Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pub - Employment Laws For Workers Booklet - Malay

1,757 views

Published on

 • Be the first to comment

Pub - Employment Laws For Workers Booklet - Malay

 1. 1. Kandungan Akta Pekerjaan 3 1) Adakah saya dilindungi di bawah Akta Pekerjaan? 3 2) Apakah seksyen di dalam Akta Pekerjaan yang berkaitan dengan saya? 3 Kontrak Perkhidmatan 4 3) Senarai Semak Pekerjaan yang Asas 4 4) Bolehkah terma pekerjaan ditukar selepas menandatangani Kontrak Perkhidmatan? 4 5) Apakah perbezaan di antara Kontrak Perkhidmatan dengan Kontrak untuk Khidmat 4 Hal Gaji 5 6) Bila sepatutnya saya menerima gaji saya? 5 7) Bagaimana saya mengira gaji saya untuk kerja lembur? 5 8) Bolehkah majikan menggantikan bayaran gaji kerja lembur saya dengan cuti 6 pengganti atau cuti berbayar? 9) Adakah majikan saya dibenarkan untuk membuat pemotongan pada gaji saya? 6 10) Apa yang boleh saya lakukan jika gaji saya tidak dibayar pada masanya atau 7 selepas saya meninggalkan pekerjaan itu? 11) Bagaimana saya mengira gaji untuk pekerjaan kurang dari satu bulan? 7 Masa Bekerja 9 12) Berapa jam saya dibolehkan bekerja dalam sehari/ seminggu? 9 13) Adakah terdapat had bagi jumlah masa yang saya boleh bekerja dalam sehari? 9 14) Adakah terdapat had bagi jumlah masa bagi kerja lembur yang saya boleh buat 9 dalam sebulan? Hari Rehat 10 15) Berapa banyak hari rehat yang saya berhak dapat dalam masa seminggu? 10Diterbitkan oleh: Disokong oleh: 16) Adakah saya dibenarkan untuk bekerja pada hari rehat saya? 10 17) Adakah saya akan dibayar bagi pekerjaan yang dilakukan pada hari rehat saya? 10 Cuti Sakit 12 18) Adakah saya mendapat cuti sakit yang berbayar? 12 19) Adakah majikan saya dikehendaki membayar perbelanjaan perubatan saya? 13Untuk Maklumat Lanjut 20) Adakah saya berhak mendapat cuti sakit berbayar pada hari rehat saya? 13• www.fairemployment.sg • www.mom.gov.sg Cuti Tahunan 14 • Hubungi Kementerian Tenaga Manusia di 6438 5122 21) Berapa hari cuti tahunan berbayar yang sepatutnya saya dapat? 14 • Email: mom_lrd@mom.gov.sg 22) Bolehkah cuti tahunan di beri pro rata jika saya bekerja kurang dari satu tahun? 15 23) Bagaimana saya mengira jumlah cuti tahunan jika saya bekerja separuh masa? 15Panduan ini diterbitkan oleh Perikatan Tiga Pihak untuk Amalan Pekerjaan yang Adil sebagai usaha untuk menggalakkan amalan pekerjaanyang adil dan bertanggungjawab.Anda juga boleh muat turun salinan Panduan ini dari lelaman web Kementerian Tenaga Manusia dan Perikatan Tiga Pihak untuk AmalanPekerjaan yang Adil, di www.fairemployment.sg.Semua maklumat di dalam Panduan ini adalah tepat pada Mac 2011. Maklumat yang ditulis di dalam panduan ini ditulis secara umumdan bukan sebagai huraian lengkap bagi undang-undang yang berkaitan. Jika terdapat keraguan, sila rujuk kepada Akta Pekerjaan atauhubungi Kementerian Tenaga Manusia.
 2. 2. Kandungan Akta Pekerjaan 3 1) Adakah saya dilindungi di bawah Akta Pekerjaan? 3 2) Apakah seksyen di dalam Akta Pekerjaan yang berkaitan dengan saya? 3 Kontrak Perkhidmatan 4 3) Senarai Semak Pekerjaan yang Asas 4 4) Bolehkah terma pekerjaan ditukar selepas menandatangani Kontrak Perkhidmatan? 4 5) Apakah perbezaan di antara Kontrak Perkhidmatan dengan Kontrak untuk Khidmat 4 Hal Gaji 5 6) Bila sepatutnya saya menerima gaji saya? 5 7) Bagaimana saya mengira gaji saya untuk kerja lembur? 5 8) Bolehkah majikan menggantikan bayaran gaji kerja lembur saya dengan cuti 6 pengganti atau cuti berbayar? 9) Adakah majikan saya dibenarkan untuk membuat pemotongan pada gaji saya? 6 10) Apa yang boleh saya lakukan jika gaji saya tidak dibayar pada masanya atau 7 selepas saya meninggalkan pekerjaan itu? 11) Bagaimana saya mengira gaji untuk pekerjaan kurang dari satu bulan? 7 Masa Bekerja 9 12) Berapa jam saya dibolehkan bekerja dalam sehari/ seminggu? 9 13) Adakah terdapat had bagi jumlah masa yang saya boleh bekerja dalam sehari? 9 14) Adakah terdapat had bagi jumlah masa bagi kerja lembur yang saya boleh buat 9 dalam sebulan? Hari Rehat 10 15) Berapa banyak hari rehat yang saya berhak dapat dalam masa seminggu? 10Diterbitkan oleh: Disokong oleh: 16) Adakah saya dibenarkan untuk bekerja pada hari rehat saya? 10 17) Adakah saya akan dibayar bagi pekerjaan yang dilakukan pada hari rehat saya? 10 Cuti Sakit 12 18) Adakah saya mendapat cuti sakit yang berbayar? 12 19) Adakah majikan saya dikehendaki membayar perbelanjaan perubatan saya? 13Untuk Maklumat Lanjut 20) Adakah saya berhak mendapat cuti sakit berbayar pada hari rehat saya? 13• www.fairemployment.sg • www.mom.gov.sg Cuti Tahunan 14 • Hubungi Kementerian Tenaga Manusia di 6438 5122 21) Berapa hari cuti tahunan berbayar yang sepatutnya saya dapat? 14 • Email: mom_lrd@mom.gov.sg 22) Bolehkah cuti tahunan di beri pro rata jika saya bekerja kurang dari satu tahun? 15 23) Bagaimana saya mengira jumlah cuti tahunan jika saya bekerja separuh masa? 15Panduan ini diterbitkan oleh Perikatan Tiga Pihak untuk Amalan Pekerjaan yang Adil sebagai usaha untuk menggalakkan amalan pekerjaanyang adil dan bertanggungjawab.Anda juga boleh muat turun salinan Panduan ini dari lelaman web Kementerian Tenaga Manusia dan Perikatan Tiga Pihak untuk AmalanPekerjaan yang Adil, di www.fairemployment.sg.Semua maklumat di dalam Panduan ini adalah tepat pada Mac 2011. Maklumat yang ditulis di dalam panduan ini ditulis secara umumdan bukan sebagai huraian lengkap bagi undang-undang yang berkaitan. Jika terdapat keraguan, sila rujuk kepada Akta Pekerjaan atauhubungi Kementerian Tenaga Manusia.
