termini: la construcció d’una passera elevada per salvar el nou vial que connecta el Parc de la Ciutadella amb el carrer Wellington, la nova instal·lació per a espècies l’hàbitat de les quals és la sabana africana, i la nova àrea ampliada per als orangutans. Aquests projectes incorporen tots els requeriments arquitectònics per garantir una accessibilitat total, almenys en l’aspecte físic. Els espais afectats per aquestes actuacions han quedat fora de les descripcions i recomanacions de millora que s’avaluen a la present auditoria, en tenir ja aquests criteris incorporats. Els plànols annexes reflexen les àrees del Zoo condicionades a d’altres projectes i que queden fora de la present auditoria. De manera general, cada capítol analitza l’accessibilitat de cadascun dels processos abans esmentats. Es descriu la situació actual i s’acompanya d’una relació de les oportunitats de millora detectades. Finalment es presenta una taula – resum de les mancances detectades, amb una avaluació de cadascuna. L’afectació de cada mancança es realitza en base a una escala de l’1 al 5 (on 1 representa la màxima afectació i 5 la mínima). Els criteris que s’han seguit per determinar el grau han considerat la gravetat de la mancança en funció del nombre de col·lectius als quals afecta, del risc o perillositat que genera, i de si existeix actualment alguna alternativa al respecte. ( ) Persones amb discapacitat auditiva Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals
 61. 61. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 7 de 65 2. ANTECEDENTS EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT Previ a l’estudi de l’accessibilitat a les diferents etapes de la visita al Zoo, cal fer un resum de les actuacions ja realitzades per a garantir l’accessibilitat a les instal·lacions. Com a institució amb més de 120 anys d’història, el Zoo presenta unes certes dificultats d’accés a les diferents instal·lacions. No obstant això, durant els darrers anys s’han dut a terme un seguit d’actuacions de diferent envergadura per tal de possibilitar l’accessibilitat a totes els espais, edificis i serveis que ofereix el recinte. Les actuacions més destacades realitzades en aquesta línia es llisten a continuació: • 1975: Inauguració de l’Escola del Zoo, amb activitats orientades per a tots els col·lectius. • 1986: Renovació i adaptació física de les aules de la Planta Baixa de l’Edifici del Departament d’Educació. • 1996: Accés en rampa a la planta superior del terrari a través de la nova instal·lació dels cocodrils. • 2004: Inauguració de l’Espai Goril·les, seguint criteris d’accessibilitat. • 2008: Accés a les plantes superiors de l’Aquarama mitjançant cadires d’elevació mecànica. • 2008: Disposició de vehicles de transport adaptat per al desplaçament de persones amb mobilitat reduïda per l’interior del Parc. • 2009: Inauguració de la instal·lació del Punt Verd • 2011: Obertura de la sala 120è aniversari • 2011-2013: Noves instal·lacions i renovacions d’existents amb criteris d’accessibilitat: Terra de Dragons, mangostes, hipopòtams, voltors i trencalòs, rampa d’accés al dofinari,etc. Addicionalment, el Zoo ha esdevingut una entitat referent a l’hora de procedir a la integració de persones amb discapacitat mitjançant altres actuacions de caràcter social. La bonificació en el preu de les entrades, la celebració de jornades solidàries en favor de nombrosos col·lectius, la sensibilització del personal en l’atenció a les persones amb necessitats diverses, o l’establiment d’activitats educatives adaptades a qualsevol col·lectiu en són un bon exemple de la feina ja realitzada en aquesta direcció.
 62. 62. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 8 de 65 Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm 3. ABANS DE LA VISITA La planificació de la visita és el primer pas dels processos que intervenen en l’ús de la instal·lació del Zoo de Barcelona. L’usuari ha de poder assabentar-se dades bàsiques del serveis que s’ofereixen, tals com horaris d’obertura, preus de les entrades o activitats complementàries disponibles, amb anterioritat a la visita, per tal de poder-la planificar adequadament. En aquest sentit el principal canal d’informació és internet. El web del Zoo de Barcelona (zoobarcelona.cat) segueix els protocols d’accessibilitat a la informació on-line recomanats pel Consorci World Wide Web – W3C, impulsat per la Web Accesibility Iniciative – WAI. Figura 1 Protocols d’accessibilitat acomplerts per la web del Zoo de Barcelona La programació s'ha adaptat a la normativa XHTML 1.0 Strict i els estils a la normativa CSS 2.1. S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3. Així, entre d'altres característiques, trobem: • Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 7 o superior, Firefox 1.5 o superior, i Mozilla 1.1 • Navegació sense dependència del JavaScript. • Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat • Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia • Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertiment d'obertura de finestra nova quan s'escau. • Control per l'usuari del tamany de la lletra • Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l'accés amb navegadors - lectors
 63. 63. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 9 de 65 Els continguts que s’ofereixen al web són adequats, però manquen informacions sobre com arribar al Parc per a persones amb mobilitat reduïda que es desplacin en transport públic. S’indiquen els diferents modes de transport que permeten arribar-hi (autobus, tramvia i metro), però no es reflexa, per exemple, que l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica de la L4 del metro, la més propera a les instal·lacions, no està adaptada. MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Manca d’informació al web sobre transport públic adaptat Físic 3 Con formato: Sin subrayado, Color de fuente: Automático, Catalán Tabla con formato Con formato: Catalán Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm
 64. 64. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 10 de 65 Accésgeneral Accésgeneral AccésDept.Educatiu 4. ACCÉS AL PARC 4.1.Descripció de la situació actual El Zoo de Barcelona té actualment tres accessos, dos per al públic general, situats al carrer Wellington i a l’interior del Parc de la Ciutadella, i un d’ús exclusiu per als col·lectius escolars, atès que està situat a l’edifici del Departament d’Educació del Zoo, al Passeig de Circumval·lació núm. 3. Ambdós accessos generals estan adaptats totalment, garantint un accés a peu pla des de la via pública fins a les instal·lacions del parc. L’accés a través del Departament Educatiu presenta un tram d’escala de quatre esglaons, sense passamà entre el carrer i la planta baixa de l’edifici del Departament. Aquest accés és utilitzat únicament pels col·lectius que realitzen activitats educatives al Zoo que entren directament a les aules. L’accés per a persones amb mobilitat reduïda al Departament Educatiu es garanteix mitjançant l’accés general del Parc de la Ciutadella, mitjançant el qual s’accedeix a les aules a de l’edifici de l’aviari, tot salvant una curta pendent del 13% sense passamà, que excedeix els paràmetres normatius. Aquesta opció representa un desplaçament de 330 metres a cobrir; no obstant, en ser col·lectius amb visita concertada, se’ls informa de les opcions d’accés abans d’acudir a les instal·lacions del Zoo. Figura 2 Planta general i accessos al Zoo de Barcelona
