2. 1. 2013 Barbora Ondrůšková (405708)ArgumentaceJako téma, které budu zpracovávat v rámci svého posledního úkolu do Kurzu...
3podepsaly Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, je musí chránit.Obrázek č.3 zobrazuje rozmístění t...
4A to uţ se dostávám do bodu výčtu jednotlivých pamětihodností na území našeho státu. Zdejsou spravovány dobrovolným svazk...
BRNOI kdyţ zde bývaly tři hrady, z nichţ jeden, Špilberk, zůstal dochován, je to právě VilaTugendhat, která se o místo v t...
HOLAŠOVICEStředověký systém domů a sýpek je součástí listiny od roku 1998.KROMĚŘÍŢArcibiskupský zámek a zahrady (Podzámeck...
KUTNÁ HORAHistorické jádro a gotický chrám svaté Barbory se spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Mariev Sedlci objevili na S...
OLOMOUCSloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, postavený, podle vzoru sloupu na Piazza Santa MariaMaggiore v Římě, v letech ...
TŘEBÍČV roce 2003 byla na Seznam zapsána třebíčská Bazilika sv. Prokopa a ţidovská čtvrť, kterázahrnuje více neţ 120 domů,...
AnotacePráce je zaměřená na jednu z částí Organizace spojených národů, a to na Organizaci OSN provýchovu, vědu a kulturu a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečná práce kpi