 3. 3. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 3 Akta Perkerjaan Akta PekerjaanCuti Bersalin dan Penjagaan Anak 16 Akta Pekerjaan adalah undang-undang buruh utama Singapura. Ia menetapkan terma24) Apakah faedah bersalin yang berhak diperolehi oleh pekerja wanita? 16 dan syarat pekerjaan yang minimum, dan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja di25) Adakah terdapat apa-apa syarat mengenai tempoh masa bagi cuti bersalin? 16 bawah kontrak perkhidmatan.26) Adakah majikan dibenarkan untuk memberhentikan seseorang pekerja yang 16 Panduan ini akan menyediakan anda dengan maklumat asas mengenai Akta Pekerjaan. sedang cuti bersalin? Ia ditulis secara umum sebagai panduan untuk pekerja dan bukan sebagai huraian27) Adakah majikan dibenarkan untuk memberhentikan pekerja wanita yang hamil? 16 lengkap undang-undang yang berkaitan. Jika anda perlukan bantuan lanjut, sila rujuk ke28) Adakah saya berhak mendapat cuti penjagaan anak? 17 www.mom.gov.sg atau hubungi Kementerian Tenaga Manusia di 6438 5122.Pembatalan Kontrak 18 1) Adakah saya dilindungi di bawah Akta Pekerjaan?29) Jika saya mahu berhenti kerja, adakah perlu saya memberitahu majikan saya? 18 Akta Pekerjaan melindungi setiap pekerja (tidak kira kewarganegaraan) yang di bawah30) Bolehkah saya berhenti tanpa memberikan notis? 18 kontrak perkhidmatan dengan majikan, kecuali:31) Bilakah sesuatu kontrak pekerjaan dianggap sudah batal? 18 a) Pengurus dan eksekutif (pengurus dan eksekutif dengan pendapatan bulanan32) Adakah saya dibenarkan untuk mengambil cuti sakit semasa dalam tempoh 18 asas $4,500 dan ke bawah dilindungi separa di bawah Akta Pekerjaan, bagi notis saya? pembayaran gaji.)33) Bolehkah majikan memberhentikan perkhidmatan saya semasa dalam 18 b) Pelaut; tempoh notis? c) Pekerja domestik; dan d) Pekerja badan berkanun dan pemerintah.34) Bolehkah majikan memberhentikan perkhidmatan saya semasa dalam 19 tempoh probesyen? Akta Pekerjaan melindungi pekerja tempatan dan pekerja asing. Ia tidak membezakan di antara pekerja sementara, pekerja kontrak, pekerja bergaji hari atau pekerja di bawahSumbang CPF 20 pekerjaan bertempoh.35) Adakah majikan saya bertanggungjawab membayar sumbangan CPF untuk 20 gaji bulanan saya? Nota: • Kontrak perkhidmatan ialah satu perjanjian pekerjaan di antara majikan dan pekerja.Nasihat dan Bantuan 20 Kontrak biasanya dalam bentuk bertulis, tetapi ia juga boleh berdasarkan pada persetujuan secara lisan. • Pengurus dan eksekutif adalah pekerja yang menjalankan tugas eksekutif atau penyeliaan, seperti mempunyai kuasa untuk mempengaruhi atau membuat keputusan. Ia juga boleh termasuk profesional yang berpendidikan tinggi dengan pengetahuan/kemahiran yang khusus dan yang mempunyai terma pekerjaan yang sama dengan pengurus dan eksekutif, contohnya, peguam, doktor. 2) Apakah seksyen di dalam Akta Pekerjaan yang berkaitan dengan saya? Secara umum, semua seksyen di dalam Akta Pekerjaan ada kaitan dengan anda jika anda dilindungi oleh Akta ini. Namun, Bahagian IV dalam Akta Pekerjaan, yang berkenaan masa bekerja, hari rehat, cuti tahunan, kerja bergiliran dan lain-lain syarat perkhidmatan, hanya untuk buruh dengan gaji bulanan asas tidak melebihi $4,500 dan pekerja dengan gaji bulanan asas tidak melebihi $2,000. Nota: • Seorang buruh ialah pekerja yang secara umumnya melakukan pekerjaan yang melibatkan kerja tangan dan yang mungkin berkemahiran atau tidak berkemahiran. Contoh buruh seperti, pembersih, pekerja binaan, buruh dan drebar.
 4. 4. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 3 Akta Perkerjaan Akta PekerjaanCuti Bersalin dan Penjagaan Anak 16 Akta Pekerjaan adalah undang-undang buruh utama Singapura. Ia menetapkan terma24) Apakah faedah bersalin yang berhak diperolehi oleh pekerja wanita? 16 dan syarat pekerjaan yang minimum, dan hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja di25) Adakah terdapat apa-apa syarat mengenai tempoh masa bagi cuti bersalin? 16 bawah kontrak perkhidmatan.26) Adakah majikan dibenarkan untuk memberhentikan seseorang pekerja yang 16 Panduan ini akan menyediakan anda dengan maklumat asas mengenai Akta Pekerjaan. sedang cuti bersalin? Ia ditulis secara umum sebagai panduan untuk pekerja dan bukan sebagai huraian27) Adakah majikan dibenarkan untuk memberhentikan pekerja wanita yang hamil? 16 lengkap undang-undang yang berkaitan. Jika anda perlukan bantuan lanjut, sila rujuk ke28) Adakah saya berhak mendapat cuti penjagaan anak? 17 www.mom.gov.sg atau hubungi Kementerian Tenaga Manusia di 6438 5122.Pembatalan Kontrak 18 1) Adakah saya dilindungi di bawah Akta Pekerjaan?29) Jika saya mahu berhenti kerja, adakah perlu saya memberitahu majikan saya? 18 Akta Pekerjaan melindungi setiap pekerja (tidak kira kewarganegaraan) yang di bawah30) Bolehkah saya berhenti tanpa memberikan notis? 18 kontrak perkhidmatan dengan majikan, kecuali:31) Bilakah sesuatu kontrak pekerjaan dianggap sudah batal? 18 a) Pengurus dan eksekutif (pengurus dan eksekutif dengan pendapatan bulanan32) Adakah saya dibenarkan untuk mengambil cuti sakit semasa dalam tempoh 18 asas $4,500 dan ke bawah dilindungi separa di bawah Akta Pekerjaan, bagi notis saya? pembayaran gaji.)33) Bolehkah majikan memberhentikan perkhidmatan saya semasa dalam 18 b) Pelaut; tempoh notis? c) Pekerja domestik; dan d) Pekerja badan berkanun dan pemerintah.34) Bolehkah majikan memberhentikan perkhidmatan saya semasa dalam 19 tempoh probesyen? Akta Pekerjaan melindungi pekerja tempatan dan pekerja asing. Ia tidak membezakan di antara pekerja sementara, pekerja kontrak, pekerja bergaji hari atau pekerja di bawahSumbang CPF 20 pekerjaan bertempoh.35) Adakah majikan saya bertanggungjawab membayar sumbangan CPF untuk 20 gaji bulanan saya? Nota: • Kontrak perkhidmatan ialah satu perjanjian pekerjaan di antara majikan dan pekerja.Nasihat dan Bantuan 20 Kontrak biasanya dalam bentuk bertulis, tetapi ia juga boleh berdasarkan pada persetujuan secara lisan. • Pengurus dan eksekutif adalah pekerja yang menjalankan tugas eksekutif atau penyeliaan, seperti mempunyai kuasa untuk mempengaruhi atau membuat keputusan. Ia juga boleh termasuk profesional yang berpendidikan tinggi dengan pengetahuan/kemahiran yang khusus dan yang mempunyai terma pekerjaan yang sama dengan pengurus dan eksekutif, contohnya, peguam, doktor. 2) Apakah seksyen di dalam Akta Pekerjaan yang berkaitan dengan saya? Secara umum, semua seksyen di dalam Akta Pekerjaan ada kaitan dengan anda jika anda dilindungi oleh Akta ini. Namun, Bahagian IV dalam Akta Pekerjaan, yang berkenaan masa bekerja, hari rehat, cuti tahunan, kerja bergiliran dan lain-lain syarat perkhidmatan, hanya untuk buruh dengan gaji bulanan asas tidak melebihi $4,500 dan pekerja dengan gaji bulanan asas tidak melebihi $2,000. Nota: • Seorang buruh ialah pekerja yang secara umumnya melakukan pekerjaan yang melibatkan kerja tangan dan yang mungkin berkemahiran atau tidak berkemahiran. Contoh buruh seperti, pembersih, pekerja binaan, buruh dan drebar.
