SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Жирэмсэн үеийн чихрийн
шижингийн хяналт
Эх барих эмэгтэйчүүдийн резидент эмч Х.Балдандорж
2022.09.20
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Жирэмсний 24-28 долоо хоногт оношлогдсон жирэмсний чихрийн
шижинтэй өвчтөний глюкозын менежмент
Жирэмсний хяналтын аль ч үед
• Түргэвчилсэн тест > 5.3 ммоль/л
• Хоолноос 1 цагийн дараа >7.8 ммоль/л
• Хоолноос 2 цагийн дараа >6.7 ммоль/л
• Ургийн хэвлийн тойрог ХАШ-д том хэмжигдэх
• Сахарын хяналт үргэлжлүүл
• Эмийн эмчилгээ
• Сахарын хяналт
үргэлжлүүл
Өвчтөн өөрөө инсулин хянах
боломжтой юу?
тийм
тийм
үгүй
үгүй
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Инсулин эмчилгээ схемийн
дагуу
• Метформин 500 мг өдөрт 1 удаа
хоолны дараа
• Сахарын төвшин хэвэндээ бол
Метформин 1000 мг оройн хоолны дараа
+500 мг өглөөний цайны дараа
• Сахарын хяналтыг үргэлжлүүлж
Метформин хоногт 2500 мг хүртэл
уулгаж болно.
Сахар хэвийн биш Сахар хэвийн болсон
Инсулин эмчилгээ схемээр Метформин үргэлжлүүлэх
Graphic 131228 Version 3.0
© 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Чихрийн шижинтэй жирэмсэн эхийн эмчилгээний ерөнхий алгоритм
Сахарын хяналт, хоол эмчилгээ, инсулин эсвэл эмийн эмчилгээ
Сахарын хяналт сайн бол зөвхөн хоол эмчилгээ
36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн
жинг хэмжих, хянах
> 4500 гр < 4500 гр
Зөвлөгөө өгөх,
39+0 долоо
хоногоос өмнө
кесар мэс засал
төлөвлөх
Хүлээж төрөх замаар төрүүлэх
39+0 хүтрэл хүлээж, 41+0
долоо хоног дотор сэдээж
төрүүлнэ.
Жирэмсний 24-28 долоо хоногт ЧШӨ оношилно.
Сахарын хяналт оновчгүй бол хоол эмчилгээ+инсулин эсвэл эмийн
эмчилгээ
Жирэмсний 32 долоо хоногоос долоо хоногт 2 удаа УЗБ, УОШ хянаж эхлэх
36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн жинг хэмжих,
хянах
> 4500 гр < 4500 гр
Сахарын хяналт сайн бол 39+0
долоо хоногоос өмнө кесар мэс
засал төлөвлөх. Сахарын хяналт
оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо
хоног дотор кесар мэс засал
төлөвлөх.
Сахарын хяналт сайн бол 39+0
хүртнл хүлээж төрөх замаар
төрүүлэх. Сахарын хяналт
оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо
хоног дотор төрөлтийн
төлөвлөгөөг өөрчлөх.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Жирэмсний үеийн чихрийн шижингийн White-н ангилал
Анги Тодорхойлолт
A Жирэмсэн болохоос өмнө (нас хамаагүй ) Глюкозын ачаалалтай сорил өөрчлөлттэй гарч байсан эсвэл
жирэмсний хугацаанд жирэмсний чихрийн шижин зөвхөн хоол эмчилгээгээр хянагдаж байсан.
B Чихрийн шижин 20 наснаас хойш эхэлсэн эсвэл 10 жилээс бага үргэлжилж байгаа
C 10-19 насанд чихрийн шижин оношлогдсон 10-19 жил үргэлжилж байгаа
D 10 наснаас өмнө чихрийн шижин оношлогдсон эсвэл 20 түүнээс олон жил чихрийн шижин үргэлжилж байгаа,
хоргүй ретинопати, даралт ихсэлт хавсарсан (пре-еклампси үүсээгүй)
R Пролифератив нефропати эсвэл нүдний арын хоргонд цус хурах
F Нефропати, 500 мг / хоног протейнури
RF R F ангилалын шалгуур хоюулаа илэрсэн бол
H Судас хатуурал, зүрхний өвчин илэрсэн
T Бөөр шилжүүлэн суулгахын өмнөх
Жирэмсний чихрийн шижин
А1 Хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг жирэмсний чихрийн шижин
