Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bahagian 1   Bahagian 2  Bahagian 3  Bahagian 4  Bahagian 5• Wakaf Pada  • Latar   • Struktur  • Cara-cara  • ...
• “Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan se...
• "Perumpamaan (derma atau nafkah) orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang m...
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:• “Apabila seorang anak Adam mati, segala amalannya terputus, kecuali tiga perkara...
“Apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jualbeli, pewarisan, hibah & wasia...
“Wakaf tunai merupakan pembekuan sejumlah wang tunai secara kekal dan manfaatnya   didedikasikan untuk kebajikan orang...
• KUASA DYMM SULTAN Perlembagaan Persekutuan: Sultan sebagai Ketua Agama Islam• KUASA MAIS Enakmen Pentadbiran Agama Is...
• Perkataan   wakaf  terkandung  dalam Perlembagaan Persekutuan di mana ia menerangkan kedudukan utama wakaf seba...
• Seksyen 8 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003:Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sul...
Wakaf Selangor-Muamalat merupakan jalinan kerjasama antara PWS dan BMMBbagi menguruskan dana Wakaf secara bersama melalui ...
Memastikan setiap                sumbangan wakaf sampai               terus kepada golongan ...
Kemudahan orang            ramai untuk berwakaf             serendah RM10Pelepasan cukai ; 7%   ...
LHDN telah mengiktiraf MAIS sebagai institusi yang                    diluluskan melalui dokumen [No Ru...
Syarikat yang menjadi penyumbang wakaf akan dibenarkan membuat potongan daripada pendapatan agregatsebanyak 10% (maks), ia...
Membasmi                  kemiskinanDengan menggalakkan orang    Menyediakan peluang         ...
BMMB                   PWS    PEMANTAU JAWATANKUASA MAJLIS (MAIS)                 ...
Memanggil mesyuarat berkala pada                   Mempunyai kuasa membuat    Mempunyai kuasa sebag...
Sumbangan Wakaf        daripada pewakaf          Akaun kutipan          Muamalat Wakaf     ...
Muamalat Invest Sdn. Bhd (MISB)              Terdiri daripada profesional              yang ber...
Pendidikan• Pembangunan Infrastruktur (sekolah, ma’ahad tahfiz & makmal)• Pembelian alatan dan kelengkapanKesihatan• Pembe...
Individu                  Bukan Individu         Had Minimum:i. RM2 debit hibah untuk Arahan Pe...
JAWAPAN:Dibenarkan. Para ulama’ as-Syafie berpendapat :Wakaf seorang kafir sah walaupun untuk masjid walaupun ia bukan ber...
JAWAPAN:Para ulama’ as-Syafie mengharuskan wakaf kepada golongan kafir zimmi yang tertentu, selamamana ia tidak bertujuan ...
JAWAPAN:Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam.                   (Jawatanku...
Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Wakaf selangor muamalat presentation slides
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wakaf selangor muamalat presentation slides