 5. 5. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 4 5 Kontrak Perkhidmatan Hal GajiKontrak Perkhidmatan Hal Gaji3) Senarai Semak Pekerjaan Yang Asas 6) Bila sepatutnya saya menerima gaji saya? Untuk mengelakkan sebarang salah faham, anda dinasihatkan mempunyai kontrak Majikan anda dikehendaki membayar gaji anda sekurang-kurangnya satu kali sebulan pekerjaan atau surat pelantikan bertulis yang menyatakan terma pekerjaan anda. Anda dan dalam masa tujuh hari selepas tamat tempoh gaji. Tambahan lagi, semua harus faham mengenai terma dan syarat pekerjaan utama yang berikut ini sebelum anda pembayaran untuk kerja lembur mesti dibuat dalam masa 14 hari selepas tamat menerima tawaran pekerjaan itu: tempoh gaji. 7) Bagaimana saya mengira gaji untuk kerja lembur? Jika anda dikehendaki bekerja di luar masa bekerja yang dipersetujui, anda sepatutnya dibayar sekurang-kurangnya 1.5 kali dari kadar gaji asas anda untuk kerja lembur itu. Contoh cara mengira gaji untuk kerja lembur Jenis Gaji Formula untuk Kiraan gaji Jumlah jam Gaji kerja Pekerja mengira gaji asas asas ikut kerja lembur lembur ikut jam jam Bulanan $600 12 x Kadar gaji asas 12 x $600 2 jam $3.15 x setiap bulanan 52 x 44 1.5 x 2hrs bulan 52 x 44 = $3.15 = $9.45 Terma pekerjaan tidak boleh kurang berfaedah dari apa yang ditetapkan di dalam Harian $40 Gaji harian pada $40 4 jam $5 x 1.5 x Akta Pekerjaan. setiap kadar asas 8 4hrs hari4) Bolehkah majikan saya menukar terma dan syarat pekerjaan selepas saya Masa kerja harian = $5 = $30 menandatangani Kontrak Perkhidmatan itu? Majikan anda tidak boleh menukar terma dan syarat pekerjaan, kecuali anda bersetuju dengannya. Jika anda tidak bersetuju dengan pertukaran itu, anda sepatutnya berbincang dengan majikan anda dan cuba mencapai persetujuan bersama. Jika persetujuan tidak dapat dicapai, salah satu pihak boleh memilih untuk menamatkan hubungan pekerjaan dengan memberikan notis yang sewajarnya kepada pihak yang satu lagi.5) Apakah perbezaan di antara Kontrak Perkhidmatan dengan Kontrak untuk Khidmat? Kontrak Perkhidmatan ialah satu perjanjian di mana seseorang bersetuju untuk mengambil seseorang sebagai pekerja dan orang itu bersetuju untuk menjadi pekerja kepada majikan itu. Majikan itu perlu membuat sumbangan CPF dan menyediakan faedah-faedah yang wajib seperti cuti tahunan dan cuti sakit. Kontrak untuk Khidmat pula ialah satu perjanjian di mana seseorang itu dilantik sebagai kontraktor bebas, seperti orang yang bekerja sendiri atau penyedia khidmat yang dilantik dengan pembayaran untuk menjalankan sesuatu tugas atau projek untuk syarikat itu. Di bawah kontrak seperti itu, tidak ada hubungan majikan-pekerja, dan orang itu tidak dilindungi di bawah Akta Pekerjaan.
 6. 6. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 4 5 Kontrak Perkhidmatan Hal GajiKontrak Perkhidmatan Hal Gaji3) Senarai Semak Pekerjaan Yang Asas 6) Bila sepatutnya saya menerima gaji saya? Untuk mengelakkan sebarang salah faham, anda dinasihatkan mempunyai kontrak Majikan anda dikehendaki membayar gaji anda sekurang-kurangnya satu kali sebulan pekerjaan atau surat pelantikan bertulis yang menyatakan terma pekerjaan anda. Anda dan dalam masa tujuh hari selepas tamat tempoh gaji. Tambahan lagi, semua harus faham mengenai terma dan syarat pekerjaan utama yang berikut ini sebelum anda pembayaran untuk kerja lembur mesti dibuat dalam masa 14 hari selepas tamat menerima tawaran pekerjaan itu: tempoh gaji. 7) Bagaimana saya mengira gaji untuk kerja lembur? Jika anda dikehendaki bekerja di luar masa bekerja yang dipersetujui, anda sepatutnya dibayar sekurang-kurangnya 1.5 kali dari kadar gaji asas anda untuk kerja lembur itu. Contoh cara mengira gaji untuk kerja lembur Jenis Gaji Formula untuk Kiraan gaji Jumlah jam Gaji kerja Pekerja mengira gaji asas asas ikut kerja lembur lembur ikut jam jam Bulanan $600 12 x Kadar gaji asas 12 x $600 2 jam $3.15 x setiap bulanan 52 x 44 1.5 x 2hrs bulan 52 x 44 = $3.15 = $9.45 Terma pekerjaan tidak boleh kurang berfaedah dari apa yang ditetapkan di dalam Harian $40 Gaji harian pada $40 4 jam $5 x 1.5 x Akta Pekerjaan. setiap kadar asas 8 4hrs hari4) Bolehkah majikan saya menukar terma dan syarat pekerjaan selepas saya Masa kerja harian = $5 = $30 menandatangani Kontrak Perkhidmatan itu? Majikan anda tidak boleh menukar terma dan syarat pekerjaan, kecuali anda bersetuju dengannya. Jika anda tidak bersetuju dengan pertukaran itu, anda sepatutnya berbincang dengan majikan anda dan cuba mencapai persetujuan bersama. Jika persetujuan tidak dapat dicapai, salah satu pihak boleh memilih untuk menamatkan hubungan pekerjaan dengan memberikan notis yang sewajarnya kepada pihak yang satu lagi.5) Apakah perbezaan di antara Kontrak Perkhidmatan dengan Kontrak untuk Khidmat? Kontrak Perkhidmatan ialah satu perjanjian di mana seseorang bersetuju untuk mengambil seseorang sebagai pekerja dan orang itu bersetuju untuk menjadi pekerja kepada majikan itu. Majikan itu perlu membuat sumbangan CPF dan menyediakan faedah-faedah yang wajib seperti cuti tahunan dan cuti sakit. Kontrak untuk Khidmat pula ialah satu perjanjian di mana seseorang itu dilantik sebagai kontraktor bebas, seperti orang yang bekerja sendiri atau penyedia khidmat yang dilantik dengan pembayaran untuk menjalankan sesuatu tugas atau projek untuk syarikat itu. Di bawah kontrak seperti itu, tidak ada hubungan majikan-pekerja, dan orang itu tidak dilindungi di bawah Akta Pekerjaan.
