Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016

958 views

Published on

Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016. Presentat en roda de premsa el dimecres 22 de juny de 2016.

Published in: News & Politics
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016

 1. 1. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Catàleg d’actuacions d’estiu de l’any 2016 Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic22 de juny de 2016
 2. 2. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ÍNDEX 1. Valor social de les actuacions d’estiu 2016. 2. Comparatiu obres d’estiu (període 2011 ‐ 2016). 3. Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2016 4. Plànols de les actuacions d’estiu. 5. Fitxes d’actuacions del catàleg d’estiu 2016. a. Urbanitzacions. b. Infraestructures ferroviàries. c. Infraestructures viàries. d. Infraestructures de serveis. e. Millores a la mobilitat.
 3. 3. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 1. Valor social de les actuacions d’estiu 2016
 4. 4. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2016 • Actuacions de millora de la qualitat de l’espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat. • Execució d'obres a l’estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat viaria, amb poca activitat docent i esportiva. • Menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes. • Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. • Finalització de noves urbanitzacions que milloren la qualitat i la mobilitat als barris: c. Melcior de Palau, c. Corral, c. Pedraforca i c. Borriana. • Es millora la seguretat viària de les calçades per al transport públic i privat de la xarxa bàsica i local, actuant en les obres de pavimentació de calçades i àmbits de carrils d'autobusos. • Millora de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport públic col∙lectiu, col∙locació d'ascensors a les estacions de Putxet, Sarrià i Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 5. 5. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2016 • Garantir la qualitat dels subministraments urbans: Finalització de la línia elèctrica d'Alta Tensió que uneix les subestacions Collblanc – Trinitat i fa menys vulnerable la ciutat en front d'una fallida del sistema elèctric, així com reparacions importants de les xarxes primàries d'aigua potable i gas. Així mateix com desenvolupar la xarxa de climatització fins al Hospital del Mar. • Millora de la salubritat i del medi ambient i reducció dels riscos d'enfonsament amb actuacions de reparació de la xarxa de clavegueram, reparant col∙lectors, com és el cas del carrer Balmes, del Passeig de Sant Joan Bosco i del c. Muntaner • Millores en la mobilitat i seguretat de la ciutat en l’execució de millores de la infraestructura semafòrica de diverses cruïlles, nous carrils bicicleta (Travessera de Gràcia – Marina‐ Cartagena, c. Numància i a l’av. Diagonal cap a Esplugues del Llobregat) i posada en funcionament de les proves del nou autobús elèctric.
 6. 6. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 2. Comparatiu obres d’estiu (període 2011 - 2016).
 7. 7. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Comparatiu del període 2011 al 2016 TOTAL ACTUACIONS * Previsió a 22 de juny de 2016 OBRES D'ESTIU (No computen les pavimentacions) PAVIMENTACIONS PAVIMENTACIONS (m²) 2015201320122011 20162014 * 2016 2016
 8. 8. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 3. Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2016.
 9. 9. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016 A. URBANITZACIONS a.1 Re urbanització de la Travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el c. Escorial. a.2 Re urbanització i infraestructura del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao. a.3 Urbanització del c. Melcior de Palau. a.4 Re urbanització del c. Corral. a.5 Urbanització del c. Pedraforca. a.6 Urbanització del c. Borriana. B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES b.1 Adaptació a la normativa d’accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC b.2 Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Sarrià dels FGC. b.3 Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl. Catalunya dels FGC. C. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES c.1 Túnels viaris de la plaça de les Glories Catalanes: c.1.1 Continuïtat de les fases en afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs. c.1.2 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz – Independència. c.2 Pavimentacions c.2.1 Pavimentacions de Rondes: c.2.1.1 Pavimentació de la Ronda Litoral sentit Llobregat entre el pk 11+000 i el pk 11+300. c.2.1.2 Neteja ordinària dels túnels de la Ronda de Dalt (B‐20) i de la Ronda Litoral (B‐10). c.2.2 Pavimentacions de ciutat. c.3 Estructures Vials. c.3.1 Reparació de juntes de paviments.
 10. 10. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016 D. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS d.1 Infraestructures elèctriques: d.1.1 Treballs de finalització de la infraestructura elèctrica de la línia d’Alta Tensió Collblanc – Trinitat. d.1.2 Actuacions de xarxa elèctrica vinculades al desmantellament de la Sots Estació de Poblenou. d.2 Infraestructures d’aigua potable: d.2.1 Renovació de la vàlvula Ø700 al pg. de la Vall d’Hebron amb el c. Arquitectura. d.2.2 Treballs de substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184. d.2.3 Treballs de substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198. d.3 Infraestructures de gas: d.3.1 Substitució de vàlvula de gas a la Gran Via de Carles III amb la Travessera de les Corts. d.3.2 Renovació del pou de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm 7‐9. d. 4 Infraestructures de climatització: d.4.1 Escomesa de xarxa de fred i calor (Districlima) per a l'Hospital del Mar. d.5 Infraestructures de sanejament: d.5.1 Rehabilitació del clavegueram del pg. de Sant Joan Bosco (Vergós – pl. Prat de la Riba). d.5.2 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes (París – Rosselló). d.5.3 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner en l'entroncament amb el c. Mallorca. d.5.4 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner núm. 68‐70. d.5.5 Clavegueram a l’av. Mare de Déu del Lorda (Panamà – camí de Mare de Déu del Lorda). d.5.6 Actuacions de reparació de tapes de clavegueram en vies amb mobilitat important. d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram. d.6 Infraestructures de serveis 22@: d.6.1 Treballs de creuament de serveis de climatització RPRSU al pont del c. Almogàvers – Zamora.
 11. 11. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016 E. MILLORES A LA MOBILITAT e.1 Millora d’infraestructura semafòrica en cruïlles. e.2 Talls de servei de la xarxa ferroviària. e.2.1 Tall del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. e.3 Carrils Bicicleta. e.3.1 Carril bicicleta a Travessera de Gràcia – Marina – Cartagena. e.3.2 Carril bicicleta al c. Numància (av. Diagonal – pl. Països Catalans). e.3.3 Carril bicicleta de l’av. Diagonal cap a Esplugues del Llobregat . e.4 Altres afectacions a la mobilitat. e.4.1 Finalització d’obra per a fase de prova d'autobús elèctric (Pantograf del Cisell ‐ pl del Nou).
 12. 12. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 4. Plànols de les actuacions d’estiu.
 13. 13. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Plànol d’actuacions d’estiu 2016
 14. 14. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Plànol actuacions d’estiu 2016 amb obres actuals 
 15. 15. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 5. Fitxes d’actuacions del catàleg d’estiu 2016.