2,633 views

Published on

 • Be the first to comment

Wakaf selangor muamalat presentation slides

 1. 1. Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3 Bahagian 4 Bahagian 5• Wakaf Pada • Latar • Struktur • Cara-cara • Soalan- Pandangan Belakang pengurusan berwakaf soalan Islam WSM WSM Lazim
 2. 2. • “Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.” (Surah Ali `Imran: 92)
 3. 3. • "Perumpamaan (derma atau nafkah) orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai; setiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya), lagi Maha Mengetahui". (Al-Baqarah ayat 261)
 4. 4. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:• “Apabila seorang anak Adam mati, segala amalannya terputus, kecuali tiga perkara: iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya”. (RiwayatMuslim)
 5. 5. “Apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jualbeli, pewarisan, hibah & wasiat disamping mengekalkan sumber fisikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S.W.T.”Rujukan: Website Yayasan Wakaf Malaysia(ywm.org.my/wakaf/) 9
 6. 6. “Wakaf tunai merupakan pembekuan sejumlah wang tunai secara kekal dan manfaatnya didedikasikan untuk kebajikan orang ramai.”Rujukan: The Journal of Muamalat and Islamand Islamic Finance Research (JMIFR) Vol. 6No. 1 2009 10
 7. 7. • KUASA DYMM SULTAN Perlembagaan Persekutuan: Sultan sebagai Ketua Agama Islam• KUASA MAIS Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003• KUASA PWS Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 pindaan 2008
 8. 8. • Perkataan wakaf terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan di mana ia menerangkan kedudukan utama wakaf sebagai salah satu bidang kuasa pentadbiran Negeri• Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri telah melantik Majlis Agama Islam Negeri untuk membantu dan menasihati mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam di Negeri termasuk perkara wakaf
 9. 9. • Seksyen 8 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003:Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan dari semasa kesemasa dengan perintah yang disiarkan dalam Warta menubuhkanperbadanan dengan apa-apa nama yang pada pendapat Majlis adalah sesuaiuntuk menjalankan dan dipertanggungjawabkan dengan, bertindak danmenguruskan apa-apa projek, skim atau pengusahaan yang telahdirancangkan atau dijalankan oleh Majlis dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan atau kuasa-kuasanya di bawah seksyen 7.
 10. 10. Wakaf Selangor-Muamalat merupakan jalinan kerjasama antara PWS dan BMMBbagi menguruskan dana Wakaf secara bersama melalui pembentukanJawatankuasa Pengurusan Bersama (JPB).BMMB merupakan institusi perbankan pertama yang menjalankan kerjasamapengurusan dana wakaf secara bersama.Melalui usahasama ini, Wakaf Selangor-Muamalat akan menumpukan dalamdua segmen iaitu kesihatan dan pendidikan.Penyertaan masyarakat dalam Wakaf Selangor-Muamalat terbuka kepada semuagolongan tanpa mengira agama dan bangsa. 16
 11. 11. Memastikan setiap sumbangan wakaf sampai terus kepada golongan sasar untuk memastikan perkembangan ekonomi ummah Membantu serta Menjalankan mengurangkan tanggungjawab sosial pergantungan kepada korporat Bank kepadainstitusi wakaf/kerajaan masyarakat atas dasar dalam membangunkan Maslahah Ammah dana wakaf tunai Mengekalkan semangat dan sifat prihatin dalam Membantu memantapkan masyarakat Malaysia institusi pendidikan dan untuk menyumbang kesihatan di Malaysia kepada keharmonian dan kerukunan masyarakat 17
 12. 12. Kemudahan orang ramai untuk berwakaf serendah RM10Pelepasan cukai ; 7% Kemudahan berwakaf individu dan 10% menerusi 58 syarikat cawangan BMMB Membantu dalam Pelaburan untuk menampung kos menjana dana untukrawatan perubatan / pembangunan aset kos pengajian yang wakaf semakin meningkat Membantu institusi pendidikan/ kesihatan yang menghadapi masalah aliran tunai 18
 13. 13. LHDN telah mengiktiraf MAIS sebagai institusi yang diluluskan melalui dokumen [No Rujukan LHDN: (A) 01/35/42/51/179-6-5621 No. Warta Kerajaan: 14369 bertarikh Hadiah wang tunai (wakaf) 27/07/2004]. Ia telah merangkumkan sumbangan wakaf kpd Institusi diluluskan oleh dalam subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967 Ketua Pengarah LHDN sebagai ‘Hadiah wang tunai kepada institusi atau organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri’. (B) Potongan dibenar drp jumlah Hadiah wang tunai/kos sumbangan ketiga-tiga sumbangan Manfaat kpd aktiviti/badan sukan terhad kpd 10%(syarikat)diluluskan Menteri/Pesuruhjaya Sukan atau 7% (selain dari (Subsekyen 44(11B)ACP 1967) syarikat) drp pendapatan agregat (C) Hadiah wang tunai/kos sumbangan manfaat kpd projek berkepentingan negara diluluskan Menteri Kewangan (Subsekyen 44(11C)ACP 1967)
