Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baròmetre Semestral desembre 2013

1,374 views

Published on

Resum de resultats del Baròmetre Semestral de l'Ajuntament de Barcelona corresponent al desembre de 2013.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Baròmetre Semestral desembre 2013

 1. 1. Baròmetre semestral de Barcelona Resum de Resultats Desembre 2013 Registre Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió: r13034
 2. 2. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió r13034 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS DESEMBRE 2013 Gerència Adjunta de Projectes Estratègics - Gerència Municipal Departament d’Estudis d’Opinió C/ Avinyó, 32, 2a planta Tel. 934 027 918 08002 Barcelona Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari. Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright. 1
 3. 3. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats ÍNDEX 003 FITXA TÈCNICA 004 PRESENTACIÓ 006 IMATGE DE LA CIUTAT Evolució de la ciutat 007 Política municipal 011 014 ESTAT DE L’ECONOMIA 017 TEMES D’ACTUALITAT 022 PERFIL DELS ENTREVISTATS 025 QÜESTIONARI 2
 4. 4. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats FITXA TÈCNICA AMBIT Municipi de Barcelona AFIXACIÓ Proporcional UNIVERS Població de Barcelona de 18 anys i més PONDERACIÓ No és procedent. GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 800 entrevistes. ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de ±3,46% per al conjunt de la mostra. METODOLOGIA Entrevista telefònica amb sistema CATI PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament dels deu districtes municipals amb el gènere i amb l’edat dels ciutadans (l’edat es divideix en sis categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys i més). S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats calculades de forma proporcional segons el padró municipal. DATA DE REALITZACIÓ Del 26 de novembre al 4 de desembre de 2013. EMPRESA TREBALL DE CAMP Institut d'Estudis i Professions, SL / DEP Institut 3
 5. 5. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PRESENTACIÓ Presentem els resultats del Baròmetre municipal corresponent al mes de desembre. Es tracta d’una enquesta telefònica realitzada a 800 barcelonins i barcelonines entre els dies 26 de novembre i 4 de desembre de 2013. motiu del tricentenari dels fets de l'11 de setembre i el Born Centre Cultural. Aquest és l’única enquesta del Pla d’Estudis Sociològics 2012-2015 que conté preguntes sobre la intenció de vot i la valoració de partits i de líders polítics municipals. L'estudi recull indicadors d'opinió sobre el present i el futur de la ciutat i els seus problemes més importants. També es recull la valoració de l’acció política municipal i de la gestió municipal. Finalment es pregunta la percepció sobre l'estat de de l’economia. Els resultats es comparen amb els seus equivalents de Catalunya i Espanya. L’estudi també incorpora aspectes relatius a l’actualitat de la ciutat que varien en cada onada. En aquesta ocasió els temes tractats són la mobilitat en la celebració de grans esdeveniments a la ciutat, els actes en 4
 6. 6. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats SIGLES Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de l’estudi Número de respostes. Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi. En el cas de gràfics amb evolució s’indica el nombre d’entrevistes de la darrera consulta. Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per a la pregunta formulada 5
 7. 7. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats 01 Imatge de la ciutat 6
 8. 8. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EL DARRER ANY IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA CATALUNYA 44,1 ESPANYA 3,4 10,4 6,9 9,1 24,6 56,5 16,5 74,3 16,6 27,9 P1 Vostè creu que el darrer any , Barcelona ha millorat o ha empitjorat? I Catalunya? I Espanya? 9,8 800 Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC 7
