Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P r esentation slide 4 he (10)

929 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P r esentation slide 4 he (10)

 1. 1. PERANAN POLITIK DALAMMEWUJUDKAN PERPADUAN KAUM
 2. 2. Peranan Parti Politik DalamMewujudkan Perpaduan Antara Kaum Sebelum Kemerdekaan
 3. 3. Pakatan Murni• Merujuk kepada hasil usaha kerjasama dan tolak ansur politik pelbagai kaum melalui rundingan• Merupakan jalan penyelesaian tuntutan dan masalah pelbagai kaum yang sebelum ini terpisah akibat dasar ‘pecah dan perintah’ British• Usaha untuk menyatupadukan pelbagai kaum
 4. 4. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Kaum (CLC)• Ditubuhkan pada Januari 1949• Merupakan satu jawatankuasa yang dianggotai oleh para pemimpin pelbagai kaum di Tanah Melayu• Peringkat awal, CLC hanya dianggotai oleh orang Melayu di bawah UMNO dan Cina di bawah MCA• UMNO diketuai oleh Dato’ Onn Ja’afar• MCA diketuai oleh Tan Cheng Lock• Pada Ogos 1949, CLC telah dianggotai oleh kaum-kaum lain seperti India, Sri Lanka, Serani, dan Eropah
 5. 5. - CLC telah membolehkan para pemimpin politik Melayu dan bukan Melayu bekerjasama dan meneruskan kaedah rundingan atau permuafakatan bagi mengatasi konflik perkauman pada masa hadapan - pemimpin Melayu telah dinasihatkan supaya memberi tumpuan kepada usaha-usaha membaiki ekonomi masyarakat Melayu dengan mendapatkan kerjasama masyarakat Cina- sebagai ganjaran, mereka akan diberi hak-hak politik yang lebih luas- peranan CLC secara tidak langsung mengurangkan perasaan perkauman para pemipin Melayu dan Cina
 6. 6. UMNO• Ditubuhkan pada 11hb Mei 1946• Pemimpin pertamanya ialah Dato’ Onn Ja’afar• Lahirnya UMNO hasil dari percantuman pertubuhan-pertubuhan Melayu dengan pelbagai aliran falsafah & pendapat – response kepada Malayan Union yang menggugat ketuanan Melayu di Tanah Melayu
 7. 7. MCA• Diasaskan pada 27 Februari 1949• Mewakili etnik Cina Malaysia• Matlamat penubuhan :- – merapatkan hubungan antara masyarakat Cina dengan masyarakat lain di Tanah Melayu – menyatukan orang-orang Cina untuk menentang komunis – menjaga kebajikan masyarakat Cina dan semua kaum
 8. 8. MIC• Ditubuhkan pada Ogos 1946• Parti minoriti kaum India di Tanah Melayu• Tujuan :- – Menjaga kebajikan masyakarat India – Memperbaiki taraf hidup melalui pengurangan kadar kemiskinan, menyediakan peluang pekerjaan, dan kemudahan kesihatan & pendidikan
 9. 9. IMP• Ditubuhkan pada bulan September 1951• Pengasas parti ialah Dato’ Onn• Merupakan parti politik berbilang kaum di Tanah Melayu• Terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerja untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu• Kesinambungan daripada pengunduran Dato’ Onn daripada UMNO• Gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina, India, dan kaum lain
 10. 10. Parti Negara• Ditubuhkan pada tahun 1954 oleh Dato’ Onn• Menggantikan IMP• Parti ini menyekat keahlian bukan Melayu supaya memperoleh kembali sokongan orang- orang Melayu
 11. 11. Parti Perikatan• Hasil gabungan tiga parti utama; UMNO, MCA & MIC• Idea penubuhan daripada presiden UMNO ke-2 iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj• Bermatlamat untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah British• Semua pemimpin daripada pelbagai kaum berpendapat bahawa kemerdekaan Tanah Melayu tidak boleh diperoleh tanpa penyatuan kaum bagi tujuan keharmonian dan keamanan
 12. 12. PARTI POLITIK DI MALAYSIASelepas kemerdekaan(barisan nasional)
 13. 13. Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN)• Dikenali sebagai Malaysian Peoples Movement Party dalam bahasa Inggeris• Parti serpihan MCA pada 24 Mac 1968 oleh bekas Presiden MCA yang kedua, Tun Dr. Lim Chong Eu• merupakan anggota Majlis Liberal dan Demokrat Asia.• Objektif utamanya untuk memelihara Perlembagaan Malaysia & Rukun Negara
 14. 14. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak(PBB)• Sarawak United Bumiputera Heritage Party dalam bahasa Inggeris• Ditubuhkan pada 30 April 1973• Daripada penggabungan tiga buah parti politik di Sarawak iaitu Parti Negara Sarawak(PANAS), Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA), dan Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)• Objektifnya untuk meningkatkan kehidupan dan membela nasib kaum Bumiputera dalam pelbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.
