Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentācija mac konference_2012_0521

594 views

Published on

Centra "Dardedze" projekta noslēguma prezentācija

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentācija mac konference_2012_0521

 1. 1. Projekta “Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” Mērķu un rezultātu analīze. Pieredze brīvprātīgo iesaistīšanā mazu bērnu ģimeņu situācijas uzlabošanā 2010.CH04/mac-70/03Baiba Berovska, nodibinājums “Centrs “Dardedze””
 2. 2. Partnerībā ar:
 3. 3. Projekta mērķis: balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijā brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālās atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādējādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinot to sociālo atšķirtību
 4. 4. Projekta tiešie mērķi, rādītāji, rezultāti:Izveidot brīvprātīgo darbības sistēmu, apkopojotlabās prakses un iepriekšējo pieredzi brīvprātīgoatbalsta nodrošināšanai•Izveidota un aprobēta brīvprātīgo darbības sistēma•Apkopota Latvijas, Šveices, Lielbritānijas, Vācijas u.c.valstu pieredze
 5. 5. Brīvprātīgo darbības sistēmaPašvaldība NVO Cita iestāde MentorsBrīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais ģimene ģimene ģimene ģimene ģimene ģimene
 6. 6. Brīvprātīgo darbības sistēma
 7. 7. ApmācībasIzstrādāt un ieviest brīvprātīgo apmācību programmuvismaz 4 Latvijas apdzīvotajās vietās dažādos Latvijasreģionos kā sākumpunktos tālākai sistēmas ieviešanaiApmācību programma izstrādāta un ieviesta.Apmācīti mentori Rīgā un brīvprātīgie Rīgā, Ventspilī,Valmierā, Talsos
 8. 8. MentoriAtlasīt un apmācīt vismaz 16 brīvprātīgos mentorus- Pieteicās 28 mentori ,-Apmācīts 21 mentors no Rīgas, Ventspils, Valmieras,Talsiem, Dobeles un citām teritorijām- Projektā pastāvīgi strādājuši 16 (18) mentori
 9. 9. Mentori
 10. 10. Mentori
 11. 11. Brīvprātīgie- Atlasīt un apmācīt vismaz 50 brīvprātīgos, no kuriemvismaz 5 būs jaunieši un vismaz 5 būs seniori- Apmācības vismaz 4 Latvijas vietās vismaz 40akadēmisko stundu apjomā-Sākotnēji atlasīti un apmācīti 68 brīvprātīgie-Noslēgti 60 līgumi ar brīvprātīgajiem- Pastāvīga atlase un apmācības projekta laikā-Dažādi apmācību un sadarbības modeļi
 12. 12. Brīvprātīgie No 2011.gada maija līdz 2012.gada aprīlim 3 – 13 mēneši, vidēji 11,8 mēneši Talsi – 20, Ventspils – 15, Valmiera – 14, Rīga – 11 Vietas – Durbe, Engure, Ikšķile, Jūrmala, Kocēni,Lauciene, Lībagi, Mārupe, Pastende, Rīga, Roja, Sabile, Talsi,Valdemārpils, Valdgale, Valmiera, Ventspils 57 sievietes, 3 vīrieši 19 – 72 gadi, 12 jaunieši (līdz 25), 4 seniori
 13. 13. Brīvprātīgie / ģimenes
 14. 14. Bērni un to ģimenesSadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, atlasītvismaz 100 pirmsskolas vecuma bērnus, kuru ģimenēmnepieciešams brīvprātīgo atbalsts un kur vismaz 20ģimenēm par bērnu audzināšanu ir atbildīgi seniori- 84 ģimenes- vairāk kā 135 bērni vecumā no 0 līdz 19 gadiem,- vairāk kā 98 pirmsskolas bērni,t.sk. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ar funkcionāliemtraucējumiem vai invaliditāti, no vardarbības cietuši bērni un ar vecākiemārzemēs- vairāk kā 12 seniori
 15. 15. Bērni