 7. 7. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 6 7 Hal Gaji Hal Gaji8) Bolehkah majikan saya menggantikan bayaran gaji untuk kerja lembur 10) Apa yang boleh saya lakukan jika gaji saya tidak dibayar pada masanya atau dengan cuti pengganti atau cuti berbayar? selepas saya meninggalkan pekerjaan itu? Tidak, semua kerja lembur hendaklah dibayar dalam bentuk wang. Jika anda seorang ahli kesatuan sekerja, anda sepatutnya meminta bantuan daripada kesatuan sekerja anda.9) Adakah majikan saya dibenarkan membuat potongan dari gaji saya? Jika anda bukan ahli kesatuan sekerja, anda boleh membuat tuntutan gaji yang Majikan anda tidak dibenarkan membuat sebarang potongan selain daripada yang tertunggak dengan Kementerian Tenaga Manusia dengan membuat janji temu di: dibenarkan di bawah Akta Pekerjaan. Potongan gaji yang dibenarkan di bawah Akta www.mom.gov.sg > Quick Links > Consultation on Employment Act ini ialah: Harap pastikan yang anda memenuhi syarat-syarat berikut: a) Kerana tidak datang kerja. a) anda dilindungi di bawah Akta Pekerjaan b) Kerana kerosakan atau kehilangan barang atau wang yang diamanahkan kepada b) tuntutan itu tidak dibuat lebih dari satu tahun dari tarikh aduan dikemukakan. anda, di mana kerosakan atau kehilangan itu secara langsung disebabkan oleh kecuaian anda. Jumlah yang boleh dipotong tidak boleh melebihi 25% dari satu c) jika anda sudah meninggalkan pekerjaan itu, tuntutan itu mesti dibuat dalam masa bulan gaji dan potongan hanya boleh dibuat selepas dipastikan kehilangan atau enam bulan dari tarikh anda berhenti kerja. kerosakan itu disebabkan kecuaian dan kesilapan anda. 11) Bagaimana saya mengira gaji untuk pekerjaan kurang dari satu bulan? c) Untuk perbelanjaan makanan yang dibekalkan oleh majikan di atas permintaan anda. Gaji yang patut dibayar pada pekerja bergaji bulan yang bekerja kurang dari satu d) Untuk tempat tinggal atau kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh bulan dikira menggunakan formula berikut: majikan dan yang telah anda terima. Gaji yang patut dibayar untuk pekerjaan kurang sebulan = e) Untuk mendapatkannya semula wang pendahuluan, pinjaman atau penyesuaian kerana terbayar gaji lebih. Kadar gaji kasar bulanan1 Jumlah hari sebenar pekerja f) Untuk pembayaran cukai pendapatan apabila diarahkan oleh Jabatan Hasil Mahsul --------------------------------------------------- X bekerja dalam bulan itu3 Singapura. Jumlah hari bekerja dalam bulan itu2 g) Untuk sumbangan CPF. 1Bermaksud jumlah wang termasuk elaun yang patut dibayar kepada seseorang h) Untuk sumbangan kepada skim persaraan atau dana wang simpanan atau lain- pekerja yang bekerja untuk sebulan, kecuali: lain skim mengikut permintaan bertulis anda. Skim-skim ini mestilah sah dari segi undang-undang yang diasaskan untuk faedah pekerja itu dan diluluskan oleh a) Pembayaran tambahan melalui: Pesuruhjaya Buruh. - Pembayaran kerja lembur; i) Untuk pembayaran kepada mana-mana persatuan koperasi yang berdaftar dengan - Pembayaran bonus; atau izin bertulis anda. - Tambahan Gaji Tahunan; j) Untuk lain-lain tujuan yang boleh diluluskan dari masa ke masa oleh Kementerian b) Sebarang jumlah yang dibayar kepada pekerja untuk perbelanjaan yang dibayar Tenaga Manusia. dahulu oleh pekerja itu semasa menjalankan tugasnya; c) Pembayaran insentif daya penghasilan; dan d) Elaun perjalanan, makanan atau perumahan. 2 Tidak termasuk hari rehat, hari tidak bekerja tetapi termasuk cuti umum. 3 Termasuk cuti umum, cuti hospital berbayar atau cuti tahunan, jika layak. Jika jumlah masa bekerja bagi mana-mana hari bekerja ialah lima jam atau kurang, ia dianggap sebagai separuh hari. Jika ia lebih dari lima jam, ia dianggap sebagai satu hari bekerja.