 16. 16. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT A. Urbanitzacions
 17. 17. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 Obra municipal Obra no municipal ACTUACIÓ INICI FINAL a.1 Re urbanització de la Travessera de Dalt 31/10/15 15/05/17 a.2 Re urbanització del c. Pere IV 14/05/16 14/04/17 a.3 Urbanització del c. Melcior de Palau 13/01/16 12/07/16 a.4 Urbanització del c. Corral 25/01/16 25/08/16 a.5 Urbanització del c. Pedraforca 30/11/15 31/08/16 a.6 Urbanització del c. Borriana 30/05/16 30/09/16 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 AGOST SETEMBRE 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 05 ‐ 11 12 ‐ 18 a. URBANITZACIONS JUNY JULIOL
 18. 18. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.1 Urbanització de la Travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el c. Escorial PROMOTOR BIMSA DISTRICTE GRÀCIA  DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres de remodelació de la Ronda del Mig (Travessera de Dalt) amb l’objectiu de donar continuïtat a la urbanització global de la ronda del Mig. Aquesta actuació suposarà un guany d'espai per als vianants i una millora de la connexió entre les dues bandes de la Travessera de Dalt. També s'instal∙la la xarxa de recollida pneumàtica de residus i es renova el mobiliari urbà i l'enllumenat. La superfície total d’urbanització és de 21.440 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç de les tasques d’urbanització corresponents al costat muntanya de la Travessera de Dalt (fase 2) en l’àmbit de la Travessera de Dalt entre la pl. Lesseps i el c. Escorial. L’objectiu és el canvi de fase al costat mar (fase 3) en l’àmbit de la Travessera de Dalt entre la pl. Lesseps i el c. Escorial (es preveu a primers del mes d’octubre de l’any 2016). AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del costat muntanya de la Travessera de Dalt, entre el c. Escorial i el c. de la Mare de Déu del Coll, traslladant el trànsit cap al costat mar de la Travessera. ‐ La circulació del sentit Besòs de la Travessera de Dalt en l’àmbit dels treballs es mantindrà en l’actual emplaçament, i el sentit Llobregat de la circulació es desplaçarà cap a l’àmbit central de la Travessera de Dalt, mantenint en tot moment dos carrils de circulació per cada sentit de circulació. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Obra implantada JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Re urbanització de la Travessera de Dalt 31/10/15 15/05/17 Implantació Fase 2
 19. 19. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT Fotografies de l’estat actual de les obres a.1 Urbanització de la Travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el c. Escorial
 20. 20. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.2 Re urbanització i infraestructura del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANT MARTÍ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres de re urbanització del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao amb l’objectiu de dotar‐lo d'un caràcter cívic, reforçant l'articulació entre espai públic, equipaments i peces patrimonials. El projecte proposa pacificar la circulació de vehicles, reduint l’aparcament en superfície, implantant un carril bicicleta segregat, ampliació de les voreres, creació de nous espais d’estada, millora de l’enllumenat, el clavegueram, xarxa de reg, xarxa de recollida pneumàtica, mobiliari urbà etc. La superfície total d’urbanització és de 13.549 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç de les tasques d’urbanització corresponents al costat mar del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao Afectacions transversals al c. Pere IV (amb el c. Roc Boronat, c. Llacuna i c. Bilbao) AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del costat mar del c. Pere IV, entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao, mantenint  un únic  carril de circulació en sentit Besòs i anul∙lant el sentit Llobregat del c. Pere IV. ‐ Ocupació del costat mar del c. Almogàvers , mantenint un únic carril de circulació en sentit  Llobregat. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Urbanització del c. Pere iV (Roc Boronat – Bilbao) 14/05/16 14/04/17 Implantació Fase 2 Àmbit d’obra Obra implantada Afectacions transversals
 21. 21. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.2 Re urbanització i infraestructura del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao Fotografies de l’estat actual de les obres
 22. 22. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.3 Urbanització del c. Melcior de Palau PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANTS ‐ MONTJUÏC DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’urbanització del c. Melcior de Palau, entre el c. Joan Güell i el c. Comtes de Bell‐Lloc. El projecte preveu millorar l’accessibilitat del mateix, transformant la secció actual amb calçada segregada a una plataforma única asimètrica, amb una zona de pas exclusiu de vianants i una zona mixta de vianants i vehicles. Es realitzarà un nou col∙lector, nova xarxa de reg, renovació de la xarxa d’enllumenat, nova xarxa IMI, soterrament de les línies elèctriques i comunicacions, plantació d’arbrat i col∙locació d’elements de mobiliari urbà. La superfície total d’urbanització és de 3.300 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per finalitzar la urbanització del c. Melcior de Palau entre el c. Joan Güell i el c. Comtes de Bell‐Lloc en el termini previst i acordat en el Comitè d’Obres i Mobilitat. La fase 1 dels treballs d’urbanització del c. Melcior de Palau entre el c. Joan Güell i el c. Alcolea esta finalitzada Actualment s'està treballant en la fase 2 de la urbanització del c. Melcior de Palau entre el c. Alcolea i el c. Comtes de Bell‐lloc. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐Ocupació del carrer Melcior de Palau per meitats de carrer, mantenint en tot moment una de  les dues voreres i un carril de circulació lliure d’accés exclusiu per a  veïns,  serveis i emergències Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Obra implantada JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Urbanització del c. Melcior de Palau 13/01/16 12/07/16 Fases d’obra Fase 1 Fase 2 FINALITZAT EN EXECUCIÓ
 23. 23. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.4 Re urbanització del c. Corral PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANTS ‐ MONTJUÏC DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la re urbanització del c. Corral i l’execució d’un nou tram central del carrer que connecti els dos trams actualment existents del carrer. L’actuació engloba la totalitat de l’enderroc del tram urbanitzat entre el c. Mossèn Amadeu Oller fins al c. Tort, amb l’objectiu de modificar la rasant, l’amplada de la plataforma (de 8 metres a 12 metres) i l’eix del carrer actual. L’actuació engloba, a més, la totalitat de l’execució d’afectacions de serveis, nous ferms, jardineria, drenatge superficial i execució de nou col∙lector, enllumenat públic i elements d’urbanització diversos. La superfície total d’urbanització és de 4.680 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la finalització de la re urbanització del c. Corral en el termini previst i acordat en el Comitè d’Obres i Mobilitat. Actualment s'està treballant en la fase 1 corresponent a la urbanització del c. Corral entre el c. Viladecans i el Ptge. Solsona i en la Fase 2 corresponent a la urbanització del c. Corral entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Viladecans. L’actuació finalitzarà realitzant una última fase d’aglomerat de tot el tram del c. entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Moianes AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Ocupació del c. Corral entre el c. Viladecans i el Ptge. Solsona. ‐ Fase 2. Ocupació del c. Corral entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Viladecans. ‐ Fase 3.Pavimentació de la calçada del c. Corral entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Moianes. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Obra implantada JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Re urbanització del c. Corral 25/01/16 25/08/16 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fases d’obra
 24. 24. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.5 Urbanització del c. Pedraforca PROMOTOR BIMSA DISTRICTE NOU BARRIS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Projecte de re urbanització del c. Pedraforca realitzant canvis de secció del carrer que prioritzin els recorreguts per a vianants, ampliant les actuals voreres i deixant una secció viària formada per un carril de circulació de 3,5 metres d’amplada amb un carril d’aparcament de 2 metres. Es realitzaran treballs de renovació de la xarxa d’enllumenat i fibra òptica i s’executarà una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, actualment inexistent mitjançant un col∙lector de Ø600. La superfície total d’urbanització és de 3.228 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la finalització de la urbanització del c. Pedraforca en el termini previst i acordat en el Comitè d’Obres i Mobilitat. AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació per meitats de calçada del c. Pedraforca per fases d’obra, ocupant una vorera i la meitat de calçada existent; mantenint lliure en tot moment un carril de circulació i l’altre vorera Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Urbanització del c. Pedraforca 30/11/15 31/08/16 Obra implantada Fase 1 Fase 2 Fase 3
 25. 25. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT a.6 Urbanització del c. Borriana PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANT ANDREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’urbanització del c. Borriana entre el c. Segre i el c. Josep Soldevila, mantenint la secció actual del carrer, consistent en un carril de circulació i dos carrils d’estacionament en cordó. Els treballs també inclouen la renovació del paviment de calçada i vorera, la instal∙lació d’un nou col∙lector tipus T‐130 de clavegueram, la renovació de l’enllumenat, la plantació d’arbrat i la col∙locació de nou mobiliari urbà. La superfície total d’urbanització és de 1.525 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’entroncament del nou col∙lector T130 amb el clavegueram existent a les cruïlles del c. Borriana amb el c. Segre i amb el c. Josep Soldevila. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Els treballs es realitzaran amb el tall complet del c. Borriana entre el c. Segre i el c. Josep Soldevila, mantenint en tot moment l’accés per a guals, serveis i emergències,. ‐ Del 7 al 29 de juny. Tall del c. Josep Soldevila per realitzar l’entroncament del nou col∙lector, quedant aquests en atzucac entre el c. Segre i el c. Borriana, i entre el c. Sant Ponç i el c. Borriana. ‐ Del 29 de juny al 17 de juliol. Ocupació del costat Besòs del c. Segre per realitzar l’entroncament del nou col∙lector , quedant aquests amb un únic carril de circulació. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Urbanització del c. Borriana 30/05/16 30/09/16 Obra implantada Treballs d’urbanització Entroncament col∙lector amb  el c. Josep Soldevila Entroncament col∙lector amb  el c. Segre