 65. 65. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 11 de 65 La compra de les entrades esdevé un altre punt del procés d’accés per al públic general. Les guixetes es situen a una alçada adequada per a atendre a qualsevol col·lectiu, oferint la informació de forma visual (panell amb els preus, caixa automàtica que mostra el preu total a pagar) i auditiva (veu del personal d’atenció). Un cop es disposa de l’entrada a la instal·lació, els torns ofereixen un accés el suficientment ample com per a garantir l’accés de persones usuàries de cadires de rodes al recinte. Figura 5 Guixetes accés Wellington Figura 3 Estat actual de l’accés al Departament d’Educació pel Pg.Circumval·lació Figura 4 Desnivell a salvar per accedir al Departament d’Educació a través de l’aviari
 66. 66. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 12 de 65 4.2.Oportunitats de millora Com ja s’ha comentat l’accés per a persones amb mobilitat reduïda al Departament d’Educació no és pràctic, i la seva alternativa a través de l’aviari presenta dificultats. Es planteja la possibilitat d’instal·lar passamans i modificar la rampa de l’aviari per fer-la menys inclinada; cosa que no presenta gaires afectació a altres instal·lacions. Pel que fa a l’accés directe al carrer, la solució més factible és la instal·lació d’un dispositiu mecànic d’elevació per a casos puntuals. El col·lectiu de persones amb discapacitats auditius auditives pot tenir alguna dificultat a l’hora d’ establir una conversació amb el personal de guixetes, doncs aquests es troben separats del públic per un vidre de seguretat i la seva veu es fa sentir a l’exterior per mitjà d’un sistema d’altaveus. En aquest sentit, a la majoria d’equipaments públics de la ciutat es procedeix a implantar un sistema de bucle magnètic, que de manera senzilla i en connexió amb el micròfon dels empleats i els audiòfons permet amplificar el so per a una correcta audició. 4.3.Resum de l’avaluació d’Accés al Parc MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Accés amb esglaons al Departament d'Educació Físic 5 Rampa fora de normativa en l'accés al Departament d'Educació a través de l'aviari Físic 3 Guixetes sense dispositius amplificadors de so Auditiu 4 Taula 1 Resum de l’avaluació d’Accés al Parc
 67. 67. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 13 de 65 5. ORIENTACIÓ, GUIA I SENYALITZACIÓSENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 5.1.Descripció de la situació actual La primera presa de contacte del visitant amb les instal·lacions té per objectius assimilar les dimensions del Parc i planificar un possible itinerari per tal de no deixar de visitar cap instal·lació. Aquesta orientació es realitza actualment de dues maneres: a través d’un tríptic que s’entrega als visitants a les guixetes, o a través dels diferents plafons d’orientació que es troben a les entrades. Un cop a l’interior del recinte, la informació se segueix mostrant amb els mateixos plafons o bé amb banderoles de senyalització. Figura 6. Plànol tríptic que s’entrega als vistants del Zoo. Al revers hi apareixen diverses informacions i serveis complementaris del Parc
 68. 68. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 14 de 65 La informació disponible per als usuaris es composa principalment dels plafons informatius existents annexes a la instal·lació de totes i cadascuna de les espècies animals del Parc. Des de l’any 2011 s’està procedint a incorporar als plafons codis QR per, a través de dispositius mòbils, poder accedir a la informació del plafó en format audible. Figura 7 Banderoles per a la orientació a l’interior del Parc. Incorporen informació escrita i pictogrames en color negra sobre fons de color fusta natural Figura 8 Plafons informatius d’espècie. Incorporen informació escrita, pictogrames i mapa de situació de l’espècie. El plafó del dofí incorpora el codi QR
 69. 69. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 15 de 65 Altres aspectes d’interès per al visitant apareixen en panells ubicats en punts estratègics del recinte, ampliant la informació sobre diferents tipus d’animals, mostrant els seus hàbitats, comunicant als visitants la tasca que realitza el Zoo en matèria de conservació, recerca i sensibilització, conscienciant sobre determinades espècies en situació de vulnerabilitat o perill d’extinció, etc. Aquests plafons segueixen formats similars als anteriorment descrits. La informació present en tots els suports escrits apareix sempre en tres llengües: català, castellà i anglès. En instal·lacions concretes es projecten de manera continuada vídeos de curta durada que aporten un suport extra a l’escrit (Espai Goril·les, Sala 120è aniversari, Punt Verd, Espai Dragons,...). Tots els vídeos tenen subtítols en català, excepte el que es projecta a la Sala 120è aniversari. Existeix també un sistema de megafonia centralitzada en ubicacions concretes, on es transmet al visitants missatges molt puntuals: informació sobre el temps que resta fins al tancament, avisos d’emergències,... Figura 9 Sistema de megafonia interna del Parc
 70. 70. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 16 de 65 5.2.Oportunitats de millora La informació que es presenta al col·lectiu de persones amb discapacitats visuals és insuficient.. Els tríptics no presenten la possibilitat de lectura en braille. Així mateix, tot i que mitjançant la implantació (encara parcial) de QR que reprodueixen auditivament el contingut dels plafons informatius d’espècie, no estan disponibles de manera autònoma per a aquest col·lectiu, doncs cal realitzar una fotografia del codi per a poder accedir a la informació que conté. Sistemes d’autoguiat per proximitat aprofitant les tecnologies NFC serien proposables per a garantir un accés complet a la informació per part d’aquests col·lectius. Un altre element a considerar podria ser la presència de maquetes tàctils que reprodueixin espais singulars del Zoo. D’altra banda, per a persones amb disminució parcial del camp de visió, es recomana que als diferents elements de retolació, el contrast existent entre color de lletra i color del fons sigui l’adequat per a un correcte ressaltat de l’escrit. Així succeeix a la majoria de plafons on negre sobre fons groc ofereix un bon contrast, no així a les banderoles, on es detecta negre sobre marró (fusta). El col·lectiu de persones amb discapacitats auditius auditives no tenen té accés al sistema d’informació per megafonia. Atesa la gran dimensió de les instal·lacions no és gaire efectiva la instal·lació de panells visuals amb aquesta informació i es proposa l’adaptació dels missatges als terminals mòbils dels usuaris que tinguin mancances auditives, previ registre a l’entrada al recinte. Cal també assegurar-se que tota la informació que es presenta en format audiovisual presenti subtítols. Les necessitats d’informació del col·lectiu de persones amb discapacitats intel·lectuallectuals / mentals passen per a disposar d’informació el més senzilla i clara possible, sense elements superflus, i amb la major presència de pictogrames i dibuixos possible. Això s’assoleix a la majoria d’indicacions, que incorporen pictogrames representatius de les diferents espècies animals, així com els elements de senyalització clàssics: serveis, sortida, etc...
