Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajuntament de Barcelona Informe de Mandat 2008 - 2011

1,647 views

Published on

Ajuntament de Barcelona - Informe de mandat 2008-2011

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajuntament de Barcelona Informe de Mandat 2008 - 2011

 1. 1. Informe de mandat 2008 – 2011 Informe de mandat 2008-2011 1
 2. 2. INDEX1. Període 1996 – 2011 1. Evolució de la inversió 2. Inversió per habitant2. Mandat 2008-2011 1. PIM inicial vs liquidat 2. Estimació de l’impacte ocupacional 3. Distribució per tipologia 2008 – 2011 4. Distribució territorial 2008 – 20113. Actuacions destacades 1. Per tipologia 2. Per territori Informe de mandat 2008-2011 2
 3. 3. INFORME DE MANDAT 2008- 2011EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ – PERIODE 1996-2011 INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISIÓ PER TERRITORI Informe de mandat 2008-2011 3
 4. 4. Evolució de la Inversió Municipal Consolidada Període 1996 - 2011 940 765 757 842 580 566 615 680 735 757 373 379 418 203 255 286El mandat 2008 – 2011 registra la major inversió municipal des de 1996 • Dades liquidades (1996-2010) i previsió de liquidació (2011). • Els exercicis 2009 i 2010 inclouen fons estatals (FEIL i FEOSL respectivament). • (*) Dades a partir de les liquidacions de l’Ajuntament i Empreses, pendents de consolidació definitiva Informe de mandat 2008-2011 4
 5. 5. Inversió per habitant 600 500 400 BARCELONA MADRID 300 MÁLAGA SEVILLA VALÈNCIA€ 200 ZARAGOZA 100 0 Barcelona és la ciutat que més inverteix per habitant Font: sèries del MEH (2002-2010), del IEF (1988-2002) i pressupostos webs municipals 2011 /excepte Sevilla) Nota: A Barcelona i València sha sumat a la inversió 2011 laddicional procedent de romanents de 2010 Informe de mandat 2008-2011 5
 6. 6. INFORME DE MANDAT 2008- 2011EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ – PERIODE 2008-2011 INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISIÓ PER TERRITORI Informe de mandat 2008-2011 6
 7. 7. Programa d’Inversions Municipal (PIM) inicial vs liquidat 3500 3274 2946 3000 2500 2000 M€ 1500 940 778 842 1000 735 711 761 757 695 500 0 2008 2009 2010 2011 TOTAL MANDAT PIM INICIAL PIM LIQUIDAT (Dades consolidades) Informe de mandat 2008-2011 7
 8. 8. Estimació de l’impacte ocupacionalde la inversió municipal en obra civil. 2008-2011 35.005 10.495 6.665 9.090 8.755 M€ invertits 435,6 685,93 594,12 572,19 2287,84 Creació llocs de 2008 treball 2009 2010 2011 TOTAL M€ invertits (preus Creació de llocs constants base 2005) de treball 2008 435,60 6.665 2009 685,93 10.495 2010 594,12 9.090 2011 572,19 8.755 TOTAL 2.287,84 35.005 Font: Elaboració de lÀrea d’Estudis de la Direcció de Comunicació i Prospectiva Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de la Direcció de Serveis d’Inversions, les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i l’Índex de Costos de Construir de Catalunya Informe de mandat 2008-2011 8
 9. 9. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Tipologies ATENCIÓ A LES PERSONES 3% EQUIPAMENT - SINGULARS 1% 14% 33% ESPAI PÚBLIC4% HABITATGE 7% INFRAESTRUCTURA 7% PROMOCIÓ ECONÒMICA 7% REDACCIÓ DE PROJECTES 24% SERVEIS CORPORATIUS SÒL TIPOLOGIA TOTAL M€ PROJECTES DINVERSIÓ ATENCIÓ A LES PERSONES 1.086,50 575 EQUIPAMENT - SINGULARS 220,52 44 ESPAI PÚBLIC 803,13 496 HABITATGE 218,58 123 INFRAESTRUCTURA 214,03 142 PROMOCIÓ ECONÒMICA 120,71 83 REDACCIÓ DE PROJECTES 47,60 42 SERVEIS CORPORATIUS 110,00 106 SÒL 452,59 263 TOTAL 3.273,66 1.874 Informe de mandat 2008-2011 9