 8. 8. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 6 7 Hal Gaji Hal Gaji8) Bolehkah majikan saya menggantikan bayaran gaji untuk kerja lembur 10) Apa yang boleh saya lakukan jika gaji saya tidak dibayar pada masanya atau dengan cuti pengganti atau cuti berbayar? selepas saya meninggalkan pekerjaan itu? Tidak, semua kerja lembur hendaklah dibayar dalam bentuk wang. Jika anda seorang ahli kesatuan sekerja, anda sepatutnya meminta bantuan daripada kesatuan sekerja anda.9) Adakah majikan saya dibenarkan membuat potongan dari gaji saya? Jika anda bukan ahli kesatuan sekerja, anda boleh membuat tuntutan gaji yang Majikan anda tidak dibenarkan membuat sebarang potongan selain daripada yang tertunggak dengan Kementerian Tenaga Manusia dengan membuat janji temu di: dibenarkan di bawah Akta Pekerjaan. Potongan gaji yang dibenarkan di bawah Akta www.mom.gov.sg > Quick Links > Consultation on Employment Act ini ialah: Harap pastikan yang anda memenuhi syarat-syarat berikut: a) Kerana tidak datang kerja. a) anda dilindungi di bawah Akta Pekerjaan b) Kerana kerosakan atau kehilangan barang atau wang yang diamanahkan kepada b) tuntutan itu tidak dibuat lebih dari satu tahun dari tarikh aduan dikemukakan. anda, di mana kerosakan atau kehilangan itu secara langsung disebabkan oleh kecuaian anda. Jumlah yang boleh dipotong tidak boleh melebihi 25% dari satu c) jika anda sudah meninggalkan pekerjaan itu, tuntutan itu mesti dibuat dalam masa bulan gaji dan potongan hanya boleh dibuat selepas dipastikan kehilangan atau enam bulan dari tarikh anda berhenti kerja. kerosakan itu disebabkan kecuaian dan kesilapan anda. 11) Bagaimana saya mengira gaji untuk pekerjaan kurang dari satu bulan? c) Untuk perbelanjaan makanan yang dibekalkan oleh majikan di atas permintaan anda. Gaji yang patut dibayar pada pekerja bergaji bulan yang bekerja kurang dari satu d) Untuk tempat tinggal atau kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh bulan dikira menggunakan formula berikut: majikan dan yang telah anda terima. Gaji yang patut dibayar untuk pekerjaan kurang sebulan = e) Untuk mendapatkannya semula wang pendahuluan, pinjaman atau penyesuaian kerana terbayar gaji lebih. Kadar gaji kasar bulanan1 Jumlah hari sebenar pekerja f) Untuk pembayaran cukai pendapatan apabila diarahkan oleh Jabatan Hasil Mahsul --------------------------------------------------- X bekerja dalam bulan itu3 Singapura. Jumlah hari bekerja dalam bulan itu2 g) Untuk sumbangan CPF. 1Bermaksud jumlah wang termasuk elaun yang patut dibayar kepada seseorang h) Untuk sumbangan kepada skim persaraan atau dana wang simpanan atau lain- pekerja yang bekerja untuk sebulan, kecuali: lain skim mengikut permintaan bertulis anda. Skim-skim ini mestilah sah dari segi undang-undang yang diasaskan untuk faedah pekerja itu dan diluluskan oleh a) Pembayaran tambahan melalui: Pesuruhjaya Buruh. - Pembayaran kerja lembur; i) Untuk pembayaran kepada mana-mana persatuan koperasi yang berdaftar dengan - Pembayaran bonus; atau izin bertulis anda. - Tambahan Gaji Tahunan; j) Untuk lain-lain tujuan yang boleh diluluskan dari masa ke masa oleh Kementerian b) Sebarang jumlah yang dibayar kepada pekerja untuk perbelanjaan yang dibayar Tenaga Manusia. dahulu oleh pekerja itu semasa menjalankan tugasnya; c) Pembayaran insentif daya penghasilan; dan d) Elaun perjalanan, makanan atau perumahan. 2 Tidak termasuk hari rehat, hari tidak bekerja tetapi termasuk cuti umum. 3 Termasuk cuti umum, cuti hospital berbayar atau cuti tahunan, jika layak. Jika jumlah masa bekerja bagi mana-mana hari bekerja ialah lima jam atau kurang, ia dianggap sebagai separuh hari. Jika ia lebih dari lima jam, ia dianggap sebagai satu hari bekerja.
 9. 9. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 8 9 Hal Gaji Masa Bekerja Masa Bekerja Contoh Kiraan Gaji bagi Kerja yang Tidak Cukup Sebulan 12) Berapa jam saya dibolehkan bekerja dalam masa sehari/seminggu? Selvaraj bekerja 5 hari seminggu dari Isnin hingga Jumaat. Gaji asas bulanannya ialah Anda tidak dikehendaki, di bawah Kontrak Perkhidmatan, bekerja lebih dari lapan jam $700 dan gaji kasar bulannya ialah $800. Selvaraj telah menghantar notis berhenti sehari atau 44 jam seminggu (satu minggu ditakrifkan sebagai tempoh tujuh hari yang kerja sebelum ini dan hari terakhir dia bekerja ialah 26 Ogos. Dalam bulan Ogos, berterusan bermula hari Isnin dan berakhir hari Ahad). Masa bekerja tidak termasuk Selvaraj mengambil cuti tahunan berbayar selama empat hari dari 11 hingga 14 Ogos. masa rehat untuk makan/minum atau berehat. Semua kerja yang melebihi masa Hari rehat Selvaraj ialah pada hari Ahad. bekerja yang ditetapkan akan dianggap sebagai kerja lembur. OGOS 13) Adakah terdapat had bagi jumlah masa yang saya boleh bekerja dalam sehari? Ya, secara umumnya, anda tidak dibenarkan bekerja lebih dari 12 jam dalam sehari. Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad 31 1 2 14) Adakah terdapat had bagi jumlah masa kerja lembur yang boleh saya lakukan dalam sebulan? Ya, anda dibenarkan bekerja lembur sehingga 72 jam dalam sebulan. Masa yang 3 4 5 6 7 8 9 melebihi had itu dibolehkan jika majikan anda mendapat kebenaran daripada Hari Pesuruhjaya Buruh melalui Kementerian Tenaga Manusia. Kebangssan 10 Cuti 11 12 13 14 15 16 pengganti Cuti tahunan Cuti tahunan Cuti tahunan Cuti tahunan untuk Hari kebangsaan 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari terakhirJumlah hari bekerja dalam bulan Ogos = 31 - 5 Sabtu - 5 Ahad = 21 hari bekerjaJumlah hari bekerja sebenar dalam = 13 hari (warna hijau) + 4 hari cuti tahunanbulan Ogos berbayar + 1 cuti umum = 18 hari $800 (gaji kasar bulanan) 18 hariGaji untuk Ogos = X (jumlah hari bekerja 21 (jumlah hari bekerja dalam Ogos) sebenar dalam Ogos) = $685.71
