Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
18 de març del 2014
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Casals i ludoteques infantils: nivell d'adequació al
mode...
JUSTIFICACIÓ
01
2
3
El novembre del 2010 s’aprova el Model de casals i
ludoteques infantils municipals.
El PAM 2012-2015, a l’objectiu de ci...
02
4
PROCÉS DE TREBALL
5
1. DEFINICIÓ DELS ESTANDARS A ANALITZAR
2. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DELS DISTRICTES
3. ANALISI DE LA INFORMACIÓ.
03
6
ESTANDARS ANALITZATS.
7
1. Ràtios de professionals per número de nens: 24 infants de 4 a 12 anys/dos
professionals; 24 infants de 0 a 3 anys aco...
8
6. Serveis bàsics
Serveis bàsics en ludoteques Serveis bàsics en casals infantils
Joc lliure Activitats en grup
Joc i ac...
7. Categories professionals ( model) : Nº professionals. Mínim dos persones.
Coordinador del servei: categoria mínima: coo...
04
10
ANALISI DE LES DADES: ELS
RESULTATS DE CIUTAT
11
De l’estudi realitzat, cada districte disposa d’un informe que representa una
instantània de l’estat de cada equipament...
05
12
ANALISI DE LES DADES: ELS
RESULTATS PER ESTÀNDARS
13
Estàndards amb un nivell d'excel·lència en el
compliment.
RATI DE PROFESSIONAL PER INFANT
METRES QUADRATS MÍNIMS. Cap p...
14
Els estàndards amb un nivell d’acompliment notable.
SERVEIS QUE ES PRESTEN: 39 equipaments adaptats al 100%.
DISTRIBUCC...
15
Els estàndards a millorar:
CATEGORIES PROFESSIONALS 25 equipaments adaptats
HORARIS 25 equipament adaptats.
Els estànda...
16
L’ estàndard a repensar: Les quotes
Hi ha una important diversitat en les quotes en els equipaments
infantils municipal...
06
17
CONCLUSIONS I PROPOSTES
18
I. El nivell d’adaptació dels casals i ludoteques al model municipal es
molt alt (94,05%) .
II. Tots els equipaments qu...
19
IV. El model de Casal i ludoteques està definit i consolidat. Cal avançar en
dos aspectes:
Una proposta tarifaria comú,...
07
20
DADES DELS CASALS I LUDOTEQUES
41 barris de la ciutat tenen un casal o ludoteca pública. Hi ha barris que tenen més d’un:
Gòtic, El Carmel i Sant Martí d...
L’ oferta de places es molt variada: Des d’equipaments que fan grups on els infants hi
assisteixen 4 o 5 dies setmanals (7...
Quan parlem d’inscrits estem parlant de nens diferents que s’han beneficiat del
servei, independentment del nombre de vega...
Informe Casals i Ludoteques infantils: nivell d'adequació al model
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe Casals i Ludoteques infantils: nivell d'adequació al model

668 views

Published on

Informe Casals i Ludoteques infantils: nivell d'adequació al model presentat a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe Casals i Ludoteques infantils: nivell d'adequació al model

