Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a pedagógusok körében

252 views

Published on

Az információs és kommunikációs technológiák oktatási célú használata elterjedőben van, melyet a nemzetközi (Clarke et al., 2014; Fabian–Maclean, 2013; Marés, 2012) és a hazai (Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Kis-Tóth – Borbás – Kárpáti, 2014; Racsko – Herzog, 2015) kutatások eredményei is alátámasztanak. A döntően frontális módszerekhez használt eszközök (pl. interaktív tábla) mellett egyre inkább megjelennek az 1:1 (egy az egyhez) módszert lehetővé tévő mobil oktatási eszközök (notebook, tablet, okostelefon). Ezeken belül kiemelt szerepet töltenek be a tabletek, melyek elsősorban méretüknek, hosszú üzemidejüknek, könnyű használhatóságuknak köszönhetően kaptak helyet az osztálytermekben (Marés, 2012). Az említett tulajdonságoknak is köszönhetően, a táblagépek számos intézményben jelentek meg, melyhez multinacionális vállalatok is jelentős mennyiségű eszközzel járultak hozzá. Az elterjedni látszó új készülékek tantermi vizsgálatai azonban még számos kérdést (és választ) rejtenek.
Az előző kezdeményezések nyomdokain a budapesti Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola is elindította „Tablettel támogatott oktatás” pilot projektjét. A projekt egyéves előkészület után, az 1. és az 5. évfolyamokon, négy osztályban került elindításra a 2015-2016-os tanévben, 18 darab tablettel. E pilot projekt keretén belül végeztünk felmérést az érintett tanulók (n=65), valamint pedagógusok (n=12) körében interjú és kérdőíves vizsgálati módszerek alkalmazásával. Hipotéziseink feltételezik, hogy (1) a tabletek tanórai használata növeli a tanulók motivációját, (2) a tabletek tanórai használata segíti a tanulást, valamint (3) a tabletek segítik a pedagógust a pedagógiai célok elérésében.
A közel 200 tanítási órán alapuló kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tabletek tanórai használata mind alsó, mind pedig felső tagozaton növelte a tanulók motivációját. A tanulók döntő többsége nyilatkozott úgy, hogy örültek annak, hogy a tanórákon táblagépet is használhattak. A felsősök közel háromnegyede azt vallotta, hogy a tabletek órai használata segítette a tanulásukat. A pedagógusok körében is pozitív az eszközök megítélése; a tanórán kitűzött pedagógiai célok eléréséhez egyértelmű segítség volt a táblagép használata. Interjús vizsgálat során azonban a tabletek tanórai használatának előnyei mellett a hátrányai is kirajzolódni látszódtak. A kutatás kiindulási alapot képez, az eszközök tanulási, tanítási hatásainak, hatékonyságának későbbi feltérképezéséhez.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a pedagógusok körében