 71. 71. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 17 de 65 Caldria repensar el format de la informació que s’ofereix, tant als tríptics com als plafons generals, doncs incorporen molta informació en molt poc espai. Es podrien establir tríptics orientats a cada col·lectiu, en aquest cas, sintetitzant al màxim la informació, però extensible a la resta de grups, on es remarqui la informació que els és d’interès per a cadascun d’ells al seu tríptic. Addicionalment es suggereix la simplicitat en el maneig del tríptic reduint el nombre de plecs necessaris per al seu desplegament. En aquest sentit, es proposa la segmentació de la informació en l’estadi previ de la visita, on via una consulta a la web, s’ofereix la informació orientada per col·lectius amb la finalitat de poder planificar de manera còmode i relaxada la visita, atenent a totes les necessitats que el col·lectiu demanda. Com es comenta a l’apartat corresponent, no totes les instal·lacions de lavabos estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. S’ha detectat que no s’informa de quins estan adaptats i quins no, tant en els plànols com en la senyalització interna. Altres mancances detectades en elements d’informació i senyalització en instal·lacions puntuals es recullen als corresponents annexes. Finalment, cal fer esment de la importància de l’atenció al client en l’accessibilitat universal de les instal·lacions del Zoo de Barcelona. Tot i que es promou el concepte d’autonomia personal en el marc de les propostes de millora, el tracte humà esdevé un punt clau en la resolució d’hipotètiques situacions que involucrin a persones amb discapacitat. Tot i que el personal del Parc és plenament conscient de les diferents sensitivitats i les proposa reforçar la formació per tal de resoldre de manera òptima aquestes situacions. Qualsevol col·lectiu es pot sentir beneficiat per aquesta mesura, però té especial incidència en el col·lectiu de persones que pateixen trastorns mentals.
 72. 72. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 18 de 65 Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Sin subrayado Con formato ... Con formato: Sin subrayado Con formato ... Con formato: Sin subrayado Con formato ... Con formato: Sin subrayado 5.3.Resum de l’avaluació d’Orientació, Guia i Senyalitzacióde Senyalització i Comunicació MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Absència d'elements informatius tàctilsAbsència d'elements informatius tàctils VisualVisual 4 Poc contrast en algunes senyalitzacionsPoc contrast en algunes senyalitzacions VisualVisual 3 La informació sonora dels plafons no és fàcilment accessibleLa informació sonora dels plafons no és fàcilment accessible VisualVisual 3 La informació emesa per megafonia no pot arribar a tots els usuarisLa informació emesa per megafonia no pot arribar a tots els usuaris AuditiuAuditi u 2 Audiovisuals sense subtítols a la Sala 120è aniversariInformació audiovisual sense subtítols AuditiuAuditi u 3 Tríptics informatius que contenen massa informació i són poc manejablesTríptics informatius que contenen massa informació Intel·lectualM ental 3 Manca de senyalització sobre l'adaptació dels lavabosManca de senyalització sobre l'adaptació dels lavabos FísicFísic 2
 73. 73. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 19 de 65 Necessitat de formació del personal per afrontar situacions de conflicte amb persones amb discapacitat Mental 2 Taula 2 Resum de l’avaluació d’Orientació, Guia i Senyalització Com a complement al desenvolupat en aquest punt, l’annex II conté l’Informe Tècnic de la Retolació del Zoo de Barcelona, on s’inventarien i es cataloguen les diferents tipologies de retolació existents a les instal·lacions del Zoo, tot esmentant les característiques tècniques de cadascuna d’elles. Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 11 pto, Sin subrayado
 74. 74. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 20 de 65 6. DESPLAÇAMENT INTERIOR 6.1.Descripció de la situació actual El Zoo es situa en una zona del Parc de la Ciutadella sense desnivells naturals. Les diferències de cota detectades es basen principalment en les adquirides per la pròpia construcció de les instal·lacions de les diferents espècies al llarg de la història de l’equipament. L’accés a l’exterior de totes les espècies que s’exhibeixen en instal·lacions a l’aire lliure està garantit sense haver de salvar desnivells inassolibles, tot i que, determinats itineraris no són accessibles, tal i com recull l’annex II. En aquest sentit, existeix un passadís de connexió entre l’àrea dels goril·les i la dels ximpanzés, amb rampes inaccessibles de fins al 18%. L’antic accés al mirador dels felins, avui tancat però les rampes del qual es mantenen, esdevé un altre d’aquests punts. Figura 10 Itineraris no accessibles del Parc: a sobre, connexió goril·les - ximpanzès, a la dreta, accés al mirador dels felins
 75. 75. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 21 de 65 Cal fer esment a l’accés als dos miradors existents del conjunt sabana - Sahel, que es mantindran un cop es realitzi la reforma prevista. Tot i no ser necessari accedir-hi per contemplar cap espècie animal que no es pugui veure des d’altres punts del Parc, ofereixen una visió prou interessant i diferent com per haver de garantir l’accés al mateix. Ambdós accessos parteixen de la instal·lació dels hipopòtams i presenten inclinacions notables. La rampa de la vessant dels rinoceronts, de longitud superior a 20 m presenta una pendent constant del 3,5% amb un petit tram inicial al 7,5%. La de la vessant de les girafes, és més curta però amb pendents que se situen entre el 8,5 i el 10%. Un cop superats aquests desnivells, els miradors presenten diferents nivells en forma de terrasses a diferent cota, unides per pendents curtes (fins a 2m) però molt costerudes, arribant a valors del 18%. Figura 11 Accessos als miradors del conjunt sabana – Sahel: a l’esquerra, vessant rinoceront, a la dreta, vessant girafes Figura 12 Rampes de connexió entre les diferents terrasses dels miradors. Són de pendent molt pronunciada i no incorporen protecció en el contacte amb els esglaons annexes
