Zeeman architekten bna ro cv-amsterdam

400 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zeeman architekten bna ro cv-amsterdam

 1. 1. ROCvanAmsterdam AmstelveenZEEMAN BSDIJUFLUFO!!COB Architecten - Ingenieurs - Adviseurs
 2. 2. Inhoud Integraal project InterieurVoor de locatie Amstelveen heeft ROC vanAmsterdam een prijsvraag uitgeschreven vooreen nieuw gebouw. Deze prijsvraag is gewonnendoor M.J. de Nijs Projectontwikkeling BV insamenwerking met Zeeman Architekten BNA. Deoplevering was eind juli 2011 en eind augustus2011 is het gebouw in gebruik genomen.
 3. 3. project ROCvA Amstelveen Zichtbaar en herkenbaar onderwijsVoor dit project zijn een aantrekkelijke uitstraling en goede faciliteiten deuitgangspunten, terwijl de voordelen van kleinschaligheid zoveel mogelijkbehouden blijven.Het gebouw staat in de wijk Bovenkerk tussen de Zetterij en deBeneluxbaan. Het gebouw is 135 meter lang, 15 meter breed en 15 meterhoog in 4 bouwlagen en daarom zeer karakteristiek in zijn hoofdvorm. Hetis dus relatief lang en dat wordt benadrukt door een horizontale lijn tussende eerste en tweede verdieping. De lange gevels zijn gericht op hetoosten en westen. Zo hebben ze minder zonbelasting. De derde en vierdeverdieping vormen een soort massieve balk die geperforeerd wordt doorde ramen, staand op een onderbouw van zwarte baksteen metbetonkolommen. Daardoor lijken de tweede en derde verdieping bovende grond te zweven.Het 135 m lange gebouw is vanaf de eerste schetsen in een grijzegevelbekleding bedacht. Daarbij moesten horizontale lijnen de lengte enhorizontaliteit benadrukken. Daarom zijn horizontale aluminium profielenaangebracht met daartussen gevelbekleding. De gevelbekleding is zeeronderhoudsarm.
 4. 4. DuurzaamNaast de duurzamematerialisering is het gebouwook duurzaam door de lineairevorm. Deze vorm leent zichprima tot hergebruik van hetgebouw in de toekomst voorandere functies, bijvoorbeeldeen kantoor.Het binnenklimaat is op eenhoog niveau gebracht door eenduurzame installatie met hogeventilatievoud en koeling. Extraduurzaamheid wordt verkregendoor warmteterugwinning.
 5. 5. Serre entreeHalverwege het gebouw is overtwee verdiepingen een serregemaakt die ruim vier meter uitde gevel steekt. Deze serrevisualiseert het hart van hetgebouw: de centraleontmoetingsruimte en de entree.De zonneluifels voor deglasgevel hebben eenzonwerende functie, maarrefereren ook aan zon en vrijetijd, waardoor een psychologischpositief gevoel ontstaat bij hetbetreden van het gebouw. Aande achterzijde is een tweedeingang voor leerlingen enmedewerkers waar ook derijwielstalling, de tuin en eenschoolplein zich bevindt.
 6. 6. ‘klein binnen groot’De nieuwe huisvesting van het ROCvA straalt een open en dynamischeattitude uit, het gebouw zorgt ervoor dat de bedrijvigheid zich zondermoeite integreert met het onderwijsgebouw, een moderneopleidingsaccommodatie met bedrijfsunits voor ondernemers in de plint.De ROCvA-vestiging Amstelveen streeft naar een dynamische interactiemet de directe omgeving. De opleidingen Handel, Zakelijkedienstverlening, Techniek & Logistiek, Welzijn en Sport staan midden in demaatschappij en hebben relaties met diverse bedrijven in de directeomgeving van het ROCvA.Vanaf de entree zijn de verschillende opleidingen via brede trappenvanuit de centrale ontmoetingsruimte bereikbaar. De ontmoetingsruimteis een openbare ruimte, waar de bedrijven uit de omgeving welkom zijn.In de centrale ontmoetingsruimte is een tribunetrap, waar leerlingen ookop kunnen zitten. Door verschillende vides ontstaat er in dit centralegedeelte van het gebouw een grote mate van transparantie, waardoorhet thema “zien en gezien worden” gerealiseerd wordt.
 7. 7. interieurDe ontmoetingsruimte is bewust centraal in het midden gepositioneerd.Vanuit deze over de 4 bouwlagenoverzichtelijke ruimte zijn de verschillende opleidingen per vleugelherkenbaar weergegeven. Iedere opleiding heeft zijn eigen identiteitbinnen het centrale thema “klein binnen groot”.De motivatie om naar school te gaan en ook op school te blijven creërendoor een goed concept. Het thema is ‘natuur’ dat is doorgezet in deboom, dat staat voor groei van jezelf en in je opleiding, begint bij dewortels en via de stammen, naar de bladeren en de top, het behalen vanje diploma. De aardetinten in combinatie met natuurprints op de wandenzijn in het ontwerp doorgevoerd. Als accent is de kleur rood, het logo vanhet ROC, ingezet. Het welbevinden van de student en de leraarstimuleren met de natuur die centraal staat. Een gebouw waar studentenen docenten graag willen zijn, zelfs als er geen les is. Het ontwerp geefteen prettige werk- en leeromgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt, alseen huiskamer.
