Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balanç de llicències 2012

988 views

Published on

Document del balanç de llicències 2012 de l'Ajuntament de Barcelona.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balanç de llicències 2012

 1. 1. Balanç Llicències 201211 de Gener de 2013 1
 2. 2. Balanç Llicències 2012Índex 1. Balanç llicències 2012 2. Qualitat de tramitació 2012 3. Resolució llicències pendents 4. Exemples de llicències 5. Integració de sistemes: Aplicacions 6. Règim de Llicències (Obres i Activitats) 7. Règim de Comunicació (Obres i Activitats) 8. Velocitat i qualitat de tramitació 9. Tramitació Electrònica 10. Nous reptes 2
 3. 3. 1. Balanç llicències 2012• Total sol·licituds 2012 : 85.177• Total sol·licituds 2011: 85.369 3
 4. 4. Balanç Llicències 20121. Balanç llicències 2012 Activitats Obres8,000 7.507 40,000 35.663 33.608 5.7236,000 30,0004,000 20,0002,000 10,000 0 0 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 Espai Públic Usos Paisatge Urbà50,000 43.925 43.974 100 8840,000 80 5830,000 6020,000 4010,000 20 0 0 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 4
 5. 5. 2. Qualitat de tramitació 2012 Dies/mitjanaActivitats 9,3•Llicències: ( hospitals, laboratoris, benzineres) 70,7•Comunicats (botigues, bars, hotels, tallers, oficines ) 3,8 5
 6. 6. Balanç Llicències 20123. Resolució llicències pendents 7,000 6,000 5,613 5,000 - 75% 4,000 3,000 2,000 1.386 1,000 0 6Evolució de Llicències pendents a 31.12.2011 i a 31.12.2012
 7. 7. Balanç Llicències 20123. Resolució llicències pendents 2,500 2.305 2.144 2,000 1,500 1.109 1,000 635 500 344 362 55 45 0 Activitats Obres Espai Públic Paisatge Urbà 7Llicències pendents a 31.12.2011 i a 31.12.2012
 8. 8. Balanç Llicències 2012 4. Exemples de Llicències● Activitats: ● Obres:  Informes Urbanístics Previs (per informar sobre les  Informes Urbanístics (per un bar en llocs condicions urbanístiques, de Patrimoni Arquitectònic, de afectats per un Pla d’Usos de Districte) serveis municipals per redactar projectes)  Llicències (hospitals, laboratoris, benzineres)  Informes Idoneïtat Tècnica (per comprovar que tota la documentació per demanar obres és correcte)  Comunicats (botigues, bars, hotels, tallers, oficines)  Obres Majors (construcció dedificis, grans rehabilitacions)  Aprovacions Tècniques Projecte (Centre del  Obres Menors (reforma d’habitatges i locals) Disseny, Mercats Municipals)  Aprovacions Tècniques Projecte (Biblioteques, Centres● Espai Públic: Cívics)  Guals  Primera Ocupació (per poder ocupar un edifici de nova construcció)  Via Pública (terrasses, parades de Sant Jordi)  Expedients d’edificació (per poder parcel·lar un solar)  Filmacions (spots de televisió, pel·lícules)  Reserva ocasional de vialitat (per obres) ● Usos Paisatge Urbà. (rètols sobre els edificis, lones publicitàries) 8