 26. 26. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT B. Infraestructures ferroviàries
 27. 27. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 Obra municipal Obra no municipal ACTUACIÓ INICI FINAL b.1 Adaptació a la normativa de l'accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC 23/05/15 23/03/17 b.2 Adaptació a la normativa de l'accessibilitat de l'estació de Sarrià dels FGC 31/05/16 02/02/17 b.3 Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl. Catalunya dels FGC 27/06/16 30/09/16 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 1120 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 AGOST SETEMBRE 12 ‐ 18 b. INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES JUNY JULIOL
 28. 28. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT b.1. Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Putxet dels FGC. Remodelació d’accessos a vestíbul i andanes per a l’execució d’itineraris adaptats. La millora de l’accessibilitat comporta adaptar a persones de mobilitat reduïda (PMR) l’estació de Putxet mitjançant dos nous ascensors. Les obres consisteixen en realitzar l’ampliació de l’edicle existent a la pl. Joaquim Folguera amb l’objectiu de poder implantar un dels ascensors (vestíbul –carrer); l’altre ascensor (vestíbul – andana) es situarà sota la calçada del c. Balmes en sentit ascendent. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’obra civil per a realitzar la remodelació dels accessos a vestíbul i andanes de l’estació i treballs d’adaptació de l’estació per a persones amb mobilitat reduïda. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació parcial de la pl. Joaquim Folguera. ‐ Ocupació del carril d’estacionament i d’un carril de circulació del sentit ascendent del c. Balmes per execució d’ascensor vestíbul ‐ andana de l’estació. Obra d’estiu FiInici Obra implantada JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Adaptació per a PMR estació de Putxet dels FGC 23/05/16 23/03/17 CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Àmbit d’ocupació actual
 29. 29. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT b.2. Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Sarrià dels FGC PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Sarrià dels FGC. Ampliació d’andana i instal∙lació d’ascensors. L’actuació consisteix en la supressió d’una de les quatre vies existents i la construcció, aprofitant l’espai alliberat, d’una gran andana central de 10,5 metres d’amplada, on s’instal∙larà un ascensor que connectarà el vestíbul amb l’andana. També es realitzarà la instal∙lació de dos nous ascensors que connectaran l’andana central creada amb l’andana de la línia de Reina Elisenda. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació (dies 13, 14 i 15 d’agost de 2016) per poder realitzar l’ampliació de l’andana central de l’estació, modificant l’actual configuració de la platja de vies. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació, per a abassegaments de materials i col∙locació de casetes d’obra, en la parcel∙la situada sobre la pròpia estació en l’àmbit del costat Llobregat de la Via Augusta, entre el c. Cardenal Sentmenat, el c. Hort de la Vila i la pròpia Via Augusta. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Adaptació per a PMR estació de  Sarrià dels FGC 31/05/16 02/02/17 Obra implantada Nous elements 
 30. 30. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT b.3. Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl. Catalunya dels FGC PROMOTOR FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DISTRICTE EIXAMPLE DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la instal∙lació d’un ascensor al vestíbul del c. Bergara de l’estació de Plaça Catalunya dels FGC, que permetrà realitzar la comunicació entre el vestíbul de l’estació i el carrer. A més es realitzarà l’adequació per al transport de persones d’un ascensor existent entre l’andana i el vestíbul. L’edicle de l’ascensor quedarà situat a la vorera del costat mar del c. Bergara, a l’alçada de la cruïlla amb el c. Pelai. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la instal∙lació d’un nou ascensor al vestíbul del c. Bergara de l’estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació de la vorera (5 metres d’amplada), el carril d’estacionament i part del carril de circulació del costat mar del c. Bergara en l’àmbit de la cruïlla amb el c. Pelai. ‐ El carril de circulació del c. Bergara tindrà una amplada mínima de 4 metres d’amplada Obra d’estiu Fi CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Instal∙lació ascensor al vestíbul del c. Bergara de l’ estació  de  Pl. Catalunya dels FGC 27/06/16 30/09/16 Inici Nou ascensor 
 31. 31. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C. Infraestructures viàries
 32. 32. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 Obra municipal Obra no municipal ACTUACIÓ INICI FINAL c.1 c.1.1 Fases per afectacions de creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs 09/05/16 31/08/16 c.1.2 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l'eix Badajoz ‐ Independència c.2 c.2.1 PAVIMENTACIONS RONDES C.2.1.1 Pavimentació de la Ronda Litoral, sentit Llobregat (pk 11+000 al pk 11+300) 09/07/16 10/07/16 C.2.1.2 Neteja ordinària dels túnels de la Ronda de Dalt (B‐20) i de la Ronda Litoral (B‐10) 06/07/16 06/09/16 c.2.2 PAVIMENTACIONS DE CIUTAT Pavimentacions de carrers a la ciutat 16/06/16 31/08/16 c.3 c.3.1 REPARACIÓ DE JUNTES DE PAVIMENTS Treballs de reparació de juntes de paviments  22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 1120 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 Pendent de programar AGOST SETEMBRE 18 ‐ 24 25 ‐ 31 c. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES JUNY JULIOL Pendent de programar 12 ‐ 18 TÚNELS VIARIS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES PAVIMENTACIONS ESTRUCTURES VIALS 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21
 33. 33. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.1 Túnels viaris de la Plaça de les Glòries Catalanes
 34. 34. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.1.1 Continuïtat de les fases em afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs PROMOTOR BIMSA DISTRICTE EIXAMPLE / SANT MARTÍ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la construcció dels túnels viaris de la Gran Via de les Corts Catalanes entre el c. Castillejos i el c. Badajoz a l’alçada de la plaça de les Glòries Catalanes. Els túnels a construir segueixen la traça de la Gran Via de les Corts Catalanes, passant per sota de quatre infraestructures ferroviàries existents; túnel de la Línia 1 del FMB, túnel de la línia R1 de Rodalies (Maçanet –Massanes; túnel de la línia de rodalies R3 (Manresa) i la Línia R4 (Puigcerdà), que comparteixen túnel, i finalment el túnel de la línia que va cap a l’Estació de França des de l’estació de Sants. Els túnels de la plaça de les Glòries Catalanes estaran formats per dos tubs independents, amb tres carrils de circulació per sentit, que es preveuen construir en dues fases diferenciades. Obra d’estiu FiInici Obra implantada
 35. 35. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.1.1 Continuïtat de les fases em afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs ACTUACIÓ D’ESTIU Continuïtat de les fases en afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs Ocupacions necessàries per poder realitzar el creuament de serveis a la Gran Via de les Corts Catalanes afectats per les pantalles de formigó de la boca del costat Besòs del túnel. El creuament de serveis es realitzarà a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat, fora de l’àmbit de la futura rampa de la boca costat Besòs del túnel. ‐ Fase 1. Del dia 9 de maig al dia 4 de juny de 2016. Treballs de creuament de serveis al costat mar i muntanya de la Gran Via de les Corts  Catalanes entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat. Aquesta actuació ja esta executada. ‐ Fase 2a. Del dia 4 de juny al dia 2 de juliol de 2016. Treballs de creuament de serveis al costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat. Els treballs es realitzaran amb l’ocupació del lateral costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes a partir del c. Ciutat de Granada i ocupant dos carrils de circulació, en sentit Besòs, del tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes. Es desplaçarà el tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes cap al costat muntanya a l’alçada del creuament per mantenir en tot moment tres carrils de circulació per a cada sentit de circulació. Els vehicles que accedeixen al lateral costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes seran desviats pel c. Ciutat de Granada. Es permetrà el pas cap al lateral dels vehicles que vulguin accedir a la zona de càrrega i descàrrega del Centre Comercial Glòries poc després de la cantonada. La línia d’autobús H12, en sentit Besòs, serà desviada pel tronc central i realitzarà la parada en la parada d’autobús habilitada en la fase anterior. ‐ Fase 2b. A partir del dia 2 de juliol de 2016. Treballs de creuament de serveis a l’àmbit central de la Gran Via de les Corts Catalanes entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat. Els treballs es realitzaran amb l’ocupació de l’àmbit central de la Gran Via de les Corts Catalanes. El tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes estarà desplaçat cap als laterals de la mateixa a partir del pas de vianants situat a l’alçada del c. Roc Boronat i el lateral costat mar tornarà a estar obert al trànsit. CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 F1. Creuament costat mar i muntanya de la Gran Via CC 09/05/16 04/06/16 F2a. Creuament costat mar de la Gran Via CC 04/06/16 02/07/16 F2b. Creuament àmbit central de la Gran Via CC 02/07/16 31/08/16
 36. 36. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.1.1 Continuïtat de les fases em afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs Fase 2a i Fase 2b del el creuament de serveis a la Gran Via de les Corts Catalanes en l’àmbit de la boca del costat Besòs del túnel. 
