Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint Byoi Is

282 views

Published on

BYOI

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Powerpoint Byoi Is

  1. 1. B YOI <ul><li>BYOI geeft advies, begeleiding en verricht onderzoek op gebied van waarden gedreven ondernemen en solidaire economie. </li></ul><ul><li>BYOI is op een brede range aan thema’s inzetbaar. </li></ul><ul><li>Trefwoorden: sociaal vernieuwende doorbraken, samenwerkingsverbanden, stakeholder participatie, zeggenschapsvormen, sociale innovaties, lange termijn visie. </li></ul><ul><li>Waarden gedreven ondernemen wil zeggen handelen vanuit een maatschappelijk, sociaal en ecologisch bewustzijn met oog voor de impact die een bedrijf of organisatie heeft op haar directe en indirecte omgeving en stakeholders. </li></ul><ul><li>Solidaire economie / co-operative economy </li></ul><ul><li>Nieuwe handelingswijze, modellen en sociale oplossingen zijn continue gewenst om antwoord te geven op de tekortkomingen van het economisch systeem. Doormiddel van onderzoek, evaluatie, doorvoeren van doorbrekende ontwerpen en realiseren van gerichte praktijkexperimenten kan worden toegewerkt naar een duurzame en evenwichtige economie. </li></ul><ul><li>BYOI richt zich op: </li></ul><ul><li>onderzoeksinstellingen </li></ul><ul><li>sociaal gedreven ondernemers en bedrijven </li></ul><ul><li>universiteiten maatschappelijke organisaties, NGO’s </li></ul><ul><li>civil society initiatieven met een maatschappelijke toegevoegde waarde </li></ul>

×