 1. 1. TABLETTEL TÁMOGATOTT OKTATÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: EREDMÉNYEK A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem IKT MasterMinds
 2. 2. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Mobiltechnológia oktatási integrációja egy éven belül, NMC (Johnson et al., 2010)  Új oktatástechnológiai eszközök, tablet (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Egyre több oktatási intézmény integrálja (Clarke et al., 2013), külföldi kutatások (Haßler et al., 2015)  Eszközellátottság: okostelefon (83% ), táblagép (50% felett), laptop (47%), asztali számítógép (37%) követ (DIA, 2016)  egyre több hazai projekt, kutatás (Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Kis-Tóth – Borbás – Kárpáti, 2014; Racsko – Herzog, 2015, Jarosievitz, 2016) XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 3. 3. MIÉRT PONT A TABLET?  Hozzáférés modellje: 1:1 hozzáférés (Walling, 2015)  M-learning, mobil tanulás (Miskolczi, 2012; Seres, 2008a; Turner, 2012)  Tabletek lehetséges használati módjai (Cheung és Hew, 2009)  Tabletek oktatási célú felhasználásának előnyei, hátrányai (Clarke et al., 2014; Kis-tóth és mtsai, 2014; Marés, 2012)  Mit hozhat a jövő? Intézményi projektek? BYOD? XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 4. 4. A PILOT PROJEKT BEMUTATÁSA Időtartam Módszerek, eszközök Pedagógusok képzése Résztvevők XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 5. 5.  Akciókutatás; eszközhasználat, attitűdvizsgálat  Teljes körű felmérés  Pedagógus n=12 (174 válasz, többszöri adatfelvétellel)  Alsó tagozatos tanulók: n=28 (153 válasz)  Felső tagozatos tanulók: n=37 (317 válasz)  Adatgyűjtés módja (kérdőív, interjú)  Adatfelvétel ideje: 10 hónap (2015-2016-es tanév) KUTATÁS RÉSZLETEI XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 6. 6. HIPOTÉZIS  Hipotézis: A tabletek tanórai használata növeli a tanulók motivációját.  Hipotézis2: A tabletek tanórai használata segíti a tanulást.  Hipotézis3: A tabletek segítik a pedagógust a pedagógiai célok elérésében. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 7. 7. TABLETTEL TÁMOGATOTT ÓRÁK MEGOSZLÁSA tantárgy osztály összesen 1.a 1.b 1.c 5.a 5.b matematika 31 18 0 0 1 50 magyar 9 0 0 0 5 14 informatika 6 0 3 18 15 42 földrajz 0 0 0 1 21 22 angol 0 0 0 12 26 38 biológia 0 0 0 3 4 7 rajz 0 0 0 0 1 1 összesen 46 18 3 34 73 174 tagozat szerint 67 107 174 XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 8. 8. TABLETTEL TÁMOGATOTT ÓRÁK MEGOSZLÁSA 10 14 10 5 5 7 2 7 6 1 11 14 22 8 12 8 10 21 1 szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. alsó tagozat felső tagozat XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 9. 9. HOGYAN ÉREZTED MAGAD AZ ÓRÁN? nagyon jól; 89,5% közepesen jól; 5,9% nem igazán jól; 4,6% nagyon jól; 91,8% közepesen jól; 6,9% nem igazán jól; 1,3% Alsó tagozat Felső tagozat XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 10. 10. MENNYIRE ÖRÜLTÉL ANNAK, HOGY TABLETET IS HASZNÁLHATTÁL? nagyon; 88,2% közepesen; 6,5% nem igazán; 5,2% nagyon; 86,4% közepesen; 10,4% nem igazán; 3,2% Alsó tagozat Felső tagozat XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 11. 11. MENNYIRE SEGÍTETT A TABLET A TANULÁSBAN? nagyon; 86% közepesen; 10% nem igazán; 3% Felső tagozat XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 12. 12. TÖBBLET KÉSZÜLÉSI IDŐ: 39 PERC 23,5 34,3 20,6 43,8 41,2 57,0 60,0 59,3 26,4 10,0 szept. okt. nov. dec. jan. feb. márc. ápr. máj. jún. többletfelkészülésiidő(perc) XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 13. 13. TÖBBLET KÉSZÜLÉSI IDŐ TANTÁRGYANKÉNT 15,79 20,71 31,36 53,93 81,36 158,57 ANOVA (p<0,001) XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 14. 14. MILYEN MÉRTÉKBEN SIKERÜLT ELÉRNI A KITŰZÖTT PEDAGÓGIAI CÉLT? 1 1 1 5 17 26 50 0 10 60 70 80 90 100 válaszadókaránya(%) elért pedagógiai cél (%) XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 15. 15. MILYEN MÉRTÉKBEN JÁRULTAK HOZZÁ A TABLETEK A CÉL ELÉRÉSÉHEZ? 1 1 1 3 3 7 20 65 0 10 20 60 70 80 90 100 válaszadókaránya(%) tabletek hozzájárulása a cél eléréséhez (%) XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 16. 16. „TABLETES OKTATÁS” ELŐNYEI XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 17. 17. „TABLETES OKTATÁS” KIHÍVÁSAI XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 18. 18. ÖSSZEGZÉS, JÖVŐBENI IRÁNYOK  Hipotézisek  Projekt folytatása (mobilhasználati szabályzat, belső továbbképzés, tudásmegosztás, használók körének bővítése, akciókutatások)  Kutatás folytatása  Hatékonyságvizsgálatok: kvázi-kísérlet, több tantárgy XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. november 17-19.
 19. 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×