Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

байгалийн ухаан чулуу

2,858 views

Published on

 • Be the first to comment

байгалийн ухаан чулуу

 1. 1. Байгалийн ухаан<br />5-р анги<br />Сэдэв:<br />Чулуулаг, түүний <br />гарал үүсэл<br />/1цаг/<br />
 2. 2. Би<br />Зорилго <br />Дэлхийн газрын гадарга нь<br />чулуулаг бүрхэвч болон<br />хувирдгийг,үүсэх явцаасаа <br />хамааран өөр өөр төрлийн <br />чулуу <br />болдгийг мэднэ.<br />
 3. 3. Зорилт<br />Туршилт хийж, <br />үр дүнг ярилцах<br />Мэдээлэл унших, бичих<br />Асуултад хариулах<br />
 4. 4. Гадарга нь <br />хатуу чулуулгаас <br />тогтсоныг өмнө нь үзсэн. <br />Эдгээр чулуулаг <br />хэрхэн <br />үүсэж бий болсныг <br />хамтран ярилцъя<br />
 5. 5. Туршилт 1<br /><ul><li>Явц
 6. 6. 1. Элсэн чулууны 2 хэлтэрхий
 7. 7. аваад хооронд нь үрээрэй.
 8. 8. Үйрмэгийг ажигла.
 9. 9. Юу харагдсан бэ?
 10. 10. 2. Устай савандаа элс,
 11. 11. хайрга хийгээд хутга.
 12. 12. Аль нь хурдан тунаж байна?
 13. 13. Ёроол уруугаа ямар
 14. 14. дарааллаар тогтов?
 15. 15. Бэлтгэх зүйл
 16. 16. элс
 17. 17. чулуу
 18. 18. боржин</li></li></ul><li>Үр дүнгийн дагуух мэдээлэл<br />Чулуулгийн эвдрэл өгөршлөөр үүссэн <br />жижиг хэсгүүд усаар зөөгдөн<br />далайн ёроолд болонхонхор газарт олон <br />сая жилийн туршид дарагдан хатуурдаг. <br />Ийм тунамал чулуулгууд <br />давхраатсан үеүдээс тогтоно. <br />
 19. 19. 1. Мөнхийн үсэг <br />ХХК-ийн хуудас <br />96 уншаарай. <br />2. Асуулт гарган <br />ярилцъя.<br />
 20. 20. Туршилт 2<br /><ul><li>Явц
 21. 21. а. Лааг асаана.
 22. 22. б. Лаа хайлж урсан
 23. 23. байгааг ажиглаарай
 24. 24. в. Урсаж ярилцсаныг
 25. 25. ярилцъя
 26. 26. Бэлтгэх зүйл
 27. 27. Лаа
 28. 28. Чүдэнз</li></li></ul><li>Үр дүнгийн дагуух мэдээлэл<br />Газрын гүнээс гарсан халуун<br />хайлмал бодис гадагш урсахдаа <br />царцаж магмын чулуулгийг үүсгэнэ. <br />Магмын ба тунамал чулуулгууд <br />их даралт, дулааны нөлөөгөөр <br />хувирч өөрчлөгдөнө. <br />Ийм чулуулгийг хувирмал <br />чулуулаг гэнэ.<br />
 29. 29. Даалгавар<br />Мөнхийн үсэг <br />ХХК-ийн хуудас <br />97-98-ыг <br />уншаарай. <br />
 30. 30. Гэртээ<br />Чулуулгийн эргэлт гэж юу вэ? <br />Байгалийн түүхийн музейгээс<br />тунамал, магмын, хувирмал <br />чулуулгуудыг үзэж, <br />мэдээлэл бичээрэй<br />

×