Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tablettel támogatott oktatás általános iskolában

977 views

Published on

Az oktatástechnológiai eszközök folyamatosan változnak, fejlődnek. A frontális módszerekhez használt eszközök (pl. interaktív tábla) mellett egyre inkább megjelennek az 1:1 (egy az egyhez) módszert lehetővé tévő mobil oktatási eszközök (notebook, tablet, okostelefon). A tabletek (táblagépek) elsősorban méretüknek, hosszú üzemidejüknek, könnyű használhatóságuknak köszönhetően kaptak helyet az osztálytermekben. (Marés 2012). A sokszor ingyenesen letölthető applikációknak köszönhetően rendkívül változatos módon jelenhetnek meg az oktatásban. Alkalmazásuk jelentősége nem magán a készüléken, hanem a tanulói szabadságon, lehetőségeken alapul, melyhez elengedhetetlen az online kapcsolat (Vicki Jones and Jun H. Jo 2004). Angliai iskolákban végzett kutatások is megerősítik, hogy a tabletek színesebbé, élvezetesebbé tehetik a tanórákat (Barbie Clarke et al. 2013:74). A mobil eszközök használata motivációt, és „élet közeli” tanulmányi tapasztalatokat jelent a diákoknak, míg a „felfedezés örömét” és kihívásokat a pedagógusoknak (Abonyi-Tóth et al. 2015:74,75).
A budapesti Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola is ezeket az előnyöket tartotta szem előtt, amikor elindította saját „Tablettel támogatott oktatás” programját. A pilot projekt egyéves előkészület után, az 1. és az 5. évfolyamokon, négy osztályban került elindításra a 2015-ös tanévben 18 darab tablettel. E pilot projekt keretén belül végeztünk el egy felmérést a tanulók, valamint a pedagógusok körében.
A kvantitatív kutatás alapvetően az első élményeket, tapasztalatokat, az új eszközökhöz való viszonyulást, az eszközök tanórai hasznosságát vizsgálja. A tanárok körében végzett felmérés elsősorban azt igyekezett kideríteni, hogy mennyiben módosította az új eszköz a tanórai felkészülés folyamatát, és hogy milyen mértékben segítik a tabletek a kitűzött pedagógiai célok elérését. A diákok körében végzett vizsgálat egyrészt az új eszközök tanórai fogadtatását, másrészt a tanórai keretek között betöltött segítő szerepét vette górcső alá. A felmérés igyekezett szemügyre venni azt is, hogy az első félév során változott-e a tanulók új eszközökhöz való hozzáállása.
Előadásomban a tabletek oktatási célú felhasználást, a pilot projektet és az ahhoz kapcsolódó kutatás első eredményeit mutatom be.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tablettel támogatott oktatás általános iskolában