А2 Инсулинаар эмчлэгдэж буй чихрийн шижин
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
 B-T хүртэлх ангилалын чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд инсулин эмчилгээ
хийгддэг.
 Эмчилгээний хоолоор Глюкоз сайн хянагдаж байгаа А1 хэлбэрийн
Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн хяналт -
Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихэсдэггүй.
 Жирэмсний хяналтын хугацаанд ургийн хяналт- Бид заалт л (Ургийн өсөлт саатах
хам шинж) гараагүй бол шинжилгээ (УЗБ, Биофизик профайл) хийдэггүй.
 Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт сэдээхийг
зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг сэдээлт хийсэн
байхыг санал болгодог.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
 Глюкоз муу хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн (эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй
байгаа) Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн
хяналт -Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихтэй.
 Жирэмсний хяналтын хугацаан дахь ургийн хяналт-Бид жирэмсний хяналтын
стандарт шинжилгээнүүдийг хийхийг санал болгодог. УОШ-ний индекс, ачаалалгүй
УЗБ зэрэг жирэмсний хяналтыг долоо хоногт 2 удаа хийх. Глюкозын хяналт муу
байгаа эхчүүдийг эмийн эмчилгээ болон хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг.
 Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт
сэдээхийг зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг
сэдээлт хийсэн байхыг санал болгодог.
 Дараах эмгэгүүдийн тохиолдох түвшинг бага боловч бууруулах сайн нөлөөтэй: Үүнд
том ураг, жирэмсний тээлтийн хугацаатай харьцуулахад том төрсөн нярай, кесар
мэс заслаар төрөх, амьгүй төрөлтийн давтамжинд бага боловч сайнаар нөлөөлнө.
 Мөн хавсарсан өвчтэй (даралт ихсэлттэй) эсвэл эмэн эмчилгээнд глюкоз
хянагдахгүй байгаа, үр дүн муутай байвал 39+0 долоо хоногоос өмнө эмнэл зүйн
заалттай бол төрүүлж болно.
 .
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
 АНУ-н эх барих эмэгтэйчүүдийн коллеж хоол эмчилгээнд сайн хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн
жирэмсний чихрийн шижингийн үед 39+0-39+6 долоо хоногийн хугацаанд төрүүлэхийг санал
болгодог. Харин глюкозын түвшин муу хянагдаж байгаа эмийн эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байгаа
тохиолдолд 37+0-38+6 долоо хоногийн хооронд төрөлт шийдэхийг зөвлөдөг байна. Гэвч үр дүн
муутай хүндрэл гарсан тохиолдолд төрөлтийг 37+0 долоо хоногоос өмнө шийдэж болно.
 Макросоми ургийн скрининг хийх
 Хэт авиан шинжилгээ: Бид жирэмсний чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд скрининг хийхийн тулд нэг
удаагийн хэт авиан шинжилгээг жирэмсний сүүлийн гурван сард 36-39 долоо хоногтойд хийдэг.
 Төлөвлөгөөт кесар мэс засал- Төрөлтийн гэмтлээс сэргийлж хийх төлөвлөгөөт кесар мэс заслыг ямар
ч ангилалын жирэмсний чихрийн шижинтэй мөн ургийн жин >4500 гр хэмжигдсэн тохиолдолд санал
болгодог. Эдгээр эхчүүдэд хэт авиан шинжилгээний хэмжилт, алдаа, кесар мэс заслын давуу болон
дутагдалтай талын талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй.
 Эх сурвалж
 Uptodate.com
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА.

