Successfully reported this slideshow.

Brandweercongres 2012 WORKSHOP FALCK

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brandweercongres 2012 WORKSHOP FALCK

 1. 1. BVV Congres 2012 WORKSHOP FALCK “Zonevorming, eenuitdagende ontwikkeling”
 2. 2. ZonevormingEen uitdagende ontwikkeling Martien van Boesschoten
 3. 3. Maatschappelijke trends 2009 Takenpakket brandweer 2010 Verwachtingen burger t.a.v. taakuitvoering Beschikbare tijd vrijwilligers 2011 2012 3
 4. 4. Takenpakket voor hervormingen Beperken effect Preventie Uitvoering Evaluatie Preparatie
 5. 5. Takenpakket door hervormingen Kans verkleinen Beperken effect Pro-actie Preventie Uitvoering Evaluatie Preparatie 5
 6. 6. Beoogd effect veranderd takenpakket Kans verkleinen Beperken effect Pro-actie Preventie Uitvoering Evaluatie Preparatie 6
 7. 7. Te doorlopen proces 11 kazernes 1 korps 190.000 inwoners 11 posten 630 km2 190.000 inwoners 400 vrijwilligers 630 km2 130 voertuigen 400 vrijwilligers 1 kazerne 130 voertuigen 15.000 inwoners 50 km2 40 vrijwilligers 10 voertuigen Federaal opgelegd: Verplicht proces!
 8. 8. Te doorlopen proces 11 kazernes 1 korps 190.000 inwoners 11 posten 630 km2 190.000 inwoners 400 vrijwilligers 630 km2 130 voertuigen 400 vrijwilligers 1 kazerne 130 voertuigen 15.000 inwoners 50 km2 40 vrijwilligers 10 voertuigen Autonoom Autonoom Afstemming Eigen begroting Eigen begroting Samenwerken Gezamenlijke Eigen werkwijze Niet alles zelf meer werkwijze, Eigen normen kunnen/doen normen Eigen cultuur Uniformeren en cultuur
 9. 9. Te doorlopen proces 11 kazernes 1 korps 190.000 inwoners 11 posten 630 km2 190.000 inwoners 400 vrijwilligers 630 km2 130 voertuigen 400 vrijwilligers 1 kazerne 130 voertuigen 15.000 inwoners 50 km2 40 vrijwilligers 10 voertuigen Technisch, rationeel proces Autonoom Autonoom Afstemming Eigen begroting Eigen begroting Samenwerken Gezamenlijke Eigen werkwijze Niet alles zelf meer werkwijze, Eigen normen kunnen/doen normen Eigen cultuur Uniformeren Cultuur, draagvlak, emotie en cultuur
 10. 10. Organisatie Andere aansturing: doelen en termijnen stellen  Afspraken maken  Monitoren  Verantwoorden 1 korps 1 kazerne 11 posten 15.000 inwoners 190.000 inwoners 50 km2 630 km2 40 vrijwilligers 400 vrijwilligers 10 voertuigen 130 voertuigen 1 bestuur Organisatieplan 9 gemeentebesturen Jaarplannen
 11. 11. Ambitieniveau 11
 12. 12. 3 bewegingen Niveau Samenwerken Op niveau komen Gezamenlijke ambitie Tijd
 13. 13. Veiligheidsketen 13
 14. 14. Betekenis zonale pro-actie Pro-actie: alle maatregelen om de risico’s te inventariseren en te analyseren Inventariseren: uniformiteit Relatie met gemeenten: informatiebron en eindgebruiker Onderhoud opgebouwde database Expertise voor gebruik opgebouwde database Opbouwen risicobeeld: fundament voor vormgeving zonale brandweer 14
 15. 15. Risico-analyse: discussie Toleranties (bevoegd vs snelst) Uitrukpost(en) Uitruktijd Opkomsttijd Ligging Rijtijd Object Gebruik OP Norm %: per Opkomstnorm TIJD? gemeente / Uitrukvoorstel gehele zone? 15
 16. 16. Betekenis zonale preventie Preventie: alle maatregelen om het zich voordoen van de risico’s te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren3 pijlers:1.Beïnvloeden ruimtelijke ordening: advisering gemeenten, nieuwe taak2.Brandpreventie advisering3.Voorlichting (BPA’s) 16
 17. 17. Betekenis zonale preparatie Preparatie: alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incidentVormgeven repressieve organisatie op basis van risicobeeld, rationaliseringGezamenlijk klussen klaren: zelfde kwaliteit kunnen leverenSamenwerking: uniformeren procedures, werkwijzen 17
 18. 18. Betekenis zonale uitvoering Uitvoering: alle maatregelen die genomen worden wanneer er zich daadwerkelijk een incident voordoet Aansturing van lokaal naar zonaal Vaker eenheden vanuit verschillende posten bij 1 interventie 18
 19. 19. Betekenis zonale evaluatie Evaluatie: alle maatregelen om de pro-actie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via lessen getrokken uit het incident Leren van ongevallen en bijna ongevallen (van anderen) Open cultuur: bespreekbaar maken van zaken 19
 20. 20. Betekenis zonale bedrijfsvoeringOntvlechting vanuit gemeentenZelfstandig opbouwen: frictiekostenSlagvaardig blijven, niet verzanden in bureaucratieZelf doen versus uitbesteden 20
 21. 21. Relatie met gemeenten Nu Straks Gemeente X Gemeente X Informatie advisering dienst X Ondersteuning Informatie bedrijfsvoering advisering Gemeente Y Brandweer- dienst Y Ondersteuning bedrijfsvoering? Post X Post Y Zonale brandweer 21
 22. 22. Procesgang opstellen organisatieplan Visie Lokaal denken Externe nulmeting & Blauwdruk / Begeleiding organisatieplan veranderingen (proces) opstellen (gewenste situatie) zonaal denken implementatie 22
 23. 23. Partners BVV Congres 2012

×