 10. 10. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Atenció a les persones BÉNS MOBLES EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 9% 3% 5% EQUIPAMENT - CULTURAL 13% EQUIPAMENT - EDUCATIU 25% EQUIPAMENT - ESPORTIU 10% EQUIPAMENT - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL EQUIPAMENT - SANITARI 10% 21%1% EQUIPAMENT - SOCIAL 3% TRANSFERÈNCIA CAPITAL ALTRES (*) SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES DINVERSIÓ BÉNS MOBLES 31,77 77 EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 51,54 62 EQUIPAMENT - CULTURAL 267,48 109 EQUIPAMENT - EDUCATIU 232,55 74 EQUIPAMENT - ESPORTIU 111,08 84 EQUIPAMENT – PLA DE MANTENIMENT 29,81 26 EQUIPAMENT - SANITARI 10,37 14 (*) Inversió pendent d’aprovar per EQUIPAMENT - SOCIAL 110,02 117 Comissió de Govern, segons TRANSFERÈNCIA CAPITAL 139,53 12 estableix la clàusula onzena de les ALTRES (*) 102,34 - bases d’execució del pressupost TOTAL 1.086,50 575 municipal Informe de mandat 2008-2011 10
 11. 11. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Espai públic 1% 7% 25% BÉNS MOBLES ESPAI PÚBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ (VIALITAT) 67% ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT) SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES DINVERSIÓBÉNS MOBLES 4,10 10ESPAI PÚBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL 203,91 36ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ (VIALITAT) 541,37 390ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT) 53,75 60 TOTAL 803,13 496 Informe de mandat 2008-2011 11
 12. 12. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Infraestructura 24% SERVEIS URBANS - AIGUA I 44% CLAVEGUERAM SERVEIS URBANS - APARCAMENTS12% SERVEIS URBANS - ENERGIA 20% SERVEIS URBANS - RESIDUS SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES DINVERSIÓSERVEIS URBANS - AIGUA I CLAVEGUERAM 93,04 46SERVEIS URBANS - APARCAMENTS 42,72 33SERVEIS URBANS - ENERGIA 26,47 25SERVEIS URBANS - RESIDUS 51,80 38 TOTAL 214,03 142 Informe de mandat 2008-2011 12
 13. 13. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Promoció Econòmica 0% BÉNS MOBLES - COMPRA 2% 0% 0% 0% 1% BÉNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES 3% 4% EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU EQUIPAMENT - CULTURAL EQUIPAMENT - EDUCATIU EQUIPAMENT - MERCATS 90% EQUIPAMENT - SINGULARS EQUIPAMENT - SOCIAL REDACCIÓ DE PROJECTES SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES DINVERSIÓBÉNS MOBLES - COMPRA 0,05 1BÉNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES 3,11 7EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 4,92 4EQUIPAMENT - CULTURAL 0,36 2EQUIPAMENT - EDUCATIU 1,41 5EQUIPAMENT - MERCATS 108,87 59EQUIPAMENT - SINGULARS 1,67 2EQUIPAMENT - SOCIAL 0,06 1REDACCIÓ DE PROJECTES 0,26 2 TOTAL 120,71 83 Informe de mandat 2008-2011 13
 14. 14. Distribució per tipologia 2008 - 2011 Sòl SÒL - ADQUISICIÓ 1% 2% SÒL - CESSIÓ 5% 33% SÒL - ENDERROCS SÒL - EXPROPIACIÓ SÒL - PERMUTA58% SÒL - REPARCEL·LACIÓ ALTRES (*) 1% 0% SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES DINVERSIÓ SÒL - ADQUISICIÓ 151,09 44 SÒL - CESSIÓ 0,30 2 SÒL - ENDERROCS 6,87 14 SÒL - EXPROPIACIÓ 261,79 180 SÒL - PERMUTA 2,80 6 (*) Inversió pendent d’aprovar per SÒL - REPARCEL·LACIÓ 7,37 17 Comissió de Govern, segons estableix la clàusula onzena de les ALTRES (*) 22,38 - bases d’execució del pressupost TOTAL 430,20 263 municipal Informe de mandat 2008-2011 14
 15. 15. Distribució Territorial 2008 - 2011 Ciutat Vella 8% Eixample 5% Sants - Montjuïc 37% 9% 2% Les Corts 4% Sarrià - Sant Gervasi 5% Gràcia 8% Horta - Guinardó 11% 5% 6% Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Àmbit Ciutat DISTRICTE TOTAL M€ PROJECTES DINVERSIÓCiutat Vella 252,15 190Eixample 164,12 102Sants – Montjuïc 298,14 174Les Corts 68,44 80Sarrià - Sant Gervasi 136,01 139Gràcia 154,18 109Horta - Guinardó 269,46 199Nou Barris 169,46 178Sant Andreu 192,61 132Sant Martí 355,15 233Àmbit Ciutat 1.213,96 338TOTAL 3.273,66 1.874 Informe de mandat 2008-2011 15
