Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nodrošinājums ar koagulācijas medikamentiem Latvijā 2014 4m

841 views

Published on

KZS izdevumi koagulācijas traucējumu - hemofilijas A un B, Villebranda slimības un citu - aprūpei Latvijā - dati no 2005. gada līdz 2014. gada aprīlim. Statistikas apkopojums.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nodrošinājums ar koagulācijas medikamentiem Latvijā 2014 4m

 1. 1. Nodrošinājums ar koagulācijas medikamentiem Latvijas KZS 
 2010-2014. gada aprīlis Latvijas Hemofilijas biedrība 26.06.2014.
 2. 2. Kopsavilkums ¡  2014. gada pirmajos 4 mēnešos kopēji KZS izdevumi bija 38.5M EUR ¡  1.0M EUR iztērēti koagulācijas traucējumu ārstēšanai, 54% no tiem – hemofilijas A, bet 46% - hemofilijas B aprūpei. Mazāk kā 1% budžeta iztērēts VWD aprūpei ¡  52% izdevumu iztērēti Novo Nordisk medikamentiem, 22% - BTS, 16% - Baxter, bet 10% - Octapharma medikamentiem. Mazāk kā 1% budžeta iztērēts par Ferring medikamentiem PACIENTU SKAITS MEDIKA- MENTU SKAITS KZS IZDEVUMI MEDIKAMENTIEM 2014 4M, EUR NO TĀ INHIBITORU ĀRSTĒŠANAI, % FAKTORA PATĒRIŅŠ, IU Hemofilija A 49 6 561 210 35% 1 501 750 Hemofilija B 10 2 478 049 78% 250 500 Villebranda slimiba 22 1 4 390 na na Citi 0 0 0 na na
 3. 3. Vispārējie dati Diagnožu klasifikācija Pacientu skaits Kompensācija
 4. 4. Ievadam ¡  Cilvēkiem ar recēšanas traucējumiem raksturīgo asiņošanu iekšējos orgānos, locītavās un muskuļos apstādina un novērš veicinot asins recēšanu – parasti ievadot vēnā trūkstošo faktoru, kas normalizē asins recēšanas procesu ¡  Nepieciešamais faktora daudzums ir stingri noteikts atkarībā no slimības smaguma pakāpes, asiņošanas veida un stipruma, kā arī pacienta svara ¡  Izmanto Hemofilijas aprūpes un ārstēšanas vadlīnijas, kā arī dažādus starptautiskos pētījumus un vadlīnijas ¡  Hemofilijas aprūpi visā pasaulē salīdzina balstoties uz vidējo faktora koncentrātu patēriņu valstī, ko aprēķina izdalot faktora koncentrātu patēriņu starptautiskajās vienībās (IU) uz valsts iedzīvotāju skaitu. Minimālais rekomendētais daudzums ir 2 IU uz iedzīvotāju, pēdējās EDQM vadlīnijas (2013) paredz jau 3 IU uz iedzīvotāju.
 5. 5. SSK-10 diagnožu klasifikācija ¡  III Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89) ¡  Koagulācijas traucējumi, purpura un citi hemorāģiski stāvokļi (D65-D69) ¡  D65 Diseminēta intravazāla koagulācija (defibrinācijas sindroms) ¡  D66 Pārmantots VIII faktora deficīts ¡  D67 Pārmantots IX faktora deficīts ¡  D68 Citi koagulācijas traucējumi ¡  D68.0 Villebranda (von Willebrand) slimība ¡  D68.1 Pārmantots XI faktora trūkums ¡  D68.2 Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums ¡  D68.3 Cirkulējošu antikoagulantu ierosināti hemorāģiski traucējumi ¡  D68.4 Iegūts koagulācijas faktoru trūkums ¡  D68.5 Primārā trombofīlija ¡  D68.6 Cita veida trombofīlija ¡  D68.8 Citi precizēti koagulācijas traucējumi ¡  D68.9 Koagulācijas traucējumi, neprecizēti ¡  D69 Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi (D69.0-D69.9) Avots: SPKC
 6. 6. Koagulācijas traucējumi, kuru ārstēšanu apmaksā valsts Saņem medikamentus no KZS ¡  Hemofilija A (pārmantots VIII faktora deficīts) – D66 ¡  Hemofilija B (pārmantots IX faktora deficīts) – D67 ¡  Von Villebranda saslimšana – D68.0 ¡  Pārmantots VII faktora deficīts – D68.2 ¡  Koagulācijas traucējumi, neprecizēti - D68.9 Nav ziņu par pacientiem un nodrošinājumu ar medikamentiem ¡  I, II, V, V+VIII, X, XI vai XIII faktoru deficīts ¡  Glancmana trombastēnija ¡  Bernarda-Soljē sindroms ¡  Citi trombocītu traucējumi