More Related Content

What's hot

Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Nmhn Namuun
 
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээ
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээТөрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээ
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээНаранчимэг Г.
 
Nyarai huuhded uzleh hiih
Nyarai huuhded uzleh hiihNyarai huuhded uzleh hiih
Nyarai huuhded uzleh hiihSosoo Byambaa
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинBaldandorj Khavalkhaan
 
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүдsaruul tungalag
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайserkaubuns
 
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээsaruul tungalag
 
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26Tumuruu Shiileg
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013АШУҮИС
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээЦахим Эмч
 
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Odxvv Monxjargal
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлДоржханд Б.
 
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6жирэмсэн ба вирүст гепатит 6
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6Sosoo Byambaa
 

What's hot (20)

Ekg
EkgEkg
Ekg
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
 
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээ
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээТөрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээ
Төрсний дараах хожуу үеийн цус алдалт, авах арга хэмжээ
 
Nyarai huuhded uzleh hiih
Nyarai huuhded uzleh hiihNyarai huuhded uzleh hiih
Nyarai huuhded uzleh hiih
 
Жирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижин
 
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
1.3 Жирэмсний бусад хүндрэлүүд
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухайлекц  5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
лекц 5. мэс заслын хагал гаа, тусламж үйлчилгээни й тухай
 
Lekc 1
Lekc  1Lekc  1
Lekc 1
 
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
4. Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн үнэлгээ
 
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26
274 tushaal chanar tushaal 2012.07.26
 
элэг
элэгэлэг
элэг
 
цус алдалтын үед авах арга хэмжээ
цус алдалтын үед авах арга хэмжээцус алдалтын үед авах арга хэмжээ
цус алдалтын үед авах арга хэмжээ
 
хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013хбэт ны онцлог 2013
хбэт ны онцлог 2013
 
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэлтөрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
төрөлтийн 3- р үеийн физиологи, төрлөгийн гэмтэл
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
 
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
 
Haldvart uvchin
Haldvart uvchinHaldvart uvchin
Haldvart uvchin
 
гавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэлгавал тархины гэмтэл
гавал тархины гэмтэл
 
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6жирэмсэн ба вирүст гепатит 6
жирэмсэн ба вирүст гепатит 6
 

Similar to Жирэмсний чихрийн шижин

жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014Yanjaabzd
 
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016Yanjaabzd
 
6.health assessment prenatal assessment
6.health assessment prenatal assessment6.health assessment prenatal assessment
6.health assessment prenatal assessmentHishgeeubuns
 
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docxЭх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docxzolo zolzaya
 
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгааsaruul tungalag
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013Tuul Tula
 
сүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтсүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтshaagaa
 
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл УлаанбаатарЭрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл УлаанбаатарMuzzy Muzzy
 
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгий
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгийжирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгий
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгийБатхүү Батдорж
 
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтхөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтХалиун
 
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтХөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтХалиун
 
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptxЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptxPujeBat1
 
эрүүл жирэмслэлт презентэйшн
эрүүл жирэмслэлт презентэйшнэрүүл жирэмслэлт презентэйшн
эрүүл жирэмслэлт презентэйшнArsenic Halcyon
 
жирэмслэлт гэж юу вэ
жирэмслэлт гэж юу вэжирэмслэлт гэж юу вэ
жирэмслэлт гэж юу вэZoloo Zjl
 
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчинЖирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчинMunkhtulga Gantulga
 

Similar to Жирэмсний чихрийн шижин (20)

618 семинар
618 семинар618 семинар
618 семинар
 
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2014
 
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016
жирэмслэлт ба эсэн мэнд амаржихуй 2016
 
6.health assessment prenatal assessment
6.health assessment prenatal assessment6.health assessment prenatal assessment
6.health assessment prenatal assessment
 
эх барих
эх барихэх барих
эх барих
 
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docxЭх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
 
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
 
сүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлтсүрьеэ ба жирэмслэлт
сүрьеэ ба жирэмслэлт
 
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл УлаанбаатарЭрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
Эрүүл Зүрх Эрүүл Улаанбаатар
 
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгий
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгийжирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгий
жирэмсэн эмэгтэйд эмнэлгийн тусламж өртөмгий
 
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтхөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
 
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолтХөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
Хөнгөвчлөх эмчилгээний өвчтөний хооллолт
 
Jiremsen uyiin hollolt
Jiremsen uyiin holloltJiremsen uyiin hollolt
Jiremsen uyiin hollolt
 
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptxЖСАХ-Дааварх (1).pptx
ЖСАХ-Дааварх (1).pptx
 
үр хөндөлт
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлт
 
чихрийн шижин
чихрийн шижинчихрийн шижин
чихрийн шижин
 
эрүүл жирэмслэлт презентэйшн
эрүүл жирэмслэлт презентэйшнэрүүл жирэмслэлт презентэйшн
эрүүл жирэмслэлт презентэйшн
 
жирэмслэлт гэж юу вэ
жирэмслэлт гэж юу вэжирэмслэлт гэж юу вэ
жирэмслэлт гэж юу вэ
 
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчинЖирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
 

More from Baldandorj Khavalkhaan

Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfКесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxИхсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Baldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтBaldandorj Khavalkhaan
 
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Baldandorj Khavalkhaan
 
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfSPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfBaldandorj Khavalkhaan
 
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptxBaldandorj Khavalkhaan
 
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Baldandorj Khavalkhaan
 
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxBaldandorj Khavalkhaan
 
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохУргийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохBaldandorj Khavalkhaan
 

More from Baldandorj Khavalkhaan (18)

Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
 
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
 
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
 
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdfКесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
Кесар мэс заслын стандарт MNS 5221:2002.pdf
 