 16. 16. INFORME DE MANDAT 2008- 2011ACTUACIONS DESTACADES PER TIPOLOGIA INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISIÓ PER TERRITORI Informe de mandat 2008-2011 16
 17. 17. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ADMINISTRATIU Inversió Total Període 2008 8,92 M€ 2009 19,82 M€ 2010 14,92 M€ 2011 7,88 M€ 1 2 3 62 51,54 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Construcció Parc de Bombers del Port2. Ampliació Seu Districte de Les Corts3. Viver d’empreses4. Manteniment Edificis Consistorials5. Oficines Seu Institut Barcelona Esports6. Construcció UPAS de la Zona Franca7. Reforma Seu districte de Sants8. Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà Horta-Guinardó 51,31 M9. Can Jaumeandreu 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 17
 18. 18. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT CULTURAL Inversió Total Període 2008 60,57 M€ 2009 60,82 M€ 2010 79,62 M€ 2011 66,47 M€ 1 2 3 109 267,48 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 5 4 61. Centre del Disseny2. Mercat del Born3. Mercat de les Flors4. Edifici Annex Museu Picasso5. La Seca6. Museu de Ciències Naturals7. Fàbrica Fabra i Coats8. Sala 4 Auditori9. Rehabilitació Regomir, 7 i adequació CC Pati Llimona 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 18
 19. 19. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT EDUCATIU Inversió Total Període 2008 40,07 M€ 2009 79,75 M€ 2010 59,34 M€ 2011 53,38 M€ 1 2 3 74 232,55 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Escola Bressol Harmonia i Escola Baloo2. Escola Bressol Tàber3. Escola Bressol i Escola Antaviana4. Millores Escola Pere Vila5. Escola Patronat Domènech6. Nova Escola Bressol Els Llorers7. Nova Escola Bressol Olzinelles8. Millores Escola Ramon Berenguer III9. Escola Bressol Reis Catòlics 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 19
 20. 20. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ESPORTIU Inversió Total Període 2008 14,82 M€ 2009 41,20 M€ 2010 35,37 M€ 2011 19,69 M€ 1 2 3 84 111,08 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades1. Centre Esportiu Municipal Llars Mundet2. Construcció Centre Esportiu Municipal Parc 4 5 6 de la Ciutadella3. Construcció Centre Esportiu Municipal Horta4. Remodelació Centre Esportiu Municipal Can Toda5. Centre Esportiu Municipal Sagrada Família6. Adequació Centre Esportiu Municipal Estadi Serrahima7. Construcció Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó8. Reforma Piscina Centre Esportiu Municipal Júpiter9. Adequació Instal·lacions Esportives Pau Negre 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 20
 21. 21. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT – PLA DE MANTENIMENT Inversió Total Període 2008 11,52 M€ 2009 10,54 M€ 2010 4,03 M€ 2011 3,72 M€ 1 2 3 26 29,81 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Manteniment equipaments Sants2. Manteniment equipaments Ciutat Vella3. Manteniment equipaments Sant Martí4. Manteniment equipaments Nou Barris5. Rehabilitació Casa de La Lactància6. Millora Centres Cívics Sants7. Nou centre de treball al Parc Joan Miró8. Adequació local C. Andreu Nin, 589. Restauració frisos edifici Pl. St. Miquel 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 21
 22. 22. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SANITARI Inversió Total Període 2008 0,31 M€ 2009 5,73 M€ 2010 1,21 M€ 2011 3,11 M€ 1 2 3 14 10,37 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Equipament Sanitari La Bordeta2. Actuacions Hospital de Sant Pau3. Restauració pavelló Santa Apolònia4. I fase galeria subterrània Sant Pau5. Afectació serveis Hospital Sant Pau6. Ampliació laboratori edifici Perecamps7. Adequació CAS Integral de Sants8. Adequació CAS Garbivent9. Reparació façanes CAP Horta 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 22