 37. 37. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.1.2 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz ‐ Independència ACTUACIÓ D’ESTIU Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz – Independència Una vegada construïda la llosa de cobriment del túnel damunt de la traça del eix del c. Badajoz – c. Independència, es procedirà a realitzar el desplaçament de la traça d’aquest carrer cap al costat Llobregat per poder realitzar la cobertura d’aquest tram. Es preveu que es puguin realitzar afectacions al tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes en horari nocturn per col∙locació d’una biga prefabricada tipus “U” ‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz ‐ Independència Pendent de programar Estat actual de l’eix Badajoz ‐ Independència Estat previst de l’eix Badajoz ‐ Independència
 38. 38. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.2 Pavimentacions
 39. 39. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.2.1 Pavimentacions de les Rondes
 40. 40. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.2.1.1 Pavimentació de la Ronda Litoral sentit Llobregat entre el pk 11+000 i el pk 11+300 PROMOTOR ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA DISTRICTE CIUTAT VELLA DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de renovació de la capa de rodament tipus AC22 Surf S (S‐20) del sentit Llobregat del túnel de Colom de la Ronda Litoral (B‐10), entre el pk 11+000 al pk 11+300, actuant en una superfície aproximada de 850 m² ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de pavimentació a l’interior del túnel de Colom de la Ronda Litoral (B‐10) amb l’objectiu de suprimir el punt baix i millorar el drenatge existent en aquest àmbit del túnel AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Tall total de la calçada sentit Llobregat de la Ronda Litoral (B‐10) entre la sortida núm.22 i la incorporació núm 21. ‐ El trànsit es desviarà per la sortida núm. 22 i es reincorporarà per l’accés núm. 20. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Pavimentació de la Ronda Litoral (pk 11+000 ‐ pk 11+300) 09/07/16 10/07/16 Àmbit d’obra
 41. 41. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT c.2.1.2 Neteja ordinària dels túnels de la Ronda de Dalt (B‐20) i de la Ronda Litoral (B‐10) DATA  EXECUCIÓ RONDA TÚNEL SENTIT TIPUS DE TALL TREBALLS A REALITZAR OBSERVACIONS 06/07 al 08/07 B‐10 Moll de la Fusta Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel amb silicats Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 11/07 al 15/07 B‐10 Moll de la Fusta Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel amb silicats Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22 NUS Nus de la Trinitat ‐ Carril ràpid i lent Neteja d'Hastials i sostres del túnel Tall del carril ràpid i lent. Trànsit pels carrils centrals B‐10 Incorporació núm 21 Llobregat ‐ Neteja d'Hastials i sostres del túnel Tall de l'incorporació núm 21 B‐10 Sortida núm. 20 Llobregat ‐ Neteja d'Hastials i sostres del túnel Tall de la sortida núm. 20 B‐10 Sortida núm. 21 Besòs ‐ Neteja d'Hastials i sostres del túnel Tall de la sortida núm. 21 25‐7 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 26‐7 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 27‐7 B‐10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21 28‐7 B‐10 Vila Olímpica Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24 31‐7 B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril lent i central Neteja d'Hastials i sostres del túnel Trànsit pel carril ràpid 31‐7 B‐20 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril lent Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ 31‐7 C‐58 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril lent Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ 31‐7 B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril lent i central Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ 1‐8 B‐10 Vila Olímpica Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24 2‐8 B‐10 Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 3‐8 B‐10 Forúm, Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 B‐10 Forúm, Vila Olímpica Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24 B‐10 Forúm, Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril ràpid i central Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril ràpid i central Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ C‐58 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril ràpid Neteja d'Hastials i sostres del túnel ‐ B‐10 Poble nou, Vila Olímpica Besòs Total sentit Besòs Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24 B‐10 Poble nou, Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'Hastials i sostres del túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 Besòs Llobregat Carril lent i ràpid Neteja d'Hastials i sostres del túnel Circulació per carrils no ocupats per la neteja 7‐8 8‐8 09/08 al 06/09 B‐20  Túnels de la Ronda de Dalt i C‐32 24‐7 4‐8 NETEJA DE TÚNELS DE LES RONDES DE BARCELONA 18‐7 19‐7 20‐7 21‐7 Entre el dia 6 de juliol i el dia 6 de setembre de l’any 2016 es procedeix a realitzar la neteja dels paraments verticals (hastials) i sostres del túnels de les Rondes de Barcelona
 42. 42. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.2.2 Pavimentacions de ciutat
 43. 43. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 DISTRICTE INICI FINAL SUPERFÍCIE (m²) c.2.2.1 Ciutat Vella 16/06/2016 27/06/2016 4.550 c.2.2.2 Eixample 28/06/2016 03/07/2016 4.150 c.2.2.3 Eixample 04/07/2016 06/07/2016 1.650 c.2.2.4 Les Corts 14/07/2016 14/07/2016 2.250 c.2.2.5 Les Corts 10/08/2016 21/08/2016 4.850 c.2.2.6 Sarrià ‐ Sant Gervasi 27/06/2016 08/07/2016 1.375 c.2.2.7 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 12/07/2016 450 c.2.2.8 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 12/07/2016 750 c.2.2.9 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 13/07/2016 750 c.2.2.10 Sarrià ‐ Sant Gervasi 13/07/2016 13/07/2016 600 c.2.2.11 Sarrià ‐ Sant Gervasi 18/07/2016 21/07/2016 1.725 c.2.2.12 Sant Andreu 27/06/2016 01/07/2016 260 c.2.2.13 Sants ‐ Montjuïc 25/07/2016 07/08/2016 2.675 c.2.2.14 Les Corts 01/08/2016 11/08/2016 2.650 c.2.2.15 Gràcia 11/07/2016 13/07/2016 1.250 c.2.2.16 Gràcia 11/07/2016 14/07/2016 1.150 c.2.2.17 Sant Andreu 11/07/2016 16/07/2016 1.412 32.497 c.2 PAVIMENTACIONS c.2.2 PAVIMENTACIONS DE CIUTAT ACTUACIÓ Pavimentació de l'av. Josep Tarradellas (Rosselló ‐ Entença) Pavimentació del c. Diputació (Padilla ‐ Marina) Pavimentació de la calçada muntanya del pg. Circumval∙lació SUPERFÍCIE Pavimentació del c. General Batet (Manuel Azaña ‐ Albert Bastardas) Pavimentació de la pl. Prat de la Riba Pavimentació del c. Roman Macaya (pg. Sant Gervasi ‐ av. Tibidabo) Pavimentació del c. Reus (Camp ‐ Ciutat de Balaguer) Pavimentació del c. Can Mora (pl Jaume II ‐ Montevideo) Pavimentació del c.Valeta d'Arquer (Josep Roura ‐ Marquesa de Vilallonga) Pavimentació del c. Pomaret (Immaculada ‐ Terré) Pavimentació del lateral costat muntanya de la Gran Via (Mossèn Amadeu Oller ‐ pl. Cerdà) Pavimentació del lateral costat mar de l'av. Diagonal (pl. Pius XII i Gran Via de Carles III) Pavimentació del c. Josep Jover (Esteve Terrades ‐ av. Vallcarca) Pavimentació av. Coll del Portell (Arnold Schonberg ‐ Baixada de la Glòria) Pavimentació del c. Riera de Sant Andreu (Castellbell ‐ Gran Via Sant Andreu) Pavimentació del c. Santa Amelia (Eduard Conde ‐ Riu d'Or) Reparació de paviments al c. Turó de la Trinitat i la cruïlla del c. Foradada amb el c. Finestrelles
 44. 44. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.3 Estructures vials
 45. 45. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT C.3.1 Reparació de juntes de dilatació
 46. 46. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE REPARACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ c.3.1 Reparació de juntes de dilatació LONGITUD (ml) DISTRICTE INICI FINAL c.3.1.1 126 Eixample c.3.1.2 18 Eixample c.3.1.3 180 Eixample c.3.1.4 42 Eixample c.3.1.5 33 Eixample c.3.1.6 50 Sarrià ‐ Sant Gervasi c.3.1.7 48 Horta ‐ Guinardó c.3.1.8 5,5 Horta ‐ Guinardó 502,5 Reparació de juntes a l'av. Foix ‐ Ronda de Dalt (B‐20) Reparació de juntes al túnel de Dante (av . Estat de Catalunya) Reparació de juntes al c. Beatriu ‐ c. Danthe Alighieri Reparació de juntes al c. Diputació (Roger de Llúria ‐ Pau Claris) Reparació de juntes a la Rambla de Catalunya (Gran Via CC ‐ Rda Sant Pere) c.3.1 REPARACIÓ DE JUNTES DE PAVIMENTS ACTUACIÓ Reparació de juntes al pg. De Gràcia (València ‐ Ptge Concepció)  Reparació de juntes FFCC Aragó  Reparació de juntes Passeig de Gràcia ‐ Aragó Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar
 47. 47. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT PLÀNOL DE REPARACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ c.3.1 Reparació de juntes de dilatació
 48. 48. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D. Infraestructures de serveis