 7. 7. Kopā Latvijā apzināti 253 cilvēki ar asins recēšanas traucējumiem Iedalījums pēc diagnozes un pacienta vecuma Iedalījums pēc slimības smaguma pakāpes 7 1 0 1 15 2 0 1 6 1 2 0 61 16 63 3 31 4 34 0 1 0 4 0 0 50 100 150 D66 D67 D68.0 D68.2 0..4 5..13 14..18 19..44 45+ NA 26 8 15 7 46 4 2 2 32 3 0 50 100 150 D66 D67 D68.0 D68.2 Viegla Vidēji smaga Smaga Ar inhibitoriem ND KOPĀ 5 103* 24 121 * Nav apzināti visi pacienti ar VWD Avots: LHB, 2013
 8. 8. Izdevumi medikamentu kompensācijai 2005-2014 4m*, LVL Avots: NVD KZS statistika 43,034,018 62,753,690 90,043,021 109,820,537 102,078,979 105,085,492 116,262,422 114,223,667 116,212,889 28,598,320 38,471,985 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m * Q1 – 1. ceturksnis, 4m – pirmie 4 mēneši EUR
 9. 9. KZS izdevumi asins un asinsrades orgānu slimībām un imūnsistēmas traucējumiem 2005-2014 4m, EUR Avots: NVD KZS statistika EUR 762,496 765,377 946,383 1,790,715 1,707,480 1,998,534 1,822,734 2,257,662 2,663,514 826,890 1,085,888 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m
 10. 10. Izdevumi koagulācijas traucējumu ārstēšanai Kopējie izdevumi Izdevumi pa uzņēmumiem Izdevumi pa medikamentiem
 11. 11. KZS izdevumi asins recēšanas traucējumiem 2005-2014 4m, EUR Avots: NVD KZS statistika EUR 723,919 731,650 881,965 1,684,128 1,560,365 1,901,685 1,765,715 2,157,583 2,588,882 792,045 1,043,648 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m
 12. 12. KZS izdevumus asins recēšanas traucējumiem 2010-2014 4m: sadalījums pa uzņēmumiem, EUR 833,199 813,117 1,093,966 1,355,895 452,309 545,890 437,148 425,207 521,584 460,912 81,185 164,073 621,532 518,300 532,678 623,024 160,628 224,629 - - - 136,272 94,341 103,724 9,805 9,091 9,354 12,779 3,582 5,333 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Ferring Octapharma BTS Baxter NovoNordisk Avots: NVD KZS statistika EUR
 13. 13. KZS izdevumus asins recēšanas traucējumiem 2010-2014 4m: sadalījums pa uzņēmumiem, % (tirgus daļas) 43.8% 46.1% 50.7% 52.4% 57.1% 52.3% 23.0% 24.1% 24.2% 17.8% 10.3% 15.7% 32.7% 29.4% 24.7% 24.1% 20.3% 21.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 11.9% 9.9% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Ferring Octapharma BTS Baxter NovoNordisk Avots: NVD KZS statistika %
 14. 14. KZS izdevumi asins recēšanas traucējumiem pa diagnozēm, 2005-2014 4m, EUR 621,319 611,132 687,664 984,795 1,033,584 1,334,633 1,221,6831,246,018 1,364,279 413,783 561,210 99,247 113,195 187,218 690,063 516,115 560,560 536,622 904,094 1,210,472 375,085 478,049 3,353 7,322 7,082 9,270 10,666 6,492 7,409 7,470 11,433 3,177 4,3902,697 - - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Hemophilia A Hemophilia B VWD FVII Avots: NVD KZS statistika EUR
 15. 15. Proporcionāli vairāk kā puse izdevumu – hemofilijas A aprūpei, pēdējos gados būtiski pieaugusi izdevumu daļa hemofilijas B aprūpei Avots: NVD KZS statistika 85.8% 83.5% 78.0% 58.5% 66.2% 70.2% 69.2% 57.8% 52.7% 52.2% 53.8% 13.7% 15.5% 21.2% 41.0% 33.1% 29.5% 30.4% 41.9% 46.8% 47.4% 45.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m FVII VWD Hemophilia B Hemophilia A