 1. 1. 18 de març del 2014 Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Casals i ludoteques infantils: nivell d'adequació al model Comissió Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 2. 2. JUSTIFICACIÓ 01 2
 3. 3. 3 El novembre del 2010 s’aprova el Model de casals i ludoteques infantils municipals. El PAM 2012-2015, a l’objectiu de ciutat 1.3. recull com a actuació: “Analitzar els estàndards de qualitat de cadascun dels casals i de les ludoteques municipals i de l’estat d’acompliment sobre el model aprovat i posta en marxa de les millores possibles per aconseguir els estàndards previstos”
 4. 4. 02 4 PROCÉS DE TREBALL
 5. 5. 5 1. DEFINICIÓ DELS ESTANDARS A ANALITZAR 2. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DELS DISTRICTES 3. ANALISI DE LA INFORMACIÓ.
 6. 6. 03 6 ESTANDARS ANALITZATS.
 7. 7. 7 1. Ràtios de professionals per número de nens: 24 infants de 4 a 12 anys/dos professionals; 24 infants de 0 a 3 anys acompanyats d’un familiar/dos professionals. 2. Horaris: ( segons model) mínim 15 hores setmanals ( 3 h/dia) de dilluns a divendres 3. Metres quadrats mínims : Decret estipula que l’espai útil per al joc de la ludoteca ha de ser de 50 m2 mínim. 4. Espais. zona d’acollida, espai/s de jocs, àrea d’administració i gestió, magatzem, sanitaris, pati o lloc exterior proper on sortir a jugar. 5. Identificació. Casals infantil o Ludoteca infantil. En cas que l’equipament inclogui els serveis complementaris (ludoteca de petita infància o projecte 12- 16) la identificació farà constar tots els serveis)
 8. 8. 8 6. Serveis bàsics Serveis bàsics en ludoteques Serveis bàsics en casals infantils Joc lliure Activitats en grup Joc i activitats dirigides Activitats dirigides i Centres d’interès Espais berenar Espai berenar Jocs i activitats a l’aire lliure Jocs i activitats a l’aire lliure Activitats d’interrelació amb les famílies Activitats d’interrelació amb les famílies Activitats d’interrelació amb l’entorn Activitats d’interrelació amb l’entorn Tallers Sortides
 9. 9. 7. Categories professionals ( model) : Nº professionals. Mínim dos persones. Coordinador del servei: categoria mínima: coordinador de projecte. Monitor coordinador d’activitats o grups. Categoria mínima coordinador d’activitats. Titulació mínima grau superior de la família professional dels serveis socioculturals i a la comunitat. Es defineix categoria perquè cada una d’ella té formació mínima associada. 8. Població destinatària. Prioritàriament de 4 a 12 anys. Els menors de 4 anys han d’anar acompanyats per les famílies. 9. Distribució places. model recomana que els infants hi assisteixin, en funció de la seva edat, entre 1 i tres dies a la setmana. 10. Ràtio infant/m2. El decret estableix un mínim de 2,5m2 per infant. El model 3 m2/infant 9
 10. 10. 04 10 ANALISI DE LES DADES: ELS RESULTATS DE CIUTAT
 11. 11. 11 De l’estudi realitzat, cada districte disposa d’un informe que representa una instantània de l’estat de cada equipament en relació al grau de compliment dels estàndards analitzats del model a juliol del 2013 i el percentatge mig global de cada Districte. Les resultats en l’àmbit de la Ciutat són: 44 equipaments analitzats. 9 equipaments adaptat al 100% Un compliment mig del 94,05%. 30 equipaments igual o per sobra de la mitjana
 12. 12. 05 12 ANALISI DE LES DADES: ELS RESULTATS PER ESTÀNDARS
 13. 13. 13 Estàndards amb un nivell d'excel·lència en el compliment. RATI DE PROFESSIONAL PER INFANT METRES QUADRATS MÍNIMS. Cap per sota dels 50 m2 RATI NEN/M2. Entenem per un nivell d’excel·lència els estàndards que tots els equipaments els compleixen en un 100%.
 14. 14. 14 Els estàndards amb un nivell d’acompliment notable. SERVEIS QUE ES PRESTEN: 39 equipaments adaptats al 100%. DISTRIBUCCIÓ DE PLACES 37 equipaments adaptats al 100% IDENTIFICACIÓ 35 equipaments adaptats al 100% POBLACIÓ DESTINATÀRIA 34 equipaments adaptats al 100% ESPAIS 33 equipaments adaptats al 100% Entenem com a nivell compliment notable, aquests estàndards en el que el 75% dels equipaments analitzats estan adaptats al 100%
 15. 15. 15 Els estàndards a millorar: CATEGORIES PROFESSIONALS 25 equipaments adaptats HORARIS 25 equipament adaptats. Els estàndards a millorar són aquells que els equipaments que els compleixen al 100% son menys del 75%.