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptxИхсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx
 
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
 
Фибронектин.docx
Фибронектин.docxФибронектин.docx
Фибронектин.docx
 
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
 
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
 
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
 
Ходоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptxХодоодны хавдар.pptx
Ходоодны хавдар.pptx
 
Гэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлтГэр бүл төлөвлөлт
Гэр бүл төлөвлөлт
 
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
 
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdfSPSS татаж суулгах заавар.pdf
SPSS татаж суулгах заавар.pdf
 
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
 
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
 
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
 
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолохУргийн хөдөлгөөнийг тоолох
Ургийн хөдөлгөөнийг тоолох
 

Жирэмсний чихрийн шижин

 • 1. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсэн үеийн чихрийн шижингийн хяналт Эх барих эмэгтэйчүүдийн резидент эмч Х.Балдандорж 2022.09.20
 • 2. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсний 24-28 долоо хоногт оношлогдсон жирэмсний чихрийн шижинтэй өвчтөний глюкозын менежмент Жирэмсний хяналтын аль ч үед • Түргэвчилсэн тест > 5.3 ммоль/л • Хоолноос 1 цагийн дараа >7.8 ммоль/л • Хоолноос 2 цагийн дараа >6.7 ммоль/л • Ургийн хэвлийн тойрог ХАШ-д том хэмжигдэх • Сахарын хяналт үргэлжлүүл • Эмийн эмчилгээ • Сахарын хяналт үргэлжлүүл Өвчтөн өөрөө инсулин хянах боломжтой юу? тийм тийм үгүй үгүй
 • 3. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Инсулин эмчилгээ схемийн дагуу • Метформин 500 мг өдөрт 1 удаа хоолны дараа • Сахарын төвшин хэвэндээ бол Метформин 1000 мг оройн хоолны дараа +500 мг өглөөний цайны дараа • Сахарын хяналтыг үргэлжлүүлж Метформин хоногт 2500 мг хүртэл уулгаж болно. Сахар хэвийн биш Сахар хэвийн болсон Инсулин эмчилгээ схемээр Метформин үргэлжлүүлэх Graphic 131228 Version 3.0 © 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.
 • 4. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Чихрийн шижинтэй жирэмсэн эхийн эмчилгээний ерөнхий алгоритм Сахарын хяналт, хоол эмчилгээ, инсулин эсвэл эмийн эмчилгээ Сахарын хяналт сайн бол зөвхөн хоол эмчилгээ 36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн жинг хэмжих, хянах > 4500 гр < 4500 гр Зөвлөгөө өгөх, 39+0 долоо хоногоос өмнө кесар мэс засал төлөвлөх Хүлээж төрөх замаар төрүүлэх 39+0 хүтрэл хүлээж, 41+0 долоо хоног дотор сэдээж төрүүлнэ. Жирэмсний 24-28 долоо хоногт ЧШӨ оношилно. Сахарын хяналт оновчгүй бол хоол эмчилгээ+инсулин эсвэл эмийн эмчилгээ Жирэмсний 32 долоо хоногоос долоо хоногт 2 удаа УЗБ, УОШ хянаж эхлэх 36-39 долоо хоногийн хугацаанд хэт авиан шинжилгээгээр ургийн жинг хэмжих, хянах > 4500 гр < 4500 гр Сахарын хяналт сайн бол 39+0 долоо хоногоос өмнө кесар мэс засал төлөвлөх. Сахарын хяналт оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо хоног дотор кесар мэс засал төлөвлөх. Сахарын хяналт сайн бол 39+0 хүртнл хүлээж төрөх замаар төрүүлэх. Сахарын хяналт оновчгүй бол 37+0-38+6 долоо хоног дотор төрөлтийн төлөвлөгөөг өөрчлөх.