 9. 9. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PERSPECTIVES DE FUTUR IMATGE DE LA CIUTAT BARCELONA 13,9 18,0 CATALUNYA ESPANYA 19,8 8,4 16,6 16,5 30,6 8,6 9,3 59,8 P2 I de cara el futur, vostè creu que Barcelona millorarà o empitjorarà? I Catalunya? I Espanya? 43,6 55,0 800 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà NS / NC 8
 10. 10. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PROBLEMA MÉS GREU A … BARCELONA IMATGE DE LA CIUTAT CATALUNYA ESPANYA ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 35,5 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 37,6 INSEGURETAT 8,4 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 14,8 PROBLEMES ECONÒMICS 15,4 PROBLEMES ECONÒMICS 7,8 ASPECTES POLÍTICS 12,3 ASPECTES POLÍTICS 15,0 ASPECTES POLÍTICS 6,4 PROBLEMES ECONÒMICS 11,9 GESTIÓ POLÍTICA ESTATAL 6,6 NETEJA 4,4 INSEGURETAT 2,6 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 5,9 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 4,4 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,3 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 3,1 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 3,8 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 1,9 INSEGURETAT 1,8 ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 31,3 TURISME 3,1 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 1,6 EQUIPAMENTS I SERVEIS 1,1 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,6 GESTIÓ POLÍTICA AUTONÒMICA 1,5 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 1,0 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 2,3 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 1,5 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 1,0 GESTIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 2,1 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 1,5 ALTRES 2,9 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 2,1 ALTRES 4,5 TOT / TOTS 0,9 TOT / TOTS 0,5 CAP / RES 0,8 CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 2,1 CAP / RES 1,0 NS / NC 7,0 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 1,6 NS / NC 6,8 MODEL DE CIUTAT 1,6 CONTAMINACIÓ I MEDI AMBIENT 1,1 RETALLADES 1,1 OBRES 1,0 ALTRES 6,4 TOT / TOTS 0,1 CAP / RES 1,8 NS / NC 4,6 P3 Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments? I el de Catalunya? I el d'Espanya? 800 Espontània. Només una resposta En negreta els problemes més importants a Barcelona 9
 11. 11. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PROBLEMA PERSONAL MÉS GREU ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 28,8 PROBLEMES ECONÒMICS 17,5 PRESTACIONS I AJUTS 6,1 PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS 5,4 EQUIPAMENTS I SERVEIS 4,0 RETALLADES IMATGE DE LA CIUTAT 4,0 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU ALTRES TOT / TOTS CAP / RES NS / NC 1,3 0 10 20 % P4 I a vostè, personalment, quin és el problema que l'afecta més? 800 Espontània. Només una resposta 30 40 0,1 0,1 0,1 MENTALITAT/MANERA DE SER DE LA GENT 16,5 0,1 ZONES VERDES 0,3 0,3 MODEL DE CIUTAT 6,1 0,3 GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1,1 0,3 ACCÉS A L'HABITATGE 1,1 0,4 IMPOSTOS I MULTES APARCAMENT VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 0,5 CONTAMINACIÓ I MEDI AMBIENT 1,9 0,5 URBANISME POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 0,5 SOROLLS 2,5 0,8 TURISME ASPECTES POLÍTICS 0,9 NETEJA 3,5 0,9 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS INSEGURETAT ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 0,1 COMERÇ 0,1 ALTRES 0,3 10
 12. 12. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats VALORACIÓ DE LA GESTIÓ IMATGE DE LA CIUTAT AJUNTAMENT DE BARCELONA GENERALITAT DE CATALUNYA 24,0 GOVERN ESPANYOL 5,0 6,9 42,5 5,3 6,0 26,0 77,1 30,1 11,6 45,0 20,5 P5 Com valora la gestió de l’Ajuntament de Barcelona: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? I la gestió de la Generalitat de Catalunya? I la del Govern espanyol? 800 Molt bona / bona Normal / regular Molt dolenta / dolenta NS / NC 11