 16. 16. Par medikamentiem ¡  Hemofilijas A ārstēšanai izmanto: ¡  Plazmas VIII faktora koncentrātus – Dried (agrāk arī Human, Immunate) ¡  Rekombinētos VIII faktora koncentrātus – Recombinate ¡  Desmopresīnu (DDAVP) vieglas formas gadījumos – Octostim ¡  Hemofilijas B ārstēšanai izmanto: ¡  Plazmas IX faktora koncentrātu – Octanine (agrāk arī Immunine, Replenine-VF) ¡  Hemofilijas A un B inhibitoru formu ārstēšanai izmanto: ¡  Speciālos medikamentus – NovoSeven un FEIBA (KZS C saraksts) ¡  Von Vilebranda slimības ārstēšanai izmanto: ¡  desmopresīnu (DDAVP) ar nosaukumu Octostim ¡  Speciālos von Vilebranda faktora (VWF) vai VIII faktora koncentrātus pacienti Latvijā nesaņem ¡  VII faktora deficīta ārstēšanai izmanto: ¡  VII faktora koncentrātu Avots: Hemofilijas aprūpes un ārstēšanas vadlīnijas, KZS Izrakstīšanas noteikumi
 17. 17. KZS budžeta izdevumi medikamentu tipiem un dinamika 2010-2014 4m, EUR un % EUR   2010   2011   2012   2013   2014Q1   2014 4m   Inhibitors   921,600   939,125   1,093,966   1,499,906   479,311   572,892 FVIII total   754,824   712,700   970,115   903,822   214,811   361,700 FVIII   754,824   712,700   828,220   589,618   160,628   224,629 rFVIII   -   -   141,895   314,204   54,183   137,071 FIX   215,456   104,799   84,147   169,678   94,341   103,724 DDAVP   9,805   9,091   9,354   12,779   3,582   5,333 FVII   -   -   -   2,697   -   - 1,901,685   1,765,715   2,157,582   2,588,882   792,045   1,043,648 Inhibitors 48%   53%   51%   58%   61%   55%   FVIII   40%   40%   45%   35%   27%   35%   FVIII   40%   40%   38%   23%   20%   22%   rFVIII   0%   0%   7%   12%   7%   13%   FIX   11%   6%   4%   7%   12%   10%   DDAVP   1%   1%   0%   0%   0%   1%   FVII   0%   0%   0%   0%   0%   0%   Avots: NVD KZS statistika
 18. 18. Avots: NVD KZS statistika Budžeta sadalījums pa medikamentu tipiem 2010-2014 4m, EUR 921,600 939,125 1,093,966 1,499,906 479,311 572,892 754,824 712,700 828,220 589,618 160,628 224,629 141,895 314,204 54,183 137,071 215,456 104,799 84,147 169,678 94,341 103,724 9,805 9,091 9,354 12,779 3,582 5,333 2,697 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m FVII DDAVP FIX rFVIII FVIII Inhibitors EUR
 19. 19. 2014. gada pirmajos 4 mēnešos tika izlietoti 1.5M IU FVIII, kas ir 39% no visa 2013. gada patēriņa, un 0.3M IU FIX, kas ir 54% no iepriekšējā gada patēriņa IU   2010   2011   2012   2013   2014Q1   2014 4m   FVIII, total   3 619 500   3 541 500   3 979 750   3 811 750   930 250   1 501 750   FVIII   3 619 500   3 541 500   3 516 750   2 788 500   757 000   1 058 500   rFVIII   0   0   463 000   1 023 250   173 250   443 250   FIX   494 400   164 500   357 700   460 500   220 500   250 500   FVII   0   0   0   5 400   0   0   FVIII IU per capita 1.71 1.71 1.95 1.88 0.46 0.75 FIX IU per capita 0.23 0.08 0.17 0.23 0.11 0.13 Avots: NVD KZS, CSB statistika
 20. 20. Avots: WFH Vidējais faktora patēriņš pasaulē (2012)
 21. 21. KZS budžeta izdevumu dinamika konkrētiem medikamentiem 2010-2014 4m, EUR 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Inhibitors NovoSeven 833,199 813,117 1,093,966 1,355,895 452,309 545,890 Inhibitors FEIBA 88,400 126,008 - 144,011 27,002 27,002 FVIII Immunate 133,292 264,622 377,995 - - - FVIII Dried 621,532 383,363 227,933 351,930 151,562 215,562 FVIII Human - 64,715 222,292 237,688 9,067 9,067 rFVIII Recombinate - - 141,895 314,204 54,183 137,071 FIX Immunine 215,456 34,577 1,694 - - - FIX Replenine - 70,222 82,453 33,406 - - FIX Octanine - - - 136,272 94,341 103,724 DDAVP Octostim 9,805 9,091 9,354 12,779 3,582 5,333 FVII Factor VII - - - 2,697 - - KOPĀ 1,901,685 1,765,715 2,157,582 2,588,882 792,045 1,043,648 Avots: NVD KZS statistika