 49. 49. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 Obra municipal Obra no municipal ACTUACIÓ INICI FINAL d.1 d.1.1 Treballs de finalització d'infraestructura elèctrica de la xarxa AT  Collblanc ‐ Trinitat 25/07/16 25/08/16 d.1.2 Actuacions de xarxa vinculades al desmantellament de la SE de  Poblenou d.2 d.2.1 Renovació de la vàlvula Ø700 a el pg. de la Vall d’Hebron amb el  c. Arquitectura 18/07/16 13/08/16 d.2.2 Treballs de substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184 11/07/16 12/08/16 d.2.3 Treballs de substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198 11/07/16 12/08/16 d.3 d.3.1 Substitució de vàlvula de gas a la Gran Via de Carles III amb la  Travessera de les Corts  27/06/16 23/07/16 d.3.2 Renovació del pou de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm. 7‐9 04/07/16 30/07/16 d.4 d.4.1 Escomesa xarxa fred i calor (Districlima) per a l'Hospital del Mar 27/06/16 17/01/16 d.5 d.5.1 Rehabilitació del clavegueram del pg. de Sant Joan Bosco (Vergós ‐ pl. Prat de la Riba) 28/06/16 09/09/16 d.5.2 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes (París ‐ Rosselló) 25/07/16 02/09/16 d.5.3 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner a l'entroncament  amb el c. Mallorca 03/07/16 15/07/16 d.5.4 Reparació clavegueram del pou del c. Muntaner núm 68‐70 17/07/16 22/07/16 d.5.5 Clavegueram a l’av. Mare de Déu de Lorda (Panamà  ‐ camí de  Mare de Déu de Lorda) 27/06/16 11/09/16 d.5.6 Actuacions de reparació de tapes de clavegueram en vies amb  mobilitat important 01/08/16 31/08/16 d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram 04/07/16 24/08/16 d.6 d.6.1 Treballs de creuament de serveis de climatització RPRSU al pont  del c. Almogàvers – Zamora Pendent de programar Pendent de programar INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 22@ 12 ‐ 18 INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES INFRAESTRUCTURES D'AIGUA POTABLE INFRAESTRUCTURES DE GAS INFRAESTRUCTURES DE CLIMATITZACIÓ INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 1120 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 d. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
 50. 50. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.1 Infraestructures elèctriques Xarxa AT Collblanc - Trinitat
 51. 51. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.1.1 Treballs de finalització de la infraestructura elèctrica de la línia d’Alta Tensió Collblanc ‐ Trinitat PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) DISTRICTE LES CORTS / SARRIA – SANT GERVASI / GRÀCIA / HORTA GUINARDÓ / NOU BARRIS / SANT ANDREU DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’estesa i d’empiulaments del cablejat a les cambres de registre de la xarxa d’Alta Tensió de Collblanc ‐ Trinitat ACTUACIÓ D’ESTIU L’obra civil i mecànica del treballs d'estesa i empiulament de la xarxa d’Alta Tensió Collblanc – Trinitat finalitza aquest estiu i entra en tràmit administratiu per a la seva posta en funcionament previst per la tardor de l’any 2016 AFECTACIÓ A LA CIUTAT En l’àmbit de la ciutat de Barcelona, només resten per realitzar els treballs d’estesa de cablejat i d'empiulament en la cambra CE‐02 situada al c. Josep Sunyol i Garriga Obra d’estiu FiInici Cambra CE‐19 (pg. Santa Coloma) Cambra CE‐18 (av. Rio de Janeiro) Cambra CE‐17 (c. Piferrer) Cambra CE‐16 (c. Escòcia) Cambra CE‐15 (c. Lluís Sagnier) Cambra CE‐14 (c. Varsòvia) Cambra CE‐13 (c. Castillejos) Cambra CE‐12 (pl. Sanllehy) Cambra CE‐11 (Av. St Josep Muntanya) Cambra CE‐10 (c. Velázquez) Cambra CE‐09 (c. Puig‐Reig) Cambra CE‐08 (Rda General Mitre) Cambra CE‐07 (c. Ganduxer) Cambra CE‐06 (M. Auxiliadora) Cambra CE‐05 (pg Manuel Girona) Cambra CE‐04 (av. Pedralbes) SE FACULTATS Cambra CE‐03 (Av. Xile) Cambra CE‐02 (c. Josep Sunyol) SE CAN RIGALT SE TRINITAT CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Estesa i Empiulament cablejat xarxa AT a la cambra CE‐02 25/07/16 25/08/16
 52. 52. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.1.2 Actuacions de xarxa elèctrica vinculades al desmantellament de la sots estació de Poblenou PROMOTOR ENDESA DISTRICTE SANT MARTÍ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs relacionats en les tasques de retirada de la sots estació elèctrica del Poblenou. Les obres consisteixen en l’execució d’un nou prisma elèctric format per 9 tubulars que discorrerà pel c. Tànger, entre el c. Ciutat de Granada i el c. St. Joan de Malta. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’execució d’un prisma elèctric de 9 tubulars pel c. Tànger AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat ‐ Ocupació d’un carril de circulació, mantenint un altre carril de circulació Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Actuacions a vinculades al desmantellament de la sots  estació de Poblenou Pendent de programar
 53. 53. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.2 Infraestructures d’aigua potable
 54. 54. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.2.1 Renovació de la vàlvula Ø700 al pg. de la Vall d’Hebron amb el c. Arquitectura PROMOTOR AIGÜES DE BARCELONA DISTRICTE HORTA ‐ GUINARDÓ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de dues vàlvules de Ø700, així com les obres per l’adequació de la arqueta on estan allotjades les mateixes situades al llarg del Passeig del Vall d’Hebron a costat i costat de la derivació de Ø 500 existent a l’alçada del c. Arquitectura que alimenta a la central d’impulsió de Sant Genís I. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la substitució de dues vàlvules de Ø700 instal∙lades sobre una canonada de Ø700 existent al pg. de la Vall d’Hebron a l’alçada del c. Arquitectura AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril autobús i d’un carril de circulació del sentit Llobregat del lateral costat muntanya del pg. de la Vall d’Hebron a l’alçada del c. Arquitectura. ‐ Es mantindran dos carrils de circulació en l’àmbit de les obres. Un d’aquests carrils de circulació tindrà amplada mínima de 3,10 per permetre el pas del autobús Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Renovació de vàlvula Ø700 al pg de la Vall d’Hebron amb  el c. Arquitectura 18/07/16 13/08/16 Àmbit d’obra
 55. 55. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.2.2 Treballs de substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184 PROMOTOR AIGÜES DE BARCELONA DISTRICTE GRÀCIA DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula de comporta de diàmetre 900, i dels elements hidràulics necessaris a l’interior d’una arqueta existent, ubicada a l’avinguda Vallcarca núm. 184, així com les obres per l’adequació de la arqueta on es troba allotjada l’esmentada vàlvula. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula Ø900 en arqueta a l’avinguda Vallcarca núm. 184 AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril d’estacionament i un carril de circulació del sentit muntanya de l’avinguda Vallcarca en l’àmbit dels treballs. ‐ L’avinguda Vallcarca es mantindrà amb un carril de circulació per a cada sentit de circulació amb amplada per a autobús. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Àmbit d’obra JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184 11/07/16 12/08/16
 56. 56. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.2.3 Treballs de substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198 PROMOTOR AIGÜES DE BARCELONA DISTRICTE GRÀCIA DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula de comporta de diàmetre 700, i dels elements hidràulics necessaris a l’interior d’una arqueta existent, ubicada a l’avinguda Vallcarca núm. 198, així com les obres per l’adequació de la arqueta on es troba allotjada l’esmentada vàlvula. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula Ø700 en arqueta a l’avinguda Vallcarca núm. 198 AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril d’estacionament i un carril de circulació del sentit muntanya de l’avinguda Vallcarca en l’àmbit dels treballs. ‐ L’avinguda Vallcarca es mantindrà amb un carril de circulació per a cada sentit de circulació amb amplada per autobús. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198 11/07/16 12/08/16 Àmbit d’obra
 57. 57. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.3 Infraestructures de gas
 58. 58. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.3.1 Substitució de vàlvula de gas a la Gran Via de Carles III amb la Travessera de les Corts PROMOTOR GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG DISTRICTE LES CORTS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de vàlvules obsoletes, modificant l’espai confinat per un nou pou de dimensions reduïdes, a la vorera costat muntanya ‐ Besòs de la cruïlla de la Travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III. Els treballs comprenen la demolició de l’actual sostre del pou, cales per realitzar l’obturació del gas en ambdós sentits, l’eliminació i retirada de les vàlvules obsoletes, la instal∙lació de la nova vàlvula, la construcció d’un nou pou i la inserció de post per pressa de potencials. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’actualització de les instal∙lacions de distribució de gas situades a la vorera de la cruïlla de la Travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III. AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació de part de la vorera costat muntanya ‐ Besòs de la cruïlla de la Travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III, mantenint en tot moment un pas mínim de 1,4 metres d’amplada per als vianants. Ocupació del carril autobús de la Gran Via de Carles III a l’alçada del c. Institut Frenopàtic els dies 12, 13 i 14 de juliol de 2016 per execució d’una cala. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Àmbit d’obra JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Renovació de vàlvules de gas a Travessera de Les Corts – Gran Via  de Carles III 27/06/16 23/07/16
