Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SSTG Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat Abril 2014

397 views

Published on

Resum de la Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat del Districte de Sarrià-Sant Gervasi celebrada el 22/04/14.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SSTG Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat Abril 2014

 1. 1. Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat Dimarts, 22 d’abril de 2014
 2. 2. Ordre del dia Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 2 Ordre del dia 1. Consulta per a la reforma del tram nord de Major de Sarrià. 2. Pla de Turisme de Districte. 3. Projecte Govern Obert. 4. Precs i preguntes. Ordre del dia
 3. 3. Consulta per a la reforma del tram nord de Major de Sarrià 01 3 Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 4. 4. 4 Consulta per a la reforma del tram nord de Major de Sarrià Arranjar el carrer i donar més espai a les persones. Proposta de fer una consulta perquè els ciutadans i ciutadanes contribueixin a la definició del futur del tram nord de Major de Sarrià. Consensuar:  l’abast territorial de la consulta  qui ha de ser consultat  com es farà la consulta  proposta de calendari Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 5. 5. 5 C/ Hurtado
 6. 6. Pla de Turisme de Districte 02 6 Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 7. 7. 7 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 1. Creixement accelerat de l’oferta i la demanda (sobretot en els últims 20 anys) Més de 25 milions visitants/any 7,5 milions són turistes Turistes i pernoctacions en hotels 7.440.113 15.931.932 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Turistes Pernoctacions Font: Turisme de Barcelona
 8. 8. 8 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 2. Desestacionalització de l’activitat turística La tendència és que el Turisme es reparteix més equitativament entre els 12 mesos de l’any (no només es concentra en els mesos d’estiu). Estacionalitat dels turistes en hotels 100 200 300 400 500 600 700 800 900 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 2008 2009 2010 2011 2012 Font:Turisme de Barcelona
 9. 9. 9 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 3. Importància del turisme internacional Més del 78 % del turisme és internacional. Entre 2010 i 2012 el pes del turisme internacional ha augmentat aproximadament un 6%. Nacionalitat dels turistes en hotels (%) 72,3 76,4 78,2 27,7 23,6 21,8 2010 2011 2012 Internacional Estat Espanyol Font: INE
 10. 10. 10 Característiques del turisme a Barcelona Pla de Turisme de Districte Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 4. Concentració territorial Ús abonaments metro HolaBCN Font: TMB Elaboració: Ajuntament Barcelona L’objectiu del nou Pla de Turisme és redistribuir els visitants per tots els districtes i descongestionar, així, de visitants els espais més cèntrics i emblemàtics. • Ciutat Vella • Eixample
 11. 11. 11 Objectius de la Mesura de Govern Pla de Turisme de Districte Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014  Promoure el turisme com a motor de creixement de l’activitat econòmica als barris, afavorint un repartiment més homogeni de la riquesa generada.  Esponjar les zones amb més pressió turística.  Identificar i promoure actius als barris i districtes per tal de generar i dinamitzar nous fluxos turístics a tota la ciutat. Crear els PIT (Punt d’Interès Turístic).  Hem d’ensenyar als turistes una Barcelona diferent!!!
 12. 12. 12 Pla de Turisme de Districte Sarrià-Sant Gervasi Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 13. 13. Projecte Govern Obert 03 13 Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 14. 14. 14 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014  En el Consell Plenari Municipal de 28 de febrer de 2014 es va presentar la “Mesura del Govern Obert de Barcelona”.  El projecte de Govern Obert es defineix com aquell que té accessible la seva informació bàsica, que estableix espais de col·laboració i que interacciona amb la ciutadania.
 15. 15. 15 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 Govern Obert Open Data Participació CiutadanaTransparència COL·LABORACIÓ
 16. 16. 16 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 De “Governar per a les persones” a “Governar amb les persones”
 17. 17. 17
 18. 18. 18 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 19. 19. 19 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 20. 20. 20 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014
 21. 21. 21 Projecte Govern Obert Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014 Més informació a www.bcn.cat/governobert
 22. 22. Precs i preguntes 04 22 Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat | 22 d’abril de 2014

×