 13. 13. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats CONEIXEMENT I VALORACIÓ DELS SEGÜENTS POLÍTICS IMATGE DE LA CIUTAT XAVIER TRIAS Coneixement XAVIER TRIAS JORDÍ MARTÍ ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ RICARD GOMÀ JORDI PORTABELLA 88,8 31,1 72,1 36,0 72,6 Puntuació 11,3 5,1 4,3 2,9 4,5 4,5 7,1 55,6 26,0 JORDI MARTÍ 13,0 11,0 ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ 27,9 RICARD GOMÀ JORDI PORTABELLA 17,1 19,1 27,4 38,4 12,3 7,1 68,9 64,0 9,0 9,0 6,6 44,0 P8 Digui’m si coneix els següents polítics i, en aquest cas, puntuï de 0 a 10 la valoració que li mereix la seva actuació 800 Rotació ordre noms 25,3 Aprovat (5 a 10) Suspès (0 a 4) NS / NC No coneix 12
 14. 14. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats INTENCIÓ / RECORD DE VOT ELECCIONS IMATGE DE LA CIUTAT ELECCIONS MUNICIPALS N P6/P7 Si en aquests moments se celebressin eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona, vostè aniria a votar? A quin partit votaria? ELECCIONS GENERALS Intenció de vot Record de vot Resultats (Enquesta) (Enquesta) Eleccions 2011 CiU PSC (PSOE) PP ICV - EUiA ERC CIUTADANS CUP ALTRES VOT EN BLANC / NUL NO VA VOTAR / NO VOTARIA NO HO SAP / NO HO RECORDA NO CONTESTA ELECCIONS AUTONÒMIQUES Record de vot Resultats (Enquesta) Eleccions 2012 Record de vot Resultats (Enquesta) Eleccions 2011 13,7 5,1 1,6 6,9 7,5 1,9 3,3 1,2 4,9 16,8 23,4 13,7 22,3 9,7 3,5 6,6 6,9 0,6 1,1 0,6 2,1 18,7 11,6 16,3 (751) (722) Tenen dret a vot 15,0 11,5 9,0 5,4 2,9 1,0 1,0 3,9 3,2 47,0 21,6 7,3 4,4 6,5 10,0 2,7 3,2 0,8 2,7 16,6 7,8 16,4 20,7 8,6 10,5 8,4 9,2 5,8 2,8 3,6 1,3 29,1 (709) P9 a P14 A quin partit va votar en les darreres eleccions a l’Ajuntament de Barcelona? I a les de la Generalitat de Catalunya? I a les del Govern espanyol? 14,6 16,3 5,9 7,2 7,0 0,3 1,1 4,4 17,0 9,0 17,0 18,6 17,3 14,3 6,7 4,8 0,0 4,3 2,0 31,9 (698) Tenien dret a vot 13
 15. 15. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats 02 Estat de l’economia 14
 16. 16. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA ESTAT DE L’ECONOMIA BARCELONA CATALUNYA ESPANYA 4,6 1,9 2,1 2,8 60,1 7,4 20,4 80,4 6,3 10,4 88,9 14,9 P15 Com valoraria l'estat actual de l'economia a Espanya: molt bo, bo dolent o molt dolentt? I a Catalunya? I a Barcelona? 800 Molt bo / bo Normal / regular Dolent / molt dolent NS / NC 15
 17. 17. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats ECONOMIA FAMILIAR ESTAT DE L’ECONOMIA PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY PERSPECTIVES DE FUTUR NS / NC 1,3 HA EMPITJORAT 59,0 EMPITJORARÀ 21,3 NS / NC 9,5 HA MILLORAT 7,6 CONTINUARÀ IGUAL 23,6 MILLORARÀ 45,6 ESTÀ IGUAL 32,1 P16 Respecte a la situació econòmica de la seva família, vostè diria que l'últim any ha millorat o ha empitjorat? 800 P17 I de cara al futur, vostè creu que la situació econòmica de la seva família millorarà o empitjorarà? 800 16
 18. 18. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats 03 Temes d’actualitat 17
 19. 19. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats GRAU D’ACORD AMB... TEMA D’ACTUALITAT % 100 6,8 11,1 12,8 80 19,4 60 40 20 88,4 0 T1 81,0 ESTABLIR APARCAMENTS AMPLIAR L’HORARI DEL METRO MÉS ENLLÀ DEL SEU HORARI HABITUAL TEMPORALS PER A VEHICLES PRIV. + BUSOS LLANÇADORA Per a cadascuna de les propostes per garantir la mobilitat en esdeveniments especials digui’m si us plau si està més aviat d’acord o més aviat en desacord? 800 80,5 73,9 REFORÇAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC SENSE AMPLIAR EL SEU HORARI ESTABLIR APARCAMENTS TEMPORALS PER A VEHICLES PRIV. PROPERS A PARADES DE T. PÚBLIC Més aviat d’acord Més aviat en desacord NS / NC 18
 20. 20. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats FINANÇAMENT DEL COST EXTRAORDINARI UNA PART L’AJUNTAMENT BCN I UNA ALTRA ELS ORGANITZADORS 59,8 ÍNTEGRAMENT ELS ORGANITZADORS DE L'ESDEVENIMENT TEMA D’ACTUALITAT 23,1 ÍNTEGRAMENT L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 9,0 NS / NC 8,1 0 20 40 60 80 % T2 En cas de reforçament o ampliació horària dels serveis de transport públic, qui creu que hauria de pagar el cost extraordinari que suposen aquests serveis? 800 19