 14. 14. Syarikat yang menjadi penyumbang wakaf akan dibenarkan membuat potongan daripada pendapatan agregatsebanyak 10% (maks), iaitu empat kali ganda lebih banyak berbanding potongan untuk zakat perniagaan(2.5%). Gabungan kedua-duanya dapat mengurangkan pendapatan bercukai sehingga 12.5%. Kadar Syarikat A Syarikat B (berwakaf) Keuntungan Bersih 10,000.00 10,000.00 Tambah: Perbelanjaan tidak dibenar Derma (tidak diluluskan) 1,000.00 - Pendapatan Berkanun Perniagaan 11,000.00 10,000.00 Tolak: Rugi Perniagaan Tahun Terdahulu - - Pendapatan Agregat 11,000.00 10,00.00 Tolak: Derma, Hadiah, Sumbangan & Zakat Wakaf (Hadiah) 10.0% - 1,000.00 Zakat Perniagaan 2.5% 250.00 250.00 12.5% (250.00) (1,250.00) Pendapatan Bercukai 10,750.00 8,750.00 Cukai Kena Dibayar 25.0% 2,687.50 2,187.50
 15. 15. Membasmi kemiskinanDengan menggalakkan orang Menyediakan peluang + Peningkatan pekerjaan kepadaramai menyertai wakaf tunai, orang ramai jumlah Pewakaf dariianya secara langung dan tahun ke tahuntidak langsung memberikan Menyediakan infrastruktur asassumbangan yang besarkepada kebajikan masyarakat Penyelidikan &dengan menyediakan modal pembangunan dan teknologiuntuk pembangunan yangmampan di kalangan Pendidikan untukmasyarakat. semua Memberi makan orang fakir + Peningkatan Hasil Penjagaan kesihatan kepada semua 21
 16. 16. BMMB PWS PEMANTAU JAWATANKUASA MAJLIS (MAIS) Dato’ Hj. Mohd Redza Shah Abdul Wahid Prof Madya Dr. Ismail b. Mohd @ Abu (Ketua Pegawai Eksekutif BMMB) Hassan (Ahli Lembaga Pengarah PWS) PENGERUSI Dr. Zulkifli Mohamed al-BakriYbhg Tan Sri Datuk Seri Panglima (Jawatankuasa Syariah BMMB) YM Datin Paduka Ungku Arfah bt Ungku Dr. Abdul Rahman Arshad Tahir En. Mohd Hafiz Hj. Fauzi (Ahli Lembaga Pengarah PWS) (Penasihat Tabung Mawaddah BMMB) En. Abu Bakar b. Yang SETIAUSAHA (Ketua Pegawai Eksekutif PWS)Pn. Nora Shiken Ramli (Setiausaha Syarikat BMMB) SEKRETARIAT BERSAMA BMMB & PWS
 17. 17. Memanggil mesyuarat berkala pada Mempunyai kuasa membuat Mempunyai kuasa sebagai pembuat selang masa sepertimana yang keputusan; dasar; ditetapkan;Pemutus dasar atau menentukan Bertanggungjawab kepada MAIS apa-apa keputusan berhubung dan Perbadanan untuk Mengawal penjalanan Dana Wakaf kutipan serta pengagihan dan Selangor Muamalat; dan memaklumkan dan menerima penggunaan hasil kutipan Dana arahan dalam melaksakan Dana Wakaf Selangor Muamalat; Wakaf tersebut
 18. 18. Sumbangan Wakaf daripada pewakaf Akaun kutipan Muamalat Wakaf Pindahan Akaun wakaf induk PWS Jawatankuasa Pemegang Amanah Pengurusan bersama Tunggal PembangunanPelaburan (Pendidikan dan Kesihatan) Manfaat Wakaf Selangor Muamalat BMMB PWS
 19. 19. Muamalat Invest Sdn. Bhd (MISB) Terdiri daripada profesional yang berpengalaman dan Pendekatan berdisiplin Syarikat pengurusan dana mahir, yang ditugaskan akan memastikan generasi berlesen sejak 2006, dengan tanggungjawab pulangan yang berpatutandiberikan lesen Pengurusan memastikan proses berbanding dengan profil Dana Islam pada pelaburan yang teratur dan risiko pelanggan dalam cara September 2012 berstruktur adalah benar- yang patuh Syariah benar diikuti
 20. 20. Pendidikan• Pembangunan Infrastruktur (sekolah, ma’ahad tahfiz & makmal)• Pembelian alatan dan kelengkapanKesihatan• Pembelian alatan dan mesin (mesin dialisis & ubat ubatan)• Pembiayaan rawatan & penyelidikanPelaburan• Pelaburan dalam sektor yang dibenarkan oleh syarak bagi menjamin kelestarian aktiviti-aktiviti wakaf.
 21. 21. Individu Bukan Individu Had Minimum:i. RM2 debit hibah untuk Arahan Pembayaran Berkala RM100 (bergantung kepada kaedah bayaran/ ii. RM10 debit akaun untuk Pembayaran Berkala kutipan)iii. RM10 (tunai) dan RM100 (cek) untuk sumbangan di kaunter Had Maksimum: Tiada Tiada
 22. 22. JAWAPAN:Dibenarkan. Para ulama’ as-Syafie berpendapat :Wakaf seorang kafir sah walaupun untuk masjid walaupun ia bukan berniat taqarrub,sebagimana I’tiqad kita. Mereka akan diberi ganjaran atas sedekahnya di dunia, namun diakhirattiada habuanya untuk mendapat pahala.Sabda Rasulullah s.a.w:“Allah tidak akan mengabaikan kebaikan seorang mukmin, dia akan diberi ganjaran di duniadan di akhirat. Orang kafir pula akan menerima ganjaran kebaikan yang mereka lakukankerana Allah semasa di dunia sahaja.Adapn di akhirat kelak, tiada apa-apa habuan danganjaran kebaikan untuknya”. (Riwayat Muslim)
 23. 23. JAWAPAN:Para ulama’ as-Syafie mengharuskan wakaf kepada golongan kafir zimmi yang tertentu, selamamana ia tidak bertujuan untuk melakukan maksiat. Ini kerana dibolehkan sedekah kepadagolongan zimmi, maka begitu juga diharuskan wakaf kepada mereka.Jika didapati ada kemungkinan penerima wakaf akan melakukan maksiat dengan harta tersebut,maka wakaf tersebut tidak sah kerana maksiat tersebut akan menghilangkan hikmah dan tujuanwakaf
 24. 24. JAWAPAN:Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. (Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-77 )
 25. 25. Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

×