 • 5. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Жирэмсний үеийн чихрийн шижингийн White-н ангилал Анги Тодорхойлолт A Жирэмсэн болохоос өмнө (нас хамаагүй ) Глюкозын ачаалалтай сорил өөрчлөлттэй гарч байсан эсвэл жирэмсний хугацаанд жирэмсний чихрийн шижин зөвхөн хоол эмчилгээгээр хянагдаж байсан. B Чихрийн шижин 20 наснаас хойш эхэлсэн эсвэл 10 жилээс бага үргэлжилж байгаа C 10-19 насанд чихрийн шижин оношлогдсон 10-19 жил үргэлжилж байгаа D 10 наснаас өмнө чихрийн шижин оношлогдсон эсвэл 20 түүнээс олон жил чихрийн шижин үргэлжилж байгаа, хоргүй ретинопати, даралт ихсэлт хавсарсан (пре-еклампси үүсээгүй) R Пролифератив нефропати эсвэл нүдний арын хоргонд цус хурах F Нефропати, 500 мг / хоног протейнури RF R F ангилалын шалгуур хоюулаа илэрсэн бол H Судас хатуурал, зүрхний өвчин илэрсэн T Бөөр шилжүүлэн суулгахын өмнөх Жирэмсний чихрийн шижин А1 Хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг жирэмсний чихрийн шижин А2 Инсулинаар эмчлэгдэж буй чихрийн шижин
 • 6. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  B-T хүртэлх ангилалын чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд инсулин эмчилгээ хийгддэг.  Эмчилгээний хоолоор Глюкоз сайн хянагдаж байгаа А1 хэлбэрийн Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн хяналт - Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихэсдэггүй.  Жирэмсний хяналтын хугацаанд ургийн хяналт- Бид заалт л (Ургийн өсөлт саатах хам шинж) гараагүй бол шинжилгээ (УЗБ, Биофизик профайл) хийдэггүй.  Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт сэдээхийг зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг сэдээлт хийсэн байхыг санал болгодог.
 • 7. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  Глюкоз муу хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн (эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа) Жирэмсний чихрийн шижинтэй эмэгтэйн төрөх хугацаа ба ургийн хяналт -Эдгээр өвчтөнүүдэд амьгүй төрөх эрсдэл ихтэй.  Жирэмсний хяналтын хугацаан дахь ургийн хяналт-Бид жирэмсний хяналтын стандарт шинжилгээнүүдийг хийхийг санал болгодог. УОШ-ний индекс, ачаалалгүй УЗБ зэрэг жирэмсний хяналтыг долоо хоногт 2 удаа хийх. Глюкозын хяналт муу байгаа эхчүүдийг эмийн эмчилгээ болон хоол эмчилгээгээр сайн хянагддаг.  Сэдээх хугацаа- Төрөх замаар төрөх эхчүүдэд- 39+0 долоо хоногт төрөлт сэдээхийг зөвлөдөг. 41+0 долоо хоног гэхэд илүү тээлттэй жирэмсэнд хийдэг шиг сэдээлт хийсэн байхыг санал болгодог.  Дараах эмгэгүүдийн тохиолдох түвшинг бага боловч бууруулах сайн нөлөөтэй: Үүнд том ураг, жирэмсний тээлтийн хугацаатай харьцуулахад том төрсөн нярай, кесар мэс заслаар төрөх, амьгүй төрөлтийн давтамжинд бага боловч сайнаар нөлөөлнө.  Мөн хавсарсан өвчтэй (даралт ихсэлттэй) эсвэл эмэн эмчилгээнд глюкоз хянагдахгүй байгаа, үр дүн муутай байвал 39+0 долоо хоногоос өмнө эмнэл зүйн заалттай бол төрүүлж болно.  .
 • 8. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг  АНУ-н эх барих эмэгтэйчүүдийн коллеж хоол эмчилгээнд сайн хянагдаж байгаа А2 хэлбэрийн жирэмсний чихрийн шижингийн үед 39+0-39+6 долоо хоногийн хугацаанд төрүүлэхийг санал болгодог. Харин глюкозын түвшин муу хянагдаж байгаа эмийн эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байгаа тохиолдолд 37+0-38+6 долоо хоногийн хооронд төрөлт шийдэхийг зөвлөдөг байна. Гэвч үр дүн муутай хүндрэл гарсан тохиолдолд төрөлтийг 37+0 долоо хоногоос өмнө шийдэж болно.  Макросоми ургийн скрининг хийх  Хэт авиан шинжилгээ: Бид жирэмсний чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд скрининг хийхийн тулд нэг удаагийн хэт авиан шинжилгээг жирэмсний сүүлийн гурван сард 36-39 долоо хоногтойд хийдэг.  Төлөвлөгөөт кесар мэс засал- Төрөлтийн гэмтлээс сэргийлж хийх төлөвлөгөөт кесар мэс заслыг ямар ч ангилалын жирэмсний чихрийн шижинтэй мөн ургийн жин >4500 гр хэмжигдсэн тохиолдолд санал болгодог. Эдгээр эхчүүдэд хэт авиан шинжилгээний хэмжилт, алдаа, кесар мэс заслын давуу болон дутагдалтай талын талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй.  Эх сурвалж  Uptodate.com
 • 9. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.