 76. 76. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 22 de 65 L’estat general dels paviments als itineraris del parc és millorable. Es detecten deformacions en forma de sots (que, en ploure, acumulen aigua) degudes en part a l’efecte de les branques dels arbres de grans dimensions, discontinuïtats entre paviments que creen petites diferències de cota perilloses per al trànsit de persones, tapes de registre que sobresurten degut a l’assentament del paviment al seu voltant, etc. Dins del projecte de posta a zero s’està duent a terme un manteniment correctiu dels espais més malmesos, començant amb l’asfaltat durant el Gener de 2014, de l’entorn de l’àrea dels felins. Està previst també que s’actuï a l’entorn de les zebres i els estruços. Figura 13 Rampa d’accés al mirador de la Sabana Figura 14 A dalt, dos exemples de paviments malmesos, a l’esquerra entorn la Granja (se’n parlarà més endavant), a la dreta, entrada Wellington. A l’esquerra, resultat final de l’actuació realitzada a l’entorn de l’Espai dels Felins
 77. 77. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 23 de 65 Es detecta també la presència d’obstacles en punts de pas dels itineraris relativament estrets. Tot i deixar lliures una distància adequada pel pas de persones i fins i tot dels vehicles elèctrics de transport interior del Parc, es constata la presència d’obstacles en matèria de senyalització (plafons no alineats amb els marges) i sobretot de grans escocells d’arbres. Cal fer un esment de l’accessibilitat actual de l’espai de descans de l’entorn de l’estàtua de la Dona Dama del Paraigües, doncs l’accés es difícil per la presència d’un esglaó, que tot i estar malmès facilitant el pas, constitueix un obstacle que impedeix la correcta accessibilitat de l’espai per a persones amb mobilitat reduïda. El zoo disposa de sistemes de transport elèctric per l’interior del Parc, de manera col·lectiva (trenet) i individual (cotxet). L’empresa concessionària del Figura 15 Escocell d’arbre en punt principal de pas i antic escocell que esdevé un risc per desnivells Figura 16 Accés difícil a l’interior de la zona de descans de la DonaDama del Paraigües
 78. 78. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 24 de 65 contracte de transport (Transports Ciutat Comtal) garanteix la mobilitat de tots els usuaris doncs disposa de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, tal i com així s’estipula en el contracte de la seva concessió.
 79. 79. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 25 de 65 6.2.Oportunitats de millora El col·lectiu de persones amb discapacitats visuals es troba amb dos impediments principals. D’una banda no disposen de cap element que els permeti el desplaçament correcte pels diferents itineraris interiors del Parc; caldria estudiar la implantació de mesures d’encaminament, com ara paviment tàctil als itineraris principals per poder garantir una completa autonomia en aquest sentit. La presència dels escocells dels plataners en determinats punts de pas és un altre problema, resoluble fàcilment amb el reblert amb paviment porós que s’adopta en altres punts de la ciutat com ara a l’entorn de les parades d’autobús. En la mateixa direcció, es recomana la instal·lació de tots els elements annexes a l’itinerari, com ara plafons informatius, papereres i demés, s’alineïn correctament amb els parterres que marquen els marges del camí, eliminant el major nombre d’obstacles possible al camí. La millora general de la pavimentació és una actuació de caràcter transversal a qualsevol col·lectiu. Es recomana continuar amb les mesures previstes i fer-les extensibles a la resta dels itineraris del Parc. Preferentment i tal i com ja es fa actualment, caldria implantar paviments continus que aporten una major regularitat. Les actuacions puntuals en les pavimentacions d’algunes instal·lacions en particular s’esmentaran posteriorment. Sobre els desnivells existents, dels sí que compleixen la normativa en matèria d’accessibilitat, cal millorar el seu equipament incorporant-ne baranes, passamans i elements de pavimentació que indiquin la seva presència. Molt important és la disposició d’aquests elements en aquells desnivells formats per escales i rampes per diferenciar-ne clarament el seu àmbit i evitar situacions perilloses. Pel que respecta al punt particular dels accessos als miradors de la sabana, a banda d’incorporar baranes i passamans inexistents avui dia, cal resoldre el problema de les petites rampes que comuniquen les diferents terrasses, d’inclinació inassolible, mitjançant un augment del desenvolupament d’aquests trams que faci les pendents més esteses. L’amplitud dels espais anterior i posterior als desnivells són tals que permeten una actuació senzilla. Caldria condicionar també l’accés a l’àrea de descans de la DonaDama del Paraigües eliminant el petit graó que n’impedeix l’entrada.
 80. 80. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 26 de 65 6.3.Resum de l’avaluació de Desplaçament Interior MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Accés no adaptat al conjunt de miradors de la sabana, en pendents i equipament Físic 2 Presència d'obstacles en itineraris de pas Físic Visual 1 Pavimentació general irregular Físic Visual 1 Absència d'elements de desplaçament tàctils Físic 3 Accés no adaptat a l’àrea de descans de la DonaDama del Paraigües Físic 3 Taula 3 Resum de l’avaluació de Desplaçament Interior
 81. 81. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 27 de 65 7. INSTAL·LACIONS DE LES ESPÈCIES ANIMALS 7.1.Avaluació general Es detecten dos punts de millora generals en les instal·lacions d’alguns animals a l’aire lliure: • La presència d’obstacles en el curt espai existent entre l’itinerari i el punt d’observació de l’espècie. • La protecció dels vidres de seguretat. La primera problemàtica, es basa en la conjugació de diversos factors que dificulten l’accés fins a l’extrem del recinte d’exhibició de persones amb la mobilitat reduïda i per tant, dificultant la visibilitat dels animals: • Existència de paviment discontinu, format per fustes amb distàncies entre fustes contigües inadmissibles. • Pendents • Esglaons i ressalts • Poca amplitud entre els pals de protecció de l’accés que en dificulta la maniobrabilitat (alguns per sota de 0,80 m de distància entre elements contigus). S’han detectat aquestes problemàtiques a les següents instal·lacions: goril·les, ximpanzés, zebres, hipopòtams nans, ós formiguer, llúdries, walabis, guepard, hienes, impales, llops ibèrics, mangabeis, hocos, drils, facoquers i ós bru. Figura 17 Diferents instal·lacions amb deficiències d’accés al punt d’observació de les espècies.