 23. 23. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SOCIAL Inversió Total Període 2008 19,84 M€ 2009 37,13 M€ 2010 32,94 M€ 2011 20,09 M€ 1 2 3 117 110,02 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades1. Centre Marquès de Santa Anna, 1-9 4 5 62. Equipaments Mas Guinardó3. Centre de dia Alchemika4. Centre de Serveis Socials Raval5. Equipaments Folch i Torres6. Reforma edifici C. Ripoll, 257. Centre de Serveis Socials Baix Guinardó8. Habitatges amb Serveis Campo Sagrado9. Equipaments Fabra i Coats 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 23
 24. 24. EQUIPAMENT SINGULAR Inversió Total Període 2008 73,76 M€ 2009 37,12 M€ 2010 66,56 M€ 2011 43,09 M€ 1 2 3 44 220,52 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Zoo Barcelona2. Parc Tibidabo3. Construcció mur futur zoo marí4. Manteniment edifici Canòdrom5. Castell de Montjuïc6. Estació del Nord7. Casa de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació8. Fòrum9. Edifici d’equipaments Comte Urgell, 145 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 24
 25. 25. ESPAI PÚBLIC / PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL Inversió Total Període 2008 14,20 M€ 2009 74,85 M€ 2010 74,36 M€ 2011 40,50 M€ 1 2 3 36 203,91 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Tractament integral i reurbanització2. Descontaminació lluminosa3. Millora senyalització horitzontal4. Manteniment integral via pública Sants5. Manteniment via pública Sant Andreu6. Pla pintura antienganxines i antigraffitis7. Manteniment via pública Ciutat Vella i Eixample8. Millora senyalització vertical9. Millora espais públics Horta-Guinardó 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 25
 26. 26. ESPAI PÚBLIC / URBANITZACIÓ Inversió Total Període 2008 132,07 M€ 2009 180,95 M€ 2010 160,53 M€ 2011 67,81 M€ 1 2 3 390 541,37 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Xarxa semafòrica2. Pla especial Infraestructura3. Urbanització Pl. Lesseps4. Urbanització entorns Zoo5. Cobertura de vies Sants6. Urbanització C. Granada-Ramon Turró7. Rda. del Mig. Boca sud túnel Rovira8. Urbanització La Bordeta9. Urbanització Pg. Santa Coloma 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 26
 27. 27. ESPAI PÚBLIC / ZONES VERDES Inversió Total Període 2008 10,37 M€ 2009 21,32 M€ 2010 13,31 M€ 2011 8,74 M€ 1 2 3 60 53,75 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Parc Central Diagonal Poblenou2. Pla de renovació de jocs infantils3. Parc i el llac de lEspanya Industrial4. Rehabilitació de fonts ornamentals5. Parc de les Aigües del Clot6. Rehabilitació jardins de la Tamarita7. Urbanització Parc de la Unitat i entorns8. Rehabilitació del Parc del Putget9. Rehabilitació del Parc de la Pegaso 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 27
 28. 28. HABITATGE Inversió Total Període 2008 40,97 M€ 2009 50,93 M€ 2010 62,68 M€ 2011 64,00 M€ 1 2 3 123 218,58 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. C. Reina Amàlia - Pl. Folch i Torres2. Can Travi3. Camí Antic de València4. C. Navas de Tolosa5. Bon Pastor6. Forum7. Pg. Valldaura - Can Cortada8. Via Favència9. C. Ciutat de Granada 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 28
 29. 29. INFRAESTRUCTURES / SERVEIS URBANS Inversió Total Període 2008 39,45 M€ 2009 74,67 M€ 2010 57,40 M€ 2011 42,51 M€ 1 2 3 142 214,03 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Col·lector Torrent dels Garrofers2. Millores drenatge i clavegueram3. Aparcament València-Calabria4. Aparcament Bilbao-Llull5. Construcció dipòsit C. Urgell6. Centre neteja Torrent dels Maduixers7. Central RPRSU Lesseps8. Soterrament de línies elèctriques9. Central de generació denergies Zona Franca 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 29
