Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák

249 views

Published on

A mobiltechnológia terjedését és oktatási célú használatát nemzetközi (Clarke et al., 2014; Fabian–Maclean, 2013; Marés, 2012) és hazai (Abonyi-Tóth – Turcsányi-Szabó, 2015; Kis-Tóth – Borbás – Kárpáti, 2014; Racsko – Herzog, 2015) kutatások eredményei is alátámasztják. Az 1:1 (egy az egyhez) hozzáférési modellt lehetővé tévő mobil eszközökből egyre több kerül az oktatási intézményekbe különböző multinacionális vállalatok kezdeményezései és állami informatikai eszközbeszerzések révén (lásd informatikai eszközbeszerzések: KK Szakmai Tanévnyitó, 2018).
Kérdés, hogy az iskolákba került digitális eszközök (például tabletek) használatához, oktatási célú alkalmazásához a pedagógusok milyen szintű (digitális) kompetenciákkal rendelkeznek. Kutatásunkat egy budapesti tankerületben végeztük, melynek keretében kilenc oktatási intézmény pedagógusainak (N=42) mértük fel általános digitális kompetenciáját az IKER keretrendszer, valamint mobil eszköz-használati kompetenciáját egy saját fejlesztésű online mérőeszköz segítségével. Általános digitális kompetencia terén az eredmények azt mutatják, hogy a keretrendszer négy szintje közül a pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szintre sorolta be magát. Mobil eszköz-használati kompetencia terén (ötfokozatú Likert-skála) az internethasználat és online kommunikáció emelkedett ki (3,96), az általános használat közepesnél kicsit jobb (3,57) eredményt mutatott, a leggyengébb terület (1,63) az oktatási célú mobil eszköz-használat volt.

kulcsszavak: mobiltechnológia, digitális kompetencia, mobil eszköz-használati kompetencia

Abonyi-Tóth A. – Turcsányi-Szabó M. (2015): A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei. Budapest: Educatio
Clarke, B. - Svanaes, S. (2014): An Updated Literature Review on the Use of Tablets in Education, Family Kids and Youth http://techknowledge.org.uk/download/1810/ [Hozzáférés: 2015.12.06.]
Fabian, K. – Maclean, D. (2013): Keep taking the tablets? Assessing the use of tablet devices in learning and teaching activities in the Further Education sector. http://bit.ly/1mwPyh8 [Hozzáférés: 2016.04.09.]
Klebelsberg Központ (KK) (2018): Szakmai tanévnyitó 2018. A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései. https://bit.ly/2YnFwor [Hozzáférés: 2019.03.25.]
Kis-Tóth L. - Borbás L. - Kárpáti A. (2014): Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. In.: Iskolakultúra, (24. évf.) 9. sz. 50-71.
Marés L. (2012): Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT [Hozzáférés: 2016.04.10.]
Racsko R., Herzog Cs. (2015): Egy táblagéppel támogatott pedagógiai kísérlet tanulói és szülői háttérvizsgálata. In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú pedagógia. 513 p. Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2015.01.12-2015.01.14. Komárno: International Research Institute, 2015. pp. 81-94.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák

 1. 1. PEDAGÓGUSOK A MOBILTECHNOLÓGIA TÜKRÉBEN: ÁLTALÁNOS DIGITÁLIS ÉS MOBIL ESZKÖZ-HASZNÁLATI KOMPETENCIÁK Czékmán Balázs Debreceni Egyetem, HTDI, PhD hallgató Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
 2. 2. TABLETEK (EL)TERJEDÉSE AZ OKTATÁSBAN  Tabletek megjelenése az oktatásban (2010) – új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban (lásd Czékmán, 2019; Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainformatika Intézet, multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015;)  Informatikai közbeszerzések: KMR régióban 2017/2018-ban 7500 tablet (KK Szakmai Tanévnyitó, 2018) HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 3. 3. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK  nemzetközi szinten: több állami szintű kezdeményezés sikertelen: nem megfelelő pedagógiai, technológiai és infrastruktúrához kötődő háttér (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)  hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)  továbbképzés és folyamatos követés az új IKT eszközök bevezetésekor kiemelten fontos (Kárpáti et al., 2014)  Kérdés, hogy a tabletekkel rendelkező iskolák pedagógusai mennyire felkészültek azok oktatási célú használatára. HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 4. 4. KUTATÁS BEMUTATÁSA  a kutatás körülményei:  „Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában” (PhD kutatás)  kutatásba bevontak:  egy budapesti tankerület kilenc iskolájának pedagógusai, (N=42)  jelen kutatás célja:  A kutatásba bevont pedagógusok általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciáinak feltérképezése.  vizsgálat módszere: kérdőív  mérőeszközök: IKER mérőeszköz, saját összeállítású kérdőív HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 5. 5. KUTATÁSBA BEVONTAK nem pályán töltött évek száma életkor férfi 4 21 47,75 nő 38 24 47,6 összesen 23,7 47,62  budapesti tankerület  kilenc általános iskola  A kitöltő pedagógusok közül egy volt olyan, akinek az intézménye nem rendelkezik tabletekkel. HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 6. 6. KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK  K1: A kutatásba bevont pedagógusok milyen általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciákkal rendelkeznek?  K2: Milyen összefüggés van az általános digitális és mobil eszköz- használati kompetenciák valamint az életkor, pályán töltött évek, IKT eszközökkel való rendelkezés között?  H1: A pedagógusok általános digitális kompetenciája IKER1-es és IKER2-es szinten helyezkedik el.  H2: A pedagógusok mobil eszköz-használati kompetenciáinak területei közül a tanítási célú a legalacsonyabb.  H3: A pedagógusok mobil eszköz-használati kompetenciáját erősítik az intézmény által biztosított IKT eszközök. HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 7. 7. ÁLTALÁNOS DIGITÁLIS KOMPETENCIA területek IKER1 IKER2 IKER3 IKER4 információ gyűjtése, felhasználása, tárolása 28,6% 52,4% 19% 0% digitális, internet alapú kommunikáció 38,1% 40,5% 21,4% 0% egyszerű digitális tartalmak létrehozása és módosítása 52,4% 38,1% 7,1% 2,4% problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás 57,1% 26,2% 16,7% 0% IKT biztonság 47,6% 45,2% 7,1% 0% HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 8. 8. MOBIL ESZKÖZ-HASZNÁLATI KOMP. ESZKÖZ KEZELÉSE átlag bekapcsolás, kikapcsolás, képernyő feloldása 4,33 alapvető beállítások módosítása 3,95 applikációk elindítása, applikációkból való kilépés 3,86 futó alkalmazások közötti váltás 3,62 összes futó alkalmazás bezárása, egyenként vagy egyszerre 3,81 applikációk telepítése, eltávolítása 2,90 vezeték nélküli kapcsolatok használata 3,40 műholdas (GPS) navigáció használata 2,64 összesen 3,57 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 9. 9. FÁJL- ÉS MAPPAMŰVELETEK átlag mobil eszköz csatlakoztatása asztali géphez vagy laptophoz 2,93 fájlok és mappák másolása, áthelyezése más eszközökről (asztali gépről, laptopról) 3,00 fájlok küldése és fogadása más mobil eszközről Bluetooth segítségével 3,00 fájlok és mappák másolása, áthelyezése az eszközön belül 3,29 mappa létrehozása 3,50 fájl átnevezése 3,62 másolás memóriakártyáról, memóriakártyára 2,79 összesen 3,16 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 10. 10. INTERNET, ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ átlag internetes keresőprogramok használata 4,02 visszalépés korábban megtekintett weboldalra 3,74 fontos webhely címének tárolása a mobil eszközön 2,90 fájlok letöltése az internetről 3,71 e-mail továbbküldése 4,31 e-mail küldése egyszerre több címzettnek 4,05 csatolt fájl küldése e-maillel 4,29 e-mail mellékletként kapott fájl megnyitása 4,36 üzenet küldése és fogadása Messenger/Viber, stb. alkalmazással 4,21 összesen 3,96 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 11. 