 59. 59. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.3.2 Renovació de pou de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm. 7‐ 9 PROMOTOR GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG DISTRICTE LES CORTS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de vàlvules obsoletes, modificant l’espai confinat per un nou pou de dimensions reduïdes, al c. Bisbe Català. Els treballs comprenen la demolició de l’actual sostre del pou, cales per realitzar l’obturació del gas en ambdós sentits, l’eliminació i retirada de les vàlvules obsoletes, la instal∙lació de la nova vàlvula, la construcció d’un nou pou i la inserció de post per pressa de potencials. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’actualització de les instal∙lacions de distribució de gas situades al c. Bisbe Català a l’alçada del núm. 7‐9. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació de part de la vorera del costat muntanya del c. Bisbe Català a l’alçada del número 13 amb un pas mínim de 1,3 metres d’amplada per a vianants. ‐ Desplaçament provisional de la parada de l’autobús turístic existent en l’àmbit de les obres. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Renovació de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm 7‐9 04/07/16 30/07/16 Àmbit d’obra
 60. 60. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.4 Infraestructures de climatització
 61. 61. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.4.1 Escomesa de xarxa de fred i calor (Districlima) per a l'Hospital del Mar PROMOTOR DISTRICLIMA DISTRICTE CIUTAT VELLA / SANT MARTÍ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’execució de l’escomesa de la xarxa de fred i calor de Districlima a l’Hospital del Mar. La canalització, formada per 4 canonades, s’ha de connectar a la canalització existent al c. Ramón Turró, a l’alçada del c. Ramon Turró amb el c. Badajoz. L’obra s’ha dividit en tres trams diferenciats que s’executaran de forma simultània: ‐ Tram 1. Àmbit d’obra al c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila), c. Àvila (entre el c. Ramon Turró i l’av. Icària) i al costat muntanya de l’av. Icària (entre el c. Àvila i el c. Frederic Mompou), amb una longitud d’uns 500 metres. ‐ Tram 2. Àmbit d’obra a l’Av. Icària (entre el c. Frederic Mompou i el c. Marina), amb una longitud d’uns 550 metres. ‐ Tram 3. Àmbit d’obra al c. Marina (entre l’av. Icària i el c. Salvador Espriu), c. Salvador Espriu (àmbit de la pl. Dels voluntaris), av. Litoral i c. Doctor Aiguader fins l’entrega a l’Hospital del Mar, amb una longitud d’uns 770 metres. ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç dels treballs d’execució de les rases necessàries per realitzar la connexió de la xarxa de Fred i Calor de Distrclima al Hospital del Mar. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Tram 1. Subtram 1.1. c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila). Del dia 27 de juny al dia 26 de setembre de 2016. Ocupació del c. Ramon Turró entre el c. Badajoz i el c. Àvila, mantenint en tot moment un carril de circulació exclusiu per a veïns, serveis i emergències al costat mar del carrer. ‐ Tram 1. Subtram 1.2. c. Àvila (entre el c. Ramon Turró i el c. Doctor Trueta). Del dia 27 de juny al dia 26 de setembre de 2016. l’ocupació del c. Àvila entre el c. Ramon Turró i el c. Doctor Trueta, mantenint un carril de circulació exclusiu per a veïns, serveis i emergències al costat Llobregat del carrer. ‐ Tram 2. Subtram 2.1. Obres d’execució de clava a l’av. Icària (cruïlla del c. Frederic Mompou). Pendent de tractar i programar al Comitè d’Obres i Mobilitat. ‐ Tram 3. Subtram 3.2. Creuament al Parc de les Cascades. Del dia 27 de juny al dia 23 de setembre de 2016. Ocupació parcial del Parc de les Cascades, situat entre el c. Marina i el c. Ramon Trias Fargas. ‐ Tram 3. Subtram 3.4. Vorera del Hospital del Mar. Del dia 2 de juliol al dia 19 d’agost de 2016. l’ocupació de la vorera situada al costat mar del c. Dr. Aiguader a l’alçada del c. del Gas (costat Besòs). Obra d’estiu Fi CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Escomesa xarxa Districlima al Hospital del Mar 27/06/16 17/01/17 Inici
 62. 62. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 1. Ocupació al c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila) i c. Àvila (entre el c. Ramon Turró i el c. Doctor Trueta). 2. Ocupació en l’àmbit del Parc de les Cascades 3. Ocupació en l’àmbit de la vorera del Dr. Aiguader d.4.1 Escomesa de xarxa de fred i calor (Districlima) fins a l'Hospital del Mar Actuació d’estiu 2016 Actuació pendent 1  2 3 
 63. 63. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.5 Infraestructures de sanejament
 64. 64. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Rehabilitació del clavegueram del pg de Sant Joan Bosco 28/06/16 09/09/16 d.5.1 Rehabilitació del clavegueram del pg. de Sant Joan Bosco (Vergós – pl. Prat de la Riba) PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació del col∙lector existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Vergós i la pl. Prat de la Riba, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 mm ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de rehabilitació i la reparació del col∙lector existent al al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Vergós i la pl. Prat de la Riba, instal∙lant una nova cubeta de gres en solera de Ø400 mm AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Del dia 28 de juny al dia 12 d’agost de 2016. Treballs de reparació del col∙lector existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Vergós i el c. Maria Auxiliadora. ‐ Fase 2. Del dia 1 d’agost al dia 9 de setembre de 2016. Treballs de reparació del col∙lector existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Maria Auxiliadora i la pl. Prat de la Riba. ‐ En les dues fases d’obra hi haurà restricció de carrils de circulació al passeig, mantenint el doble sentit de circulació. Obra d’estiu FiInici Fase 1. Pg. Sant Joan Bosco ( Vergós – Maria Auxiliadora) Fase 2. Pg. Sant Joan Bosco ( Maria Auxiliadora – Prat de la Riba)
 65. 65. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.2 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes (París – Rosselló) Obra d’estiu FiInici PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE EIXAMPLE DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació del col∙lector existent al c. Balmes entre el c. París i el c. Rosselló, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 mm als efectes de millorar les filtracions damunt del túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya existent al c. Balmes ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de rehabilitació i la reparació del col∙lector existent al c. Balmes entre el c. París i el c. Rosselló, instal∙lant una nova cubeta de gres en solera de Ø400 mm AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Els treballs es realitzaran en illa des de les tapes del clavegueram existents (pous núm. 3, 5 i 6),  ocupant part dels dos carrils de circulació existents i desviant la circulació pels carrils laterals.  ‐ Destacar que no s’afectarà la circulació dels vehicles del c. París, del c. Còrsega i del c. Rosselló CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes 25/07/16 02/09/16 Àmbit d’obra
 66. 66. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.3 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner en l'entroncament amb el c. Mallorca PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE EIXAMPLE DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la rehabilitació del col∙lector existent al c. Muntaner en l’entroncament amb el c. Mallorca, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 mm. ACTUACIÓ D’ESTIU Instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 a l’entroncament del col∙lector del c. Mallorca amb el c. Muntaner AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Treballs en illa des de quatre tapes existents del clavegueram, dos al c. Mallorca i dos al c. Muntaner. ‐ Tant al c. Mallorca com al c. Muntaner en l’àmbit dels treballs. Ocupació de part dels dos carrils de circulació centrals desviant la circulació pels dos carrils laterals. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Clavegueram entroncament c. Muntaner ‐ c. Mallorca 03/07/16 15/07/16 Àmbit d’obra
