Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it

Ad

2CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
SPIS TREŚCI
1.	 Wstęp 3
2.	 Metodologia badania 4
3.	 Opis grupy badawczej ...

Ad

3CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Motywacja pracowników w branży IT odgrywa kluczową rolę zarówno
w codzienne...

Ad

4CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
Opracowana przez IT-Leaders.pl analiza dotyczy kluczo-
wych pozapłacowych m...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 24 Ad
1 of 24 Ad

More Related Content

Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it

 1. 1. 2CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Metodologia badania 4 3. Opis grupy badawczej 5 4. Raport w liczbach 7 • Kluczowe benefity 7 • Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów 12 • Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy 14 • Znaczenie wspólnego spędzania czasu ze współpracownikami 17 • Rozwój i kariera 19 5. Podsumowanie 23
 2. 2. 3CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Motywacja pracowników w branży IT odgrywa kluczową rolę zarówno w codziennej pracy doświadczonych specjalistów, jak i podczas procesów rekrutacyjnych. W przypadku rynku kandydata, który dominuje w tym sektorze coraz większe znaczenie odgrywa już nie tyle samo wynagrodzenie, co oferowane pracownikom korzyści pozapłacowe. Zarobki w sektorze informatycznym kształtują się na poziomie znacznie przekraczającym średnią krajową i dla większości osób nie są już decydującym czynnikiem wpływającym na podjęcie nowej pracy. Odpowiednia motywacja pracowników i oferta benefitów pozapłacowych stanowią spore wyzwanie dla działów HR i są kwestią, o którą coraz częściej pytają kandydaci na rozmowach kwalifikacyjnych. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się pozostałym elementom istotnym dla specjalistów w tej branży. Nietypowe projekty, ciekawe szkolenia, możliwość pracy zdalnej – każdy pracownik wymaga indywidualnego podejścia i propozycji „szytej na miarę” jego potrzeb. Na inne kwestie zwracają uwagę kobiety, mężczyźni, osoby dopiero rozpoczynające pracę w zawodzie, czy pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem. W raporcie wyodrębniliśmy główne kryteria demograficzne, co ma na celu ukazanie potrzeb poszczególnych grup. Sposobów na budowanie motywacji jest wiele. Analizując wyniki badania można jednak stwierdzić, że bez względu na indywidualne preferencje, dla większości pracowników kluczowe jest środowisko, które zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju, serdeczne relacje i poszanowanie odrębności. Jeśli firma potrafi stworzyć taką atmosferę, jest na dobrej drodze do pozyskania wymarzonych ekspertów. W sytuacji, kiedy pracodawca i pracownik spotkają się w połowie drogi pod względem swoich oczekiwań, istnieje duża szansa na długotrwałą i satysfakcjonującą współpracę obu stron. Organizacje powinny też pamiętać, że prawdziwa siła motywacji, która ma znaczenie w branży IT tkwi w wyjątkowej potrzebie nieustannego doskonalenia kompetencji specjalistów z tego sektora. Mam nadzieję, że nasz raport będzie przydatny, a zawarte w nim informacje okażą się cenną wskazówką i podpowiedzą kierunek, w jakim warto pójść, aby pozyskać i utrzymać cennych specjalistów w branży IT. Życzę miłej lektury. Barbara Kowalewska CEO IT-Leaders.pl 1. Wstęp
 3. 3. 4CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Opracowana przez IT-Leaders.pl analiza dotyczy kluczo- wych pozapłacowych motywatorów do pracy wśród specja- listów branży IT. Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki e-ankiecie upowszechnionej w mediach społecznościowych. Badanie zostało przepro- wadzone w okresie od 5 do 14 czerwca 2017 roku. Zestawienie zawiera informacje o najczęściej prefero- wanych przez specjalistów IT benefitach pozapłacowych (m.in.: elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, szkolenia, pakiet zdrowotny, pakiet sportowy) oraz innych niefinansowych czynnikach wpływających na poczucie zadowolenia z pracy (rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów, znaczenie bycia docenia- nym w miejscu pracy, preferencje dotyczące wspólnego spędzania czasu ze współpracownikami, perspektywy dalszego rozwoju). W badaniu zastosowano metryczkę pozwalającą zidentyfi- kować „motywatory” w podziale na: • obszar specjalizacji/kategorię stanowiska • staż pracy w IT • wiek • płeć 2. Metodologia badania
 4. 4. 5CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Naszym celem było stworzenie kompleksowego obrazu społeczności IT. Dotarliśmy do szerokiej, różnorodnej grupy zawodowej. W badaniu wzięło udział 851 osób związanych ze środowiskiem nowych technologii z całej Polski. Wśród ankietowanych znalazło się 674 mężczyzn i 157 kobiet, co stanowi odpo- wiednio 79,2% i 18,4% całej badanej grupy (20 osób nie wskazało odpowiedzi na pytanie o płeć). Stosunek kobiet do mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu odzwierciedla ogólną tendencję obserwowaną na rynku pracy. W badaniu wzięli udział przedstawiciele większości obszarów specjalizacji, ze znaczną przewagą programistów (326 osób), testerów (188 osób) i Administracji IT (185 osób). W dalszej kolejności ankietę wypełnili reprezentanci grup: Technical Manager (32 osoby), Design (23 osoby), IT Security (22 osoby), Business Intelligence (15 osób) i SAP (8 osób). 3. Opis grupy badawczej Wykres 1. Kategorie stanowisk specjalistów IT
 5. 5. 6CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Kolejnym elementem charakteryzującym badaną grupę jest wiek. W badaniu wzięły udział osoby w różnym wieku, z odmiennym doświadczeniem zawodowym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (55,6% wszystkich badanych). Wykres 3 ilustruje staż pracy w obszarze IT ankietowanych osób. Wśród respondentów nie zabrakło zarówno doświadczonych specjalistów (132 osoby pracujące w branży od ponad 10 lat) jak i osób dopiero startujących w zawodzie (133 osoby pracujące w IT poniżej jednego roku). Wykres 2. Wiek badanych specjalistów IT Wykres 3. Staż pracy badanych specjalistów IT
