BVV Congres 2012“ Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias   Verzekeringen
Arbeidsongevallen   Tienen, 29 september 2012     Bart Vanholst  Ethias Arbeidsongevallen
1. AO BEROEPS VS. VRIJWILLIGER I 6/11/03 I
Twee stelsels, maar verbonden   Beroeps           Vrijwilliger  Wet 3.7.67          K.B. 6.5.71  ...
2. DEFINITIE EN BEWIJS ARBEIDS(WEG)ONGEVAL I 6/11/03 I
2. 1. Definitie arbeidsongeval  Wat is een arbeidsongeval ?   • ongeval (rechtspraak)     • plotse gebeurtenis  ...
Plotse gebeurtenis • hoeft niet ogenblikkelijk te zijn • de gebeurtenis moet plots zijn, niet het letsel : cfr.     ...
Letsel • aantasting lichamelijke / geestelijke integriteit / beide • geen materiële schade (maar : vervanging/herstel  ...
Uitwendige oorzaak    equivalentieleer : voldoende dat één van de oorzaken    van uitwendige aard is, het hoeft ni...
Tijdens en door uitvoering ambt  • als men onder gezag staat en dus beperkt wordt door       zijn arbeid in zijn p...
2. 2. Bewijs arbeidsongeval   alle middelen van recht   weerlegbare vermoedens      art. 2 lid 2 en lid 4 wet ‘...
2. 3. Definitie arbeidsweg  het is het normale traject dat de om zich van  zijn verblijfplaats te begeven naar de plaa...
Begin arbeidsweg  overschrijden dorpel, verlaten van privé-  verblijfI 6/11/03 I
Verblijfplaats        is niet noodzakelijk domicilie-adres of        woonplaats. Een zekere duurzaamheid,  ...
Afwijkingen normaal traject            twee criteria: TIJD en PLAATS            onderbreking/omweg...
2. 4. Bewijs arbeidswegongeval     bewijs door slachtoffer :     • cfr. ongeval     • bewijs ongeval op normaa...
3. VERGOEDINGENI 6/11/03 I
3.1. Basisloon beroeps – bwo / overlijden = de jaarlijkse bezoldiging waarop de getroffene recht heeft op het tijdstip dat...
Tijdelijke volledige werkongeschiktheid         wet ’67 artikel 3bis = wet ‘71               tenzi...
3.2. Basisloon vrijwilliger bwo /overlijden beperkt tot wettelijk maximum ’67       wet 17/05/2007 € 24.332,08  ...
Tijdelijke volledige werkongeschiktheid  • het werkelijk geleden inkomensverlies met  maximum het plafond (zie vorige, r...
3.3. % Blijvende werkongeschiktheid (economisch)    BWO < 5%     Rente    = basisloon x %B.W.O. x 50%      ...
BWO >of= 5% en < 10%    Rente    = basisloon x %B.W.O. x 75%        Niet geïndexeerd        Geen be...
BWO >of= 10% en < 16%    Rente    = basisloon x %B.W.O.        Niet geïndexeerd        Geen betalin...
BWO =of> 16%    Rente     = basisloon x %B.W.O.       Geïndexeerd       Betaling 1/3 in kapitaal mo...
3.4. Dodelijk ongeval            rente      = basisloon x %    rechthebbenden : 30 % echtg./wett. same...
Vrijwillige brandweerman   + overlijdensverzekering Bij overlijden in dienst of ten gevolge van in dienst     opg...
3.5. Verzorging en hospitalisatieNiet “alle” medische kosten worden steedsvergoed, verwijzing naar RIZIV-tarief.maar : zor...
3.6. Andere kosten • apothekerskosten • prothesen • verplaatsingskosten • verblijfskosten • hulp van derden  limita...
I 6/11/03 I       Be         da          n  kt               vo          ...