 67. 67. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.4 Reparació del clavegueram del pou del c. Muntaner núm. 68 ‐70 PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE EIXAMPLE DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació d’una cavitat al col∙lector existent al c. Muntaner a l’alçada del numero 68‐70, situat entre el c. Aragó i el c. Consell de Cent ACTUACIÓ D’ESTIU Reparació d’una cavitat al col∙lector existent al c. Muntaner a l’alçada del numero 68‐70 AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Treballs en illa al c. Muntaner, entre el c. Aragó i el numero 62 del propi c. Muntaner, ocupant els dos carrils de circulació centrals i desviant la circulació pels dos carrils laterals. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Reparació del clavegueram al c. Muntaner núm. 68 ‐70 17/07/16 22/07/16 Àmbit d’obra
 68. 68. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.5 Clavegueram a l’av. Mare de Déu del Lorda (Panamà – Camí Mare de Déu del Lorda) PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE LES CORTS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la construcció de la prolongació de la claveguera existent de secció T‐130 a l’av. Mare de Déu de Lorda, que té el seu inici per sobre del c. Panamà (mitjançant una obra de captació) i fins a l’inici del camí de la Mare de Déu de Lorda, i la connexió de la claveguera executada recentment de secció Ø600 fins al punt d’inici del nou col∙lector T‐130. ACTUACIÓ D’ESTIU Prolongació de la claveguera existent de secció T‐130 a l’av. Mare de Déu de Lorda entre el c. Panamà i el c. Conrad Xabalarder AFECTACIÓ A LA CIUTAT .‐ Fase 1. Del dia 27 de juny al dia 12 d’agost de 2016. Tram de l’av. Mare de Déu de Lorda entre el c. Panamà i el camí Mare de Déu de Lorda, realitzant un tall en l’àmbit afectat i sense afectar cap de les dues cruïlles. .‐ Fase 2. Del dia 16 d’agost al dia 11 de setembre de 2016. Tram de l’av. Mare de Déu de Lorda entre el camí Mare de Déu de Lorda i el c. Conrad Xabalarder, realitzant un tall de l’av. Mare de Déu de Lorda entre el camí Mare de Déu de Lorda i el c. Conrad Xabalarder. Obra d’estiu FiInici JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Clavegueram a l’av. Mare de Déu del Lorda  27/06/16 11/09/16 CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Fase 1 Fase 2
 69. 69. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.6 Actuacions de reparació de tapes de clavegueram en vies amb mobilitat important PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE ÀMBIT DE CIUTAT DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de reparació de diverses tapes de clavegueram situades en calçades de vies amb mobilitat important que tenen patologies evidents i greus. ACTUACIÓ D’ESTIU Realització de la reparació en el àmbits de les tapes de clavegueram afectades. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat ‐ Restricció puntual en carrils de circulació en l’àmbit de les tapes de clavegueram a executar. Obra d’estiu FiInici JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Reparació de tapes de clavegueram 01/08/16 31/08/16 CALENDARI DE L’ACTUACIÓ Localització Localització Localització Passeig de Gràcia núm 16 c. Entença núm. 128 c. Lepant núm. 133 c. Bac de Roda núm. 100‐108 Gran Via de Carles III núm. 69 c. Lepant núm. 211 c. Bac de Roda núm. 118 Gran Via de Carles III núm. 71 c. Pallars núm. 426 c. Arquimedes núm. 5 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  161 c. Pallars núm. 430 c. Arquimedes núm. 7 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  216 c. París núm. 69 c. Arquimedes núm. 19 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  270 c. París núm. 213 Av. Diagonal núm. 81‐83 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  272 c. Pau Claris núm. 89 Av. Diagonal núm. 365 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  286 c. Pau Claris núm. 91 Av. Diagonal núm. 615 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  385 Av. República Argentina núm. 167 Av. Diagonal núm. 629 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  579 Av. República Argentina núm. 179 Av. Diagonal núm. 672 Gran Via de les Corts Catalanes núm.  646 c. Rosselló núm. 283 Av. Diagonal núm. 689 c. Jonqueres núm. 2 c. Rosselló núm. 439 Av. Diagonal núm. 615 c. Jonqueres núm. 18 c. Sardenya núm. 173 c. Entença núm. 116 c. Ausias Marc núm. 132 c. Sant Antoni Maria Claret núm. 468 LLISTAT DE TAPES DE CLAVEGUERAM A REPARAR
 70. 70. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐ DISTRICTE EIXAMPLE / LES CORTS / NOU BARRIS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 1. Treballs per realitzar el desplaçament de dos reixes d’embornals situades al costat mar i muntanya del pas de vianants existent al c. Aragó, al l’alçada del costat Besòs del c. Viladomat. 2. Treballs per realitzar el desplaçament de dos reixes d’embornals situades al costat mar i muntanya del pas de vianants existent al c. Mallorca, a l’alçada del costat Besòs del c. Lepant. 3. Treballs de reparació de la reixa de desguàs situada a la calçada de l’av. Pedralbes, abans d’arribar a la pl. Pius XII 4. Treballs de reparació de la reixa de desguàs situada a la calçada del c. Federico García Lorca, al costat muntanya de la cruïlla amb el c. Miguel Hernández. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de micro actuacions en diferents àmbits i elements de la xarxa de clavegueram de la ciutat AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ c. Aragó. Ocupació del carril de circulació més proper a la vorera del c. Aragó, a l’alçada del numero 119, ocupant el carril del costat muntanya i posteriorment el del costat mar. ‐ c. Mallorca. Ocupació del carril de circulació més proper a la vorera del c. Mallorca, a l’alçada del numero 438. ocupant el carril del costat muntanya i posteriorment el del costat mar ‐ Av. Pedralbes. Ocupació per fases d’obra de vàris carrils de circulació de l’av. Pedralbes abans d’arribar a la pl. Pius XII, mantenint en tot moment el doble sentit de cir4ucflació de l’avinguda. ‐ c. Miguel Hernández. Tall complet del c. Federico García Lorca, a l’alçada de la bifurcació que té el propi c. Federico García Lorca uns metres abans de la reixa. Obra d’estiu FiInici JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Actuacions als embornals del c. Aragó núm. 119 11/08/16 24/08/16 Actuacions als embornals del c. Mallorca núm. 438 01/08/16 10/08/16 Actuacions en reixa de l’av. Pedralbes (pl. Pius XII) 01/08/16 24/08/16 Actuacions en reixa del c. Miguel Hernàndez 04/07/16 15/07/16 CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
 71. 71. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram Embornals del c. Aragó núm. 119 Embornals del c. Mallorca núm. 438 Reixa de l’av. Pedralbes (pl. Pius XII) Reixa al c. Miguel Hernández
 72. 72. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT D.6 Infraestructures de serveis 22@
 73. 73. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT d.6.1 Treballs de creuament de serveis de climatització RPRSU al pont del c. Almogàvers ‐ Zamora PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANT MARTÍ DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres per realitzar el creuament de serveis urbans del 22@ pel pont d’ADIF situat al c. Almogàvers entre el c. Zamora i el c. Joan d'Àustria. Els treballs consistiran en realitzar la substitució d’una biga del pont que cobreix les vies d’ADIF per una biga calaix on s’encaixen canonades de la xarxa de Recollida Pneumàtica de Residus i Districlima. ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de retirada i col∙locació de nova biga calaix i la instal∙lació de les diferents canonades. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat ‐Ocupació parcial d’un carril d’aparcament i un carril de circulació de busos durant part dels treballs. ‐Tall total del c. Almogàvers per la instal∙lació de la grua en el treballs nocturns de retirada i col∙locació de la nova biga. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Creuament de serveis de climatització RPRSU al pont del c.  Almogàvers ‐ Zamora Pendent de programar
 74. 74. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT E. Millores de Mobilitat
 75. 75. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016 Obra municipal Obra no municipal ACTUACIÓ INICI FINAL e.1 e.1.1 Cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el c. Lepant e.1.2 Cruïlla entre el c. Diputació i el c. Tarragona e.1.3 Cruïlla entre la pl. Catalunya i la Rambla Catalunya e.1.4 Cruïlla entre la pl. Catalunya i el c. Bergara e.1.5 Cruïlla entre la pl. Catalunya i el c. Pelai – La Rambla e.1.6 Cruïlla entre el pg. Lluís Companys, el pg. Sant Joan, av. Vilanova e.1.7 Cruïlla entre la Via Augusta i el c. Hort de la Vila e.1.8 Cruïlla entre el c. Pla de Palau i l’av. Marqués de l’Argentera e.1.9 Cruïlla entre el c. Felip II i el c. Garcilaso e.2 e.2.1 Tall del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 13/08/16 15/08/16 e.3 e.3.1 Carril bicicleta a Travessera de Gràcia ‐ Marina ‐ Cartagena 15/06/16 10/11/16 e.3.2 Carril bicicleta al c. Numància (av. Diagonal ‐ pl. Països Catalans) e.3.3 Carril bicicleta de l'av. Diagonal cap a Esplugues del Llobregat e.4 e.4.1 Finalització d’obra per a fase de prova d'autobús elèctric  (Pantograf del Cisell ‐ pl del Nou) A partir del 22/07/16 Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar ALTRES AFECTACIONS A LA MOBILITAT 12 ‐ 18 MILLORES D'INFRAESTRUCTURA SEMÀFORICA EN CRUÏLLES TALLS DE SERVEI DE LA XARXA FERROVIÀRIA 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 1120 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 CARRILS BICICLETA Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar e. MOBILITAT JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