 16. 16. 16 L’ estàndard a repensar: Les quotes Hi ha una important diversitat en les quotes en els equipaments infantils municipals que oscil·len entre els 0 i 10 euros al mes. El model va establir una quota de 10 euros al mes. Aquesta quota unificada es va fer en un moment socioeconòmic molt diferent de l’actual. Ara cal repensar amb paràmetres diferents: No renunciar a unificar les quotes per coherència i equitat entre els ciutadans, però cal fer una proposta que sorgeixi de: L’estudi dels costos Que tingui en compte la realitat socioeconòmica dels barris. Que estigui treballada amb els Districtes, òrgans que gestionen la majoria dels equipaments infantils de la Ciutat. Que inclogui un procés d’adaptació a les directrius de l’Ajuntament en termes de tarifes i preus.
 17. 17. 06 17 CONCLUSIONS I PROPOSTES
 18. 18. 18 I. El nivell d’adaptació dels casals i ludoteques al model municipal es molt alt (94,05%) . II. Tots els equipaments que utilitzen la denominació ludoteca estan acreditades per la Generalitat de Catalunya i per tant en normativa. III. Pel nivell d’impacte sobre el ciutadà i sostenibilitat, entenem que caldria prioritaritzar les adaptacions en relació a: La identificació. Evitar la confusió ciutadana amb nombroses manera d’identificar un equipament. La Distribució de places. Si es fan com a mínim dos grups permet que els equipaments puguin ser gaudit per un major nombre d’infants.
 19. 19. 19 IV. El model de Casal i ludoteques està definit i consolidat. Cal avançar en dos aspectes: Una proposta tarifaria comú, consensuada, que tingui en compte l’anàlisi de costos, la realitat territorial i les directrius de l’Ajuntament en termes de tarifes i preus. Un sistema d’informació comú per tota la ciutat: indicadors i sistema de recollida. Per treballar aquest dos aspectes està previst la constitució d’una comissió al març del 2014, formada per representants dels Districtes, de l’ Àrea de Economia i empresa , del IMI, la Gerència adjunta coordinació territorial de la Gerència de Recursos i l’Àrea de QVIE que vetllarà pel treball tècnic i la presa de decisions consensuada.
 20. 20. 07 20 DADES DELS CASALS I LUDOTEQUES
 21. 21. 41 barris de la ciutat tenen un casal o ludoteca pública. Hi ha barris que tenen més d’un: Gòtic, El Carmel i Sant Martí de Provençals. 7 barris, més, tenen cobertura al menys de centre obert de la xarxa. 2 barris no es programable un equipament infantil tenint en compte que la població de 4 a 12 anys es menor de 100 infants. 4 barris per les seves característiques socioeconòmiques , no s’ha detectat demanda ni necessitat: Pedralbes, Tres Torres, El Putxet i Farró, Sant Gervasi-Bonanova. 19 barris en els que hi ha projectes d’educació en el temps lliure per infants situats en equipaments municipals: casals de barri, ciberaules, centres cívics i altres, en formats diferents al d’equipament, encara que no hi hagi equipaments públics específics d’infància. Set d’aquest barris tenen una població de 4 a 12 anys per sota d’1000 infants. 21 Equipaments i barris
 22. 22. L’ oferta de places es molt variada: Des d’equipaments que fan grups on els infants hi assisteixen 4 o 5 dies setmanals (7 equipaments), fins l’altre extrem, on l’accés es lliure en funció de disponibilitat ( 8 equipaments). La resta fan grups de 1, 2 o 3 dies de la setmana. 22 L’ Oferta Segons dades dels Districtes, s’han ofert 3.791 places en Casals o ludoteques PÚBLIQUES. Si sumem els Centres Oberts, el nombre de places és de 5181, que representa el 4,36 % de la població de 4 a 12 anys de la ciutat. (118.805 infants segons dades del Padró Municipal a 30-06-2012)
 23. 23. Quan parlem d’inscrits estem parlant de nens diferents que s’han beneficiat del servei, independentment del nombre de vegades que utilitzen l’equipament. 23 La Inscripció Al 2013 als Casals i ludoteques públiques de la Ciutat s’hi van inscriure 4599 infants el que representa el 3,88 % de la població de 4 a 12 anys que hi havia a la Ciutat al padró de juny 2012. Si sumem el número d’inscrits als centres oberts de la xarxa municipal el total de beneficiaris dels equipaments infantils ha estat de 6696 infants, el que representa el 5,63 % de la població de 4 a 12 anys de la ciutat. (118.805 infants segons dades del Padró Municipal a 30-06-2012).

×