Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[PDF] Tukufu Takatifu Quran Surat 108 ﴾الكوثر﴿ Al-Kawthar Swahili (Kiswahili) Tafsiri (Maana) Translation Kiarabu

31 views

Published on

NAMBARI ► https://plus.google.com/+CallertoislamTk-site/posts/6PbUMaAkhj3

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[PDF] Tukufu Takatifu Quran Surat 108 ﴾الكوثر﴿ Al-Kawthar Swahili (Kiswahili) Tafsiri (Maana) Translation Kiarabu

  1. 1. JUZUU JO IIIG Aya J SURATUL KAWTHAR (lmeteremka Makka) Kwa jina Ia Mwenyezi Mungu, kuneemesha rieema kubwa kubwa na kuneemesha neema ndogo ndogo. 1. Hakika Tumekupa kheri nyingi. Mwenye Mwenye z. Basi sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje (kwa ajili ya Mola wako). (Na kila utakalolifanya lifanye kwa ajili ya Mola wako, siyo mizimu wala mapango wala makaburi). 3� Hakika adui yako ndiye atakayekuwa mkiwa, (atakatika na kila kheri). � AMMA /1t11 K4tr~ I 1. Makusudio ya ukheri nyinci, hapa ni Utume, ilimu, amali, jaba, kushinda, kupata wafuasi, na kheri nyingine za dunia na Akhera zisizohisabika, ambazo bakupewa mtu kabla yake wall baada yake. Na kheri hizi, hapana shaka ni bora kuliko kheri za mali na watoto. 2. Maana sali kwa aiili ya Mola Wako peke Yake, usiwe kama wale wanaofanya ibada kwa riyaa, na uchinje nyaana (wanyama) zako uwape maskini na wenye haja, usiwe kama wale wawafukuzao mayatima na kujizulia na kuwafanyia ihsani wenzao. 3. Maana yake huyo asemae kuwa wcwe umetindikiwa na kheri ndiye aliyetindikiwa na khcri siyo wcwe. Kberi ulizopewa wcwe zitakufaa, na kheri alizopewa yeye za mali na watoto, .hazitamfaa kitu. . Maadui wa Mtume (s.a.w.) walikuwa wakifurahi sana kwa kumuona Mtume amefiliwa 'na watoto wake wanaume, sababu walikuwa wakiona hapana kheri kubwa katika Ulimwengu klma kupewa mali na watoto wanaume. Na kwa sababu hii wakimwita Mtume Abtar, Mwenye kukatika na kberi. Basi katika Sura bii Mwenyezi Mungu anamliwaza Mtume Wake, pamoja na kuwajibu wale maadui. 801

×