187 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečná práce kpi

 1. 1. 2. 1. 2013 Barbora Ondrůšková (405708)ArgumentaceJako téma, které budu zpracovávat v rámci svého posledního úkolu do Kurzu práces informacemi, jsem si zvolila „Památky UNESCO v České republice“. Jsem studentkouprvního ročníku Ekonomicko-správní fakulty, oboru cestovní ruch, a právě zde jsem ses tímto tématem jiţ několikrát setkala. Ráda bych se o něm však dozvěděla více, ne jen pouhývýčet památek, ale také srovnání s jinými zeměmi světa a jejich zastoupení v této kulturníorganizaci.Památky Světového dědictví UNESCO v České republice a ve světěNejdříve bych se chtěla zaměřit na samotnou organizaci. UNESCO, tedy United NationsEducational, Scientific and Cultural Organization, česky potom Organizace OSN provýchovu, vědu a kulturu, je jednou ze čtrnácti částí Organizace spojených národů. Bylazaloţena 16. 11. 1945, má 195 členů a 8 členů přidruţených. Je řízena Generální konferencí aVýkonnou radou, Sekretariát v čele s generálním ředitelem potom doplňuje rozhodnutí těchtotvou orgánů. Sídlo společnosti se nachází na náměstí Place de Fontenoy v Paříţi.1 2 Byl vytvořen tzv. Seznam světového dědictví UNESCO, kde jsou sepsány unikátní kulturní nebo přírodní památky jako jsou budovy, města, jezera, národní parky a jiné, a státy které1 UNESCO [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/2 UNESCO [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://www.unesco.org/new/en/unesco/ 1
 2. 2. 3podepsaly Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, je musí chránit.Obrázek č.3 zobrazuje rozmístění těchto památek ve světě, kulturní dědictví zaujímá 745poloţek, přírodních 188 a existuje také 29 smíšených památek, celkově 962 zajímavostí ve157 státech světa.Celkový seznam je k dohledání na webových stránkách UNESCO - http://whc.unesco.org/.Nejvíce památek zde má Itálie (47), Španělsko (43) a Čínská lidová republika (41). Českárepublika, se svými dvanácti zástupci, zaujímá dvacáté místo.3 Mapa zobrazující počet památek světového dědictví v jednotlivých státech 2
 3. 3. 4A to uţ se dostávám do bodu výčtu jednotlivých pamětihodností na území našeho státu. Zdejsou spravovány dobrovolným svazkem obcí a měst, kde se památka zapsaná na Seznamkulturního a přírodního dědictví nachází. 5 Tento svazek vznikl 29. června 2001 a nejen hájízájmy těchto obcí, ale také propaguje a vzdělává. Sídlí v Litomyšli.Jak jsem jiţ zmínila, celkově máme na Seznamu UNESCO dvanáct zástupců, podíváme se naně teď podrobněji.4 UNESCO památky, pozn. jsou zobrazeny jen země s 10 a více památkami (vytvořeno v infogr.am)http://infogr.am/UNESCO-pamatky-89/5 České dědictví UNESCO [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://www.unesco-czech.cz/sdruzeni/ 3
 4. 4. BRNOI kdyţ zde bývaly tři hrady, z nichţ jeden, Špilberk, zůstal dochován, je to právě VilaTugendhat, která se o místo v této listině zaslouţila. V letech 1929 aţ 1930 patřila manţelůmGretě a Fritzovi Tugendhatovým, pro které ji navrhl architekt Ludwig Miese van der Rohe aje památkou moderní architektury. A jako taková je jedinou českou moderní stavbouzapsanou na Seznam. 6ČESKÝ KRUMLOVHrad nad meandry řeky Vltavy byl zapsán v roce 1992. Po Praţském hradu je toto sídlo roduRoţmberků druhým největším hradním komplexem v České republice.6 Villa Tugendhat [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://www.tugendhat.eu/. 4
 5. 5. HOLAŠOVICEStředověký systém domů a sýpek je součástí listiny od roku 1998.KROMĚŘÍŢArcibiskupský zámek a zahrady (Podzámecká a Květná) jsou na Seznamu Unesco taktéţ odroku 1998. Právě zdejší architektura, zahrady a sbírky patří k největším skvostům kulturníhodědictví naší země.Zámek byl majetkem olomouckých arcibiskupů, v polovině 13. století byla Kroměříţ Brunemze Schauenburgu povýšena na město a na přelomu 15. a 16. století byl gotický hrad, kterýzde Bruno vystavěl, přestavěn na renesanční zámek. Ten byl potom ještě častokrát poničen(30-ti letá válka, poţár, zapálení věţe německými vojsky ve druhé světové válce…), ale stalse také dějištěm významných historických událostí, například v roce 1848-1849 se zde konalÚstavodárný říšský sněm. 5
 6. 6. KUTNÁ HORAHistorické jádro a gotický chrám svaté Barbory se spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Mariev Sedlci objevili na Seznamu jiţ v roce 1995.LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁLÚzemí tohoto areálu a novogotický zámek jsou součástí UNESCA od roku 1996.LITOMYŠLSeznam světového kulturního dědictví obsahuje i zdejší renesanční zámek z 16. století odroku 1999. 6
 7. 7. OLOMOUCSloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, postavený, podle vzoru sloupu na Piazza Santa MariaMaggiore v Římě, v letech 1716-1754 byl zapsán roku 2000.PRAHAHistorické centrum hlavního města, bylo jako hlavní městská památková rezervace u nászápsáno jiţ v roce 1992. V tomto jádře s rozlohou 866 hektarů se nachází Praţský hrad,Hradčany, Karlův most, Malá Strana, Staré a Nové město, Vyšehrad a další.TELČStejně tak i historické centrum Telče se přidalo v roce 1992. 7
 8. 8. TŘEBÍČV roce 2003 byla na Seznam zapsána třebíčská Bazilika sv. Prokopa a ţidovská čtvrť, kterázahrnuje více neţ 120 domů, radnici, školy, rabinát a chudobince.ŢĎÁR NAD SÁZAVOUPoutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře z 18.století se kulturní památkouUNESCO stal v roce 1994. Originální stavba barokní gotiky s komplikovaným tvaremprůniku šesti kruţnic uţ léta zajímá turisty ze všech koutů světa.Neopomenutelnou součástí Seznamu však zůstávají i nehmotná dědictví, mezi ty české se řadíMasopustní průvody v oblasti Hlinecka, Jízda králů ve Vlčnově, Slovácký Verbuňk aSokolnictví.Výčtem historický památek na našem území bych ráda svou práci zakončila. Závěrem dodám,ţe velmi zajímavou a především přínosnou částí pro mě bylo uvedení práce s obecnýmipoznatky o kulturním odvětví OSN a následné srovnání České republiky s ostatními zeměmisvěta. 8
 9. 9. AnotacePráce je zaměřená na jednu z částí Organizace spojených národů, a to na Organizaci OSN provýchovu, vědu a kulturu a s tím související památky ve světě, ale i v České republice,poskytuje obecný úvod, srovnání a konečný výpis dvanácti pamětihodností na našem území,doloţenými fotografiemi.Klíčová slovaOSN, UNESCO, památky, svět, česká republika, Seznam světového dědictvíZdroje:České dědictví UNESCO [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupnéz http://www.unesco-czech.cz/. (důvěryhodný zdroj, mnoţství informací k tématu, přehledné,aktuální informace, dostupný)SINGH, J.P. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO):Creating Norms for a Complex World. Vyd. 1. Oxon: Routledge, rok 2011. 166. ISBN 0-203-83858-0. (dobře zpracovaná historie UNESCA, přehled zkratek, informace ke kultuře,přehledné, dostupné)UNESCO [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://whc.unesco.org/. (oficiální webové stránky přímo k tématu, obrázky, vhodná a pomocnágrafika, aktuální informace, ověřené informace)Villa Tugendhat [online]. Poslední aktualizace 4. 1. 2013[cit. 2013-01-04]. Dostupné zhttp://www.tugendhat.eu/. (oficiální webové stránky, aktuální, mnoţství potřebnýchinformací, přehledné, vhodná typografie i gramatika) 9

×