 22. 22. Budžeta sadalījums pa medikamentiem proporcijās no visa perioda izdevumiem 2010-2014 4m, % 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Inhibitors NovoSeven 43.8% 46.1% 50.7% 52.4% 57.1% 52.3% Inhibitors FEIBA 4.6% 7.1% 0.0% 5.6% 3.4% 2.6% FVIII Immunate 7.0% 15.0% 17.5% 0.0% 0.0% 0.0% FVIII Dried 32.7% 21.7% 10.6% 13.6% 19.1% 20.7% FVIII Human 0.0% 3.7% 10.3% 9.2% 1.1% 0.9% rFVIII Recombinate 0.0% 0.0% 6.6% 12.1% 6.8% 13.1% FIX Immunine 11.3% 2.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% FIX Replenine 0.0% 4.0% 3.8% 1.3% 0.0% 0.0% FIX Octanine 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 11.9% 9.9% DDAVP Octostim 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% FVII Factor VII 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Avots: NVD KZS statistika
 23. 23. Budžeta sadalījums pa medikamentiem, 
 2010-2014 4m, EUR - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Factor VII Octostim Octanine Replenine Immunine Recombinate Human Dried Immunate FEIBA NovoSeven Avots: NVD KZS statistika
 24. 24. Hemofilija A D66
 25. 25. No 130 pacientiem zāles no KZS saņem tikai 44% ¡  Katru gadu Latvijā piedzimst 1-3 bērni ar hemofiliju A ¡  KZS atskaitēs pieejams unikālo pacientu skaits – tie pacienti, kas saņēmuši medikamentus – samazinās ¡  Pēdējā laikā vairāki pacienti iesaistījušies klīniskajos pētījumos, kas viņiem nodrošina neierobežotu faktora daudzumu visām dzīves situācijām ¡  Nesaņemot pietiekamu ārstēšanu un citu apstākļu spiesti, katru gadu 2-3 pacienti un viņu ģimenes Latviju pamet labākas dzīves meklējumos ārvalstīs Avots: LHB un NVD KZS statistika 91 103 104 107 115 140 118 121 130 2 2 2 2 2 2 2 2 78 68 61 57 42 49 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Visi pacienti ar hemofiliju A ar inhibitoriem PHA, kas saņem zāles no NVD
 26. 26. Pieaugošie izdevumi hemofilijas A aprūpei joprojām nesniedz vēlamo efektu: nepieciešams budžetu analizēt pa medikamentu tipiem, nevis kopumā ¡  Kopš krituma pēc 2010. gada, 2013. gadā budžeta tēriņi hemofilijas A aprūpei sasnieguši jaunu rekordu – 959 tūkstošus latu ¡  Vidējā cena par 1 VIII faktora starptautisko vienību nokritusi līdz 0.167 LVL 2013. gadā ¡  Faktora patēriņš uz vienu iedzīvotāju nokrities no 1.95 starptautiskām vienībām (IU) 2012. gadā uz 1.88 vienībām 2013. gadā (starptautiski pieņemtais minimums - 2 IU per capita, Eiropā – 3 IU pc) Avots: NVD KZS statistika EUR 621,319 611,132 687,664 984,795 1,033,584 1,334,633 1,221,683 1,246,018 1,364,279 413,783 561,210 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m
 27. 27. Izrakstīto recepšu skaits un cena 321 287 270 274 247 251 211 220 192 57 82 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Izrakstīto recepšu skaits 1,935.57 2,129.38 2,546.90 3,594.14 4,184.55 5,317.26 5,789.97 5,663.72 7,105.62 7,259.35 6,844.02 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Vidējā receptes cena, EUR Avots: NVD KZS statistika