 6. 6. 7CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 4. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / ogółem Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy? 4. Raport w liczbach
 7. 7. 8CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 5. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / mężczyźni Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 8. 8. 9CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 6. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / kobiety Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 9. 9. 10CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 7. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg wieku Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 10. 10. 11CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 8. Kluczowe benefity pozapłacowe wg specjalistów IT / wg stażu pracy Pyt. Które benefity pozapłacowe najbardziej motywują Cię do pracy?
 11. 11. 12CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 9. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg płci Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
 12. 12. 13CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 10. Rola możliwości ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów / wg kategorii stanowisk Pyt. Czy w pracy ważna jest dla Ciebie możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów?
 13. 13. 14CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 11. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg płci Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 14. 14. 15CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 12. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg kategorii stanowisk Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 15. 15. 16CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 13. Znaczenie bycia docenianym w miejscu pracy / wg wieku Pyt. Czy to dla Ciebie ważne, żeby w pracy czuć się docenianym?
 16. 16. 17CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 14. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg płci Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
 17. 17. 18CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 15. Znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego ze współpracownikami / wg wieku Pyt. Czy chętnie spędzasz czas wolny ze współpracownikami?
 18. 18. 19CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 16. Rozwój i kariera / wg płci Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 19. 19. 20CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 17. Rozwój i kariera / wg wieku Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 20. 20. 21CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 18. Rozwój i kariera / wg stażu pracy Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 21. 21. 22CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl Wykres 19. Rozwój i kariera / wg kategorii stanowisk Pyt. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy?
 22. 22. Specjaliści IT cenią oferowane im benefity i możliwości rozwoju. Szczególnie istotne są dla nich: elastyczny czas pracy (77%), możliwość pracy zdalnej (75%), nauka nowych technologii (75%), udział w nowych projektach (62%) oraz programy szkoleniowe oferowane przez firmę (59%). Największą wagę do benefitów pozapłacowych przywiązują osoby w wieku 25-34 lat. Posiadają już doświadczenie w branży, są cenieni przez pracodawców, zasypywani wieloma ofertami, dlatego wiedzą, że mogą pozwolić sobie na wysokie wymagania. Kobiety i mężczyźni zazwyczaj podobnie postrzegają rolę poszczególnych benefitów. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, iż kobiety w branży IT znacznie wyżej od mężczyzn stawiają pakiety zdrowotne (65% kobiet wobec 44% mężczyzn) oraz elastyczny czas pracy (83% kobiet wobec 75% mężczyzn). Coraz większe znaczenie dla osób związanych z branżą IT mają relacje panujące w pracy. Zdecydowana większość (96%) ankietowanych odpowiedziało, że ważne jest dla nich bycie docenianym w miejscu pracy. 77% Specjalistów IT uważa za istotne możliwość ingerencji w projekt i zgłaszania własnych pomysłów (wśród programistów i testerów 80% wyraża taką opinię). Ponad połowa ankietowanych chętnie spędza czas wolny ze współpracownikami, choć ten element ściśle koreluje z wiekiem, w grupie 35-44 lat co piąty badany nie jest skłonny poświęcać czasu wolnego na spotkania z kolegami z pracy, a wśród osób powyżej 45 lat podobnie myśli już co trzeci specjalista. Najmniejsze znaczenie dla ankietowanych mają: dostępność telefonów służbowych i fundusze emerytalne (odpowiednio 11% i 10%). Aspiracje awansu na wyższe stanowisko częściej wyrażają mężczyźni (50%) niż kobiety (41%), podobnie jest w przypadku rozwoju w kierunku zarządzania zespołem – odpowiednio 38% i 31%. Kierowanie zespołem jest w szczególności ambicją osób, które posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży (49% badanych). Największa część respondentów swój dalszy rozwój zawodowy wiąże z nauką nowych technologii (78% mężczyzn i 64% kobiet) oraz udziałem w nowych projektach (62% mężczyzn i 63% kobiet). Analizując wypływające z raportu wnioski, można stworzyć zarys nowoczesnej, dbającej o komfort i możliwości rozwoju swoich pracowników firmy. Bez wątpienia to właśnie te firmy, które zainwestują w atrakcyjne warunki pracy swoich pracowników wygrają wyścig o najbardziej wartościowe talenty. 5. Podsumowanie 23CO MOTYWUJE SPECJALISTÓW IT www.it-leaders.pl
 23. 23. Zapraszamy do współpracy! www.it-leaders.pl hello@it-leaders.pl W pełni zautomatyzowany proces selekcji, dzięki sztucznej inteligencji, pozwala w czasie rzeczywistym kojarzyć strony, zgodnie z ich preferencjami i doświadczeniem. Platforma kojarząca pracodawców z kandydatami z sektora IT

×