 8. 8. receptiebalieZichtbaarDe hoofdentree en deachteringang komen uit in deontmoetingsruimte, waar dereceptiebalie toezicht heeft opbeide toegangen. Tevens heeftde balie zicht op de kantine ende tribunetrap waar leerlingengraag verblijven.Vanaf de verdiepingen is ernatuurlijk toezicht door de videsin de ontmoetingsruimte diedoorgaat van de beganegrond naar de 2e verdieping.
 9. 9. HET AANPAKKEN VAN PLANNEN Het architectenbureau is in 1962 opgericht en is sindsDOOR ZA: VAN A TOT Z 1 januari 1990 gehuisvest in Hoorn. Sinds 1 mei 1987 staat het bureau onder leiding van ir. Rob Zeeman.De vraagstelling Het contactBinnen de gevarieerde structuur van het bureau kunnen alle Het eerste contact met ons bureau is veelalvraagstukken van opdrachtgevers vertaald worden naar een verkennend. De ontdekking is dat niet alleen deoptimaal eindresultaat. Specialismen van de medewerkers zullen architectuur, maar ook de toegevoegde waardedaarvoor borg staan. Dit is naast architectuur dan ook andere inzake kennis, kwaliteit, budgettering, planning,specialismen te weten alle genoemde werkzaamheden volgens prijsvorming, bouwbegeleiding en nazorg aanwezig is.de STB2005 van de DNR2011. (Standaard Taak Beschrijving van DeNieuwe Regeling).Deze werkzaamheden kunnen onder onze verantwoording enaansprakelijkheid ondergebracht worden, zodat u als Ervaring en expertiseopdrachtgever een aanspreekpunt heeft. Het bureau heeft in de achterliggende 50 jaarHet betreft de werkzaamheden m.b.t. architectuur, enorme ervaring en expertise opgedaan in zeerinterieurarchitectuur, bouw-management, bouwkosten, stichtings- gevarieerde utiliteitsprojecten als kantoren;kosten, constructies en installaties. opleidingscentra; scholen; bedrijfsruimten in veleZeeman Architekten BNA wordt bijgestaan door externe specialistische sectoren; bouw- en installatiebedrijven;specialisten inzake landschapsarchitectuur, bouwfysica en landbouwbedrijven; garagebedrijven; tankstations;akoestiek en geotechniek. bouwcentra / materiaalhandels; winkels enWerkzaamheden op het gebied van Stedenbouw zijn niet supermarkten.genoemd in de DNR. Hier kunnen wij coördinerend dewerkzaamheden begeleiden.
 10. 10. Architect en opdrachtgever WAAROM ZEEMANU als opdrachtgever weet veelal heel goed wat u wilt. Het is voorons dan ook de uitdaging om uw ideeën concreet te vertalen ineen plan wat aan al uw wensen voldoet, zodat u bij deoplevering van het pand tevreden kan terugkijken op een goedverlopen bouwproces en kunt genieten van uw nieuwe aanwinst. ARCHITEKTEN BNA? Constructeur / Installatie-, Bouwkosten- enKwaliteit door kennis en vaardigheid Interieur-adviseurZeeman Architekten BNA heeft de kennis en vaardigheden in huis Wij kunnen u de zorg van het coördineren van diverseom in het bouwproces van initiatief, bouwvoorbereiding, adviseurs uit handen nemen, door de benodigdebouwbegeleiding tot en met oplevering actief te zijn. Bij deze adviezen door Zeeman Architekten BNA te latenaanpak ligt de kwaliteit van het product en de kwaliteit van het uitvoeren als hoofdadviseur of met aanvullendeproces op een hoog niveau en komt dit het eindresultaat ten adviezen van derden, welke onder onzegoede. verantwoordelijkheid vallen. Dit betekent dat gedurende het hele proces deskundigen u direct vanuit onze organisatie kunnenArchitectenwerkzaamheden en Integrale aanpak adviseren. De adviezen welke extern gewenst zijn,Vanaf de eerste fase van het bouwproces zijn wij inzetbaar. Bij zullen door ons gecoördineerd worden tot eeninitiatief of haalbaarheidsonderzoek, het programma van eisen compleet en integraal plan. Wanneer een (complexe)en de kostenaspecten kunnen wij u helpen dit op te stellen, resp. staalconstructie van toepassing is, worden er 3D-te toetsen. Hierna volgt het voorontwerp en het definitief model- en werkplaatstekeningen gemaakt, welke voorontwerp, het technisch ontwerp, de begroting en de keuze van direct gebruik met de leverancier uitgewisseld worden.de aannemer, de bouwvoorbereiding, directievoering en Esthetiek / Techniek / Bouwbudgettoezicht tijdens de uitvoering en de oplevering. Bij Zeeman Architekten BNA worden tijdens het volledige proces keuzes en afwegingen aan deOnze integrale aanpak is een waarborg voor een goed gebouw opdrachtgever voorgelegd, om zo binnen de gestelde budgetten te kunnen blijven. De voorgelegde keuzes zijn uiteraard esthetisch, bouwtechnisch en kostentechnisch onderbouwd.
 11. 11. ZEEMAN BSDIJUFLUFO!!COB Architecten - Ingenieurs - Adviseurs

×