 28. 28. Kopš 2012. gada, bērniem pieejams rFVIII. Kopš 2014. gada sākuma Ungārijā pārtraukta Human ražošana, nav pieejams pacientiem Latvijā kopš februāra Avots: NVD KZS statistika 488,096 381,294 274,019 315,101 171,565 171,565 88,400 126,008 - 144,011 27,002 27,002 133,292 264,622 377,995 - - 621,532 383,363 227,933 351,930 151,562 215,562 - 64,715 222,292 237,688 9,067 9,067 - - 141,895 314,204 54,183 137,071 3,312 1,682 1,884 1,345 405 943 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Inhibitors NovoSeven Inhibitors FEIBA FVIII Human FVIII Dried FVIII Immunate rFVIII Recombinate DDAVP Octostim EUR
 29. 29. Hemofilija B D67
 30. 30. Tikai 13 no 27 pacientiem ar hemofiliju B saņem zāles, ko apmaksā NVD ¡  Latvijā ar hemofiliju B vidēji piedzimst 1 bērns 2-3 gados ¡  KZS atskaitēs pieejams unikālo pacientu skaits – tie pacienti, kas saņēmuši medikamentus – mazāk kā puse no visiem, kam diagnosticēta hemofilija B ¡  Pēdējos gados nav jaunu inhibitoru gadījumu – 2 pacienti Avots: LHB un NVD KZS statistika 17 20 20 20 24 25 25 25 27 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 11 13 10 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Visi pacienti ar hemofiliju B ar inhibitoriem PHB, kas saņem zāles no NVD
 31. 31. Kopš 2012. gada – straujš izdevumu pieaugums hemofilijas B ārstēšanai: nepieciešams analizēt budžeta datus par tēriņiem katrai medikamentu grupai ¡  Vislielākie budžeta tēriņi hemofilijas B ārstēšanai bijuši 2012. gadā – 635 tūkstoši latu – 68% pieaugums pret iepriekšējo gadu, bet 2013. gadā tie sasnieguši jau 851 tūkstoti latu – 34% pieaugums pret iepriekšējo gadu ¡  Laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam izdevumi hemofilijas B ārstēšanai bijuši samērā stabili – vidēji 378 tūkstoši latu Avots: NVD KZS statistika EUR 99,247 113,195 187,218 690,063 516,115 560,560 536,622 904,094 1,210,472 375,085 478,049 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m
 32. 32. Izrakstīto recepšu skaits un cena 54 31 45 64 54 60 46 34 36 13 15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Izrakstīto recepšu skaits 1,291.69 2,566.26 2,923.95 7,577.80 6,717.18 6,566.06 8,198.70 18,688.27 23,631.23 20,277.79 22,398.31 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Vidējā receptes cena, EUR Avots: NVD KZS statistika
 33. 33. 2011. gadā, kad KZS tika iekļauts un apmaksāts tikai “Replenine-VF”, faktora patēriņš strauji kritās. 2013. gada maijā piegāžu pārtraukuma dēļ medikamentu izslēdza no KZS un momentā uzlabojas pacientu nodrošinājums ar IX faktora koncentrātiem. 01.07.2014. Replenine- VF atgriezīsies KZS kā references medikaments
 86% no tēriņiem hemofilijas B aprūpei 2013. gadā bija par inhibitoru medikamentiem Avots: NVD KZS statistika 215,456 34,577 1,694 - - - - 70,222 82,453 33,406 - - - - - 136,272 94,341 103,724 345,104 431,823 819,947 1,040,794 280,744 374,325 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2010 2011 2012 2013 2014Q1 2014 4m Inhibitors NovoSeven FIX Immunine FIX Replenine FIX Octanine EUR
 34. 34. Von Villebranda slimība D68.0
