Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudásszintjére és elemi számolási készségeire

A táblagépek, ahogyan a mindennapi privát életben és a munkahelyeken is egyre fontosabbak, úgy a tanításban, tanulásban is egyre inkább felhasználhatók lettek (Johnson et al. 2010). Ennek megfelelően fokozatos érdeklődés mutatkozott – különösen a közoktatási intézményekben – a táblagépek és az azokon futtatható mobil applikációk oktatási célú alkalmazása terén (Major, Haßler és Henessy, 2017). A tablettel támogatott tanulás környezet által kiváltott, tanulókra gyakorolt hatások zömében pozitív eredményekről tanúskodnak (lásd például Czékmán, 2016, Henderson és Yeow, 2012; Major, Haßler és Hennessy, 2017), ugyanakkor annak érdekében, hogy a táblagép oktatásban betöltött szerepét tisztá(bba)n lássuk, sokkal több kutatásra van szükség, melyek a hatékonyság mérésére irányulnak (Savas, 2014).
Ezért a 4. és 6. osztályos tanulók körében (N=653) végzett féléves kutatásunk célja a tabletek tanulókra gyakorolt hatásainak feltárása volt. Kutatási kérdéseink a tablettel (vizsgálati csoport) és a csak hagyományos taneszközökkel tanuló diákok (kontroll csoport) tudásszint változásaira irányultak. Kutatásunkban feltételeztük, hogy a tablettel tanuló diákok idegennyelvi tudásszintjének és elemei számolási készségeinek változása nagyobb, mint a kontroll csoport esetében. Az eredmények alapján a tabletes tanulási környezet idegennyelv (angol) esetében az átlag feletti tudásszintű tanulókat segítette, míg a matematika tantárgy esetében nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a tablettel támogatott tanulási környezet jobban kedvezett volna a tanulók tudásszintjének fejlődésének.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A tablettel támogatott tanulási környezet hatása a tanulók idegennyelvi tudásszintjére és elemi számolási készségeire

 1. 1. A TABLETTEL TÁMOGATOTT TANULÁSI KÖRNYEZET HATÁSA A TANULÓK IDEGENNYELVI TUDÁSSZINTJÉRE ÉS ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉGEIRE Czékmán Balázs Puskás Ferenc Általános Iskola Debreceni Egyetem IKT MasterMinds
 2. 2. TABLETEK TÁM. TAN. KÖRNYEZET HATÁSAI I.  tabletek megjelenése a privát életben, munkahelyen, iskolában (Jonhson et al., 2010), új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  a hatásvizsgálatok elsősorban kognitív (értelmi) és affektív (érzelmi) hatásokra fókuszálnak  a tudásszint mérésére irányuló kutatások zöme pozitív, kisebb része negatív vagy semleges (Czékmán, 2016; Major, Haßler és Henessy, 2017) HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 3. 3. TABLETEK KÉSZSÉGEKRE GYAKOROLT HATÁSAI  POZITÍV: kollaboratív problémamegoldás, kollaboratív fogalmi térkép alkotás (Lin et al., 2012), több kreativitás, IKT készségek (Clarke és Svanaes, 2014), szövegértés (Mclanahan et al., 2012), számolási készségek (Riconscente, 2013), i.nyelvi szókincselsajátítás (Czékmán, 2017)  NEGATÍV v. SEMLEGES: szövegértés (Huang et al., 2012), számolási készségek (Carr, 2012)  A táblagép oktatásban betöltött szerepének tisztázására ugyanakkor sokkal több kutatásra van szükség, melyek a hatékonyság mérésére irányulnak (Savas, 2014). HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 4. 4. A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI, HIPOTÉZISEI Kutatásunk célja a tabletek tanulókra gyakorolt hatásainak feltárása volt az idegen nyelv (angol) és matematika tantárgyak esetében. A kutatás kérdései és hipotézisei  Milyen különbségek vannak a vizsgálati és a kontroll csoport tanulóinak idegen nyelvi és matematika (elemi számolási készség) tudásszintjében?  