 76. 76. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT E.1 Millores d’infraestructura semafòrica en cruïlles
 77. 77. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE MILLORES D’INFRAESTRUCTURA SEMÀFORICA EN CRUÏLLES e.3.1 Millores d’infraestructura semafòrica en cruïlles DISTRICTE INICI FINAL e.1.1 Eixample e.1.2 Eixample / Sants ‐ Montjuïc e.1.3 Eixample e.1.4 Eixample e.1.5 Ciutat Vella / Eixample e.1.6 Ciutat Vella / Eixample e.1.7 Sarrià ‐ Sant Gervasi e.1.8 Ciutat Vella e.1.9 Sant Andreu Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Cruïlla entre la pl. Catalunya i el c. Pelai – La Rambla Cruïlla entre el pg. Lluís Companys, el pg. Sant Joan, av. Vilanova Cruïlla entre la Via Augusta i el c. Hort de la Vila Cruïlla entre el c. Pla de Palau i l’av. Marqués de l’Argentera Cruïlla entre el c. Felip II i el c. Garcilaso Cruïlla entre la pl. Catalunya i el c. Bergara e.1 MILLORES D'INFRAESTRUCTURA SEMÀFORICA EN CRUÏLLES ACTUACIÓ Cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el c. Lepant Cruïlla entre el c. Diputació i el c. Tarragona Cruïlla entre la pl. Catalunya i la Rambla Catalunya Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar Pendent de programar S’executaran entre el mes de Juliol i Agost de l’any 2016
 78. 78. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT PLÀNOL DE MILLORES EN INFRAESTRUCTURA SEMÀFORICA EN CRUÏLLES e.3.1 Millores d’infraestructura semafòrica en cruïlles
 79. 79. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT E.2 Talls de servei de la xarxa ferroviària
 80. 80. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.2.1 Tall de servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de modificació de l’actual platja de vies de l’estació de Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, realitzant l’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació per realitzar l’ampliació d’una de les andanes de l’estació dins del projecte l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Sarrià dels FGC. Ampliació d’andana i instal∙lació d’ascensors ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació de Sarrià per poder realitzar l’ampliació de l’andana central de l’estació, modificant l’actual configuració de la platja de vies. AFECTACIÓ A LA CIUTAT Tall del servei de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya els dies 13, 14 i 15 d’agost de 2016. Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Tall del servei de FGC a l’estació de Sarrià 13/08/16 15/08/16
 81. 81. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT E.3 Carrils bicicleta
 82. 82. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.3.1 Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena PROMOTOR BIMSA DISTRICTE EIXAMPLE / GRÀCIA DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un carril bicicleta de doble sentit de circulació situat al costat esquerre del sentit de circulació de vehicles als carrers de Travessera de Gràcia, entre el c. Bailèn i el c. Cartagena (1.511 ml); al c. Marina, entre l’av. Diagonal i la Travessera de Gràcia (1.219 ml) i finalment al c. Cartagena, entre el c. Consell de Cent i la Travessera de Gràcia (1.217 ml), executant una longitud total de 3947 ml. Els carrils bicicleta es connectaran entre ells amb la zona 30 de circulació del barri de Gràcia, i amb els carrils bicicleta existents al pg. de Sant Joan, c. de Consell de Cent, av. Diagonal, c. de Provença i av. Gaudí. ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç i implantació dels treballs per a la implantació d’un carril bicicleta a la Travessera de Gràcia, c. Marina i c. Cartagena. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Treballs de semaforització. Del 15 de juny al 23 d’agost de 2016. Treballs per a la modificació de la semaforització a la Travessera de Gràcia, al c. Marina i al c. Cartagena, treballant en vorera i sense afectació al trànsit. ‐ Fase 2. Carril bicicleta a la Travessera de Gràcia. Del 24 d’agost al 16 de setembre de 2016. Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril a la Travessera de Gràcia ‐ Fase 3. Carril bicicleta al c. Marina. Del dia 16 de setembre al dia 5 d’octubre de 2016. Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril al c. Marina ‐ Fase 4. Carril bicicleta al c. Cartagena. Del dia 6 d’octubre al dia 10 de novembre de 2016. Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització horitzontal i vertical i proteccions del carril al c. Cartagena. Els treballs de les fases 2, 3 i 4 dels treballs es duran a terme per trams i ocupant les places d’estacionament dels carrers afectats paulatinament segons es vagin avançant els treballs; durant els treballs d’aglomerat serà necessari ocupar el carril de circulació més pròxim al nou carril bicicleta. La senyalització horitzontal a les cruïlles es realitzarà per mitges calçades CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena 15/06/16 10/11/16 Obra implantada Obra d’estiu FiInici
 83. 83. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.3.1 Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena Planta tipus c. Marina Planta tipus c. Cartagena Planta tipus Travessera de Gràcia
 84. 84. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.3.2 Carril bicileta al c. Numància (av. Diagonal – pl. Països Catalans) PROMOTOR BIMSA DISTRICTE SANTS ‐ MONTJUÏC / LES CORTS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un carril bicicleta bidireccional situat al costat esquerre del sentit de circulació de vehicles del c. Numància, entre l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans, amb una longitud total de 1.300 ml. ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç i implantació dels treballs per a la implantació d’un carril bicicleta al c. Numància, entre l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat ‐ Afectacions i restriccions viàries al c. Numància entre l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Carril bicileta  c. Numància (av. Diagonal – pl. Països  Catalans) Pendent de programar Obra d’estiu FiInici Planta tipus c. Numància
 85. 85. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.3.3 Carril bicileta de l’av. Diagonal cap a Esplugues de Llobregat PROMOTOR AUTORITAT METROPOLITANA DE BARCELONA ‐AMB‐ DISTRICTE LES CORTS DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un camí per vianants i bicicletes que permetrà connectar les xarxes ciclables del Baix Llobregat (eix de la N‐340 fins a Molins i eix de la C‐245 fins a Castelldefels) amb la de Barcelona per la Diagonal. ACTUACIÓ D’ESTIU Inici i avanç dels treballs per a la implantació d’un camí per vianants i bicicletes que permetrà connectar les xarxes ciclables del Baix Llobregat. AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat ‐Ocupació zona d’entrada del parc de Cervantes per l’av. Diagonal ‐Ocupació del talús situat al costat muntanya de l’av. Diagonal, entre l’av. d'Albert Bastardas i el viaducte de la Ronda de Dalt (B‐20). ‐Afectació per l’entrada i sortida de vehicles d’obra al lateral sentit sortida ciutat de l’av. Diagonal. ‐Afectació puntual a la incorporació de l’av. Diagonal cap a la Ronda de Dalt (B‐20), sentit Llobregat. CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Carril bicicleta de l’av. Diagonal cap a Esplugues de  Llobregat Pendent de programar Obra d’estiu FiInici
 86. 86. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT E.4 Altres afectacions a la Mobilitat
 87. 87. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT e.4.1 Finalització d’obra per a fase de prova d'autobús elèctric (Pantògraf del Cisell – pl. del Nou) PROMOTOR ENDESA / TMB DISTRICTE SANTS – MONTJUÏC DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la instal∙lació d’un pantògraf per a la recàrrega elèctrica d’autobusos al c. Cisell, entre la pl. del Nou i el pg. de la Zona Franca. Els treballs consisteixen en la instal∙lació d’un bàcul per al pantògraf, els quadres elèctrics i rectificadors d’alimentació, una nova Estació Transformadora soterrada, les línies d’alimentació dels diferents elements i una fase prèvia per al desviament de servies afectats a la zona de la Plaça del Nou. ACTUACIÓ D’ESTIU Objectiu de finalitzar els treballs d’instal∙lació del pantògraf del Cisell – pl. del Nou per iniciar les fases de prova dels autobusos elèctrics en fase d’explotació Obra d’estiu FiInici CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18 Instal∙lació de pantògraf del Cisell – pl del Nou 23/05/16 22/07/16 Fase de prova del autobús elèctric A partir del 22/07/16
 88. 88. ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

×