Partners BVV Congres 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brandweercongres 2012 Arbeidsongevallen

1,043 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brandweercongres 2012 Arbeidsongevallen

 1. 1. BVV Congres 2012“ Arbeidsongevallen” Dhr Bart Vanholst, Ethias Verzekeringen
 2. 2. Arbeidsongevallen Tienen, 29 september 2012 Bart Vanholst Ethias Arbeidsongevallen
 3. 3. 1. AO BEROEPS VS. VRIJWILLIGER I 6/11/03 I
 4. 4. Twee stelsels, maar verbonden Beroeps Vrijwilliger Wet 3.7.67 K.B. 6.5.71 Gewijzigd 3.6.99AO-wet publieke sector Gemeen RechtBestuur beslist Ethias beslistAndere medische dienst Eigen medische dienstVerzekering mogelijk Verzekering verplicht Verwijst naar de wet …
 5. 5. 2. DEFINITIE EN BEWIJS ARBEIDS(WEG)ONGEVAL I 6/11/03 I
 6. 6. 2. 1. Definitie arbeidsongeval Wat is een arbeidsongeval ? • ongeval (rechtspraak) • plotse gebeurtenis • letsel • uitwendige oorzaak • tijdens de uitoefening van het ambt (art. 2 lid 1 wet ’67) • door de uitoefening van het ambt (art. 2 lid 1 wet ’67) I 6/11/03 I
 7. 7. Plotse gebeurtenis • hoeft niet ogenblikkelijk te zijn • de gebeurtenis moet plots zijn, niet het letsel : cfr. overbelastingspathologieën/sportI 6/11/03 I
 8. 8. Letsel • aantasting lichamelijke / geestelijke integriteit / beide • geen materiële schade (maar : vervanging/herstel bestaande prothesen)I 6/11/03 I
 9. 9. Uitwendige oorzaak equivalentieleer : voldoende dat één van de oorzaken van uitwendige aard is, het hoeft niet de “belangrijkste” oorzaak te zijn I 6/11/03 I
 10. 10. Tijdens en door uitvoering ambt • als men onder gezag staat en dus beperkt wordt door zijn arbeid in zijn persoonlijke vrijheid • ongevallen tijdens en door uitoefening functie in bevolen dienst, tijdens bijeenkomsten van professionele aard, openbare demonstraties • door uitvoering : band met risico uitoefening functieI 6/11/03 I
 11. 11. 2. 2. Bewijs arbeidsongeval alle middelen van recht weerlegbare vermoedens art. 2 lid 2 en lid 4 wet ‘67 1. letsel en gebeurtenis (onvoldoende : loutere mogelijkheid) bewezen door slf letsel veroorzaakt door ongeval 2. ongeval tijdens uitoefening ambt door het feit van de uitvoering van de ambt I 6/11/03 I
 12. 12. 2. 3. Definitie arbeidsweg het is het normale traject dat de om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd opmerkingen : • niet altijd kortste traject • ongevallen op weg naar de kazerne of naar de verblijfplaats I 6/11/03 I
 13. 13. Begin arbeidsweg overschrijden dorpel, verlaten van privé- verblijfI 6/11/03 I
 14. 14. Verblijfplaats is niet noodzakelijk domicilie-adres of woonplaats. Een zekere duurzaamheid, regelmaat en de bedoeling om er te verblijven is wel nodig. opmerking : meerdere verblijfplaatsen mogelijk I 6/11/03 I
 15. 15. Afwijkingen normaal traject twee criteria: TIJD en PLAATS onderbreking/omweg miniem weinig belangrijk belangrijk blijft normaal wettige reden overmacht opm. : carpooling / kinderen school of opvang gelijkstellingen werkplaats / trajecten I 6/11/03 I
 16. 16. 2. 4. Bewijs arbeidswegongeval bewijs door slachtoffer : • cfr. ongeval • bewijs ongeval op normaal traject • of gelijkgesteld traject • tevens rechtvaardiging onderbreking/omweg • geen wettelijk vermoeden niet : tijdens/door de uitvoering ambt I 6/11/03 I
 17. 17. 3. VERGOEDINGENI 6/11/03 I
 18. 18. 3.1. Basisloon beroeps – bwo / overlijden = de jaarlijkse bezoldiging waarop de getroffene recht heeft op het tijdstip dat het ongeval zich heeft voorgedaan wettelijk maximum (index 138,01 van 1.1.90) wet 17/05/2007 € 24.332,08 opm. : eventuele bovenwettelijke dekking I 6/11/03 I
 19. 19. Tijdelijke volledige werkongeschiktheid wet ’67 artikel 3bis = wet ‘71 tenzij een gunstiger wets- of verordeningsbepaling STATUTAIR WEDDEBEHOUDwet ‘71 dagvergoeding = basisloon/365 x 90% I 6/11/03 I
 20. 20. 3.2. Basisloon vrijwilliger bwo /overlijden beperkt tot wettelijk maximum ’67 wet 17/05/2007 € 24.332,08 aan index 138,02 (1.1.90) opm.: ieder lid heeft het recht zich te laten verzekeren op basis van zijn reële beroepsinkomen tot maximum € 123.946,76 jaarlijks aangifte met bewijsstukken en tegen ontvangstbewijs (kan drama’s vermijden !)