H1. A tanulók idegennyelvi tudásszintjének változása a vizsgálati csoport esetében nagyobb, mint a kontroll csoportban.  H2. A vizsgált tanulók elemi számolási készségeinek változása a vizsgálati csoport esetében nagyobb, mint a kontroll csoportban. HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 5. 5. A KUTATÁS MÓDSZEREI, ESZKÖZEI  módszerek: 2018-2019-es tanév 2. félév, kvázi-kísérleti elrendezés, elő- és utóteszt, vizsgálati (tabletes) csoport és kontroll (nem tabletes) csoport  szoftverek: különböző alkalmazások, online felületek, Hanna, Kisiskola  mérőeszközök:  idegen nyelv: MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoportja által összeállított (KER-nek megfelelő) kérdőív  matematika: Országos készség- és képességmérés (OKK) során használt módszertan és mérőeszközök  ekvivalens mérőeszközök az elő- és utótesztek során HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 6. 6. A KUTATÁSBA BEVONTAK  kutatásba bevontak: egy budapesti tankerület kilenc iskolájának tanulói (N=653) angol matematika összesen vizsg. kont. vizsg. kont. vizsg. kont. összesen 160 (11) 119 (8) 243 (11) 131 (6) 403 (22) 250 (14) 279 (19) 374 (17) 653 (36) HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 7. 7. EREDMÉNYEK (ANGOL) – BEMENETI MÉRÉS vizsgálati csoport kontroll csoport N átlag N átlag 148 90,96 szókincs 101 84,56 148 63,94 nyelvtan 101 61,22 148 34,71 olv. szöv. 101 33,35 148 85,70 íráskészs. 101 82,18 148 69,41 tudásszint 101 65,45 HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 8. 8. EREDMÉNYEK (ANGOL) – KIMENETI MÉRÉS vizsgálati csoport kontroll csoport N átlag N átlag 148 85,34 szókincs 101 81,72 148 58,90 nyelvtan 101 55,36 148 55,37 olv. szöv. 101 45,99 148 73,92 íráskészs. 101 73,07 148 69,99 tudásszint 101 65,11 HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 9. 9. EREDMÉNYEK (ANGOL) – VÁLTOZÁSOK (TELJES MINTA) Wilcoxon-próba *<0,005 -5,62* -5,04* 20,67* -11,78* 0,58 -2,84* -5,86* 12,65* -9,11* -0,34 szókincs nyelvtan olv. szöveg. íráskészség tudásszint vizsgálati kontroll HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 10. 10. EREDMÉNYEK (ANGOL) – VÁLTOZÁSOK (ALCSOPORTOK I.) Wilcoxon-próba *<0,005 -5,77* -4,38* 23,81* -9,23* 1,65 -5,06* -7,53* 8,8* -21,4* -3,44 szókincs nyelvtan olv. szöveg. íráskészség tudásszint appok Hanna HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 11. 11. EREDMÉNYEK (ANGOL) – VÁLTOZÁSOK (ALCSOPORTOK II.) HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia (* Mann-Whitney U, p<0,005) átlag alatti átlagos átlag feletti vizsg. kont. vizsg. kont. vizsg. kont. szókincs * * * nyelvtan * * * * olv. szövegért. * * * 37,60* 20,22* íráskészség * * * i. ny. tudásszint 7,81* 2,3
 12. 12. EREDMÉNYEK (MATEMATIKA) – BEMENETI MÉRÉS vizsgálati csoport kontroll csoport N átlag N átlag 224 94,17 számírás 119 91,32 224 36,88 mért. vált. 119 42,27 224 96,63 összeadás 119 98,03 224 92,17 kivonás 119 92,14 224 96,23 szorzás 119 97,31 224 94,04 osztás 119 93,70 224 89,17 e. sz. készs. 119 89,68 HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 13. 13. EREDMÉNYEK (MATEMATIKA) – KIMENETI MÉRÉS vizsgálati csoport kontroll csoport N átlag N átlag 224 95,51 számírás 119 93,00 224 50,80 mért. vált. 119 55,29 224 98,06 összeadás 119 98,61 224 96,70 kivonás 119 96,64 224 93,75 szorzás 119 94,54 224 95,02 osztás 119 96,39 224 91,53 e. sz. készs. 119 92,11 HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 14. 14. EREDMÉNYEK (MATEMATIKA) – VÁLTOZÁSOK (TELJES MINTA) Wilcoxon-próba *<0,005 1,34 13,93* 1,43* 4,53* -2,48* 0,98 2,37* 1,68 13,03* 0,59 4,5* -2,77* 2,69 2,43* számírás mért. vált. összeadás kivonás szorzás osztás e. sz. készs. vizsgálati kontroll HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 15. 