 1. 1. Czékmán Balázs Debreceni Egyetem PhD hallgató IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia Párkány, Szlovákia 2016. Február 21- TABLETTEL TÁMOGATOTT OKTATÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
 2. 2. MOBIL ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN?  új oktatástechnológiai eszközök (Marés, 2012)  mobil oktatási eszközökkel támogatott programok  Puskás Ferenc Általános iskola projektje  kvantitatív kutatás; eredmények, tapasztalatok IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 3. 3. HÁTTÉR  a mobiltechnológia oktatási integrációja (Johnson et al., 2010)  egyre több oktatási intézmény integrálja (Clarke et al., 2013)  2011-2012-től kezdve mobil eszközök Magyarországon is  oktatási kutatások (Csókay et al., 2014, Abonyi-Tóth - Turcsányi-Szabó et al., 2015, Kis-Tóth et al., 2014) IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 4. 4. A PILOT PROJEKT BEMUTATÁSA Időtarta m Módszerek , eszközök Pedagógus ok képzése Résztvev ők IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 5. 5. A KUTATÁS RÉSZLETEI  Minta, mintavétel  Változók mérése  Adatfelvétel ideje IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 6. 6. FELTEVÉSEINK, KÉRDÉSEINK  Előfeltevés1: A tabletek tanórai használata növeli a tanulók motivációját.  Előfeltevés2: A tabletek tanórai használata segíti a tanulást.  Előfeltevés3: A tabletek segítik a pedagógust a pedagógiai célok elérésében.  Mennyi többlet időt igényel a IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 7. 7. A TABLETES ÓRÁK MEGOSZLÁSA2015/201 6 első félév Osztály Összesen 1.a 1.b 5.a 5.b 1.c Matematik a 19 11 0 0 0 30 59,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,0 % Magyar 7 0 0 2 0 9 21,9 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 8,1 % Informatik a 6 0 16 12 1 35 18,8 % 0,0 % 69,6 % 27,3 % 100,0 % 31,5 % Földrajz 0 0 0 13 0 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,5 % 0,0 % 11,7 % Angol 0 0 7 17 0 24 0,0 % 0,0 % 30,4 % 38,6 % 0,0 % 21,6 % Összesen 32 11 23 44 1 111 IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 8. 8. TANULÓI VISSZAJELZÉSEK I. 91.1 % 6.5% 2.4% 1 Hogyan érezted magad az órán? (alsó tagozat) nagyon jól közepesen jól nem igazán jól 91.7 % 7.7% .6% 1 Hogyan érezted magad az órán? (felső tagozat) nagyon jól közepesen jól nem igazán jól IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 9. 9. 89.4 % 6.5% 4.1% 1 Mennyire örültél annak, hogy tabletet is használhattál? (alsó tagozat) nagyon közepesen nem igazán 85.9 % 12.2 % 1.9% 1 Mennyire örültél annak, hogy tabletet is használhattál? (felső tagozat) nagyon közepesen nem igazán IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány TANULÓI VISSZAJELZÉSEK II.
 10. 10. TANULÓI VISSZAJELZÉSEK II. (FELSŐ TAGOZAT) 91.7% 7.7% .6% 85.9% 12.2% 1.9% 71.2% 26.3% 2.6% nagyonjól közepesenjól nemigazánjól nagyon közepesen nemigazán nagyon közepesen nemigazán Hogyan érezted magad az órán? Mennyire örültél annak, hogy tabletet is használhattál? Mennyire segített a tablet a tanulásban? IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 11. 11. TANULÓI VISSZAJELZÉSEK III. (FELSŐ TAGOZAT) Chi-négyzet ,018 Mennyire segített a tablet a tanulásban? Tantárgy Összesen Magyar Informatik a Földraj z Angol Nagyon válasz 9 28 35 39 111 % 81,8% 54,9% 87,5% 72,2% 71,2% Közepese n válasz 1 21 5 14 41 % 9,1% 41,2% 12,5% 25,9% 26,3% Nem igazán válasz 1 2 0 1 4 % 9,1% 3,9% 0,0% 1,9% 2,6% Összesen válasz 11 51 40 54 156 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 12. 12. PEDAGÓGUS VISSZAJELZÉSEK 94.6% 5.4% 1.1% 91.0% 8.1% 0.9% Teljes mértékben Közepes mértékben Nem sikerült Teljes mértékben Közepes mértékben Nem sikerült Milyen mértékben sikerült elérni a kitűzött pedagógiai célt? Milyen mértékben járultak hozzá a tabletek a cél eléréséhez? IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 13. 13. • Longitudinális vizsgálatkor a hónapok között nem volt szignifikáns különbség az órákra való felkészülés időtartamában. Válasz Minimu m Maxim um Átlag (fő) Szórás Osztálylétszám 111 5 18 12,48 3,261 Válasz Minimu m Maximu m Átlag (perc) Szórás Mennyi időt igényelt a tabletes órára való felkészülés? 111 0 180 30,48 33,805 PEDAGÓGUS VISSZAJELZÉSEK II. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 14. 14.  Technikai jellegű megjegyzések  Pedagógiai, módszertani jellegű  Egyéb PEDAGÓGUS VISSZAJELZÉSEK II. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 15. 15. ÖSSZEGZÉS  Előfeltevések, kérdések  Gyakorlati tanulságok  Összefoglalás IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány
 16. 16. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola puskas.kispest.hu IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány

×