 82. 82. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 28 de 65 La protecció dels vidres esdevé una altra patologia generalitzada. Habitualment, els vidres no es senyalitzen amb cap mena de sanefa o senyalització que pot provocar dificultats d’interpretació de l’espai per a persones amb dificultats visuals. Una altra opció és la de protegir l’extrem inferior de l’expositor amb un sòcol metàl·lic per evitar col·lisions. Figura 18 A dalt, diferents instal·lacions amb deficiencies d’accés al punt d’observació de les espècies A l’esquerra, exemple d’instal·lació ben resolta, que combina accessibilitat amb integració paisatgística Figura 19 Vidres delimitadors de l’espai d’observació sense protecció.
 83. 83. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 29 de 65 7.2.Avaluació per instal·lacions Un cop descrites les problemàtiques més generalitzades a les instal·lacions, el present apartat avalua l’accessibilitat actual, les mancances i possibles solucions d’instal·lacions en particular. 7.2.1. Palmerar Es detecta un paviment irregular amb ressalts de difícil superació per a persones en cadira de rodes, en ocasions estret (1,10m d’ample). Tot i garantir l’accés a totes les espècies, existeix un camí per un pont que no és accessible. La retolació de l’espai no contrasta el suficient amb el fons en el qual es recolza. Figura 20 Exemples d’instal·lacions amb el vidres ben protegit. A l’esquerra, hipopòtams, a la dreta, mangosta Figura 21 A la dreta, paviment irregular i pas estret, sense protecció lateral. A l’esquerra, senyalització sense contrast amb el fons
 84. 84. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 30 de 65 7.2.2. Aquarama Instal·lació accessible totalment (les dues plantes) mitjançant plataformes d’elevació mecànica i rampes metàl·liques. No obstant, la capacitat del sistema és reduïda podent-se dur a terme un seguit d’actuacions per a millorar-la: • Implantació de rampa (llarga però amb espai per a desenvolupar-la) d’accés a la primera planta • Col·locació d’una segona plataforma elevadora a la comunicació entre les plantes primera i segona (existeixen dues escales d’accés en paral·lel) • Ascensor-muntacàrregues exterior d’accés a totes dues plantes d’utilització conjunta per persones amb mobilitat reduïda i per al trasllat d’animals. Figura 22 A dalt, escales d’accés a la primera planta, amb plataforma. A l’esquerra (superior), escales d’accés a la segona planta. A l’esquerra (inferior), rampa metàl·lica d’accés a les grades
 85. 85. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 31 de 65 7.2.3. Pavelló dels dofins L’espectacle que s’hi duu a terme és accessible mitjançant una rampa de recent construcció que dona accés a la part inferior de la grada, amb capacitat per a 6 cadires de rodes. No obstant, aquest espai es troba dins la zona d’esquitxades de l’espectacle i caldria proveir d’algun element d’impermeabilització per a cadires de rodes elèctriques. La rampa anteriorment descrita presenta un problema d’enrasament en el seu tram inferior i una altura insuficient de la barana de protecció que caldria resoldre. No es planteja la possibilitat d’accés a la part superior de la grada, en no ser necessària i ser una solució de complexitat tècnica elevada. Figura 23 A dalt, espai accesible des d’on contemplar l’espectacle per a persones amb mobilitat reduïda. A la dreta (superior i inferior), rampa d’accés a la instal·lació i deficiencia en l’enrasament de la mateixa
 86. 86. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 32 de 65 7.2.4. Terrari Tot i ser accessible en la seva totalitat, excepte la segona planta, utilitzada per a tallers educatius i que s’avalua dins el marc del servei educatiu, caldria destacar alguns punts de millora observats. El públic realitza un circuit on primer s’accedeix a la primera planta a través d’unes escales exteriors per sortir posteriorment a través d’una rampa progressiva a través de la instal·lació dels cocodrils. L’accés per a persones amb mobilitat reduïda és diferent al general, efectuant l’entrada i la sortida a través de la instal·lació dels cocodrils. Aquest circuit diferenciat està correctament senyalitzat. Aquesta rampa és molt costeruda i llarga, amb unes pendents sostingudes d’entre el 6,5% i el 9%. Addicionalment el camí és molt estret, no presenta sòcols de protecció laterals i ha de suportar en la pujada, el trànsit de persones a contracorrent. Atès que no es factible la col·locació d’una rampa a les escales exteriors es suggereix el plantejament d’una plataforma elevadora que solucioni aquest problema, amb equipament correcte de les rampes de baixada per la zona dels cocodrils 7.2.5. Micos arborícoles L’accés pels dos extrems està correctament garantit. Cal reforçar la protecció dels desnivells en determinats punts amb sòcols o baranes per evitar caigudes a diferents nivell. Figura 24 Accés al terrari pel públic general, amb indicació d’ alternativa de recorregut accessible A la dreta rampa progressiva de l’àrea dels cocodrils, sense protecció inferior ni passamans normatiu.