 21. 21. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats CELEBRACIÓ TRICENTENARI BCN TEMA D’ACTUALITAT CONEIXEMENT CELEBRACIÓ NS / NC 0,4 NO 55,9 CONEIXEMENT ACTES QUIN ACTE CONEIX? NS / NC 0,3 EL BORN CENTRE CULTURAL EL PARC DE LA CIUTADELLA ALTRES ACTES I/O LLOCS CONCRETS NO 78,3 SÍ 21,4 46,7 4,0 13,3 CONCERTS, MÚSICA 6,7 CONFERÈNCIES 5,3 ITINERARIS URBANS 2,7 MANIFESTACIONS SÍ 43,8 8,0 EXPOSICIONS PEL·LÍCULES, TEATRE, SÈRIE TELEVISIÓ 2,7 6,7 ALTRES T3 Vostè ha sentit a parlar de la celebració del 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre de 1714? 800 T4 El programa d’actes inclou exposicions, debats, seminaris, publicacions, itineraris, festes ciutadanes i propostes artístiques. Coneix algun d’aquests actes? Coneixen la celebració 350 T5 4,0 NS / NC 12,0 Em podria dir quins actes coneix? Coneixen algun acte de la celebració 75 Espontània. Multiresposta 20
 22. 22. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats ESPAI BORN CENTRE CULTURAL TEMA D’ACTUALITAT HA VISITAT L’ESPAI NS / NC 0,5 PENSA VISITAR-LO AL 2014 VALORACIÓ GLOBAL DE LA VISITA SÍ 33,6 SEGUR/PROBABLEMENT NO NS / NC 26,8 8,5 NO 65,9 SUSPÈS (0 A 4) NS / NC 3,3 3,7 APROVAT (5 A 10) 92,9 SEGUR/PROBABLEMENT SÍ 64,7 MITJANA : 7,8 T8 Pensa visitar el Born Centre Cultural al llarg del proper any 2014? No han visitat el Born Centre Cultural 530 T6 Vostè ha visitat el Born Centre Cultural: és l’espai on es troba el jaciment arqueològic sota l’estructura del mercat? 800 T7 Quina valoració global faria de la seva visita al Born Centre Cultural? Han visitat el Born Centre Cultural 269 0 = molt dolenta; 10 = molt bona 21
 23. 23. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats 04 Perfil dels entrevistats 22
 24. 24. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PERFIL DELS ENTREVISTATS (1/2) Sexe HOME 46,8 DONA Nacionalitat Lloc de naixement 53,3 20 40 BARCELONA CIUTAT 57,8 < PRIMARIS 6,0 RESTA CATALUNYA 9,5 PRIMARIS 19,8 RESTA D'ESPANYA ESPANYOLA 19,8 SECUNDARIS GENERALS 21,0 RESTA UNIÓ EUROPEA 3,9 SECUNDARIS PROF. 13,6 UNIVERSITARIS 39,1 90,3 UNIÓ EUROPEA 0 Nivell d’estudis 3,1 60 % ALTRES Edat 18 A 24 ANYS 7,1 25 A 34 ANYS 17,1 35 A 44 ANYS 19,6 45 A 54 ANYS 16,4 55 A 64 ANYS 13,6 65 ANYS I MÉS 26,1 6,6 0 0 20 40 60 % 80 100 RESTA DEL MÓN 9,0 0 20 40 60 NS / NC 0,5 % 0 10 20 30 40 % Situació laboral TREB. PER COMPTE PROPI 10 20 TREB. PER COMPTE D'ALTRI 30 % 9,3 36,0 JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 30,6 CATALÀ 50,1 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 13,9 CASTELLÀ 46,1 TASQUES DE LA LLAR 3,5 ALTRES 2,6 ESTUDIANT Professió (base: 362 treballen en l’actualitat) DIRECTIU / GERENT / EMPR. MÉS DE 3 TREB. AUTÒNOM / EMPR. AMB 3 O MENYS TREB. PROFESS./TÈCNIC/COMANDAMENT INTERMEDI EMPLEAT ADMIN. D’OFICINA, SERV., COM. TREB. RESTAUR.,COMERÇ,SERV. PERS. TREB. / OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ NS / NC 6,0 Llengua habitual 6,4 12,2 35,9 27,3 11,9 5,5 0,8 0 10 20 30 40 50 % NO CONTESTA 1,1 0 NS / NC 20 40 60 % Q1 a Q4, Q7 Z3 a Z6 Quotes Dades personals 0,8 0 10 20 30 40 50 % 800 23
 25. 25. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats PERFIL DELS ENTREVISTATS (2/2) Ideologia Sentiment de pertinença Districte 38,3 ESQUERRA ÚNICAMENT ESPANYOL 7,1 CIUTAT VELLA 6,5 3,5 EIXAMPLE 16,8 15,1 MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ CENTRE 11,8 TAN ESPANYOL COM CATALÀ 30,9 SANTS - MONTJUÏC 11,5 CENTRE DRETA 5,4 MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL 22,5 LES CORTS 5,1 DRETA 3,6 ÚNICAMENT CATALÀ 24,9 SARRIÀ - ST. GERVASI 8,6 APOLÍTIC 7,4 ALTRES 2,4 GRÀCIA 7,6 NS / NC / NO LI INTERESA 18,5 NS / NC 8,8 HORTA - GUINARDÓ 10,4 NOU BARRIS 10,3 SANT ANDREU 9,0 CENTRE ESQUERRA 0 10 20 30 40 % 0 10 20 30 40 % SANT MARTÍ 14,3 0 5 10 15 20 % Z1/Z2 Q3 Dades de posicionament Districte municipal 800 24
 26. 26. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats 05 Qüestionari 25
 27. 27. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats QÜESTIONARI 26
 28. 28. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats QÜESTIONARI 27
 29. 29. Baròmetre Semestral de Barcelona Desembre 2013 Resum de Resultats ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal. Pla d’Estudis Sociològics Sèrie d’Avaluació Contínua Enquestes de Sistemes de Qualitat Investigació de Comunicació Estudis Ad-Hoc 28

×