15. EREDMÉNYEK (MATEMATIKA) – VÁLTOZÁSOK (ALMINTA I.) 1,35 14,11* 0,48 3,57* -2,83* 0,68 1,9* 1,31 13,39* 4,29* 7,41* -1,43* 1,88 3,78* számírás mért. vált. összeadás kivonás szorzás osztás e. sz. készs. appok Kisiskola Wilcoxon-próba *<0,005 HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 16. 16. EREDMÉNYEK (MATEMATIKA) – VÁLTOZÁSOK (ALMINTA II.) HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia (* Mann-Whitney U, p<0,005) átlag alatti átlagos átlag feletti vizsg. kont. vizsg. kont. vizsg. kont. számírás * mért. vált. * * * * * összedás * * kivonás * * * * - 0 szorzás * * * * osztás * * * elemi szám. készs. * * *
 17. 17. ÖSSZEGZÉS  A teljes mintában az olvasott szövegértés területe a vizsgálati csoportban többet fejlődött. A különböző appokkal tanulók olv. szövegértése, idegennyelvi tudásszintje is többet fejlődött, mint a csak Hannát használó csoportok.  Az átlag feletti tanulók idegennyelvi tudásszintje nagyobb mértékben fejlődött, mint a kontroll csoport tanulói esetében. (H1 hipotézis csak részben volt igazolható.)  A Kisiskola applikációval tanuló diákok az összeadás területén többet fejlődtek, mint a különböző applikációkat használó társaik.  A teljes mintában, valamint a különböző tudásszintű alcsoportok esetében azonban nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a tablettel támogatott tanulási környezet jobban segítette volna a tanulók tudásszintjének fejlődését. (H2 hipotézis nem volt igazolható.) HuCER 2021 - Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején, május 27-28. távkonferencia
 18. 18. • Carr, J. M. (2012). Does Math Achievement h’APP’en when iPads and Game-Based Learning are Incorporated into Fifth-Grade Mathematics Instruction? Journal of In-formation Technology Education: Research, 11(1), 269–286. • Clarke, B., & Svanaes, S. (2014). An Updated Literature Review on the Use of Tablets in Education. https://smartfuse.s3.amazonaws.com/mysandstorm.org/uploads/2014/05/T4S-Use-of-Tablets-in-Education.pdf (Letöltés: 2018. június 16.) • Huang, Y.-M., Liang, T.-H., Su, Y.-N., & Chen, N.-S. (2012). Empowering personalized learning with an interactive e-book learning system for elementary school students. Educational Technology Research and Development, 60(4), 703–722. • Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). The Horizon Report, 2010 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Elérés forrás http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.pdf • Lin, C.-P., Wong, L. H., & Shao, Y.-J. (2012). Comparison of 1:1 and 1:m CSCL environment for collaborative concept mapping. Journal of Computer Assisted Learning, 28(2), 99-113. https://doi.org/doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00421.x • Major, L., Haßler, B., & Hennessy, S. (2017). Tablet Use in Schools: Impact, Affordances and Considerations. https://www.researchgate.net/publication/310452703_Tablet_Use_in_Schools_Impact_Affordances_and_Considerations (Letöltés: 2018. május 3.) • Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT (Letöltés: 2016. április 10.) • McLanahan, B., Williams, K., Kennedy, E., & Tate, S. (2012). A breakthrough for Josh: How use of an iPad facilitated reading improvement. TechTrends, 56(3), 20-28. • Riconscente, M. M. (2013). Results From a Controlled Study of the iPad Fractions Game Motion Math. Games and Culture, 8(4), 186–214. • Savas, P. (2014). Tablet PCs as instructional tools in english as a foreign language education. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1), 2017-222-.
 19. 19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com puskas.kispest.hu edumobil.hu

×