 30. 30. PROMOCIÓ ECONÒMICA Inversió Total Període 2008 17,69 M€ 2009 25,13 M€ 2010 20,61 M€ 2011 57,28 M€ 1 2 3 83 120,71 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Remodelació mercat de Sant Antoni2. Nou mercat dels Encants3. Remodelació mercat de la Llibertat4. Remodelació mercat del Ninot5. Construcció mercat provisional Ninot6. Remodelació mercat de Sants7. Construcció mercat provisional Sants8. Construcció mercat Bon Pastor (prov.)9. Remodelació mercat de Les Corts 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 30
 31. 31. SÒL Inversió Total Període 2008 184,44 M€ 2009 126,27 M€ 2010 109,78 M€ 2011 32,08 M€ 1 2 3 263 452,59 M€ Actuacions Inversió Actuacions més destacades 4 5 61. Compra Nau Central Fabra i Coats2. Enderroc Ideal Flor3. Enderroc Olzinelles, 734. Enderrocs Font de la Guatlla5. Expropiacions Gardunya6. Adquisició edifici UGT Rambla Raval7. Deconstrucció Tambor Glòries8. Adquisició Benavent, 229. Adquisició Cinemes Waldorf 7 8 9 Informe de mandat 2008-2011 31
 32. 32. INFORME DE MANDAT 2008- 2011ACTUACIONS DESTACADES PER TERRITORI INFORME DE MANDAT 2008- 2011 VISIÓ PER TERRITORI Informe de mandat 2008-2011 32
 33. 33. CIUTAT VELLA 190 252,15Total Actuacions Total Milions Mercat del Born Palau Alós Escola Pere Vila Centre Esportiu Municipal La Gardunya Ciutadella Museu Marés Annex Museu Picasso Informe de mandat 2008-2011 33
 34. 34. EIXAMPLE 102 164,12Total Actuacions Total Milions Sala 4 Auditori Mercat Provisional Ninot Mercat Encants Passeig de Sant Joan Urgell 145 Dipòsit Urgell Informe de mandat 2008-2011 34
 35. 35. SANTS-MONTJUÏC 174 298,14Total Actuacions Total Milions Cobertura vies P. Bella Dorita Espanya Industrial Mercat de Sants Parc de Bombers Bonet i Muixí Central de Generació Informe de mandat 2008-2011 35
 36. 36. LES CORTS 80 68,44Total Actuacions Total Milions CSS M. Sant Ramon Escola Bressol Xiroi C. Europa C. Anglesola C. Jordi Girona Ludoteca Guitard C. Martí Franqués Informe de mandat 2008-2011 36
 37. 37. SARRIÀ-SANT GERVASI 139 136,01Total Actuacions Total Milions Parc Joan Reventós Sociosanitari Putget-Dolors Aleu Rda. General Mitre Habitatges Pl. Alfonso Comín Escola Bressol Pl. Wagner – Llongueras La Puput Informe de mandat 2008-2011 37
 38. 38. GRÀCIA 109 154,18Total Actuacions Total Milions Escola Bressol Gat negre Mercat de la Llibertat Plaça Lesseps Escales Sant Josep de la Muntanya La Violeta Biblioteca Penitents C. Bécquer Centre Esportiu Municipal Can Toda Informe de mandat 2008-2011 38
 39. 39. HORTA-GUINARDÓ 199 269,46Total Actuacions Total Milions Ascensor inclinat Ronda Guinardó C. Alguer Mas Guinardó Centre Esportiu Municipal Horta Dipòsit Estatut Escola Baloo Escola Bressol Harmonia Ascensor inclinat C. Telègraf Informe de mandat 2008-2011 39
 40. 40. NOU BARRIS 178 169,46Total Actuacions Total Milions Mercat de la Guineueta Urbanització Canyelles PERI Torre Baró Biblioteca Zona Nord Centre Esportiu Municipal Escola Antaviana Cotxeres de Borbó Informe de mandat 2008-2011 40
 41. 41. SANT ANDREU 132 192,61Total Actuacions Total Milions Manteniment carrers Pg. Santa Coloma Canòdrom Mercat prov. Bon Pastor Escola Ramon Berenguer III Fabra i Coats Urbanització Bon Pastor Informe de mandat 2008-2011 41
 42. 42. SANT MARTÍ 233 355,15Total Actuacions Total Milions Alchemika Centre del Disseny Escola Bressol Clot de la Mel Camp de futbol Júpiter Biblioteca Manel Arranz Parc del Poblenou Casal de Barri Can Gili Nou Pla Especial Infraestructures Informe de mandat 2008-2011 42

×