 21. 21. Tijdelijke volledige werkongeschiktheid • het werkelijk geleden inkomensverlies met maximum het plafond (zie vorige, reëel inkomen)/365 per kalenderdag • subrogatierecht werkgever • subrogatierecht mutualiteit I 6/11/03 I
 22. 22. 3.3. % Blijvende werkongeschiktheid (economisch) BWO < 5% Rente = basisloon x %B.W.O. x 50% Niet geïndexeerd Geen betaling in kapitaal Jaarlijks betaalbaar Belastingvrij I 6/11/03 I
 23. 23. BWO >of= 5% en < 10% Rente = basisloon x %B.W.O. x 75% Niet geïndexeerd Geen betaling in kapitaal Jaarlijks betaalbaar BelastingvrijI 6/11/03 I
 24. 24. BWO >of= 10% en < 16% Rente = basisloon x %B.W.O. Niet geïndexeerd Geen betaling in kapitaal Maandelijks betaalbaar BelastingvrijI 6/11/03 I
 25. 25. BWO =of> 16% Rente = basisloon x %B.W.O. Geïndexeerd Betaling 1/3 in kapitaal mogelijk Maandelijks betaalbaar Tot 20% belastingvrij Functiebehoud (beroeps <-> vrijwilliger) : max. 25% cumuleerbaar ook boven 20% belastingvrijI 6/11/03 I
 26. 26. 3.4. Dodelijk ongeval rente = basisloon x % rechthebbenden : 30 % echtg./wett. samenw. (!) 15 / 20 % kinderen - beperkt anderen overbrenging begrafeniskosten = W.’67 maand. bedrag laatste bruto wedde, maar beperkt tot 1/12 loongrens W.’71 (2012 : 3.213,74 EUR)I 6/11/03 I
 27. 27. Vrijwillige brandweerman + overlijdensverzekering Bij overlijden in dienst of ten gevolge van in dienst opgelopen verwondingen of ziekten 500.000 BEF (geïndexeerd) in KB van 3.6.99 of nu € 19.545,17
 28. 28. 3.5. Verzorging en hospitalisatieNiet “alle” medische kosten worden steedsvergoed, verwijzing naar RIZIV-tarief.maar : zorgen niet opgenomen in nomenclatuurlijstvrije keuze van zorgverstrekkergeen opleg privé-kamer/bijkomende honorarialevenslang I 6/11/03 I
 29. 29. 3.6. Andere kosten • apothekerskosten • prothesen • verplaatsingskosten • verblijfskosten • hulp van derden limitatief en vaak forfaitair… (geen morele schade, kosten voor administratie, enz.)I 6/11/03 I
 30. 30. I 6/11/03 I Be da n kt vo o ru w aa nd ac ht
 31. 31. Partners BVV Congres 2012

×