 87. 87. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 33 de 65 7.2.6. Casa dels titís – Tritó del Montseny La instal·lació dels titís presenta deficiències en els seus accessos, bé per la presència de paviment irregular (llambordes) en rampa, o per pendents elevades (fora de normativa, entre 9 i 16%) sense elements de protecció ni senyalització entre esglaons i rampes. Addicionalment, s’observa que la informació de les espècies interiors es troba a una alçada massa elevada (per sobre de les gàbies), no recomanable. 7.2.7. Granja i bassa dels amfibis L’accés a la zona de la granja es realitza mitjançant dues rampes de pendents entre el 8 i el 10%, sense barana ni passamà. A l’interior de la instal·lació, es detecta un deficient i perillós estat del paviment, i trams petits de pendents molt elevades (15%), amb alternativa de recorregut accessible. Es pot accedir a l’interior de la instal·lació de les cabres mitjançant una escala; caldria facilitar Figura 25 A dalt, información col·locada en un pla massa elevat per a una correcta lectura i interpretació de qualsevol col·lectiu. A l’esquerra (superior i inferior), rampes d’accés i sortida de la instal·lació, amb mancances de senyalització i pavimentació
 88. 88. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 34 de 65 l’accés a peu pla a l’interior mitjançant un porticó existent que presenta però, un petit graó. 7.2.8. Punt Verd L’espai de sensibilització ecològica del Punt Verd es troba completament adaptat i les activitats que s’hi realitzen al seu interior es troben a unes alçades adequades per a qualsevol tipus de col·lectiu. Figura 26 Diferents deficiències en els paviments de la granja Figura 27 Rampa d’accés a la Granja sense passamans i instal·lació de les cabres, amb l’escala per accedir-hi dins.
 89. 89. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 35 de 65 7.2.9. Terra de dragons L’entrada del recinte es realitza per trams de pendents petites (inferiors a tres metres) però elevades, de valors propers al 15%, dotades de baranes i passamans. El paviment de terra compactada, requereix d’algun reblert puntual per tal de regularitzar la seva superfície. Figura 28 Panells d’informació educatius del Punt Verd, a una alçada adequada Figura 29 A dalt, mancança de terra que origina un desnivell perillós. A l’esquerra (superior i inferior), rampes correctament equipades de la instal·lació terra de Dragons
 90. 90. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 36 de 65 7.2.10. Muntanya de Montserrat (mufló de l’Atlas, de Còrsega i cabra salvatge) Aquest espai presenta unes particularitats tals, d’emulació de l’orografia de la muntanya de Montserrat que fan impossible l’accés per a persones amb mobilitat reduïda (rampes de fins el 14%). Atès el seu futur incert, a l’escassetat d’espècies animals al seu interior i al fet que aquestes siguin observables des d’altres punts del Parc fan que no es plategi l’adaptació d’aquesta instal·lació, d’una complexitat tècnica considerable. Sí que s’hauria de reforçar la senyalització d’instal·lació no adaptada al seu inici i d’alguns desnivells no senyalitzats degudament. 7.2.11. Pingüins Pel que respecta a la part de la instal·lació on es té visió subaquàtica, es recomana reforçar l’equipament de la pendent d’entrada amb la instal·lació de passamans, doncs tot i disposar de zones de descans, es tracta d’una rampa llarga que assoleix valors de fins el 8% de pendent. Figura 30 Rampa d’accés al complex Muntanya de Montserrat, amb desnivell sense protecció Figura 31 Rampa d’accés a l’inferior de la instal·lació dels pingüins, sense equipar amb passamans
 91. 91. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 37 de 65 7.2.12. Tortuga de les Galàpagos L’accés a aquesta instal·lació es realitza mitjançant una rampa curta (de menys de sis metres) al 7,5% de pendent mitjana. Es tracta d’una inclinació que caldria marcar amb baranes doncs no es troba adossada a cap paret vertical. 7.2.13. Mandrils La instal·lació dels mandrils, tot i estar destinada a desaparèixer amb les reformes properes, mereix un comentari, doncs la contemplació dels animals és impossible per part de persones en cadires de rodes, atès la tanca de formigó que l’envolta i el fet que els animals estiguin en un fossar. 7.2.14. Edifici de Direcció Tot i no ser un espai d’imprescindible de necessari accés per al públic, però sí per a bona part dels treballadors del Parc doncs sempre es poden fer les gestions pertinents als punts d’atenció al client, l’edifici de Direcció presenta quatre esglaons a la seva entrada, fàcilment substituibles per una rampa, a través de la ocupació d’un dels parterres laterals. Cal remarcar que existeix una alternativa accessible d’accés per la part posterior de l’edifici tot i que el seu pas està tancat amb clau. L’accés a la primera planta de l’edifici està totalment impedit. 7.2.15. Altres instal·lacions singulars L’Espai Goril·les, l’Aviari, l’Ocellera de Vol, l’Aula Oberta, la Plaça dels Lloros i el Complex dels Felins són espais singulars que s’han considerat perfectament accessibles per a qualsevol col·lectiu. Figura 32 Entrada de l’edifici de Direcció del Zoo de Barcelona
 92. 92. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 38 de 65 7.3.Resum de l’avaluació d’Instal·lacions de les espècies animals MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU AFECT. Observació llunyana dels animals en les instal·lacions a l'aire lliure per obstacles físics Físic 2 Falta de protecció dels vidres de seguretat de les instal·lacions Físic Visual 4 Contrast insuficient de la senyalització del Palmerar Visual 4 Regularitat insuficient dels paviments de Casa dels Titís, Palmerar, Terra de Dragons, Granja i Bassa dels Amfibis Físic 2 Encaminaments sense protegir i d'amplada insuficient al Palmerar Físic 3 Desnivells sense protegir a Casa dels Titís, Munt.Montserrat, Micos Arborícoles Físic 3 Accés difícil a la primera planta del Terrari Físic 4 Manca d'elements de protecció de cadires de rodes davant esquitxades al Delfinari Físic 4 Rampa d'accés al delfinari no normativa Físic 4 Augment de la capacitat de l'accés per a persones de mobilitat reduïda a l'Aquarama Físic 5 Equipament insuficient de les pendents d'accés a Pingüins, Tortuga Galàpagos, Delfinari i Casa dels Titís Físic 2 Accés amb esglaons a l'edifici de Direcció Físic 5 Accés amb escala a l'interior de la instal·lació de les cabres Físic 3
 93. 93. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 39 de 65 Informació i espècies animals a alçades inadequades a la Casa dels Titís Físic 2 Taula 4 Resum de l’avaluació d’Instal·lacions de les espècies animals 8. SERVEIS EDUCATIUS 8.1.Descripció de la situació actual El Zoo, seguint la seva filosofia de sensibilització amb la conservació del món animal, realitza un seguit d’activitats per a infants i nens de totes les edats, coordinades des del Departament Educatiu. Les activitats es duen a terme a les diferents aules per a grups presents a les instal·lacions, la majoria d’elles concentrades a l’edifici del Departament Educatiu, l’accessibilitat de l’accés la al mateix s’ha comentat amb anterioritat. La gran part de les aules es situen a la planta baixa del mateix, i compleixen tots els requeriments d’accessibilitat possibles. Altres elements com per exemple el mostrador d’informació del Departament presenta una altura adaptada per a tots els col·lectius. Existeixen però, dues aules les plantes superiors (una al primer pis i una altra al segon) on només s’hi pot accedir superant un tram d’escales. Figura 33 A l’esquerra, aula adaptada a l’edifici del Departament d’Educació. A dalt, mostrador adaptat del servei d’educació.