 10. 10. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 8 9 Hal Gaji Masa Bekerja Masa Bekerja Contoh Kiraan Gaji bagi Kerja yang Tidak Cukup Sebulan 12) Berapa jam saya dibolehkan bekerja dalam masa sehari/seminggu? Selvaraj bekerja 5 hari seminggu dari Isnin hingga Jumaat. Gaji asas bulanannya ialah Anda tidak dikehendaki, di bawah Kontrak Perkhidmatan, bekerja lebih dari lapan jam $700 dan gaji kasar bulannya ialah $800. Selvaraj telah menghantar notis berhenti sehari atau 44 jam seminggu (satu minggu ditakrifkan sebagai tempoh tujuh hari yang kerja sebelum ini dan hari terakhir dia bekerja ialah 26 Ogos. Dalam bulan Ogos, berterusan bermula hari Isnin dan berakhir hari Ahad). Masa bekerja tidak termasuk Selvaraj mengambil cuti tahunan berbayar selama empat hari dari 11 hingga 14 Ogos. masa rehat untuk makan/minum atau berehat. Semua kerja yang melebihi masa Hari rehat Selvaraj ialah pada hari Ahad. bekerja yang ditetapkan akan dianggap sebagai kerja lembur. OGOS 13) Adakah terdapat had bagi jumlah masa yang saya boleh bekerja dalam sehari? Ya, secara umumnya, anda tidak dibenarkan bekerja lebih dari 12 jam dalam sehari. Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad 31 1 2 14) Adakah terdapat had bagi jumlah masa kerja lembur yang boleh saya lakukan dalam sebulan? Ya, anda dibenarkan bekerja lembur sehingga 72 jam dalam sebulan. Masa yang 3 4 5 6 7 8 9 melebihi had itu dibolehkan jika majikan anda mendapat kebenaran daripada Hari Pesuruhjaya Buruh melalui Kementerian Tenaga Manusia. Kebangssan 10 Cuti 11 12 13 14 15 16 pengganti Cuti tahunan Cuti tahunan Cuti tahunan Cuti tahunan untuk Hari kebangsaan 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari terakhirJumlah hari bekerja dalam bulan Ogos = 31 - 5 Sabtu - 5 Ahad = 21 hari bekerjaJumlah hari bekerja sebenar dalam = 13 hari (warna hijau) + 4 hari cuti tahunanbulan Ogos berbayar + 1 cuti umum = 18 hari $800 (gaji kasar bulanan) 18 hariGaji untuk Ogos = X (jumlah hari bekerja 21 (jumlah hari bekerja dalam Ogos) sebenar dalam Ogos) = $685.71
 11. 11. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 10 11 Hari Rehat Hari RehatHari Rehat15) Berapa banyak hari rehat yang saya berhak dapatkan dalam masa seminggu? Contoh Kiraan Gaji bagi Pekerjaan pada Hari Rehat: Anda berhak mendapat satu hari rehat setiap minggu tanpa gaji. Hari rehat boleh John dibayar gaji asas bulanan $1,000. Dia dikehendaki bekerja 5.5 hari seminggu ditetapkan pada hari Ahad atau lain-lain hari dalam minggu itu. Jika anda bekerja ikut selama lapan jam setiap hari dari hari Isnin hingga hari Jumaat dan empat jam pada hari giliran, hari rehat boleh dikira sebagai masa tidak bekerja selama 30 jam berterusan Sabtu. Dia diminta oleh majikannya untuk bekerja selama 10 jam pada hari Ahad yang jika majikan tidak dapat memberikan anda cuti satu hari penuh sebagai hari rehat. merupakan hari rehatnya. Gaji John untuk bekerja pada hari Ahad dikira seperti berikut:16) Adakah saya dibenarkan untuk bekerja pada hari rehat saya? a) Untuk lapan jam pertama masa bekerja biasa, John sepatutnya dibayar gaji dua Ya, anda boleh meminta untuk bekerja pada hari rehat. hari pada kadar asas:17) Adakah saya akan dibayar bagi pekerjaan yang dilakukan pada hari rehat? 12 x gaji asas bulanan 12 x $1000 Ya, anda akan dibayar jika bekerja pada hari rehat. Jumlah bayaran berdasarkan 52 x jumlah purata hari pekerja x 2= x 2 52 x 5.5 tempoh masa kerja dan sama ada anda bekerja atas kemahuan sendiri atau kerana dikehendaki bekerja dalam seminggu = $83.92 arahan majikan. b) Untuk dua jam tambahan bagi kerja lembur, John sepatutnya dibayar 1.5 kali gaji Tempoh Bekerja pada kadar asas: Tidak lebih dari Lebih dari separuh, Lebih dari masa bekerja 12 x gaji asas bulanan 12 x $1000 separuh masa tetapi tidak harian yang ditetapkan x2 = x 1.5 x 2 bekerja harian melebihi masa 52 x 44 52 x 44 yang ditetapkan bekerja harian yang = $15.73 ditetapkan Oleh itu, John sepatutnya dibayar sejumlah $99.65 ($83.92 + $15.73) kerana bekerjaPekerja bekerja Separuh hari gaji Satu hari gaji a) Satu hari gaji, dan selama 10 jam pada hari rehatnya.pada hari b) Gaji kerja lemburrehat atas sekurang-kurangnya 1.5 kali kadar gaji asas ikutkemahuannya jam x jumlah masa yangsendiri melebihi masa bekerja yang ditetapkanPekerja bekerja Satu hari gaji Dua hari gaji a) Dua hari gaji, danpada hari b) Gaji kerja lemburrehat di atas sekurang-kurangnya 1.5permintaan kali kadar gaji asas ikut jam x jumlah masa yangmajikannya melebihi masa bekerja yang ditetapkan
 12. 12. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 10 11 Hari Rehat Hari RehatHari Rehat15) Berapa banyak hari rehat yang saya berhak dapatkan dalam masa seminggu? Contoh Kiraan Gaji bagi Pekerjaan pada Hari Rehat: Anda berhak mendapat satu hari rehat setiap minggu tanpa gaji. Hari rehat boleh John dibayar gaji asas bulanan $1,000. Dia dikehendaki bekerja 5.5 hari seminggu ditetapkan pada hari Ahad atau lain-lain hari dalam minggu itu. Jika anda bekerja ikut selama lapan jam setiap hari dari hari Isnin hingga hari Jumaat dan empat jam pada hari giliran, hari rehat boleh dikira sebagai masa tidak bekerja selama 30 jam berterusan Sabtu. Dia diminta oleh majikannya untuk bekerja selama 10 jam pada hari Ahad yang jika majikan tidak dapat memberikan anda cuti satu hari penuh sebagai hari rehat. merupakan hari rehatnya. Gaji John untuk bekerja pada hari Ahad dikira seperti berikut:16) Adakah saya dibenarkan untuk bekerja pada hari rehat saya? a) Untuk lapan jam pertama masa bekerja biasa, John sepatutnya dibayar gaji dua Ya, anda boleh meminta untuk bekerja pada hari rehat. hari pada kadar asas:17) Adakah saya akan dibayar bagi pekerjaan yang dilakukan pada hari rehat? 12 x gaji asas bulanan 12 x $1000 Ya, anda akan dibayar jika bekerja pada hari rehat. Jumlah bayaran berdasarkan 52 x jumlah purata hari pekerja x 2= x 2 52 x 5.5 tempoh masa kerja dan sama ada anda bekerja atas kemahuan sendiri atau kerana dikehendaki bekerja dalam seminggu = $83.92 arahan majikan. b) Untuk dua jam tambahan bagi kerja lembur, John sepatutnya dibayar 1.5 kali gaji Tempoh Bekerja pada kadar asas: Tidak lebih dari Lebih dari separuh, Lebih dari masa bekerja 12 x gaji asas bulanan 12 x $1000 separuh masa tetapi tidak harian yang ditetapkan x2 = x 1.5 x 2 bekerja harian melebihi masa 52 x 44 52 x 44 yang ditetapkan bekerja harian yang = $15.73 ditetapkan Oleh itu, John sepatutnya dibayar sejumlah $99.65 ($83.92 + $15.73) kerana bekerjaPekerja bekerja Separuh hari gaji Satu hari gaji a) Satu hari gaji, dan selama 10 jam pada hari rehatnya.pada hari b) Gaji kerja lemburrehat atas sekurang-kurangnya 1.5 kali kadar gaji asas ikutkemahuannya jam x jumlah masa yangsendiri melebihi masa bekerja yang ditetapkanPekerja bekerja Satu hari gaji Dua hari gaji a) Dua hari gaji, danpada hari b) Gaji kerja lemburrehat di atas sekurang-kurangnya 1.5permintaan kali kadar gaji asas ikut jam x jumlah masa yangmajikannya melebihi masa bekerja yang ditetapkan