 16. 16. Brīvprātīgo un mentoru atbalsts-Nodrošināt atbalstu vismaz 50 brīvprātīgajiem un 16mentoriem-Iegūta informācija par programmas īstenošanasrezultātiem tālākai izmantošanai un pilnveidei-Ikmēneša brīvprātīgo tikšanās, mentoru supervīzijaun darba grupas tikšanās-Individuāls atbalsts
 17. 17. Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani ieguvumi iesaistoties projektā: ▪ Jaunas zināšanas, pieredze darbā ar bērniem (23) ▪ Jauni kontakti, draugi, domubiedri, socializācija (22) ▪ Gandarījuma sajūta, pašapziņas celšana (10) ▪ Sociālā darba un saskarsmes iemaņas (10) ▪ Skats no citas puses, kāds dzīvo savādāk (9) ▪ Jauna pieredze darbā ar bērniem invalīdiem (5)Esmu apmierināta, ka iesaistījos projektā ar mērķi palīdzēt citiem. Labprāt turpinātu!
 18. 18. Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani izaicinājumi (grūtības) brīvprātīgajā darbā: ▪ Kontakts ar ģimeni, saskarsme, uzticēšanās (17) ▪ Sveša vide, saprast svešas problēmas (12) ▪ Tikšanos plānošana, laika balanss (8) ▪ Robežu nospraušana (6) ▪ Uzmanības sadalīšana vairākiem bērniem (5) ▪ Pieņemt ģimenes sociālo statusu, aizspriedumi (5) Bija grūti uztvert mierīgi situācijas, kurasneatbilda maniem priekšstatiem, par to kā jābūt
 19. 19. Novērtējums – brīvprātīgie (48)Ieteikumi brīvprātīgo sistēmas attīstībai ▪ Birokrātijas samazināšana, nost ar papīriem (14) ▪ Turpināt projektu, strādāt ar ģimenēm (8) ▪ Plašāka ģimeņu un bērnu izvēle (5) ▪ Atvēlēt līdzekļus ģimenes finansiālam atbalstam (5) ▪ Apmācības brīvprātīgā darba laikā (5) ▪ Plašāk popularizēt brīvprātīgo darbu (4) Lai viss izdodas!
 20. 20. Novērtējums – ģimenes (29)Ģimenes ieguvumi, iesaistoties projektā ▪ Sarunas ar vecākiem, padomi (12) ▪ Vairāk laika vecākiem (7) ▪ Attīstošas spēles un rotaļas, laiks bērniem (4) ▪ Jauni draugi (4) ▪ Interesanta laika pavadīšana, pieredze (3) ▪ Uzlabojas bērna intereses un komunikācija (3)Iespēja izrunāties un meklēt risinājumus problēmu risināšanai
 21. 21. Novērtējums – ģimenes (29) Izaicinājumi (grūtības), kas radās iesaistoties ▪ Nav, nebija (13) ▪ Uzticēt bērnu svešam cilvēkam, uzticēšanās (5) ▪ Laika plānošana, tikšanos saskaņošana (3) ▪ Pieņemt un saprast brīvprātīgā uzdevumus (2) ▪ Sākumā grūti ielaist svešinieku (2) ▪ Bailes par sociālā dienesta informēšanuSākumā bija grūti pieņemt svešu cilvēku mājā, bet vēlāk labi sapratāmies
 22. 22. Novērtējums – ģimenes (29)Ieteikumi brīvprātīgo darba attīstībai ▪ Nav (9) ▪ Lai nebeidzas, ilgāk un vairāk ģimenēm (9) ▪ Biežāki apmeklējumi (3) ▪ Tā turpināt (2) ▪ Kopīgi pasākumi ar citām ģimenēm, bērniem (2) ▪ Paldies! Mums vajadzētu, lai tiktos vairāk
 23. 23. Projekta ilgtspēja Krīzes centros, citās NVO, pašvaldībās ir pieejami kvalificēti speciālisti, bet trūkst kapacitātes Brīvprātīgie, kurus koordinē mentors atslogo speciālistus, nokļūst tuvāk ģimenei, ļauj strādāt plašāk un kvalitatīvāk Finansējums – mentora alga, tikšanās telpa, brīvprātīgo izmaksu kompensācija Elektroniski pieejami materiāli un pieredze
 24. 24. Paldies par uzmanību! Centrs “Dardedze” Cieceres 3a, Rīga 67600685, info@centrsdardedze.lv Projekta vadītāja – Baiba Berovska29489720, baiba.berovska@projekti.lv

×