 94. 94. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 40 de 65 Existeixen altres aules repartides per tot el recinte: • La sala 120è aniversari a l’aviari i l’aula de l’Espai Goril·les tenen un accés a peu pla perfectament adaptat • L’aula Mira i Toca a la Granja presenta un petit graó a la seva entrada. • L’aula Pintacares de la Granja és completament accessibleaccessible • L’aula Mira i Toca de la segona planta de l’edifici del Terrari, és només accessible des de la primera planta del mateix a través d’escales Figura 34 A l’esquerra, aula de l’Espai Goril·les. A la dreta, graó a l’accés a l’aula Mira i Toca de la Granja
 95. 95. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 41 de 65 Con formato: Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm L’oferta educativa actual té present la majoria de sensibilitats inherents als diferents col·lectius existents. Es realitzen activitats adaptades per a persones amb discapacitats visuals amb material adequat, experiències amb ponis destinades a col·lectius de persones amb discapacitats intel·lectualmentals, etc. La programació concertada de les activitats permet una certa preparació prèvia i redistribució dels espais on es duran a terme les activitats per tal de poder garantir l’accessibilitat total sigui quina sigui la necessitat del col·lectiu que durà a terme les activitats. Així,Aquesta adaptació en recursos físics i humans es manifesta, quan per exemple: • no es programa la ocupació de les aules I i II del Departament d’Educació si existeix algun usuari amb la mobilitat reduïda, • es compta amb voluntariat de suport sota consentiment aprovació de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitats (IMD) en el cas de col·lectius que així ho requereixin per tal de possibilitar la participació de tothom en igualtat d’oportunitats a les activitats educatives, • es traslladen les espècies que formen part de les activitats de Mira i Toca a altres aules accessibles en cas de no poder accedir a la segona planta de l’edifici del Terrari, etc. Cal remarcar en aquest sentit, la tasca que es fa des del Zoo de col·laborar amb diferents associacions per a dissenyar una oferta educativa accessible i satisfactòria per a tothom. Entre d’altres, es treballa coordinadament amb l’ONCE (persones amb discapacitats visuals), amb APANSCE (persones amb discapacitats auditiusauditiva), amb diferents hospitals dins del projecte Dream, etc. Figura 35 A l’esquerra, aula Mira i Toca de la segona planta del Terrari. A la dreta, escala d’accés a l’aula, des del primer pis del Terrari
 96. 96. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 42 de 65 Tabla con formato Tabla con formato 8.2.Oportunitats de millora Com s’ha comprovat, es dona servei a qualsevol tipus de col·lectiu mitjançant una adaptabilitat de condicionants i a la flexibilitat que ofereixen les diferents instal·lacions per a realitzar activitats educatives al Zoo. És important doncs, seguir en la línia d’ampliar el ventall d’activitats disponibles, més enllà de procedir a l’adaptació arquitectònica d’aquelles aules de l’edifici del Departament Educatiu que no ho estan com de l’accés a la segona planta de l’edifici del Terrari, doncs no s’observen problemes d’aforament general de les aules com per haver de plantejar-s’ho. Una petita actuació necessària és l’eliminació del graó d’entrada de l’aula del Mira i Toca de la granja, que evita un accés a peu pla a les instal·lacions. També caldria considerar l’adopció de sistemes d’audició magnètica per a persones usuàries d’audiòfons, en la línia dels proposats a les guixetes, per poder seguir les explicacions del professorat de forma correcte. Per últim, es podria modificar el contrast existent entre els paraments i les portes de les entrades de l’aula de l’Espai Goril·les i el Mira i Toca de la Granja, doncs aquests són pràcticament iguals i no es diferencien de manera satisfactòria. 8.3.Resum de l’avaluació de serveis educatius MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Manca d'accessibilitat a les aules de plantes superiors de l'Edifici del Departament d'Educació Físic 5 Manca d'accessibilitat a l'aula Mira i Toca de la planta segona del Terrari Físic 5 Manca d'accessibilitat a l'aula Mira i Toca de la Granja Físic 4 Absència de reforç auditiu durant les explicacions de monitors / professorat Auditiu 2
 97. 97. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 43 de 65 Falta de contrast entre paraments i portes a l’aula de l’Espai Goril·les i del Mira i Toca de la Granja Visual 3 Taula 5 Resum de l’avaluació de serveis educatius
 98. 98. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 44 de 65 9. SERVEIS COMPLEMENTARIS: RESTAURACIÓ, CAMBRES HIGIÈNIQUES I ALTRES 9.1.Restauració i pícnic La restauració s’ofereix en diferents espais repartits per l’interior del parc, de diferents tipologies segons el tipus de client a qui es vol donar servei. A continuació es detallen les característiques i l’accessibilitat dels diferents espais de restauració del Parc: • 7 quioscos d’snacks, dolços i sucs (sota les marques Zoodolç, Natural i la Cabana), dels quals tots, excepte el Natural de l’entrada de Wellington i La Cabana del Parc Infantil, presenten obstacles per al seu accés, en forma d’esglaons. • 4 establiments de cafeteria, entrepans i menjar ràpid divers (sota les denominacions les Àguiles, la Sabana, el Terrari i la Granja), d’accessibilitat garantida fins al punt de servei, excepte en el cas de les Àguiles, que s’han de superar diversos trams d’escales. • 1 establiment de menú - autoservei (la Granja), l’accessibilitat del qual es veu compromesa per un petit esglaó a cadascun dels seus accessos. • 1 espai de restauració i celebracions especials (la Carpa, a la DonaDama del Paraigües), amb un accés en rampa assumible del 8% en menys de 6 metres, però sense la barana pertinent. A més, la porta d’accés obre cap enfora, fet que obligaria a disposar d’un espai pla de com a mínim 1,20m de longitud.. • En tots els espais de restauració anteriorment esmentats, els taulells d’atenció al client es situen a una alçada massa elevada com per ser accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Figura 36 Rampa d’accés a l’espai de la Carpa
 99. 99. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 45 de 65 Existeixen nombroses àrees de pícnic disseminades pel Parc, l’accés de les quals es troba adaptat, doncs es troben sovint als mateixos itineraris de pas. Aquestes àrees consten únicament d’un seguit de taules per al consum d’aliments. El mobiliari d’aquestes àrees acostuma a ser de la mateixa tipologia que el present a la majoria de punts de restauració per al consum dels aliments adquirits en ells. Tot i existir-hi diferents models, la gran majoria tenen l’estructura de ferro inferior just al marge del volum de la taula, fet que impedeix un correcte encaix de les cadires de rodes. No es detecten tampoc taules les bancades de les quals tinguin reposa esquenes. Figura 37 Diferents punts de restauració del Parc on s’observen les mancances comentades anteriorment: esglaons per accedir-hi, mostradors amb alçada incorrecte,etc.