 13. 13. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 12 13 Cuti Sakit Cuti SakitCuti Sakit18) Bilakah seseorang pekerja itu berhak mendapat cuti sakit berbayar? 19) Adakah majikan saya dikehendaki membayar perbelanjaan perubatan saya? Seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit termasuk cuti rawatan gigi berbayar, jika: Jika anda sudah bekerja dengan majikan anda sekurang-kurangnya tiga bulan, majikan anda dikehendaki membayar yuran konsultasi. Majikan perlu menanggung a) dia telah bekerja dengan majikan selama sekurang-kurangnya 3 bulan. kos perubatan lain seperti kos ubat, rawatan dan wad mengikut faedah perubatan b) telah memberitahu atau berusaha memberitahu majikan tentang cuti itu dalamasa yang termaktub dalam kontrak pekerjaan anda atau mengikut persetujuan bersama 48 jam. Jika tidak dia dianggap telah ponteng kerja tanpa mendapat kebenaran yang telah ditandatangani oleh syarikat dan kesatuan sekerja. majikan atau tanpa sebab yang munasabah. c) cuti sakit itu disahkan oleh doktor syarikat atau doktor pemerintah (termasuk doktor dari institusi perubatan awam yang diiktiraf). Namun, pekerja haruslah mendapatkan rawatan dari doktor syarikat jika ada kecuali jika klinik terletak jauh atau dalam keadaan darurat. *Jumlah hari bagi cuti sakit berbayar yang anda berhak terima bergantung kepada tempoh perkhidmatan anda: Jumlah bulan sudah Cuti Sakit Pesakit Luar Cuti Hospital Berbayar berkhidmat Berbayar (ikut hari kerja) (ikut hari kerja)** 3 bulan 5 15 4 bulan 8 30 5 bulan 11 45 6 bulan 14 60*Layari www.mom.gov.sg untuk senarai hospital awam dan institusi perubatan yang diiktiraf.**termasuk sebarang cuti pesakit luar yang telah diambil. 20) Adakah saya berhak mendapat cuti sakit berbayar semasa saya dalam cuti tahunan/ cuti tanpa gaji/hari rehat/cuti umum/hari saya tidak dikehendaki bekerja? Anda tidak berhak mendapat cuti sakit berbayar pada hari-hari tersebut kerana anda tidak perlu bekerja pada hari-hari tersebut.
 14. 14. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 12 13 Cuti Sakit Cuti SakitCuti Sakit18) Bilakah seseorang pekerja itu berhak mendapat cuti sakit berbayar? 19) Adakah majikan saya dikehendaki membayar perbelanjaan perubatan saya? Seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit termasuk cuti rawatan gigi berbayar, jika: Jika anda sudah bekerja dengan majikan anda sekurang-kurangnya tiga bulan, majikan anda dikehendaki membayar yuran konsultasi. Majikan perlu menanggung a) dia telah bekerja dengan majikan selama sekurang-kurangnya 3 bulan. kos perubatan lain seperti kos ubat, rawatan dan wad mengikut faedah perubatan b) telah memberitahu atau berusaha memberitahu majikan tentang cuti itu dalamasa yang termaktub dalam kontrak pekerjaan anda atau mengikut persetujuan bersama 48 jam. Jika tidak dia dianggap telah ponteng kerja tanpa mendapat kebenaran yang telah ditandatangani oleh syarikat dan kesatuan sekerja. majikan atau tanpa sebab yang munasabah. c) cuti sakit itu disahkan oleh doktor syarikat atau doktor pemerintah (termasuk doktor dari institusi perubatan awam yang diiktiraf). Namun, pekerja haruslah mendapatkan rawatan dari doktor syarikat jika ada kecuali jika klinik terletak jauh atau dalam keadaan darurat. *Jumlah hari bagi cuti sakit berbayar yang anda berhak terima bergantung kepada tempoh perkhidmatan anda: Jumlah bulan sudah Cuti Sakit Pesakit Luar Cuti Hospital Berbayar berkhidmat Berbayar (ikut hari kerja) (ikut hari kerja)** 3 bulan 5 15 4 bulan 8 30 5 bulan 11 45 6 bulan 14 60*Layari www.mom.gov.sg untuk senarai hospital awam dan institusi perubatan yang diiktiraf.**termasuk sebarang cuti pesakit luar yang telah diambil. 20) Adakah saya berhak mendapat cuti sakit berbayar semasa saya dalam cuti tahunan/ cuti tanpa gaji/hari rehat/cuti umum/hari saya tidak dikehendaki bekerja? Anda tidak berhak mendapat cuti sakit berbayar pada hari-hari tersebut kerana anda tidak perlu bekerja pada hari-hari tersebut.
 15. 15. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 14 15 Cuti Tahunan Cuti TahunanCuti Tahunan*21) Berapa hari cuti tahunan berbayar yang sepatutnya saya dapat? 22) Saya sudah bekerja dengan majikan saya lebih dari tiga bulan tetapi kurang Jika anda sudah bekerja dengan majikan anda sekurang-kurangnya tiga bulan, anda dari satu tahun. Bagaimana saya mengira jumlah hari cuti tahunan berbayar berhak mendapat cuti tahunan berbayar. Jumlah hari bagi cuti tahunan berbayar yang saya patut dapat? bergantung kepada apa yang ditentukan di dalam kontrak pekerjaan anda tetapi tidak Jika anda sudah bekerja sekurang-kurangnya tiga bulan tetapi kurang dari satu tahun, sepatutnya kurang dari yang berikut: anda berhak mendapat cuti tahunan mengikut pro rata jumlah bulan penuh yang anda sudah bekerja dalam tahun itu. Jumlah Tahun Bekerja Jumlah Hari Cuti Sebagai contoh, jika anda sudah bekerja selama 6 bulan, anda berhak mendapat 4 1 7 hari cuti tahunan berbayar seperti kiraan berikut: 2 8 Jumlah hari bagi cuti Jumlah bulan sudah bekerja Jumlah cuti tahunan tahunan berbayar = X untuk tahun itu x 7 3 9 12 4 10 6 = 12 5 11 = 3.5, digenapkan ke 4 hari 6 12 7 13 23) Bagaimana saya mengira jumlah cuti tahunan jika saya bekerja separuh masa? 8 dan seterusnya 14 Seorang pekerja separuh masa yang sudah bekerja selama tiga bulan, berhak menerima cuti tahunan berbayar secara pro rata mengikut jumlah cuti tahunanInformasi di bahagian ini hanya berlaku untuk buruh dengan gaji asas bulanan yang tidak pekerja sepenuh masa, dihitung mengikut jumlah jam dia bekerja.melebihi $4,500 dan para pekerja dengan gaji asas bulanan tidak melebihi $2,000. Jumlah cuti yang akan diterima dihitung seperti berikut: Jumlah jam bekerja Jumlah hari cuti dalam setahun bagi tahunan bagi Jumlah jam bekerja pekerja separuh masa pekerja sepenuh dalam satu hari bagi X X masa yang telah pekerja sepenuh Jumlah jam bekerja bekerja bagi tempoh masa yang sama dalam setahun bagi yang sama pekerja sepenuh masa