 15. 15. Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP)• Sarawak United Peoples Party dalam Bahasa Inggeris• Majoriti anggotanya penduduk Cina• Pertubuhannya pada tahun 1959• Berubah dari sayap kiri, anti–Malaysia ke sebuah parti politik komponen yang kukuh di bawah Barisan Nasional• Objektifnya mengkukuhkan hukum negara iaitu adil dan mewujudkan sikap sama rata bagi semua masyarakat tanpa mengira budaya dan kepercayaan berdasarkan Demokrasi Parlimen.
 16. 16. Parti Bersatu Sabah (PBS)• United Sabah Party• ditubuhkan oleh Datuk Joseph Pairin Kitingan pada tahun 1985• Dasarnya memperjuangkan demokrasi dan mempunyai wawasan untuk membina negeri Sabah yang maju, harmoni dan bersatu melalui proses demokrasi berparlimen yang tulen
 17. 17. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia Dasar Ekonomi Baru Dasar Pandang ke Timur Dasar Pembangunan Nasional Wawasan 2020
 18. 18. DASAR EKONOMI BARU 18
 19. 19. DEBDEB MENUMPUKAN KEPADA PENGAGIHAN EKONOMI MELALUI:• Pembasmian kemiskinan di kalangan semua rakyat tanpa mengira kaum.• Penyusunan semula masyarakt supaya mengurang dan akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan kawasan. 19
 20. 20. Tujuan Dasar, Program Dan ProjekKedua-dua matlamat tersebut dicapai melalui dasar, program danprojek yang digubal untuk: • menambah peluang pekerjaan untuk mengurangkan tahap pengangguran semasa. • meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka yang terlibat dalam aktiviti yang memberi pulangan yang rendah di luar bandar dan di bandar dengan meningkatkan peluang menambah kemahiran, tanah, modal dan sumber-sumber lain. • Memperluaskan peluang-peluang bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti yang kurang produktif supaya beralih kepada aktiviti-aktiviti yang lebih produktif seperti pertanian, perhutanan, perikanan, perlombongan, pembinaan, pengangkutan, perkilangan, perdagangan dan industri. 20
 21. 21. Tujuan Dasar, Program Dan Projek (samb..)• mengurangkan taburan pendapatan yang tidak seimbang antara kelas pendapatan dan kaum.• memodenkan kehidupan luar bandar dan memperbaiki keadaan hidup golongan miskin di kawasan bandar melalui pemberian perkhidmatan sosial yang banyak seperti rumah awam, elektrik, bekalan air paip, pengangkutan, kesihatan dan perubatan, rekreasi dan kemudahan sosial.• memperbanyakkan kemudahan- kemudahan pendidikan dan latihan, kemudahan-kemudahan sosial lain dan infrastruktur fizikal negara untuk menyokong pencapaian objektif-objektif yang dinyatakan di atas. 21
 22. 22. DASAR PANDANG KE TIMUR 22
 23. 23. ObjektifUntuk meningkatkan kemahiran, kecekapan, pengetahuanserta menerapkan nilai-nilai kerja yang positif dari jepun dankorea dalam meninggikan penghasilan kerja.• Untuk meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerjadan bukan untuk mengenepikan perkara yang baik yang boleh dipelajari dari negara-negara lain.• Tidak bermakna membeli semua barang atau memberisemua kontrak kepada syarikat-syarikat negara timur melainkan tawaran mereka adalah terbaik. 23
 24. 24. STRATEGIDitujukan kepada penerapan nilai-nilai dan etika kerjayang terdapat dijepun dan republik korea dengan cara-cara bagaimana untuk meninggikan daya pengeluarannegara dan mutu kerja, membangun satu masyarakatmalaysia yang tekun, rajin, berdisiplin dan bekerjamengikut nilai-nilai dan etika kerja yang baik. 24