11. MULTIMÉDIA átlag fényképek készítése 4,05 videók készítése 3,74 hangfelvétel készítése 2,93 képek feliratozása 2,02 képek méretének módosítása 2,69 képek vágása, részeinek eltávolítása 2,52 egyszerű videó összeállítása képekből 1,55 videó összeállítása más videókból 1,40 komplex videó készítése (áttűnésekkel, feliratokkal) 1,43 összesen 2,48 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 12. 12. EGYÉB, HALADÓ HASZNÁLAT átlag eszköz képének kivetítése más eszközre 2,6 elektronikus napló használata mobil eszközzel 3,45 kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata 1,31 összesen 2,45 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 13. 13. OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLAT átlag interaktív feladatkészítő alkalmazások 1,90 prezentációs alkalmazások 2,88 gondolattérkép készítő alkalmazások 1,45 szófelhőkészítő 1,62 online kollaboratív felület 1,21 online tárhely 2,36 tananyagkezelő rendszerek 1,81 online jegyzetfüzet (pl. OneNote) 1,86 QR-kód készítő alkalmazások 1,24 kiterjesztett valóság alkalmazások (AR) 1,21 virtuális valóság alkalmazások (VR) (VR-szemüveggel) 1,05 digitális történetmesélést támogató alkalmazások 1,05 saját tantárgyhoz kapcsolódó applikációk 2,14 GPS-es használatához kapcsolódó alkalmazások 1,10 összesen 1,63 HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 14. 14. MOBIL ESZKÖZ-HASZNÁLATI KOMP. 1,63 2,45 2,48 3,96 3,16 3,57 oktatási célú használat egyéb, haladó használat multimédia Internet, online komm fájl- és mappaműveletek eszköz kezelése HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 15. 15. IKER Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása Digitális, internet alapú komm. Egyszerű digitális tartalmak létrehozása Probléma- megoldás, gyakorlati alkalmazás IKT biztonság tanításban eltöltött évek r -0,092 -0,041 -0,216 -0,360 -0,096 p 0,561 0,795 0,169 0,019 0,546 ped. életkora r -0,173 -0,145 -0,274 -0,408 -0,207 p 0,274 0,359 0,079 0,007 0,189 saját okos eszközök száma r 0,293 0,363 0,190 0,509 0,127 p 0,059 0,018 0,228 0,001 0,423 iskolai okos eszközök száma r 0,026 -0,117 -0,160 -0,153 -0,334 p 0,872 0,462 0,311 0,333 0,031 Spearman korreláció HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 16. 16. MOBILKOMP. eszköz kezelése fájl- és mappa- művele- tek Internet, online komm multimé- dia egyéb, haladó oktatási célú használat tanításban eltöltött évek r -0,383 -0,453 -0,343 -0,287 -0,004 -0,115 p 0,012 0,003 0,026 0,065 0,980 0,469 ped. életkora r -0,508 -0,478 -0,431 -0,330 -0,163 -0,154 p 0,001 0,001 0,004 0,033 0,303 0,332 saját okos eszközök száma r 0,510 0,582 0,433 0,433 0,252 0,410 p 0,001 0,000 0,004 0,004 0,108 0,007 iskolai okos eszközök száma r -0,124 -0,072 -0,118 -0,197 -0,231 -0,017 p 0,433 0,649 0,458 0,210 0,141 0,914 Spearman korreláció HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 17. 17. ÖSSZEGZÉS  A pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szintre sorolta be magát.  Mobil eszköz-használati kompetencia terén az internethasználat, online kommunikáció és az általános használat emelkedett ki, a leggyengébb terület az oktatási célú mobil eszköz-használat volt.  A digitális kompetenciák, a pedagógusok életkora és saját mobil eszközeik száma között mutatható ki együttjárás. Előbbiek között negatív, utóbbiak között pozitív.  A digitális kompetenciák és az iskolai mobil eszközökkel való rendelkezés között nem találtunk pozitív összefüggést. HuCER 2019, Eger, május 23-24.
 18. 18. Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad-schools-in-the-netherlands/ (Letöltés: 2018. március 15.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - második riport. https://bit.ly/2t5fCaP (Letöltés: 2018. május 17.) Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja - első riport. https://bit.ly/2gX52hZ (Letöltés: 2018. május 17.) Herzog, C. & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 26(10), 3–22. Kárpáti, A. (2014). Tanári szerepek az informatizált iskolában. Iskolakultúra, 24.(3.), 3-13. Keleblsberg Központ (KK) (2018): Szakmai tanévnyitó 2018. A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései. https://bit.ly/2YnFwor [Hozzáférés: 2019.03.25.] Kis-Tóth L. - Borbás L. - Kárpáti A. (2014): Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. In.: Iskolakultúra, (24. évf.) 9. sz. 50-71. Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad- program/ (Letöltés: 2018. március 15.) Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36. Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M. & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta-Analysis. http://bit.ly/2xch5fI (Letöltés: 2017. október 21.) Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets (Letöltés: 2018. március 15.)
 19. 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu

×