 16. 16. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 14 15 Cuti Tahunan Cuti TahunanCuti Tahunan*21) Berapa hari cuti tahunan berbayar yang sepatutnya saya dapat? 22) Saya sudah bekerja dengan majikan saya lebih dari tiga bulan tetapi kurang Jika anda sudah bekerja dengan majikan anda sekurang-kurangnya tiga bulan, anda dari satu tahun. Bagaimana saya mengira jumlah hari cuti tahunan berbayar berhak mendapat cuti tahunan berbayar. Jumlah hari bagi cuti tahunan berbayar yang saya patut dapat? bergantung kepada apa yang ditentukan di dalam kontrak pekerjaan anda tetapi tidak Jika anda sudah bekerja sekurang-kurangnya tiga bulan tetapi kurang dari satu tahun, sepatutnya kurang dari yang berikut: anda berhak mendapat cuti tahunan mengikut pro rata jumlah bulan penuh yang anda sudah bekerja dalam tahun itu. Jumlah Tahun Bekerja Jumlah Hari Cuti Sebagai contoh, jika anda sudah bekerja selama 6 bulan, anda berhak mendapat 4 1 7 hari cuti tahunan berbayar seperti kiraan berikut: 2 8 Jumlah hari bagi cuti Jumlah bulan sudah bekerja Jumlah cuti tahunan tahunan berbayar = X untuk tahun itu x 7 3 9 12 4 10 6 = 12 5 11 = 3.5, digenapkan ke 4 hari 6 12 7 13 23) Bagaimana saya mengira jumlah cuti tahunan jika saya bekerja separuh masa? 8 dan seterusnya 14 Seorang pekerja separuh masa yang sudah bekerja selama tiga bulan, berhak menerima cuti tahunan berbayar secara pro rata mengikut jumlah cuti tahunanInformasi di bahagian ini hanya berlaku untuk buruh dengan gaji asas bulanan yang tidak pekerja sepenuh masa, dihitung mengikut jumlah jam dia bekerja.melebihi $4,500 dan para pekerja dengan gaji asas bulanan tidak melebihi $2,000. Jumlah cuti yang akan diterima dihitung seperti berikut: Jumlah jam bekerja Jumlah hari cuti dalam setahun bagi tahunan bagi Jumlah jam bekerja pekerja separuh masa pekerja sepenuh dalam satu hari bagi X X masa yang telah pekerja sepenuh Jumlah jam bekerja bekerja bagi tempoh masa yang sama dalam setahun bagi yang sama pekerja sepenuh masa
 17. 17. Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja Panduan Mengenai Undang-undang Pekerjaan Bagi Pererja 16 17 Cuti Bersalin dan Penjagaan Anak Cuti Bersalin dan Penjagaan AnakCuti Bersalin dan Penjagaan Anak24) Apakah faedah bersalin yang berhak diperoleh oleh pekerja wanita? 28) Adakah saya berhak mendapat cuti penjagaan anak? Di bawah Akta Simpanan Bersama Pembangunan Anak, seorang pekerja berhak Seorang pekerja yang dilindungi di bawah Akta Simpanan Bersama Pembangunan menerima 16 minggu cuti bersalin jika: Anak berhak menerima enam hari cuti penjagaan anak setiap tahun jika: a) Anak itu seorang Warga Singapura; • Anak itu (termasuk anak yang diangkat secara sah atau anak tiri) berumur di bawah b) Ibu bapa anak itu telah sah bernikah; dan tujuh tahun; Dan c) Pekerja itu sudah bekerja dengan majikannya sekurang-kurangnya selama 90 hari • Pekerja itu telah bekerja dengan majikan sekurang-kurangnya selama 3 bulan penuh. sebelum kelahiran anaknya. Akta Simpanan Bersama Pembangunan Anak melindungi semua ibu bapa warga Pekerja yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas tetapi dilindungi di bawah Singapura, termasuk yang berjawatan pengurus, eksekutif atau staf sulit jika ibu Akta Pekerjaan, akan mendapat 12 minggu cuti bersalin. Lapan minggu pertama bapa itu memenuhi syarat berikut: cuti bersalin bagi dua tempoh bersalin yang pertama akan dibayar jika mereka a) Anak itu seorang warga Singapura; memenuhi syarat -syarat berikut: b) Ibu bapa anak itu telah sah bernikah (termasuk ibu bapa yang sudah bercerai atau a) Telah bekerja sekurang-kurangnya selama 90 hari sebelum melahirkan janda); dan b) Mempunyai kurang dari 2 anak semasa melahirkan (kecuali jika anak-anak Tiga hari pertama cuti penjagaan anak akan dibayar oleh majikan dan tiga hari kembar); dan terakhir akan dibayar oleh Pemerintah (dihadkan pada $500 setiap hari, termasuk c) Telah memberitahu majikan tentang kelahiran anaknya secepat mungkin. Jika CPF). Tidak kira jumlah anak, cuti penjagaan anak bagi setiap ibu bapa dihadkan gagal berbuat demikian, perkerja itu akan hanya berhak mendapat separuh gaji pada 6 hari setahun. selama dalam cuti bersalin. Ibu bapa yang bukan warganegara atau ibu bapa tunggal (tidak berkahwin) yang25) Adakah terdapat apa-apa syarat mengenai tempoh masa bagi cuti bersalin? dilindungi di bawah Akta Pekerjaan berhak mendapat dua hari cuti penjagaan anak jika: Pekerja yang berhak mendapat 16 minggu cuti bersalin berbayar di bawah Akta a) Anak itu (termasuk anak angkat secara sah atau anak tiri) di bawah umur tujuh Simpanan Bersama Pembangunan Anak boleh tidak datang kerja selama empat tahun; dan minggu sejurus sebelum dan dua belas minggu sejurus selepas bersalin. Jika terdapat b) Pekerja itu sudah bekerja sekurang-kurangnya tiga bulan penuh. persetujuan dengan majikan, lapan minggu terakhir (minggu ke-9 hingga 16) dari cuti bersalin itu boleh di ambil dalam tempoh 12 bulan selepas kelahiran anak itu. Cuti penjagaan anak bagi setiap ibu bapa dihadkan pada dua hari setiap tahun tidak kira jumlah anak yang layak. Pekerja yang berhak mendapat 12 minggu cuti bersalin berbayar di bawah Akta Pekerjaan, dibenarkan tidak datang kerja selama empat minggu sebelum dan lapan minggu selepas bersalin. Jika terdapat persetujuan dengan majikan, empat minggu terakhir dari cuti bersalin itu boleh di ambil dalam tempoh 12 bulan selepas kelahiran anak itu.26) Adakah majikan dibenarkan untuk memecat seseorang pekerja yang sedang cuti bersalin? Tidak, ia satu kesalahan di bawah Akta Pekerjaan.27) Adakah majikan dibenarkan untuk memecat pekerja wanita yang hamil? Jika seseorang pekerja wanita yang hamil dipecat tanpa sebarang sebab yang munasabah dalam masa enam bulan terakhir kehamilannya, majikan perlu membayar faedah bersalin kepada pekerja itu sebagaimana yang sepatutnya dia akan terima. Jika dia dibuang kerja dalam masa tiga bulan terakhir kehamilannya, majikan mesti membayar faedah bersalin serta apa-apa faedah pembuangan kerja yang dia layak terima.

×