Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excel co ban gioi thieu

130 views

Published on

http://www.viaircarcompressor.com/

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Excel co ban gioi thieu

  1. 1. EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP Link Excel cơ bản toàn tập (toàn bộ chương trình): https://youtu.be/vUo3i2dOCc4 Link Excel cơ bản toàn tập part 1: https://youtu.be/ILp0oa7bmds Link Excel cơ bản toàn tập part 2: https://youtu.be/gWlWpEIYs34 Biết sử dụng Excel là môt điều tất yếu trong cuộc sống hiện tại. Dù bạn làm gì đi chăng nữa, từ nhân viên bán hàng, kỹ sư, nhân viên kế toán hay kể cả các tổng giám đốc thì đều phải biết sử dụng phần mềm này. Làm thế nào để bạn học được Excel dế dàng? Học Excel không khó nhưng để biết nhiều và biết cách sử dụng hàng ngàn câu lệnh trong Excel thì thật không dễ dàng chút nào. Excel có rất nhiều cấp độ, từ cơ bản cho đến nâng cao, từ những công thức đơn giản như If, Vlookup, Hlookup…đến các công thức và lập trình phức tạp như Macro, VBA. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân tôi thì mọi người cũng không cần học những chương trình Excel nâng cao nếu không thực sự cần thiết. Bạn chỉ nên học những gì mà mình cần và thường xuyên sử dụng, vì nếu không sử dụng thì bạn sẽ quên rất nhanh. Vì vậy tôi khuyên các bạn nên áp dụng những kiến thức excel vào thực tiễn công việc. Các bạn nên bắt đầu với những chương trình Excel cơ bản và học hết nó là đủ cho các bạn sử dụng trong hầu hết các công việc hiện tại. Với quan điểm như vậy tôi đã thiết kế một chương trình excel cơ bản gồm nhiều chương và nhiều phần để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc học chương trình này. Các bạn có thể vào link bên dưới để tham khảo chương trình excel cơ bản toàn tập: Biết sử dụng Excel là môt điều tất yếu trong cuộc sống hiện tại. Dù bạn làm công việc gì đi chăng nữa thì đều phải biết sử dụng phần mềm này. Làm thế nào để bạn học được Excel dễ dàng? Các bạn nên bắt đầu với những chương trình Excel cơ bản và học hết nó là đủ cho các bạn sử dụng trong hầu hết các công việc hiện tại. Với quan điểm như vậy tôi đã thiết kế một chương trình excel cơ bản gồm nhiều phần để các bạn dễ dàng hơn trong việc học chương trình này. Tham khảo thêm một số video hay tại đây Link full https://youtu.be/vUo3i2dOCc4 Link P1: https://youtu.be/ILp0oa7bmds Link P2: https://youtu.be/gWlWpEIYs34
  2. 2. Link full https://youtu.be/vUo3i2dOCc4 Link P1: https://youtu.be/ILp0oa7bmds Link P2: https://youtu.be/gWlWpEIYs34 Excel cơ bản toàn tập Excel cơ bản toàn tập P1 Excel cơ bản toàn tập P2 Xem tất cả những bài học Excel cụ thể ở đây: https://goo.gl/0lMMFE bạn sẽ có những kiến thức cơ bản về excel và các ứng dụng của nó trong những trường hợp cụ thể. Học excel cơ bản, chương trình học excel cơ bản sẽ hỗ trợ bạn trong công việc và cuộc sống TAGS: EXCEL CƠ BẢN,EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP,EXCEL THỰC TIỄN,EXCEL ĐƠNGIẢN,EXCEL 24H,EXCEL THỰC TẾ,CÁC BÀI HỌC EXCEL CƠ BẢN,HỌC EXCEL THỰC TẾ, VIDEO EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP, DẠY EXCEL TOÀN TẬP, HỌC EXCEL TOÀN TẬP, WORD EXCEL POWER POINT,EXCEL NÂNG CAO,HỌC EXCEL NÂNG CAO,CÁC CÂU LỆNH EXCEL NÂNG CAO,CÁC BÀI HỌC EXCEL NÂNG CAO,CHƯƠNG TRÌNH EXCEL NÂNG CAO,KHÓA HỌC EXCEL NÂNG CAO,VIDEO DẠY EXCEL NÂNG CAO,CLIP DẠY EXCEL, CLIP DẠY EXCEL CƠ BẢN, CLIP DẠY EXCEL NÂNG CAO EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP - CÁC BÀI HỌC EXCEL CƠ BẢN https://youtu.be/vUo3i2dOCc4 EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP P1 - CÁC BÀI HỌC EXCEL CƠ BẢN https://youtu.be/ILp0oa7bmds EXCEL CƠ BẢN TOÀN TẬP P2 - CÁC BÀI HỌC EXCEL CƠ BẢN https://youtu.be/gWlWpEIYs34 Top best portable air compressor for your car
  3. 3. http://viaircarcompressor.com/

×