 25. 25. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (RRJP 2: 1991 – 2000) 25
 26. 26. PENDAHULUAN• Dilancarkan oleh yab perdana menteri pada 17 jun 1991. (Rrjp 1 dan dasar ekonomi baru berakhir pada tahun 1990).• Meneruskan pencapaian deb dalam pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.• Objektifnya ialah membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembangaan dan rukun negara. 26
 27. 27. DIMENSI BARU DPN(i) Untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial dan ekonomi. • Tumpuan kepada golongan termiskin. • Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra (MPPB). • Penglibatan sektor swasta. • Pembangunan sumber manusia(ii) Kerajaan meneruskan dasar liberal berhubung dengan syarat- syarat pemilikan modal saham.(iii) Golongan minoriti diberi pertimbangan. 27
 28. 28. STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN• Mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum.• Memperbaiki keadaan golongan termiskin• Merapatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup kumpulan-kumpulan berpendapatan rendah• Kemiskinan di bandar• Sektor perladangan - perbaiki kemudahan perumahan, kesihatan, pendidikan dan sosial.• Golongan minoriti – orang asli dan bumiputra sabah/sarawak serta india. 28
 29. 29. WAWASAN 2020 29
 30. 30. “ SATU WAWASAN (VISION) JANGKA PANJANG SEBAGAI ARAH DASAR YANG LUAS MELIPUTI PELBAGAI ASPEK BERKAITAN PEMBANGUNAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGANEKONOMI DUNIA KESELURUHANNYA” 30
 31. 31. APAKAH YANG INGINDI CAPAI DI DALAMWAWASAN 2020? 31
 32. 32. “ SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “ PEMBENTUKAN SEBUAHNEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN2020 DENGAN MENURUT ACUAN KITA SENDIRI” 32
 33. 33. CABARANWAWASAN 2020 33
 34. 34. CABARAN PERTAMAMELAHIRKAN MASYARAKAT YANGMAKMUR DARI SEGI EKONOMI DAN DAYA SAING DENGAN NEGARA- NEGARA LUAR YANG LAIN 34
 35. 35. CABARAN KEDUAMELAHIRKAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN MENGAMALKAN BUDAYA PENYAYANG 35
 36. 36. CABARAN KETIGA MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG PROGRESIF, SAINTIFIK, MAJU,BERPANDANGAN JAUH SERTA DAPAT MELAHIRKAN TAMADUN YANGBERASASKAN SAINS DAN TEKNOLOGI. 36
 37. 37. CABARAN KEEMPAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANGBERTOLAK ANSUR, LIBERAL DAN BEBAS SERTA DAPAT MENGAMALKAN ADAT,BUDAYA DAN AGAMA MASING-MASING 37
 38. 38. CABARAN KELIMA MEWUJUDKAN “A UNITED MALAYSIA” DENGANACUAN SENDIRI DAN MEMPUNYAI MATLAMAT YANG SAMA 38
 39. 39. CABARAN KEENAMMELAHIRKAN MASYARAKAT MALAYSIA YANG ADILDAN MAKMUR MELALUI PENGAGIHAN KEKAYAAN TANPA MNGIRA KAUM 39
 40. 40. CABARAN KETUJUH MELAHIRKAN MASYARAKAT YANGBERMORAL, BERETIKA DAN BERPEGANG TEGUH DENGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEROHANIAN. 40
 41. 41. CABARAN KELAPAN MEMBANGUNKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIK, MATANG SERTA MEMPUNYAISESUATU KESEFAHAMAN UNTUK KEMAKMURAN NEGARA 41
 42. 42. CABARAN KESEMBILAN MELAHIRKAN MASYRAKAT YANGBERJIWA BEBAS, MAJU DAN TENTERAM SERTA MEMPUNYAI KEYAKINAN DAN KEUPAYAAN SENDIRI SERTA TABAHMENGHADAPI MASALAH DAN BANGGA DENGAN KEJAYAAN SENDIRI 42

×