 35. 35. Tikai puse no apzinātajiem pacientiem saņem medikamentus no KZS ¡  Von Villebranda saslimšana ir vispopulārākais no asins recēšanas traucējumiem, taču tas bieži nav diagnosticēts, jo nav sūdzību ¡  LHB rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijā ir vairāk kā 100 cilvēki ar von Villebranda saslimšanu ¡  No tiem tikai 39 saņem medikamentus, ko apmaksā valsts ¡  Tā kā Latvijā joprojām netiek noteikts VWD saslimšanas tips, visi pacienti tiek ārstēti ar DDAVP Avots: NVD KZS statistika 34 30 37 49 16 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m VWD pacienti, kas saņem zāles no NVD
 36. 36. Kopš strauja krituma 2010. gadā, izdevumi VWD ārstēšanai pieaug ¡  Salīdzinot ar citām diagnozēm, izdevumi VWD ārstēšanai ir mazāki kā 1% no visiem asins recēšanas traucējumu ārstēšanas izdevumiem: ¡  Nav diagnosticēti visi pacienti ¡  Nav noteikts saslimšanas tips diagnosticētajiem -> nav piemērotu zāļu ¡  Medikamenti ir ievērojami lētāki ¡  2013. gadā izdevumi VWD ārstēšanai ievērojami pieauguši un pēc ilgāka laika pārsnieguši izdevumus 2009. gadā Avots: NVD KZS statistika EUR 3,353 7,322 7,082 9,270 10,666 6,492 7,409 7,470 11,433 3,177 4,390 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m
 37. 37. Lieto tikai DDAVP: vienu medikamentu OCTOSTIM. Faktora koncentrātus neizraksta un neapmaksā Avots: NVD KZS statistika 19 43 38 48 48 34 35 43 58 16 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Izrakstīto recepšu skaits 176.45 170.28 186.37 193.12 222.21 190.95 211.68 173.72 197.13 198.58 199.54 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Vidējā receptes cena, EUR
 38. 38. VII faktora deficīts D68.2
 39. 39. 5 pacienti – medikamentus 2013. gada augustā saņem 1 ¡  Līdz 2011. gadam Latvijā bija 2 pacienti ar VII faktora deficītu ¡  2012. gada beigās to diagnosticēja vēl vienā ģimenē, tādējādi pacientu skaits pieauga līdz 5 ¡  KZS jau vairākus gadus ir iekļauts VII faktora koncentrāts (pacientiem pieejams aptiekās ar īpašo recepti bez līdzmaksājuma), taču pirmo reizi to saņēma 1 pacients ar VII deficītu tikai 2013. gada augustā 2 2 5 5 5 5 - - - 1 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Visi pacienti ar FVII deficītu PF7, kas saņem zāles no NVD Avots: LHB, NVD KZS statistika
 40. 40. 1 no 5 pacientiem pirmo reizi saņem FVII koncentrātus 2013. gada augustā Avots: NVD KZS statistika EUR - - - 2,697.35 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m
 41. 41. Izrakstīto recepšu skaits un cena 0 0 0 1 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Izrakstīto recepšu skaits - - - 2,697.35 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 q1 2014 4m Vidējā receptes cena, EUR Avots: NVD KZS statistika
 42. 42. Paldies! Baiba Ziemele Latvijas Hemofilijas biedrība +371 29 157 967 baiba@hemofilija.lv
 43. 43. Avotu saraksts 1.  NVD informācija par Kompensējamo zāļu sarakstu: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamie- medikamenti/kompensacijas-kartiba 2.  NVD publiski pieejamā statistika par Kompensējamo zāļu sarakstu: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/503-ligumpartneriem/ operativa-budzeta-informacija/valsts-budzeta- lidzeklu-izlietojums-valsts-kompensejamo-zalu- apmaksa 3.  Latvijas Hemofilijas biedrības statistika 4.  Latvijas Hemofilijas ārstēšanas un aprūpes vadlīnijas, 2007 5.  Pasaules Hemofilijas federācijas (WFH) Global Survey ikgadējo aptauju dati http://www1.wfh.org/publications/files/ pdf-1574.pdf 6.  Slimību profilakses un kontroles centra dati: http://preda.spkc.gov.lv/ssk/indexcfdd.html?p= %23361 7.  Centrālais Statistikas birojs www.csb.gov.lv

×