Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ministarstvo odbacilo regulaciju ušća Mure

185 views

Published on

S velikim zadovoljstvom vam javljamo da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odbilo zahtjev Hrvatskih voda za regulacijom ušća Mure kao prevladavajući interes. To je konačni poraz Hrvatskih voda u neprestanim nastojanjima za regulacijom ovog bisera Podravine, Međimurja i cijele Hrvatske.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ministarstvo odbacilo regulaciju ušća Mure

  1. 1. BAOBAB – Udruga za istraživanje i popularizaciju znanostiTrg kralja Krešimira 1048000 Koprivnica098 835-648, udrugabaobab@gmail.comKonačno i definitivno je odbijen zahtjev Hrvatskih voda za regulacijom ušća Mure!S velikim zadovoljstvom vam javljamo da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odbilo zahtjevHrvatskih voda za regulacijom ušća Mure kao prevladavajući interes. To je konačni poraz Hrvatskihvoda u neprestanim nastojanjima za regulacijom ovog bisera Podravine, Međimurja i cijele Hrvatske.Pod izgovorom obrane mađarske pruge, Hrvatske vode su htjele napraviti novo, regulirano koritoušća Mure. Pri tome bi se uništio otok „Kečilend“, a Drava skrenula direktno na poznatu plažu HalaszCsarda. Još više, rijeka bi se ubrzala, pojačala nizvodna erozija, uništila vrijedna staništa i iznimnorijetka vrsta kebrač.Kao i mnogo puta do sada, ponavljamo da je mala obaloutvrda branila ne samo prugu i željezničkustanicu nekoliko desetljeća pa uopće nije bilo potrebe za ovim radovima. Drava je prošlih stotinjakgodina nekoliko puta mijenjala ušće u Muru, ali ni jednom nije bila ugrožena pruga izgrađena krajem19. stoljeća. Potrebe su bile preuveličane, sve zato da bi se „okrenuli“ novci od vodnih naknada.Nakon što je Ministarstvo kulture (iz prethodne Vlade) već jednom odbilo projekt, Hrvatske vode sukao posljednju mogućnost pokrenule postupak određivanja prevladavajućeg javnog interesa, želećipod svaku cijenu odraditi radove i potrošiti novce građana.Na žalost, Mađarska vodoprivreda je odradila svoj dio posla, utvrdivši obalu i postavivši dva T-pera.Mađarska pera erodiraju hrvatsku obalu drave, ali s druge strane kompletno su zaustavljeni hrvatskiradovi mnogo većeg opsega. Na mađarske radove mi nismo mogli utjecati, iako smo pritiskali čak i domađarskog veleposlanik u Hrvatskoj. Da su Hrvatske vode provele svoj dio projekta, nestao biodmah otok Kečilend i plaža SIP kao posljedica direktnog udara, a iskustvo govori i o još većojdevastaciji. Teška mehanizacija poharala bi cijelo područje, a obala bi se utvrdila kamenjem. Nastaobi bezlični kanal, a Halasz Csarda bi zauvijek izgubila svoj kultni značaj.Ivan Cerovec iz Hrvatskih voda je još 2008. izjavio da je "planirani zahvat neophodan, praktički ineodgodiv". Ovaj slučaj pokazuje svu nepotrebnost sličnih „neophodnih, praktičkih i neodgodivih“radova koji su na žalost prošli u medijskoj sjeni. Koliko je milijuna kuna utrošeno na takve projekte?Nadamo se da će ovaj slučaj biti pouka Hrvatskim vodama da više ne pokušavaju zarađivati naizmišljenim i nepotrebnim radovima na račun građana Hrvatske.Dipl.ing Goran Šafarek

×