 9. 9. Balanç Llicències 20125. Integració de sistemes: Aplicacions ACTIVITATS OBRES INFORMES PET. INF. PET. INF. URB. OBRES ACTIVITATS E-OBRES URBANÍSTICS D’IDONEÏTAT PREVIS CENTURA PROTOTIP CÀRREGA PROCESSAMENT DADES EXPEDIENTS RESERVA D’ESPAI USOS GUALS VIA PUBLICA FILMACIONS D’EDIFICACIO PUBLIC GUB PAISATGE URBÀ EXPEDIENTS USOS DEL OCUPACIO ESPAI PUBLIC D’EDIFICACIÓ PAISATGE URBÀ Access Excel J2EE e-expedient Client / Servidor 9
 10. 10. Balanç Llicències 2012 6. Règim de Llicències (Obres i Activitats) Ciutadà InformesInformació Petició Tramitació previs(Ajuntament) (Col·legis i (Ajuntament) altres Entitats) Validació Informes Ponència Informació Esmena documental i complemen- Medi Resolució Pública deficiències adequació taris ambiental  Bombers Només per a Activitats  Patrimoni  Medi Ambient  Etc 10
 11. 11. Balanç Llicències 2012 7. Règim de Comunicats (Obres i Activitats) Ciutadà InformesInformació Petició Tramitació previs(Ajuntament) (Col·legis i (Ajuntament) altres Entitats) Revisió Resolució comunicat 11
 12. 12. Balanç Llicències 20128. Velocitat i qualitat de tramitació Dies Vida Mitja 31/12/2012 Altes Estoc Total % Corrents resolts # Anteriors pendents corrents resolts TOTAL LLICÈNCIES 85.177 1.386 5,1 98,7 276 ACTIVITATS 7.507 344 9,3 96,9 112 INFORMES URBANÍSTICS 803 62 13,0 92,5 2 LLICÈNCIES 676 274 70,7 75,1 106 COMUNICATS 6.017 0 3,8 100,0 0 EAC 866 0 10,0 100,0 0 NO EAC 5.151 0 2,8 100,0 0 APROV. TÈCNIQUES PROJECTE 11 8 61,2 63,6 4 OBRES 33.512 581 4,9 98,6 127 INFORMES URBANÍSTICS PREVIS 124 2 21,6 98,4 0 INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA 882 14 11,5 98,4 0 OBRES MAJORS 912 462 101,7 56,4 64 NOVA PLANTA 76 66 110,7 51,3 29 AMPLIACIÓ I REFORMA DEDIFICI 63 36 116,8 65,1 14 REFORMA DEDIFICI 773 360 99,5 56,1 21 OBRES MENORS 31.161 62 2,8 99,9 53 LLICÈNCIES 27 61 26,9 66,7 52 COMUNICATS DIFERITS 1.677 0 20,4 100,0 0 COMUNICATS IMMEDIATS 4.456 1 12,0 100,0 1 TRÀMITS DURGÈNCIA 886 0 0,0 100,0 0 ASSABENTATS 24.115 0 0,0 100,0 0 APROV. TÈCNIQUES PROJECTE 10 7 50,6 80,0 5 PRIMERA OCUPACIÓ 423 34 17,4 93,1 5 EXPEDIENTS DEDIFICACIÓ 96 54 80,3 50,0 6 ESPAI PÚBLIC 43.974 362 4,4 99,2 18 GUALS 567 108 36,1 82,5 9 VIA PÚBLICA 14.913 124 10,4 99,2 9 FILMACIONS 3.521 14 2,8 99,6 0 RESERVA OCASIONAL DE VIALITAT 24.973 116 0,8 99,5 0 USOS PAISATGE URBÀ 88 45 33,0 63,6 13 12
 13. 13. Balanç Llicències 2012 9. Tramitació Electrònica 2012● Obres: ● Activitats:  78 % Tramitat per Internet  Consulta Prèvia  22 % Tramitat altres canals  68,5 % Tramitat per Internet  Tramitació del procés 100% electrònica  31,5 % Tramitat altres canals (excepte majors)  Resta Tràmits: Tramitació 100% presencial i procés parcialment electrònic● Ocupació de la Via Pública - Guàrdia Urbana:  30 % Tramitat per Internet (*) Inici Novembre 2012 excepte filmacions  70 % Tramitat presencialment  Tramitació del procés 100% electrònic (grues, bastides, mudances, estacionaments i filmacions) 13
 14. 14. 10. Nous reptes Simplificació diverses Normativa normatives municipals Introducció de notificacions de seguiment per l’usuari Model de gestió Modernització del sistema i Sistemes/ dels aplicatius Tecnologia Management Reorganització del sistema de gestió interna 14
 15. 15. 15

×