 100. 100. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 46 de 65 Cal afegir a l’anteriorment esmentat que, tant la zona de pícnic annexa a l’espai dels felins, com la situada davant del terrari són completament inaccessibles, doncs es troben en culs de sac als quals s’hi accedeix a través de trams d’escales. d’almeny També s’ha detectat la presència d’un espai de màquines autoservei d’alimentació i begudes a l’entorn de l’entrada de Wellington no accessible, atès que hi ha un esglaó considerable per poder-hi accedir. Figura 38 Diferents models de taules de pícnic no accesibles existents al Parc Figura 39 Accés a la zona de pícnic de l’espai dels felins
 101. 101. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 47 de 65 9.2.Cambres higièniques Existeixen 8 zones de cambres higièniques (lavabos) repartides per les instal·lacions del Parc, el grau d’adaptació dels quals es llista a continuació: • Departament d’Educació: accessible • Dofinari: accessible • Interior de la Carpa: accessible • Terrari: no adaptat • Entrada Wellington: accessible • Granja: no adaptat • Mira i toca (granja) i Punt Verd: accessibles però no oberts al públic en general Es considera que la dotació de lavabos adaptats entre el total és correcte, tot i això, no es senyalitza enlloc més que a la porta d’entrada dels lavabos si estan adaptats o no, i caldria incorporar aquesta informació a la senyalització general del Parc. Addicionalment, calCal recomanar també, la substitució de les portes d’accés als lavabos adaptats, que actualment obren cap endins (excepte els ubicats al Figura 40 Esglaó a l’accés de la zona de màquines d’autoservei de l’entrada de Wellington
 102. 102. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 48 de 65 carrer Wellington i al Mira i Toca de la Granja) per portes que obrin en direcció contrària, o bé per portes corredisses. També s’ha trobat que, en determinades ocasions, la distribució dels elements interiors de la cambra no és l’adequada per facilitar-ne un correcte ús i maniobrabilitat, i que els elements de mobiliari no tenen el disseny, dimensions i alçades adequades per a l’ús de qualsevol col·lectiu. Figura 41 Cambres higièniques adaptades de delfinari i Punt Verd (adalt) amb l’obertura de portes cap a l’interior. Lavabo de l’entrada de Wellington (Esquerra) correctament accesible amb l’obertura cap enfora.
 103. 103. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 49 de 65 Con formato: Sin subrayado, Color de fuente: Automático 9.3.Altres elements del Parc Es detecta la presència de fonts d’aigua potable repartides pel Parc sense adaptar la majoria, ni per les seves dimensions ni per l’accés a elles. S’està procedint a la substitució d’aquestes per d’altres models adaptats (ubicades a l’entrada de Wellington, i a la Granja, tot i no poder accedir a aquesta darrera). Existeixen al Parc tòtems informatius on poder efectuar reclamacions i suggeriments sobre diversos aspectes del Parc. Les dimensions i disposicions dels elements dels mateixos no compleixen amb els estàndards d’accessibilitat per a persones amb cadira de rodes, especialment en el que es troba sobre una pendent a la zona de la Granja. Figura 42 Model de font adaptat (esquerra, a la Granja) i sense adaptar (dreta, zona DonaDama del Paraigües), ambdós inaccesibles per la presència de graons
 104. 104. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 50 de 65 De manera general, la presència de bancs als espais oberts del recinte no és l’adequada, existint zones àmplies sense possibilitat de descans. Aquest fet és de notable incidència en àrees annexes a instal·lacions on es puguin formar cues, tals com les guixetes, el Delfinari o l’Aquarama.Pel que respecta a les botigues de records del Zoo, la situada a l’entrada del Carrer Wellington presenta problemes d’espai i maniobrabilitat al seu interior per a persones que es desplacen en cadira de rodes. 9.4.Resum de l’avaluació de Serveis Complementaris: restauració, cambres higièniques i altres MANCANÇA DETECTADA COL·LECTIU AFECTAT GRAU D'AFECTACIÓ Accés impedit a la restauració i màquines autoservei Físic 2 Figura 43 Tòtem de suggeriments no accessible Figura 44 Botiga de l’entrada del Carrer Wellington
 105. 105. Accessibilitat universal al Zoo de Barcelona Auditoria interna Gener Febrer 2014 Pàgina 51 de 65 Mostradors del serveis de restauració a una alçada massa elevada Físic 2 Taules de pícnic no accessibles Físic 2 Fonts no accessibles, en accés i disseny Físic 3 Manca d'espai en lavabos accessibles per portes que obren cap endins Físic 3 Mobiliari amb disseny, dimensions i alçades no adequades als lavabos adaptats Físic 2 Tòtems de suggerències no accessibles Físic 4 Absència de bancs de repòs en determinats punts de les instal·lacions Físic 3 Poc espai interior a la botiga de Wellington que impedeix la maniobrabilitat Físic 4 Taula 6 Resum de l’avaluació de Serveis Complementaris: restauració, cambres higièniques i altres Tabla con formato Tabla con formato

×